2024, július13, szombat
KezdőlapFesz leszSzlazsánszky-ügy: Németh Sándor fajelmélete szerint "génekben öröklődik az antiszemitizmus"

Szlazsánszky-ügy: Németh Sándor fajelmélete szerint „génekben öröklődik az antiszemitizmus”

-

Nagy bajban van Szlazsánszky Ferenc, az ATV Híradó főszerkesztője, akiről megírtuk, hogy a nagyapja nyilas vezető volt, ha igaz, amit a munkáltatója, a főnöke és lelkipásztora, Németh Sándor, a Hit Gyülekezete vezető lelkésze az antiszemitizmus öröklődéséről mondott. Németh Sándor ugyanis egy 2009. június 14-i prédikációjában azt mondta, hogy az antiszemitizmus a génekben öröklődik. Németh Sándor, aki már azt is mondta, hogy „Hitler nem volt nacionalista, hanem szocialista volt”, ezzel fajelméletet hirdetett meg, amit saját elmondása szerint a Bibliából olvasott ki.

Ezért Szlazsánszky Ferencnek vagy azzal kell szembenéznie, hogy ott van a génjeiben az antiszemitizmus, amelyet a nyilasok közt tevékenykedő nagyapjától a génjeiben örökölt, vagy azzal, hogy Németh Sándor egy hozzá nem értő sarlatán, hamis bibliatanító, aki ugyanolyan fajeméletet hirdet, mint a nyilas nagyapja, csak fordítva. A náci fajelmélet alapján a Dunába lövöldözték az áldozataikat, s hatmillió zsidót öltek meg a nácik. Szlazsánszky vagy elhiszi, hogy Németh Sándor „Isten embere”, aki tévedhetetlen, mert mindig Isten szól belőle, vagy belátja, hogy ez hazugság, Németh nem „Isten embere”, hanem műveletlen és teológiailag képzetlen szélhámos, aki a nácikhoz hasonló fajelméletet hirdet. Választhat.

Németh Sándor a génekben örökölhető antizemitizmus elméletét a bibliai Hámán történetéből vezette le. Azt állította, hogy mivel az amálekiták „a Közel-Kelet egyik leginkább antiszemita népe”, Hámán pedig az amálekiták királyának, „Agágnak leszármazottja, ez mutatja, hogy évszázadokon keresztül a génekben hordozta ez a családfa az antiszemitizmust és az istenellenességet. Hámán története tehát példa arra, hogy az antiszemitizmus örökölhető”. Ha az antiszemitizmus örökölhető, akkor más is. Ha a génekben van minden programozva, akkor Németh közvetve a zsidókkal szembeni fajelméletnek is hitelt ad.

Itt hallható Németh Sándor fajelmélete az antiszemitizmus génekben való öröklődéséről 1 óra 18 perctől:

Ez fajelmélet, a génekben és a vérben hordozott tulajdonság, rasszizmus. Németh Sándornak mégis érdemes lett volna elvégeznie a teológiát, tanulmányozni az ószövetségi könyvek zsidó magyarázatát, mert a zsidóság soha nem olvasott ki fajelméletet a Bibliából. Mindez ellentétes a Biblia egészének mondanivalójával is, miszerint Isten szabadságot adott az embernek, amikor elé tette az életet és a halált, a jót és a rosszat, hogy válassza azért a jót, hogy éljen. Aki a génjeiben hordozza az antiszemitizmust, annak nincs módja arra, hogy mást tegyen, mint ami a génjeiben van, és nem is felelős érte, hiszen örökölte.

Most arról nem beszélve, hogy a Bibliában számos eset található, amikor valaki nem az ősei útján jár, hanem ellenkezőleg, mint Ruth vagy Ráháb, de olyan is van, amikor egy apának két különböző fia van, mint Jákób és Ézsau, alapvetően jó apának rossz fiai, mint Éli fiai, vagy rossz apának jó fia, mint Saul fia, Jonathán. De kitől örökölte a génjeiben a gyilkolást Káin, az első gyilkos, aki megölte Ábelt? Inkább az látszik, hogy az Örökkévaló ismerete és a szívében levő hit tesz különbséget, nem a génekben öröklődő tulajdonság. Németh Sándor azonban ezt az elméletét nemcsak antiszemitákra alkalmazza, hanem mindenki másra, akivel konfliktusba kerül. Nem érveket és tényeket lát, hanem az ellenfele örökölt génjeit kutatja, amelyek a vele szembeni kritika okai.

Ami Hámánt illeti, Gábor György filozófus „Az egyéni ellenszenvtől a kollektív gyűlöletig (A kisebbség-ellenesség anatómiája – Eszter könyve alapján)” című tanulmányában emlékeztet arra, hogy Hámán nem is tudja, hogy Márdokeus zsidó, amikor gyűlölni kezdi. Nem azért gyűlöli, mert zsidó, hanem azért, mert nem borul le előtte, nem adja meg neki a kellő tiszteletet, és nem elégíti ki a gőgjét. Nem is jön rá magától, hogy Márdokeus ezt azért nem tette meg, mert az bálványimádás lett volna a zsidó vallás szerint. Nem Hámán génjei leplezik le az ősi ellenséget, hanem Márdokeus mondja meg, hogy ő zsidó.

Ekkor Hámán már nemcsak Márdokeust, hanem az egész zsidóságot akarja kiirtani, s Gábor György szerint nem az Agág királytól örökölt génjei, hanem a történelmi ellentét miatt, ami az amálekiták és a zsidók között volt. Hozzáteszi, hogy a gyűlölet forrása továbbra is a konkrét személyes ellentét: Márdokeus királyi udvarban betöltött szerepe, tisztelete miatt érzett irigység. Sehol nincs utalás arra, hogy a génjeiben hordozta volna az antiszemitizmust.

De nemcsak Gábor György, Josephus Flavius is hasonló okot jelöl meg: „mert már amúgy is gyűlölte a zsidókat, mivel az amálekiták népét, amelyből ő is származott, egykor a zsidók verték meg”. Szó nincs a vérben és a génekben öröklődő antiszemitizmusról, fajelméletről: történelmi ellentétről van szó, amely meghatározza Hámán gondolkodását a zsidókról. Még ennél is egyértelműbb cáfolatát adják ennek azok a bibliamagyarázók, akik szerint Hámán nem is Agág leszármazottja, hanem az „Agágibeli Hámán” vagy „agági Hámán” elnevezés Hámán származási helyére utal.

Gleason L. Archer „Az Ószövetségi bevezetés vizsgálata” című könyvében (ISBN 963-86148-5-4 Bp.2001.), amely számos, Németh Sándor által el nem végzett teológiai főiskola tankönyve, az 502. oldal 6. ponti bekezdésében az szerepel, hogy „Szargon egyik feliratában, amelyet Oppert adott ki, Agág a Pezsa Birodalom egyik körzeteként szerepel. Emiatt a bizonyíték miatt egyértelmű, hogy Hámán ennek a tartománynak a szülőtte (mintsem, az amáleki király Agág leszármazottja, ahogy a késői zsidó hagyomány vélte)”.

Egyes magyarázatok szerint Hámán nem is leszármazott, ami egyértelműen cáfolja a génekben való öröklődést, más zsidó magyarázatokban Agág és az amálekita egy tulajdonságot is hordoz, nem csupán egy népet vagy konkrét személyt jelöl. Ezen kívül a geneológiai fajelmélet a 19. században született, alapjait a francia Arthur de Gobineau fektette le, aztán az angol származású, majd németté lett Huston Stewart Chamberlain fejlesztette tovább. Az, hogy Németh Sándor az antiszemitizmust teszi génekben öröklött tulajdonsággá, nem jobb, mint amikor a zsidók génjeiből alkotnak a nácik fajelméletet.

A kérdés az, hogy az antiszemitizmus (és más tulajdonságok) szerzett vagy tanult, a génekben és a vérben öröklődő, vagy a környezetből átvett magatartástípusok-e. A fajelméletek kínálják, hogy azok alapján felsőbbrendű és alacsonyabbrendű fajokat állapítsanak meg. Ha az antiszemitizmus is a génekben öröklődik, akkor mi nem? Ha Németh Sándor elmélete szerint az amálekiták fajilag antiszemita nép, akkor mi a magyar, ha a magyarok néhány hét alatt csaknem félmillió zsidót küldtek haláltáborokba, nem beszélve Szlazsásznszky nagyapjának nyilas testvéreiről, és az ő vérengzéseikről?

Nem inkább az antiszemita beszéd, a keresztény judaizmusból lett keresztény antiszemitizmus, Prohászka Ottokár és társai fajgyűlölő beszédei a felelősek? A holokauszt a magyar antiszemita gének munkája volt, vagy inkább az illiberális, keresztény-nemzeti állam gyilkos ideológiájának a követkeménye? Ha Németh Sándornak igaza lenne, akkor az amálekitákhoz hasonlóan a magyarok génjeiben is öröklődik és kitörölhetetlen meghatározottság az antiszemitizmus.

A lopás és a hazugság vajon öröklődnek-e a génekben? Németh Sándor ellopta a Hit Gyülekezete ATV-ben levő vagyonának 60 százalékát, saját egyháza több milliárdos vagyonát. Akkor vajon a gyerekei és az unokái is tolvajok lesznek-e, öröklik-e a lopást Németh Sándortól a génjeikben? S ő vajon kinek a génjeiből örökölte, hogy képes meglopni saját híveit? Hol van a határa Németh Sándor fajelméletének?Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések