2024, május29, szerda
KezdőlapKiemelt fő hírAz Orbán-rendszer ellentéte mindennek, amit 1848 jelent

Az Orbán-rendszer ellentéte mindennek, amit 1848 jelent

-

A magyar történelem kevés szép napjainak egyike, talán a legfényesebbike 1848. március 15. Nem azért, mert forradalom tört ki Pesten, s fiatalok voltak, akik új identitást, új jövőképet akartak adni a hazának. 1848 jelentősége nem az, hogy a zsarnokság elleni lázadás (is) volt, mert olyan volt néhány a magyar történelemben. 1848 egyedi nagysága abban áll, hogy milyen eszmék mellett lelkesedett a foddalmi ifjúság és milyen új magyar identitást akartak adni a „keresztény Magyarország” hazug, hamis, álnok és az országot évszázadok óta pusztító identitás helyett.

1848 ellentéte és ellensége az előtte és utána kialakított „keresztény-nemzeti” magyar identitásnak, a tekintélyelvű, privilégiumokra alapított, hamis vallási nacionalista, középkori-feudális államnak, identitásnak. 1848 a liberális, polgári demokratikus értékek, az egyéni szabadság elvei mellett adott egy teljesen új és más magyar identitást, a normalitás és a szabadság identitását az ideológiai elnyomással, a butasággal és a jogfosztással szemben. Ha 1848 nem lenne, Magyarországnak reménye sem lenne, hogy ebben az országban vagy nemzetben lehet valaha is normálisan élni.

1848 az egyéni és polgári szabadságjogok elsőbbségét hirdette, nem csupán az osztrák elnyomás elóli felszabadulást. A „keresztény” Habsburg-királyság nem csupán abban a tekintetben volt nemzetellenes és elnyomó, hogy egy idegen állam és nép uralmát és elsődlegességét jelentette a magyarok felett, hanem a feudális keresztény király tekintélyével kényszerített rá a magyarokra egy hamis identitást, amely nemcsak az osztrákokat tette az ország elnyomóivá, hanem azokat a magyar urakat is, akik ennek a hamis keresztény magyar identitásnak az „úri keresztény Magyarországnak” az eszméi közt éltek.

1848 az ideológiai állam, egy hamis vallás lélekbénító és eltaposó uralmának, az állami és politikai „kereszténységnek”, a világ egyik legmocskosabb és legaljasabb ideológiájának vetet véget, amely az embert megváltó és az embernek szabadságot adó Isten nevében alázta meg, nyomta el és taposta el az ember vele született szabadságát, vele született emberi jogait. Nincs istentelenebb állam és nemzeti identitás, mint a „keresztény államot” létrehozó vallási-nacionalista identitás, a hamis egyház és az elnyomó, jogfosztó állam összefonódása.

1848 valóban a magyarok csillaga, amely fényesebben ragyog mindennél, mert az egyetlen a magyar történelemben, amely az egyéni és polgári szabadságot, az emberi jogokat, az egyén jogok elsőbbségét hirdeti. Azt a magyar identitást képviseli, hogy a magyar szabad, a magyar egyenlő, a magyar jogtisztelő, a magyar jogegyenlőség, az egyéni szabadság híve, a magyar nem enged semmiféle ideológiát, amely megkötözze, béklyót helyezzen rá, nem tisztel bálványokat, hamis isteneket, hamis tekintélyeket, a magyar szabad és normális nemzet, amely megköveteli és tiszteletben tartja az emberi jogokat.

Ez a magyar identitás áll szemben a „keresztény(fasiszta)” magyar identitással, a szentkorona hazugságaival, a „keresztény gyökerek” hazugságaival, mindazzal a sok aljassággal és mocsokkal, amivel Orbán az általa államcsínnyel eltörölt szabad Magyarország alkotmánya helyére tett maszek alaptörvényének preambulumát telerakta. A magyar nép mindenkori legangyobb ellensége a honfoglalástól vagy István királytól kezdve ez a hamis, hazug, elnyomó és aljas ideológia és identitás.

Ennek alternatívája az 1848-as eszmékre alapuló szabad magyar identitás, amely ma is harcban áll Orbán kerestzényfasiszta államával. 1848 nem múlt, nem történelem, hanem a mai valóság, amelyre vissza kell térnie a magyar népnek, amire alapítani kell az Orbánnal szembeni ellenzékiséget. Mert most sem csak annyi a feladat, hogy Orbán zsarnoki önkényuralmát meg kell dönteni, hanem ugyanzt az elnyomást létrehozó „keresztény-nemzeti” magyar identitást kell legyőzni, elpusztítani, ami ennek az országnak minden bukását, romlását, nyomorát, betegségét és bűnét okozta.

1848 a soha el nem múló emberi jogokat, emberi értékeket, a leghaladóbb eszméket képviseli: sajtószabadság, és mindaz, amit ez jelent. A vallás és a lelkiismeret szabadságát, felekezeti egyenlőséget, a jog előtti egyenlőséget, a hűbéri viszonyok felszámolását, a nemzeti önrendelkezést, szabad választásokat és szabad parlamentet, a szólás és a vélemény szabadságát, a joguralmat, a törvények uralmát, egyéni jogokat, mindazokat az eszméket, amelyek az emberhez méltó élet alapvető értékei, feltételei, amelyeket Isten adott az embernek a teremtésétől kezdve.

A „keresztény-nemzeti” ideológia nemcsak istentelen, de embertelen és gyilkos ideológia is, amelynek a keresztény-nemzeti identitás legmagasabb szintű megvalósulásakor, a Horthy-rendszerben, egymillió magyar halálát okozta. A legsötétebb és legmocskosabb ideológia, amely gyökere volt mind a fasizmusnak, mind a nácizmusnak, és kitemelte a vele eszemben fellépő másik diktatúrát is, mint ellenhatást, az egyház és az állam összefonódását, a keresztényfasizmust elvető kommunista diktatúrát. 1848 az alternatíva, a szabadság, a jog, a liberalizmus és a felvilágosodás a vallási-nemzeti fasizmussal szemben.

1848-at a Szent Szövetség fojtotta vérbe, ennek a gyilkos idológiának a nemzetközi képviselői. Ma is egy ilyen Szent Szövetség létrehozásán dolgozik Orbán az oroszokkal és másokkal, hogy Európa szabad népeit eltapossák. Ugyanaz a harc zajlik, ugyanazok a szembenálló felek. Orbán keresztényfasiszta rendszere az országot pusztító keresztény-nemzeti identitás és hazug ideológia talaján áll, ellenségei pedig a liberális demokratikus jogok védelmezői a világban és Magyarországon.

Ezért mindenkinek, aki a szabadság, a jogállamiság, az egyéni emberi és polgári jogok oldalán áll, el kell utasítania, hogy ezek a keresztényfasiszták (az igazi magyar identitás ellenségei, taposói) 1848-at a maguk javára fordítsák, úgy állítsák be, mintha bármi közük lenne hozzá. 1848 március 15 az illiberális Orbán-rendszer, a NER és ideológiája leggyűlöltebb ellensége, mert az a liberalizmus és a jogállamiság, egyéni szabadság megtestesítője. Egy teljesen más, teljesen új magyar identitás képviselője, amely mindennel szemben áll, amit a történelmi, feudális, úri keresztény Magyarország, a Horthy-rendszer és annak méltó párja, az elnyomó, aljas és mocskos Orbán-rendszer képvisel.

Ha egyszer Magyarországon újra szabadság lesz, 1848-hoz és az 1848-as magyar identitáshoz kell visszatérni. Ezt tanítani a népnek, a gyerekeknek, hogy minden ember szabadnak és egyenlőnek születik. Az ideológia nélküli magyar ellenzéknek ezt a magyar nemzeti identitást kell felfedeznie, mert ez a magyar történelemben gyökerezik, ez az ellentéte a keresztényfasiszta Orbán-rendszernek, ami legyőzheti. Ezzel szemben nincs fegyverük.

 

Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések