A “halott” Orbán Viktor soha nem is élt

Közzétéve April 10, 2019, 5:33 pm
9 mins

Orbán azt hitte, hogy majd meggyőzi Bernard-Henry Lévy francia filozófust arról, hogy létezik “fékezett habzású” liberalizmus és emberi jogok nélküli demokrácia. Normális ember pontosan tudja, hogy amiről Orbán beszél, az egy blabla szöveg, szimpla ökörség. Egy olyan csúsztatás, amely elfedi a lényeget, a mindenkori zsarnokságot, amelynek a 20. században egy jól megragadható nevet és formát adott az olasz Mussolini: fasizmus. Bernard-Henry Lévy nagy érdeme, hogy a kétórás beszélgetés során megállapította azt, amire a magyar liberális értelmiség mai napig nem jött rá, hogy Orbán nem hatalomtechnikus, aki csak felhasznál mindenféle ideológiát annak érdekében, hogy a hatalmat megszerezze, hanem valóban hisz abban a keresztényfasiszta (kereszténységnek hazudott fasiszta) ideológiában, amit hirdet.

Az Amerikai Népszava kezdettől fogva azt állítja, hogy Orbánnak egy téveszméje és hamis küldetéstudata van. Ez adja az elszántságot, a kitartást, az erőt, és ezért ragaszkodik a hatalomhoz a végsőkig. Nem fordítva. De Bernard-Henry Lévy egy másik dologban téved. Azt mondta, hogy “az a fiatalember, aki tetőtől talpig antifasiszta volt, aki hitt az emberi jogokban, az már egyáltalán nem létezik. A fiatal Orbán Viktor már halott”. Ezzel szemben az igazság az, hogy Orbán soha nem hitt az emberi jogokban, nem volt tetőtől talpig antifasiszta, és amikor ezeket az elveket hirdette, az mindig is ellentétben állt a természetével és a benső énjével. Orbán irigyelte és majmolta a liberális, főleg zsidó, budapesti értelmiséget, és egy ideig nekik akart megfelelni, aztán ellenük fordult, és náluk akart jobb lenni. Így lett liberálisból antiszemita.

Orbán több alkalommal elszólta magát, amikor például arról beszélt, hogy a belvárosi értelmiség attól a tíz filmtől és tíz könyvtől tartja magát nagyra, amit ismer. Elszólásaiból egyértelműen kiérződik a vidéki és falusi első generációs értelmiségi kisebbségi érzése, amely nagyravágyással párosult. Amikor megértette, hogy a többgenerációs és gyerekkori szocializációval megerősített műveltségi és kulturális különbséget nem tudja behozni, akkor fordított egyet a dolgon, és már nem megfelelni akart ezeknek a mintáknak, hanem jobb akart lenni azoknál. Antall József elhitette vele, hogy a “keresztény” nemzeti identitás erősebb ezeknél, és ott kell megtalálnia magát. Ekkor magáévá tette a Magyarország történelmi vereségeit és nemzeti tragédiáit okozó hamis és csaló magyar nemzeti identitást. Ez okozza újra az ország vesztét.

Az antiliberális “keresztény” (értsd: nem zsidó) nacionalista autokrácia jobban illett az alapvetően erőszakos, elnyomó és törtető személyiségéhez, aminek a liberális és demokratikus keretek, valamint a politikai korrektség korlátokat szabtak. Megismerte az antiszemita, antiliberális, antidemokratikus “keresztény” hagyományt és hazug érvrendszert, amely tízmilliók halálért felelős Európában, de elfogadta azokat. Nem egy okos ember, aki elhitte a felvilágosodást tagadó klerikális és nacionalista ideológiákat. Orbán a liberális korszakában elsajátított szocializáció révén képessé vált arra, hogy a liberális demokráciák nyelvén és köntösében fogalmazza meg ugyanazokat a fasisztoid elveket, amelyekkel addig a szélsőjobboldal házalt, de végtelenül primitív szinten. Ebből lett az “illiberális” Orbán-rendszer, a liberális terminológiával és látszattal bevezetett fasizmus és zsarnokság.

Orbán ezt a zsarnoki természetet a családból hozta, az őt rugdosva nevelő apjától örökölte. Ennek a zsarnoki, uralkodó, elnyomó, bosszúálló természetnek ez az ideológia felel meg, ezzel egybevág. Orbán így lett azonos önmagával. A liberalizmus soha nem volt a sajátja, viszont ez a szocializáció teszi lehetővé, hogy a fasizmusát a liberális terminológiába elrejtse, és mint legitim és szalonképes alternatívát adja elő. Az egész hazugság, minden szava hazugság: amikor meg kell védeni, akkor is mindig hazugságra szorul, de ő azt hiszi, hogy csak azért kell hazudnia, hogy elrejtse a demokraták elől a lényeget, ám maga az eszme igaz. Téved, becsapja önmagát, a hazugságok abból következnek, hogy az egész “keresztény-nemzeti” antiszemita, fasiszta, náci ideológia hamis. Az ő ún. kereszténysége nem kereszténység. Semjén, Balog páter és a többi aljas képmutató, haszonleső gazember becsapták őt. De ő ezeket a hazugságokat örömmel fogadta. Ez az ember maga is áldozat, de nem lehet sajnálni, mert egy országot tesz tönkre.

Ebből az következik, hogy az az Orbán Viktor, akiről Bernard-Henry Lévy azt hiszi, hogy már halott, az soha nem is élt. Orbán soha nem volt egy toleráns, liberális, demokrata. Sajnos, Soros György és előtte a Kádár-rendszer kiművelte őt (már amennyire lehetett), és ez teszi lehetővé, hogy egy ostoba ökörséget, egy tőrőlmetszett, jól ismert fasiszta maszlagot a politikai ellenfelei nyelvén adjon elő, ami őket sokszor megtéveszti. Azt hiszik, ha azon a nyelven beszél, mint ők, akkor olyan, mint ők. Ennyi az Orbán-rendszer “titka”, a fából vaskarika. Orbán mindig is ilyen volt, és a hazug, hamis keresztény retorikában elrejtett zsarnokság, fasizmus, autokrácia találkozott az ő diktatórikus, zsarnoki, elnyomó természetével, a lelke mélyén lapuló skizofrén paranoiával. Mint minden diktátor esetében.

Ebből még új társadalomfilozófiát nem érdemes csinálni, mert aki megpróbálja, úgy jár, mint a nacionalizmust istenítő zsidó politológus, aki zsidó létére csomót kötött a holokausztra. Az Orbán-rendszer nettó jogfosztás, zsarnokság, egyeduralom, közönséges fasizmus, valamint lopás, rablás, korrupció, vesztegetés, köztörvényes bűncselekmények sorozata. Aki pedig ezt elkövette, egy köztörvényes bűnöző. Nem filozófusra van itt szükség, hanem rendőrre, ügyészre, bíróra. Nem is kevésre.

 

8 hozzászólás : A “halott” Orbán Viktor soha nem is élt

 1. Korong Ferenc

  April 10th, 2019

  Az ominózus találkozás estéjén az RTL híradót néztem (…), ahol idéztek a filozófus nyilatkozatából. Sajnos nem tudok franciául, így a TV fordítására voltam kénytelen hagyatkozni. Ezek szerint O1G nem fasiszta, csak autokrata… Mintha Bolgár Györgyöt hallottam volna a Klubrádióban, vagy Krug Emiliát az ATV-n.

  Nem hiszem el, hogy egy filozófus ne tudná, hogy a fasizmus és az autokrácia két eltérő kategória jellemzője. Ez a hírszerkesztő tájékozottságát jellemezheti, ami viszont bizonyíték az RTL elhelyezkedésére a hírpalettán.

  Arra gondolni sem merek, hogy egy tanult gondolkodó ennyire ne legyen tájékozott, ennyire fogalomtalan legyen, ha már egyszer idejön vitatkozni.

  Reply
  • ludlud

   April 11th, 2019

   Bátran gondolhatsz rá…

   Reply
  • Amerikai Népszava

   April 11th, 2019

   Könnyen lehet, hogy így van, de a korábbi interjújában és aztán az előadásában is megnyugtatóan és lényeglátóan fasisztának nevezte Orbánt és a rendszerét is, ami ténykérdés.

   Reply
  • Amanda

   April 15th, 2019

   Konkrétan róla nem írok, mert csak rövid összefoglalót olvastam arról, amit nyilatkozott. És az rendben volt. Lehet, hogy az eredeti verzió kevésbé volt rendben. Nem tudom.

   Arra reagálok, amit írsz. Hogy úton-útfélen azt hallod, és én is azt hallotam, hogy “nem diktatúra, csak autokrácia”.

   Nem tudom, mit értenek ez alatt, mivel nincsen értelme. Azt gondolom, hogy valami olyat, hogy az autokrácia “még nem annyira vészes”. Figyelembe véve a kontextus, amikor használják, más jelentést, vagyis vélt jelentést nem tudok mögé képzelni. Mi több, egyszer egy politológus barátommal is úgy összevesztem, hogy hónapokig nem beszéltünk, mert nem hallgatott végig, csak ismételgette, hogy “autokrácia, és nem diktatúra”. Pedig szerintem nem is Orbánról volt akkor szó.

   Mondom, minden iskolát porig kéne égetn.

   Az emberek többsége úgy használ szavakat, hogy fogalma sincs a jelentésükről. Beépül az agyába, hogy milyen helyzetben “kell” a mondatba helyezni ezt vagy azt a szót, és onnantól így működik szegény. Mint egy robot. Bár a robotok között akad értelmes is.

   Hogy hány diplomája van az illetőnek, maximum abban számít, hogy akinek több van, az méginkább hajlamos a fentiekre. Az emberek jobban elfogadják, amit mond, és etől ő azt hiszi, hogy amit mondott, annak volt értelme. Ez olyan, mint amikor a kungfu-mester maga is elhiszi, hogy a chi irányításával képes harcolni, mert a tanítványa húsz éve hanyatt vágják magukat tőle. És nyilvánosan kiáll küzeni egy külsős ellen. Chi-vel. És az félholtra veri.

   Mondom, én nem tudom, mit értenek “csak autokrácia alatt”, ezért csak tippelni tudok, hogy valami olyat, hogy “diktatúra light”. Sajnos egyiket se kérdezi meg senki, hogy ha “csak autokrácia”, akkor mi a különbség. Mintha mindenki tudná. Holott láthatóan egyikük nem tudja.

   Én agyhalottnak tekintem azokat, akik perdöntő érvként használnak szavakat, amelyek jelentését nem ismerik. Eleve, értelmes ember nem mond olyat egy vitában vagy interjúban, hogy “Nem X, hanem Y.” Értelmes ember vitában, interjúban, vagy értekezésben azt mondja, hogy “Nem X, hanem Y, mert ezek és ezek és ezek az érveim.”

   Értelmes ember azt sem mondjatja, hogy “csak autokrácia”, mert az autokrácia “rosszabb”, mint a diktatúra. Már ha rangsorolni akarnánk őket. Aminek szintén nincs sok értelme, hiszen nem ugyanazt a dogot írják le, és hogy melyik a rosszabb, ezer féle módon lehet érteni.

   Azért érdemes mégis rangsorolni őket valami általános nézőpontból, mert folyton azt hallod, hogy “csak autokrácia”.

   Végülis a diktatúra és az autokrácia csak két szó a végtelen hosszú listán, amit az emberiség nagy része a jelentés ismerete nélkül és értelmetlenül használ. Futottak még: önző, nárcisztikus, pedofil, ego, és sorolhatnám.

   Tehát.

   Az autokrácia az államformát írja le, amikor egy személy vagy szűk csoport birtokolja a hatalmat. Bizonyos értelemben “permanens”, már amennyire permanens lehet bármi ezen a bolygón. Mondhatjuk úgy is, hogy hivatalos.

   A diktatúra az állapotot írja le, amikor egy személy vagy egy csoport birtokolja a hatalmat. A diktatúra nem államforma, hanem állapot. Minden autoriter rendszerben diktatorikus a hatalomgyakorlás, de nem minden diktatúra autokrácia.

   Észak Korea autokrácia. A hatalmat hivatalosan egy dinasztia birtokolja, akikről óriási szobrokat állítanak a főtéren, és akikhez, mondhatjuk, imádkozni kell. Ezzel szemben Oroszország diktatúra. Hivatalos államformája a federáció, illetve az elnöki köztársaság (nem tudom, mi a hivatalos magyar fordítása annak, hogy semi-presidental). A hangsúly a köztársaságon van. Putyinnak el kellett játszania, hogy hol elnök, hol miniszterelnök, mert hivatalosan lehetne helyette bárki más.

   Észak Koreában ez fel se merül. Igaz, ott is vannak “választások”, ha jól tudom. Csak hát nehéz úgy nyerni, hogy az ellenfél családjáról tíz ember magas szobrok állnak a főtéren, az új elnök-aspiráns pedig már a munkatáborban van.

   Más szavakkal azt is mondhatnám, hogy az autokrácia “szándékos és előre megfontolt”, a diktatúra az “baleset”.

   Úgyhogy mindenkit arra bíztatok, hogy amikor legközelebb azt hallja valakitől, hogy “csak autokrácia”, bátran közölje az illetővel, hogy “te meg egy sötét gyökér agyhalott vagy”.

   A forrásokat külön kommentben írom, mert a linkeknek át kell mennie a moderáción.

   Reply
   • Amanda

    April 15th, 2019

    Mint általában, a wikipedia slendrián. Kiindulásnak elmegy.

    https://simple.wikipedia.org/wiki/Autocracy

    “Autocracy is a form of government.[1] In an autocracy, a single person has all legal and political power, and makes all decisions by himself or herself. ”

    https://en.wikipedia.org/wiki/Dictatorship

    “A dictatorship is an authoritarian form of government, characterized by a single leader or group of leaders with either no party or a weak party, little mass mobilization, and limited political pluralism”

    A quora viszont tele van minőségi írással. (Az utóbbi években az egyik legértelmesebb hely az interneten.)

    https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-autocracy-dictatorship-oligarchy-absolutism-and-tyranny

    Az alábbi idézeteket különböző válaszokból származnak. Ha átlagolod őket, tökéletes lesz.

    “Dictatorship- Dictatorship can mean rule by one person or by one political body such as a military junta with absolute or near absolute power. They may have come into power legally or illegally. *Tyranny and autocracy are forms of dictatorship.* There are many other forms of dictatorship. ”

    “Autocracy – refers to state. Rule of one. This is a form of economic seclusion ( or self sufficiency). Example, North Korea.
    Dictatorship – refers to ruler. This is a form of oppressive government. Example, Gaddafi, Mugabe. A dictator is often associated with an autocratic state but can exist outside of it. So some would call Putin a dictator, but Russia is not an autocracy.”

    “Autocracy: a form of government where one individual automatically assumes all power positions and enforcement authority and have the ability to impose whatever they will upon the government.

    Dictatorship: a form of government that incorporates the use of autocracy, and may be either ruled by an individual or a small group of individuals who hold unlimited power within the governmental limits.”

    “Autocracy means one ruler with the implication of permanency, Dictatorship was originally a Roman invention designed to provide temporary executive efficiency for a republic- it was always intended to be temporary. ”

    Bónusz:

    Van egy válasz, ami leírja azt a jelenséget, ahogy az emberek helytelenül rosszabbnak és kevésbé rosszabbnak értelmezik a két szót. Ezt azonban a fentiek fényében egyszerű megmagyarázni. Íme a válasz:

    “There is not much of a difference between dictatorship and autocracy as in both systems the country is ruled by a single man. However, dictatorship has negative connotations whereas autocracy is perceived as a lesser evil.”

    Végülis ebbe botlasz bele úton-úfélen. Teljesen hülye mégse lehet szinte mindenki. A kérdés az, hogy miért látják így.

    Hát azért, mert az autoriter rendszer permanens, a diktatúra meg nem az. Az autoriter rendszert már megszokták az emberek, hogy “hát itt ez van”. A diktatúra meg “jön”. És vagy a hatalomátvétel erőszakos és véres, vagy az ellene való lázadás az.

    Hát ezért társulhat az emberek fejében a diktatúrához az, hogy rosszabb.

    Nekem is most állt össze, ahogy a linkeket válogattam, hogy ezért hihetik, hogy ez a szavak jelentése, és hogy a diktatúra rosszabb.

    Csakhogy, ez maximum a látszat. Attól, hogy ezt hiszik, nem lesz igaz.

    Az autoriter rendszer időben hosszabb, tehát több kárt okoz. Vérrel vagy vér nélkül, ez csak egy szempont. Generációk élete megy rá.

    A legtöbb autoriter rendszer, hacsak nem ősidők óta létezik abban az állapotban, jó eséllyel diktatúraként kezdte. Ha belegondolok, talán kína lehet az időtlen autoriter rendszer.

    Másfelől, az emberi alaptermészet a diktatúra. Onnan indul. A demokrácia civilizációs eredmény, amelyre vigyázni kell.

    Ha valaki azt mondja, hogy Magyarország nem “diktatúra, hanem autokrácia”, és nem mondja azt, hogy “csak autokrácia”, végülis nem agyhalott, hanem lehet, hogy tudja a szó jelentését. Mekkora különbséget jelenthet egyetlen hiányzó szó.

    Végülis nem volt forradalom, nem volt lázadás. Az ország egyik fele első nap tudomásul vette, hogy mostantól Orbán a király. Az ország másik fele meg örült is neki.

    A helyes válasz tehát így hangzik:

    – Ez nem diktatúra, csak autokrácia.
    – Te egy sötét agyhallott vagy. Ez nem diktatúra. Ez sajnos autokrácia. Az első naptól.

    Reply
   • Dr Tóth Gábor

    June 14th, 2019

    Nagyon igaz. Pódiumbeszélgetésen PhD előadótól hallottam élőben a törvénykezés szót törvényhozás értelemben használni. Majdnem elsirtam magam. Az egyéb mondandóját érti? Itt a vég. És nem a Pázmányon, hanem a Milton Friedmanen.

    Reply
 2. sanyoka

  April 11th, 2019

  Miközben egyetértek a cikkben leírtakkal, annyiban azért eltér a véleményem, hogy Orbánnak soha nem voltak elvei. Maximum a kisebbségi érzésből fakadt megmutatni vágyás ösztökélte és a kultúrköréből származtatható végtelen lopni akarás vezérelte és vezérli egész életét. Valószínűleg Hitler, Sztálin és Rákosi kártékonyságához lehet hasonlítani a cselekedeteit. Amennyiben lesz rá lehetősége meg is fogja tenni amit az elődei megtettek. Viszont remélhetőleg követi román diktátortársa sorsát.

  Reply
  • Elter András

   April 11th, 2019

   Elvei valóban lehet hogy nincsenek, de hamis küldetéstudata, hite van. Ahogy hitlernek is volt hite abban az aljasságban, amit tett. A különbség az, hogy hitler (bár korábbi beszédeiben némileg alkalmazkodott a különböző hallgatósághoz) mindig nagyon egyenesen kimondta, mit akar tenni. Orbán sokkal sunyibb, jobban leplezi antiszemitizmusát, rasszizmusát, antidemokratikus nézeteit, vagyis filoszemitának, demokratának álcázza magát. Hitler ezt nem tette. Persze lehet hogy a korszellem teszi, lehet hogy ha ma élne Európában hitler (Isten ments), akkor ő is demokratának adná ki magát.

   Reply

Szóljon hozzá Amanda

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)