2024, július12, péntek
KezdőlapFesz leszJúdáspénz Semjén "családellenes, destruktív szektájának", a Hit Gyülekezetének

Júdáspénz Semjén „családellenes, destruktív szektájának”, a Hit Gyülekezetének

-

Orbán Viktort egy dolog miatt nem érheti kritika: a politikai támogatást meghálálja. Ez például soha nem volt jellemző a balliberális pártokra és kormányokra, aminek egyik része pozitívum, mert nem kezdtek klientúraépítésbe, de azokat sem becsülték meg soha, akik nem összeférhetetlen módon támogatták őket, beleértve saját szavazóikat is. Orbánnál nincs így, ő senkit nem hagy az árok szélén, akik átállnak hozzá. Ennek egyik legkirívóbb esete Németh Sándor és a Hit Gyülekezete, Németh Sándor vallási magánvállalkozása. A Fidesz mindaddig, amíg Németh Sándor politikai szolgáltatásokat nem kezdett nyújtani Orbánnak, következetesen „destruktív, családellenes szektának” nevezte a Hit Gyülekezetét és ez a kevés alkalmak egyike volt, amikor nem is tévedett. Hasonlóképpen Semjén Zsolt, aki azért akarta az egyházi törvényt módostani, hogy a Hit Gyülekezetét és a bizniszgyházakat kiszorítsa. De mire a törvény elkészült, addigra már Németh Sánor átállt Orbán oldalára, és végül a törvény a valódi keresztény kisegyházak egyházi státuszát vonta meg, és bevett egyház lett Magyarország legnagyobb bizniszegyháza. Az egykori célpont, a Hit Gyülekezete.

Ez mindent el is mond mind a Fidesz, mind Semjén Zsolt elvszerűségéről, és arról, mennyire fontos nekik a család és a magyar polgárok védelme. Ha egy destruktív családellenes szekta nem a politikai ellenfeleket támogatja, hanem érdekből átáll az elnyomó hatalom oldalára, azonnal nem számít, hogy rombolja a magyar társadalmat, terrorizálja, megfélemlíti és kifosztja a hívőket, szétrombolja a gyülekezethez tartozók és nem tartozók közötti családi kapcsolatokat. A politikai támogatásért cserébe milliárdos támogatásokat nyújtanak. S ez nemcsak a közfeladatok ellátására nyújtott állami pénzeket jelenti, hanem Orbán kormánya ezen felül is ad támogatásokat. Egyebek mellett egy csaknem 800 milliós visza nem térítendő ajándékot. Akik politikailag nem támogatják a rezsimet, mint például Iványi Gábor egyháza, azok még azt sem kapják meg, amit Strasbourgban megítéltek nekik. Ennyit érnek Semjén elkoptatott szónoklatai arról, hogy az ő államuk nem szól bele az egyházak életébe.

Németh Sándor pedig mindent megtett azért, hogy mint volt SZDSZ-alapító és kopogtatócédula-gyűjtő, az MSZP-s klientúra volt tagja, egykori MDF-támogató elnyerje Orbán kegyeit. Azért, hogy megússza az egyházi státusz elvesztését és a jogos felelősségre vonást, az elszámoltatást, a számonkérést és a vagyonelkobzást. Ezért jócskán túlteljesített, nemcsak az MDF-et szúrta hátba és iktatta ki a közéletből Orbán kérésére, hanem az egész gyülekezetét Orbán és a Fidesz mellé állította. Méghozzá úgy, hogy társadalmi-politikai kérdésekben mindent megtagadott, amit korábban a jogállamról, az egyház és az állam elválasztásáról mondott. De még teológiailag is gyökeres fordulatot vett, mert az egyház és az állam összefonódása nemcsak társadalmi-közéleti kérdés, hanem a Biblia szerint „szellemi paráznaság”, „szellemi Babilon”, a Jelenések Könyvében megírt „parázna asszony”, amely a Fenevadon, a diktatórikus államhatalmon lovagol. Az egyház és az állam összefonódása ugyanis mindenkor diktatúrát hoz létre, amelynek csúcspontja a világdiktátor, az Antikrisztus megjelenése lesz, amit az ilyen egyházak támogatnak és a szavaztatnak meg a híveikkel. Németh Sándor és Orbán Viktor paktuma és ideológiai-pénzügyi összefonódása ennek egy előképe.

Németh Sándor ezt az egyházi magatartást korábban a katolicizmussal azonosította és a legteljesebb mértékben elítélte. Az ilyen egyházakról írja azt a Biblia, hogy paráználkodnak a föld királyaival, az államhatalommal. A Biblia ezeket ítéli el, s ezek miatt jön el a világ vége, nem a bűnös embereket, akikért meghalt az Isten Fia, a zsidó Messiás, és engesztelő áldozatával örökre elvette a bűneiket. Németh Sándornál jobban senki nem fejtette ki ennek az áruló magatartásnak a mibenlétét és antikrisztusi voltát. A számonkéréstől, az elszámoltatástól, a vagyonelkobzástól való félelem miatt mindezeket a bibliai elveket, amelyeket ő maga hirdetett, feladta, megtagadta, és beállt azok közé, akiket addig kritizált. Nem csupán Semjén nevezte „családellenes, destruktív szektának” a Hit Gyülekezetét, hanem Németh Sándor és egyháza is ördögfinek, Sátán szolgájának, Opus Dei ügynöknek, a katolikus egyház ügynökének nevezte Semjént. Egyik fél sem változott, Semjén ugyanazt teszi, mint korábban, Németh Sándor bizniszegyháza pedig ugyanolyan családellenes és destruktív szekta, mint volt. Csak a politikai kapcsolat változott meg. Az összefonódás megtörtént.

Mert Semjén hiába próbálja előadni az unalomig ismert hazugságait, amelyeket elég lenne bejátszani felvételről, meg sem kellene jelennie személyesen sehol, miszerint a hívők egyházuk tagjai és a társadalom részei is, ezért nem lehet az egyházat és az államot elválasztani egymástól, s a közfeladatok ellátása nem jelent összefonódást. A Hit Gyülekezete a legjobb példa arra, hogy ideológiai és politikai összefonódás nélkül a közfeladatok ellátására sem kapnának pénzt, lehetnének a Hit Gyülekezete tagjai bármennyire is a társadalom részei, ahogy Iványi Gábor egyházának tagjai hiába részei a társadalomnak is, a közfeladatok ellátására sem kap pénzt, ha nem fonódik össze ideológiailag, politikailag sőt teológiailag is az állammal. Mert Orbán „keresztény államának” ez az egyházi teológiai támogatás ad legitimitást, amelynek 2010 óta része lett a Hit Gyülekezete is. Németh Sándornál senki nem fejtette ki világosabban, hogy az állammal való összefonódás átok az egyház és átok a társadalom számára is. 2001-ben még ezt írta: „A kereszténység áldás a társadalomra, ha az államtól független; de a kettő szimbiózisa átkot jelent a nemzet számára.”

Ez az átok most beteljesedett a Hit Gyülekezete részéről is. A Biblia ezt egyértelműen ördöginek nevezi. Jézus is szétválasztotta a kettőt, amikor azt mondta, hogy „adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené”. Az egyház és az állam összefonódása esetén ennek az ellenkezője történik: a császáré (az államé) az adó, az Istené a megváltott ember. Az egyházak és a hívek feladata csak az adófizetés lenne, de az egyházak nem fizetnek adót. Az Isten által megváltott embereket pedig elveszik, elfordítják az Istentől, mert a „keresztény állam”, a bálványimádó és bálvánnyá váló egyházak és vezető lelkészek Isten helyébe lépnek és Istentől elveszik azt, ami az Istené. Ennek csak romlás, bomlás és pusztulás lehet az eredménye az egyházban is és a társadalomban is. Németh Sándor régebben még tudta, hogy az egyházi oktatás állami finanszírozása egyházi terjeszkedés állami eszközökkel, ami megengedhetetlen. De ez is csak addig volt megengedhetetlen neki, amíg őt kihagyták ebből. Most már a Hit Gyülekezete sorban kebelezi be a kiéheztetett önkormányzati iskolákat és ezek révén terjeszkedik, helyezi szellemi-lelki uralma alá a kiszolgáltatottakat.

Németh Sándor azért nem tudta vállalni a keresztény elődök sorsát és követni az ő példájukat, mert zsarolható lett. Bűncselekményeket követett el, a gyülekezetében illegális és illegitim hatalmat gyakorol az emberek lelke fölött. Őt nem a hite miatt üldöznék, hanem jogosan vonnák felelősségre. Legújabban például saját gyülekezete kétmilliárdos vagyonának ellopása miatt. De a látható vagyonával sem tudna elszámolni, hogy azt milyen adózatlan lelkészi fizetésből szedte össze. Orbán akkor juttatná börtönbe, amikor akarja. Ezért inkább megfordította a köpönyeget, beállt a diktatúra, a „keresztény állam” szolgálatába, teológiai értelemben rekatolizált. Beállt Semjén szentágostoni állama mellé, hogy politikai védelmet szerezzen, mert ha a bűncselekményei miatt felelősségre vonnák, az teljesen jogos lenne. A rossz lelkiismeret és a jogos felelősségre vonástól való félelem miatt állt be az ördögi rendszerbe, egy bálványimádó állam szolgálatába, s magával rántotta a hívőket is. S akkor még nem beszéltünk arról, hogy a titkos adatgyűjtés, az illegális titkosszolgálati és párttevékenység miatt is felelhetne. Ezért nem tudott a „hit hőseként” kiállni, mert őt nem a hite miatt üldözte volna az államhatalom. Emellett a megszerzett pénzét és a vagyonát féltette. A megtérés fel sem merült, és fel sem merül.

Talán az sem véletlen időbeli egybeesés, hogy Semjén és az Orbán-rezsim most erősíti meg Németh Sándort ezzel a megállapodással, amely biztosítja számára az anyagi létbiztonságot, amikor tömegesen hagyják el az emberek a Hit Gyülekezetét. Fogy a tized, az önfenntartó egyházmodell tíz éve már csak a vicc kategóriája. Az állammal összefonódott, az állami ideológiát kiszolgáló egyházat az állam tartja el. Ez szükségszerű következmény és egyenes út az evilági működés felé. A sok intézményt el kell tartania az államnak. Szegény Pál apostol, neki nem volt egy sem. Sikertelen ember, Németh Sándor meg „sikeres”. A rezsim Németh Sándor árulását és elvilágiasodását, a Fenevad támogatását a Júdás-pénzekkel ismeri el. S ebben a megállapodásban garanciát vállalt arra, hogy ha bármi történik, az állam majd eltartja Németh Sándor magánvállalkozását. Németh Sándor pedig viszonozza ezt, jönnek majd a rémséges hírek arról, hogy a liberális jogállam ráerőlteti az emberekre az abortuszt, a homoszexualitást, az eutanáziát, a drogfogyasztást, a nemváltó műtéteket, a nemek közötti különbség megszüntetését, ezért muszáj a „kereszténység” védelmezőjére szavazni. A hívők Isten szolgálataként szavaznak az Antikrisztus egyik előképére. Támogatják a törvénytaposót. A Hit Gyülekezetében a liberális, a demokratikus és a jogállam már szitokszó. Ezt ismeri el az anyagi támogatással a rezsim.

Az ünnepélyes aláíráson (ahol ki tudja, honnan) megjelent Németh Sándor is. Semjén azt mondta, hogy emberöltőkre előre rendezi a megállapodás a Hit Gyülekezete állami támogatását. Ennek egyrészt Németh Sándor nyilván örült, mert már a jövőre nézve íratja saját nevére a gyülekezet vagyonát, hogy a dinasztia örökölhesse mindazt, amit összeharácsolt. Másrészt mutatja ezeknek az embereknek az istentelenségét, az istenfélelem teljes hiányát. Semjén és Németh azt sem tudják, hogy holnap élnek-e, de „emberöltőkre” előre terveznek. Mintha az Orbán-rezsimnek soha nem lenne vége, és egy demokratikus hatalom nem törölhetné el ezeket az alkotmányellenes szerződéseket. Vagy mintha Németh Sándor szektája örökké létezne, és túlélné akárcsak az alapítóját is. A Biblia azt mondja azokról, akik így gondolkodnak: „Én lelkem, sok javaid vannak sok esztendőre eltéve; tedd magadat kényelembe, egyél, igyál, gyönyörködjél! Monda pedig néki az Isten: Bolond, ez éjjel elkérik a te lelkedet te tőled; a miket pedig készítettél, kiéi lesznek? Így van dolga annak, a ki kincset takar magának, és nem az Istenben gazdag.”

Bartus László Fesz lesz című könyve bemutatja mindazt az utat, amit Németh Sándor bejárt, amíg eljutott a Semjénnel való szerződéskötésig. A könyv bemutatja és leleplezi azt is, hogyan működik a Hit Gyülekezete, Magyarország legnagyobb bizniszegyháza.Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések