2024, július13, szombat
KezdőlapMagyarországOrbán Gáspár Felházát közhasznú alapítvány tevékenységének álcázzák

Orbán Gáspár Felházát közhasznú alapítvány tevékenységének álcázzák

-

Eddig is rejtély volt, hogy Orbán Viktor fiának sehol be nem jegyzett „Felház” nevű egyháza milyen pénzből működik. Az ugyanis minden kétséget kizáróan megállapítható tény, hogy a Felház vallási tevékenységet folytat. Összejövetelei – „dicsőítő alkalmaik” – istentiszteletek, ahol a természetfölötti Istent dicsőítik, a cél pedig a Jézus Krisztussal való találkozás.

Ezt evangélizációnak nevezik. Ez az evangélium hirdetése abból a célból, hogy a megjelent fiatalok személyesen találkozzanak Jézus Krisztussal és megtérjenek Istenhez. Mondjanak bármit, ez hitéleti tevékenység. A Biblia szerint ezt a munkát Jézus Krisztus egyháza végzi. Amikor szervezői a Felház egyház voltát letagadják, az közönséges hazugság, és paradox módon a megváltójukat és a Bibliát tagadják meg.

Magyarországon egyházat működtetni kétféle formában lehet: vagy bevett egyházként, vagy Orbán Gáspár apjának a felekezeti jogegyenlőséget és a vallásszabadságot sértő törvénye miatt egyesületi formában. Egyházi tevékenységet csak abban a formában nem lehet folytatni, ahogyan azt Orbán Gáspár Felháza teszi, hogy semmilyen jogi formában nincs bejegyezve. Ez sok egyéb mellett a pénzkezelés törvényességének kérdését veti fel.

Orbán Gáspár egyháza az apja által biztosított hátszélnek köszönhetően egy országos hálózattal rendelkezik. Néhány hónap alatt nagyobb hálózatot hozott létre, mint az azonos karizmatikus irányzatba tartozó Hit Gyülekezete harminc év alatt. Orbán Gáspár nem csak saját egyházi szervezetet épít, hanem „felekezetek fölötti” jelszóval ernyőszervezetet hoz létre a legkülönfélébb egyházak, felekezetek és gyülekezetek fölött. Ennek a törekvésnek kevesen mernek ellenállni, mert az Orbán-gyerek mögött a korlátlan hatalommal bíró apja áll.

Mindezt úgy teszi, hogy a Felház sem egyházként, sem egyesületként, sem más társadalmi szervezetként nincs bejegyezve. Nem véletlenül, hiszen ebben az esetben éppen a gyerek egyháza bizonyítaná, hogy Orbán egyházi törvénye diszkriminatív és sérti a lelkiismereti és vallásszabadságot. A Felház ugyanis minden tekintetben megfelel az egyházakkal szemben támasztható szellemi követelményeknek, s az államnak nem lenne joga megtagadni tőle az egyházi státuszt.

Csakhogy Orbán Gáspár, aki nem kisebb célt tűzött maga elé, mint Magyarország („egész Európa”) szellemi megújítását (ez pedig összhangban áll apja nagyravágyó terveivel), olyan Mózes, aki a Fáraó palotájából akarja megszabadítani az „ő népét”. Élvezi a Fáraó pénzét, a vagyonát és hatalmát, és a Fáraó palotájából akarja kivezetni az ördög rabszolgáit az Isten szabadságába, az ígéret földjére. Minden további hamisság, csalás, hazugság ebből fakad. A gyerek az eke szarvára tette a kezét, mégis hátratekint. Emiatt ő nem alkalmas az Isten országára, ahogy Jézus megmondta. De alkalmas a NER szolgálatára. S ezt megértette.

A Felház tízmilliós költségvetéssel gazdálkodik, bevételei és kiadásai vannak, de nincs saját számlája, könyvelése, szabályzata, adóbevallása. A pénz forrása, felhasználása ismeretlen, ellenőrizhetetlen. Mindez úgy törvénytelen, ahogy van. Persze, csak akkor, ha úgy teszünk, mintha Magyarországon jogállam lenne, ahol törvények, és nem az Orbán-család uralkodik. Az alábbi tényekből azonban kitűnik, nemcsak mulasztásról vagy trükkös megoldásról van szó. A Felház működése csaló, törvénytelen és bűncselekmények gyanúját veti fel.

A fenti anomáliát formálisan egy alapítvány bevonásával próbálják áthidalni, amely tágan értelmezve a pénzmosás, az adómegkerülés gyanúját, a közhasznúsággal való visszaélés tényét is felveti. Ez az alapítvány a KUL Alapítvány (a rövidítés jelentése: Kelet – Európai Utógondozottakért és Lakóotthonokban Lakókért Alapítvány), amely közhasznú szervezet, hivatalosan a célja az állami gondoskodásban lévő gyerekek és fiatalok beilleszkédésének segítése. Erre kapta a működési engedélyét.

A Felháznak befizetett adományok a KUL Alapítványnak erre a célra nyitott számláján fut keresztül. A birtokunkban levő, 2018. június 13-án a Fővárosi Törvényszékhez benyújtott 2017. évi egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági melléklete szerint tavaly a KUL Alapítvány összesen 34 millió 662 ezer forint támogatást kapott. Megkülönböztetik ezen belül, hogy az összes támogatásból 30 millió 295 ezer forint volt adomány. Csak feltételezni lehet, hogy ezt kaphatta a Felház, de a két számlára érkezett összeg nincs szétválasztva.

A beszámoló bevételi része ezer forintban. Ebben benne van a Felháznak nyitott számlára fizetett pénz is. Vajon mennyit kaptak az állami gondozottak és mennyit Orbán Gáspár? S főleg: kiktől?

Ezért nem lehet tudni, hogy az adományból mennyi érkezett az állami gondozottak javára, mennyi érkezett a KUL Alapítvány által a Felház részére nyitott számlára. A KUL Alapítvány ugyanis két számlaszámot kínál: az Unicredit Bank: 10918001-00000042-85480009 számú számlájára fizethet be, aki a KUL törvényes tevékenységére adakozik. Ám a KUL Alapítvány Magnetbanknál nyitott 16200209-00175696 számú számlájára kell fizetni a Felház részére szánt adományokat.

Ez azt jelenti, hogy akik nem a helyszínen adakoznak a Felháznak, azok a KUL Alapítvány számláján folyatják át a pénzt a Felház számára. A KUL Alapítvány közhasznú szervezet, s élvezi az erre vonatkozó adózási és egyéb kedvezményeket. A Felház pénzét így átmossák ezeken a közhasznúsági kedvezményeken. Miközben a KUL Alapítvány a közhasznúságot az állami gondozott gyerekek segítésére és nem a Felház tevékenységére kapta. A Felház így bújtatva, egyszerű csalással, közhasznú szervezetté lett minősítve, anélkül, hogy a törvényi feltételeknek megfelelne, vagy akárcsak bármilyen szervezetként be lenne jegyezve.

Az adományok KUL Alapítványon keresztüli átmosásának eredménye, hogy az adományozó leírhatja az adójából az adományt egy olyan szervezetnek nyújtott támogatás esetén, ami sehol semmilyen formában nincs bejelentve, szervezetként gyakorlatilag nem létezik. A KUL Alapítvány ad erről igazolást, de a pénz nem a KUL Alapítványé, s nem arra fordítódik, amire a KUL Alapítvány mind a működési engedélyét, mind a közhasznú besorolást kapta. Ennek bizonyítéka az, hogy a számlaszám is más, amire a Felház támogatását kell fizetni. A pénz nem folyik be a KUL Alapítványba, mert annak másik számlája van, de mégis rajta fut keresztül, a 2017. évi beszámolóban ezt is bevételként tüntetik fel a szöveges rész szerint.

A KUL Alapítvány működésének ez a része többrendben is törvénytelen. A fent idézett 2017 évi közhasznúsági beszámolóban a törvénytelen állapot feloldása céljából az alábbi szöveg olvasható arról, hogy mi köze van a KUL Alapítványnak a Felházhoz, milyen jogon tart fenn a KUL Alapítvány a Felháznak számlát. A szöveg szerint az ok, hogy a Felház az alapítványé és a Felház az alapítvány tevékenysége. A Felház maga a KUL Alapítvány:

Ifjúsági hitéleti programok ’Felház’ címmel

A tavalyi évben valami egészen új irányba is belevágott alapítványunk, amihez lelkes
egyetemista önkéntesek hada sorakozott fel. Ez az irány ebben az évben jobban
elmélyült, több programot szerveztünk. Hitéleti zenés esteket szerveztünk az Akvárium
Klubban rendszeresen, illetve egy-egy nagyobb összejövetelt pl. a MOM
Sportközpontban, Várkert Bazárban. Ezekre az összejövetelekre kb. 800-2000 fő jött
alkalmanként. Ezen kívül az állami gondozott gyerekeinknek is hatalmas élményt
adtak a profi zenei estek. Az összejövetelek célja, hogy az ifjúságnak lelki tartalmat,
hitbeli megújulási lehetőséget biztosítson az ökumené jegyében. Az összejövetelek a
szorgalmi időszakban kétheti rendszerességgel kerültek megvalósításra,
vizsgaidőszakban és nyáron pedig kis szünetek következtek. Az anyagi erőforrások
magánszemélyek és vállalatok adományaiból kerültek finanszírozásra. Az idei évben
nagy hangsúlyt fektettünk a kialakult módszertan átadására, azok kisebb közösségek
számára való továbbadására.”

Ez azt a látszatot kelti, mintha a „Felház” a KUL Alapítvány tulajdona, szerveződése, annak rendezvénye lenne. A KUL Alapítvány formálisan a saját nevére írta a Felház nevű be nem jegyzett egyházat, hogy a pénz átmosását leplezze, és azt a látszatot keltse mintha ennek bármi köze lenne az alapítvány eredeti, jogszerű munkájához, vagyis az állami gondozottak segítéséhez. Mindez csalás és tömény hazugság.

Mindenki tudja, hogy a Felházat három egyetemista, Orbán Gáspár, Prekopa Donát, Ember Illés alapította. Nem az állami gondozottaknak, utógondozottaknak, lakóotthonokban lakó gyerekeknek. A beszámolóban az alapítvány a legális és a nem legális tevékenységét azzal a mondattal köti össze, hogy „Ezen kívül az állami gondozott gyerekeinknek is hatalmas élményt adtak a profi zenei estek”. Profi zenei estek? Hát nem Jézus Krisztusról van szó? Milyen állami gondozottakról beszélnek? A Felházba egyetemisták s különféle gyülekezetek tagjai járnak. A jelenlevők 85 százaléka már megtért, más gyülekezetbe járó hívő. Orbán Gáspár mások vödréből halászik. De ami biztos: a Felház nem „állami gondozott” misszió.

A nyilvánosság számára nyilván újdonság, hogy a Felház rendezvényeit nem is az alapítók, köztük is a mára egyszemélyi vezetőnek számító Orbán Gáspár szervezi. Nem is az övék az egész, hanem a KUL Alapítványé. Csak akkor az a kérdés, miért kell elkülönített számlát vezetni a Felháznak, ha ez a KUL Alapítvány alaptevékenysége? Nyilván azért, mert a pénz csak átfolyik az alapítványon, és egy az egyben megy a „Felháznak”. Csakhogy ezután jön az igazi kérdés: ki a Felház? Mert ilyen szervezet nincs. Akkor ki kapja a pénzt és hogyan?

A Felház nem létező szervezet, ezért nincs számlaszáma, ahova a KUL Alapítvány utalhat. Akkor kinek a számlájára megy a pénz? Vagy készpénzben adják át? Kinek? Ki rendelkezik a számla fölött? Az Alapítvány vagy a „Felház”? Esetleg közvetlenül az alapítvány fizeti a „Felház” költségeit? Akkor ez tiltott vagy engedély nélküli egyházi tevékenység, amelynek nincs köze az alapítvány elfogadott alapító okiratához. Mi az oka, hogy a Felház országos, felekezetek felett álló egyházként nincs bejegyezve semmiféle szervezeti formában, nincs számlája, alapszabálya, nincs átláthatósága, hanem egy alapítvány mögé van bújtatva?

És itt érkezünk el ahhoz a kérdéshez, hogy ezt a példátlan növekedést, kiadványokat, profi megjelenést, pólókat, terembérletet, technikát, embereket, stb. ki fizeti? Merthogy nem a csóró egyetemisták dobják össze a milliókat, az egészen biztos. Korábban beszéltek olyan rejtélyes támogatókról, akik megjelennek Orbán Gáspár rendezvényein, és bő százezreket adnak a gyűjtésbe. Szóljon valaki, ha lát bárhol ilyet Orbán fiának rendezvényein kívül.

A 2017. évi alapítványi beszámoló szerint szép magyar nyelven írva az áll, hogy „Az anyagi erőforrások magánszemélyek és vállalatok adományaiból kerültek finanszírozásra”. De kik ezek a magánszemélyek és melyek ezek a vállaltok, amelyek Orbán Viktor fiát tízmilliókkal támogatják és mi célból? Jézus Krisztus evangéliuma ilyen fontos nekik? Miért nem adnak ugyanilyen pénzeket más hasonló kisegyházaknak? Jézus annak is örülne.

Aztán az is kérdés, hogy Németh Bálint, aki állítólag korábban a Golgota gyülekezet tagja volt, s a KUL Alapítvány kuratóriumának elnöke, miért nem folytatott ilyen jellegű missziós munkát a Golgota bújtatott támogatásával? A Golgota korábban az állami gondozottakkal kapcsolatban működött együtt az alapítvánnyal. Németh Bálint üzletember is, méghozzá a Fidesznek oly kedves kommunikáció és marketing szakmában. Az Aera nevű cége, és maga is, az Orbán-családtól nem távoli turisztikai projektekben vett részt különböző szerepben.

Németh Bálint cége csupán egy turisztikai közbeszerzésen 20 milliós állami megrendelést kapott, de az Aera Concept & Communication referenciái az Új Széchenyi Terv anyagaival van tele uniós támogatással, a projekteken olvasható a felirat: „Magyarország kormánya”. Németh Bálint már a NER megszületésekor a Fidelitas vendégeként számolt be a magyar imázsfilmük sikeréről, amit az Orbán-kormány a nevére vett. Ki megy Fidelitas gyűlésre?

A KUL Alapítvány vezetője Jézus szeretetén kívül egyéb érdekeltséggel is rendelkezik, hogy Orbán Viktor fiának vállalkozását állami gondozottak megsegítésére létrejött alapítvány mögé bújtassa. Olyan országban, ahol irányított közbeszerzések zajlanak, a miniszterelnök családja, strómanjai és vazallusai kapják a megrendeléseket, összeférhetetlen Orbán fiának olyan számlát vezetni, amely elrejti a nyilvánosság elől a pénzek forrását.

Kérdésekkel fordultunk Németh Bálinthoz és a Felházhoz is, de választ egyik helyről sem kaptunk. Így nem értjük, hogy a KUL Alapítvány és a Felház miért két külön dolog, ha a közhasznúsági beszámoló szerint mégis egy. Miért kell külön számlán gyűjteni a Felháznak a pénzt, ha az is a KUL Alapítvány törvényes tevékenysége? Ki kezeli a Felház számláját? A Felháznak hogyan juttatják el onnan a pénzt? Ki veszi át, ki kezeli, ki számol el vele? Lenne egy hívő vagy pásztor, aki ezt megkérdezi, és megköveteli, hogy adjanak választ rá?

A nem létező Felház alapítványi támogatásként kapja meg az adományokat? A nem létező Felház a KUL Alapítványon keresztül közhasznú társaságnak minősül, amelynek adományai adókedvezményt élveznek? Legfőképpen kik a titokzatos adományozók? A  törvény szerint hitéleti tevékenység alapján egyház közhasznú szervezetként nem vehető nyilvántartásba.

Orbán ennél kisebb szabálytalanságok miatt is lerohant már civilszervezetet a rendőreivel, de itt a szereplők megtérésről, tisztaságról és szentségről prédikálnak. Istenre hivatkoznak, miközben rejtegetik, hogy miből működnek, kinek a pénze áll az egész mögött, van-e köze az ország diktátorának ahhoz, hogy a fia neve alatt gyarmatosítanak önálló felekezeteket, gyülekezeteket, egyházakat, amelyek kimondatlanul a centrális erőtér részei lesznek.

A Felház jelenleg úgy szerveződik, mint a rossz emlékű polgári körök, vallási köntösben, és a tevékenysége minden tekintetben törvénytelen és csaló. A Bibliában megtalálhatók azok a minták és követelmények, ahogy egyháznak működnie kell. Orbán Gáspár egyelőre még egy presbiterrel támasztott bibliai követelményeknek sem felel meg, de már Magyarország prímása, a felekezetek fölött álló karizmatikus pápa, „szupersztár”, mint Jézus Krisztus, az ő alázata, korrektsége és egyenessége nélkül. Ha nem így lenne, akkor lenne szava arról, hogy az apja milyen „kereszténységre” hivatkozva vezet be egy jogtipró önkényuralmat.

Emellett az Orbán-gyerek apjának államcsínye ellenére is vannak még formális törvények, amelyeket ugyan ők nem tartanak be, de másokra nézve kötelezők. Azok alapján a Felház a KUL Alapítvány által nyitott számlával csalást, pénzmosást végez, eltünteti az adomány forrását, s olyan vallási tevékenységet folytat, melyet csak valamilyen szervezeti formában gyakorolhatna. Országos hatáskörű szervezet, helyi csoportokkal, tízmilliós költségvetéssel és szervezeti célokkal, amely számla, könyvelés, alapszabály és bejegyzés nélkül működik.

A KUL Alapítvány az alapítvány céljaitól eltérő működést folytat, amely alapján azonnal be kellene zárni. Másoknak folytatott számlavezetés tiltott pénzügyi tevékenység, pénzmosás egy formája. Közhasznúság biztosítása egy nem létező szervezetnek csalás s az adófizetők megrövidítése. Annak a látszatnak a keltése, mintha a Felház tevékenysége az alapítvány működésének, tevékenységének része lenne, hazugság és csalás. Ezekbe állami gondozott gyerekek belekeverése, mintha ez róluk szólna, blaszfémia és cinikus aljasság.

Orbán Gáspár gyarmatosító tevékenysége, amellyel „felekezet felett álló” egyházként más felekezeteket, önálló gyülekezeteket bekebelez, a Felházat ezek fölött álló ernyőszervezetté teszi, és kimondatlanul magát ezek fölé emeli, nemcsak bibliaellenes, hanem visszaélés az apja nevével, pozíciójával, mert az apja miatt sokan nem mernek ennek nemet mondani, mert félnek az apja bosszújától vagy retorziójától. Mások pedig előnyt remélnek tőle. Ez az evangéliummal teljes mértékben összeegyezhetetlen tevékenység. A Bibliában csak önálló gyülekezetek vannak, amelyeket közvetlenül Jézus Krisztus irányít. Ez háló, nem piramis.

Ahogy Jézus Krisztus evangéliumával az is összeegyeztethetetlen, hogy Orbán Gáspár nem hagyta el az atyai házat, nem vallott színt keresztény evangélistaként apja egyházüldözése tekintetében, ahogy más kisegyházakat, hozzá hasonló hívőket apja megfosztott a szabad és rendezett működés feltételeitől. Gyalázatos, hogy nem emelt szót az apja által üldözött hajléktalanok, szegények, rokkantak és menekültek mellett, ezzel szemben elkísérte apját egy emberi jogokat, méltóságot taposó, tízezreket bebörtönző diktátor beiktatására.

Mindezek közepette erős a gyanú, hogy Orbán Gáspár a megtérése után felismerte a pénz és a hatalom lehetőségét, kibékíti Heródest és Krisztust, hamis evangéliumot prédikál, és a hívőket az apja politikai rendszerének szolgálatába állítja. Mindennek ékes bizonyítéka az, hogy Németh Sándor, a Hit Gyülekezete vezetője, aki eddigi pályafutása során rövidke tíz perc alatt tekerte ki minden lehetséges konkurencia nyakát, a Felházat nem meri támadni, mert Orbán Gáspár apjának személyében nála nagyobb maffiózóval találta magát szemben, akitől a vagyona, a szabadlábon maradása és a létezése függ.

A fasizálódó világban a vallási nacionalizmusban a katolikus egyház helyét a karizmatikus-pünkösdi mozgalom vette át az egész világon. Az új cezaropapizmus támogatói a koncertes evangelizációkat tartó, a pénz és a hatalom bűvöletében élő milliárdos tévéprédikátorok. S Orbán felismerte, hogy a fia megtérése lehetőség arra, hogy ezt is kontrollja alá helyezze. A Felház pedig a NER-hez méltóan indult, lop, csal, hazudik, jól illeszkedik az Orbán familia tevékenységébe. Nyilván kiterjesztik rá majd a TAO-t és lehet találgatni, hogy a Felcsút SC mellett ki és mi kapja majd a legnagyobb TAO-támogatást. Miután bejegyzik.

Mint felekezetek fölötti ernyőszervezet megkapja majd az egyházi státuszt, aminek azok a kisegyházak, amelyek elveszítették a státuszukat majd örülnek, mert az Orbán-gyerek alá való betagozódás kiskaput jelenthet majd bizonyos jogok visszaszerzésére, amihez az ár a rendszerhez való lojalitás, a maradék gerinc eldobása és a Biblia leköpése lesz, amit majd készséggel megtesznek egyesek. „Verseny van” – mint mondta Németh Sándor, kíváncsian várjuk, hogy ha az egyiptomi herceg felnő, a Fáraó meddig tűri mellette a konkurenciát, és ő hol lesz ebben a „versenyben”, ha már nem lesz szükség rá, és nem tud elárulni senkit.

Az egyetlen pozitív fejleménye az lehet mindennek, ha ezúttal az ő nyakát „tekerik ki”. De az Orbán papa és az Orbán gyerek, mint a trón és az oltár újabb szövetsége az álnokság és aljasság újabb mérföldköve lehet, amelybe bódultan és boldogan sétálnak majd be a vakok és a vakok vak vezetői. A harminc ezüstpénzt meg majd kezeli a KUL Alapítvány. Cool.Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések