Orbán évek óta a Cion bölcseinek jegyzőkönyveihez hasonló összeesküvés-elméleteket ad elő. Korábban ilyenekkel csak a Fehérlófia nevű náci könyvesbolt kínálatában és a Gede Testvérek kiadványaiban lehetett találkozni. Ezek régi náci elméletek, amelyek lényege, hogy a nemzeteket szétverjék, gyengítsék, hogy egy nemzetek fölötti globalista hatalom uralkodjon fölöttük. Erről szólt a Cion bölcseinek jegyzőkönyvei című antiszemita pamflet.

Idei önértékelő beszédében Orbán a korábbaiknál is egyértelműbben vázolta fel a világgal szembeni világ-összeesküvés részleteit, amelyek megegyeznek ezekkel a klasszikus zsidó világ-összeesküvésekkel. Azt állította, hogy meg kell küzdeni a nemzetközi szervezetek felerősödő aktivitásával, az átláthatatlan külföldi befolyásolási kísérletekkel. Mint mondta, nemzetközi szervezetek fizetett aktivistáiról és magyarországi irodáiról van szó, „itt nagytestű ragadozók úszkálnak a vízben, ez itt Soros György határokon átnyúló birodalma”.

A nagytestű ragadozó a zsidó üzletember, Soros György, aki a nyitott társadalom hirdetője és támogatója. A „nyitott társadalom” maga a globalista világrend, amely a nemzetek ellen támad és a nemzetek fölötti uralomra tör. Ha „a szerencsétlen, későn ébredő európai polgárok” mégis csak a sarkukra állnának, rájuk zúdítanak néhány millió, más vallású, más szokású migránst” – tette hozzá. Szerinte „így jött létre a világtörténelem legbizarrabb koalíciója az embercsempészek, a jogvédő aktivisták és az európai csúcspolitikusok között arra, hogy tervezetten ideszállítsanak Európába sok millió migránst”.

Orbán nincs egyedül ezzel a véleményével. Vessük össze az általa elmondottakat az alábbi idézettel: „a menekültáradatot cionista háttérhatalmi erők irányítják. Elég megnézni a zsidó származású szakértőkkel kitömött jogvédő szervezeteket, akik pénzzel, élelemmel és ruhákkal látják el a beözönlőket. Ők a jogokra hivatkoznak, a háttérben viszont sokkal sötétebb tervek lappanganak, melyeket a zsidóságnak a szabadkőművességgel összefonódott rétege próbál megvalósítani.”

Ez megegyezik ugyanazzal, amit Mráz Ágoston, a Nézőpont Csoport vezérigazgatója mondott Orbán beszédét összefoglalva. Eszerint „az unionisták éles kritikát fogalmaznak meg az idegenrendészeti őrizet intézményével szemben, ezt azonban csupán látszólag teszik a humanizmus nevében, valójában más áll mögötte”. Méghozzá az említett sötét tervek, melyeket a zsidóság próbál megvalósítani. A liberálisok zsidókkal való azonosítása régi antiszemita kód.

A fenti idézet a szittya.com nevű nyilas szellemiségű híroldalon olvasható, a szerző Varga-Vikernyés Sándor, akinek írása eredetileg a NemzetiArcvonal.net oldalán jelent meg. Ez azonos azzal a Nemzeti Arcvonal nevű náci-hungarista szervezettel, amelyet Györkös István, a putyinista oroszokkal együttműködő hungarista rendőrgyilkos vezetett. Amiről Orbán Viktor beszél, az ezeknek a náci-nyilas embereknek és szervezeteknek az ideológiája.

Ha valaki elolvassa az alábbi idézetet, könnyen azonosíthatja azokkal a gondolatokkal, ameleyeket Orbán mond az Európa elleni összeesküvésről: „Az Európai Bizottság gazdasági és pénzügyi biztosa, a zsidó Pierre Moscovici szintén beveti tekintélyét az európai civilizáció felforgatásának érdekében.” Továbbá: „Európa-szerte zsidók, köztük vezető és befolyásos zsidók egybehangzóan és aktívan támogatják Európa átformálását egy valaha (és még részben) homogén nemzetek Európájából egy teljesen összekevert, idegen fajok és faji érdekek között őrlődő, gyökértelen masszává.”

Ha a „zsidót” „liberálisra cseréljük, akkor a fenti idézetek ugyanazt állítják, amit Orbán. A fenti idézetek egyébként a kuruc.info „Zsidó harapófogóban az európai civilizáció” című cikkéből származik. Orbán Viktor miniszterelnök az antiszemita kuruc.info ideológiáját és antiszemita konspirációs teóriáit terjeszti. Ugyanez igaz arra, amit a politikai korrektségről és a médiáról mond.

Orbán a beszédében azt állította, hogy „az elégedetlenség azért fordult lázadásba, mert Európa nyugati felén és a tengerentúlon beköszöntött a nyitott társadalmak korszaka és „megszületett politikai gondolatrendőrsége, a politikai korrektség”. A politikai korrektség az antiszemita irodalom régi vesszőparipája, a zsidók trükkje, hogy elnémítsák az ellenük forduló antiszemitákat. Orbán szerint az elmúlt évben Európában fellázadtak azok, akiknek eddig nem lehetett hallani a hangját, akiket a politikai korrektség nevében „szájzár alá vettek”.

Orbán gondolatait a kuruc.info egy másik cikke úgy fogalmazta meg, hogy „Bin Ladent nem korlátozta holmi politikai korrektség, karrierista számítás vagy zsidó szájzártörvények, melyek meggátolnák, hogy kimondja a teljesen egyértelműt: amerikai (és tegyük hozzá: a nyugati világ) súlyos cionista befolyás alatt van. Az, hogy a támadások nyíltan kijelentett okait sikeresen el lehetett hallgatni és rejteni a tömegek elől, hogy nem indult nemzetközi vita a cionisták felelősségéről, pont ennek a zsidó befolyásnak jó bizonyítéka”. A kuruc-info a klasszikus antiszemita retorikát alkalmazza a politikai korrektséggel szemben, „szájzárt” mond, ahogy Orbán is „szájzárnak” nevezi.

Ezért örülnek a világ antiliberális politikusai Trump győzelmének, mert úgy tekintik, hogy ezzel a liberális zsidók uralma és befolyása tört meg, amely a demokratikus normákat tőlük is megkövetelte volna. Valójában a zsidóellenes radikális iszlám, a nyugatellenes oroszok és az európai antiliberális (kódoltan antiszemita) szélsőjobboldal érdekazonossága jött létre, hogy a zsidóknak tulajdonított szabad demokratikus világot szétverjék. Az antiszemita és antiliberális törekvés fasiszta jellegét azzal leplezik, hogy az antiszemitizmust keresztény frazológiába bújtatják. A régi jelentésnek megfelelően: keresztény az, ami nem zsidó.

Orbán nehéz helyzetben lenne, ha bizonyítania kellene az összeesküvés-elméletét. Azt állította, hogy a kvótanépszavazáson kinyilvánított népakarat ellenében a zsidó üzletember szervezetei „azon dolgoznak, hogy százezerszám szállítsák Európába a migránsokat”. Soha egyetlen migránst nem szállítottak Európába Soros György szervezetei. Soha egyetlen olyan szervezetet nem támogattak, amelyek embercsempészettel foglalkoztak.

Orbán a náci ideológiának megfelelően két részre osztja fel a világot: az internacionalista, globalista zsidókra, és a zsidókkal szemben álló keresztény nemzetekre. A jó és a gonosz harcában ők állnak a jó oldalon, a zsidók a rossz oldalon. Már önmagában a „nemzetek” emlegetése is antiszemita tartalommal bír: azért kell a „nemzetre” hivatkozni, mert annak nem része a nemzetek feletti globalista zsidó.

Orbán szerint 2016-ban éles kontúrral rajzolódtak ki „a hadállások”, a nemzetek fellázadtak a globalisták ellen. Ez az EU-ban azt jelenti, hogy a szuverén országok állnak szemben az unionistákkal. Amerika után Európát is a zsidó liberális uralom és befolyás alól kell nekik, „keresztényeknek” felszabadítaniuk. Ez Orbán harca, amely megegyezik az antiszemiták, a nácik, a fasiszták mindenkori harcával.
Az egész teória hazugság. Ugyanolyan hazugság, mint a Cion bölcseinek jegyzőkönyvei. Nem a nemzetek lázadtak fel a globalisták ellen, hanem a nemzeteket leigázó, szabadságukat felszámoló, a demokráciákat eltörlő szélsőjobboldal támadt rá a liberális demokráciákra. Mert a liberális demokrácia a zsidóuralom eszzköze. A fasiszták támadtak rá a zsidónak titulált szabad világra. Ez a történelem jelenlegi „újdonsága”, amiben semmi újdonsg nincs. Legfeljebb annyi, hogy az egész jól leplezett.

Orbán azt állította, hogy „a globalista politika urai” (a zsidók) nem adták fel, és kihirdették: ha nem a liberálisok nyerik valahol a választást, ott nincs többé demokrácia. Kihirdették, hogy „a nép veszélyes a demokráciára”, ezért „az eddig sajtószabadságért hisztériázók” hirtelen a média, az internet korlátozását követelik”. Orbán a demagóg populistákhoz hasonlóan hazudik: Senki nem hirdette ki, hogy ahol nem a liberálisok gyzőnek, ott vége a demokráciának. A nyugati liberális demokráciák nagy részében konzervatív kormányok, de elkötelezett liberális demokraták uralkodnak.

A demokrácia ott szűnik meg, ahol az Orbán-féle fasiszták kerülnek hatalomra, és nyomban eltörlik a demokratikus jogállamot, a az egyenló, szabad és tisztességes választásokat. Az internet szabályozása pedig nem a nép miatt fontos, hanem az álhírek, a hazugságok és az orosz propaganda miatt, mert azok becsapják az embereket, akik a hamis információk hatására az érdekeik és a szabadságuk ellen cselekesznek.

Orbán beszédének legcinikusabb mondatai azok, amikor azt állítja, hogy a menekültek zsidók által tervezett és szervezett európai elárasztása után az igazi menekültek az európai keresztények lesznek, akiktől elveszik a hazájukat, és ő azokat a menekülteket befogadja: „Az igazi menekülteket persze be fogjuk fogadni: németet, hollandot, franciát, olaszt, rémült politikusokat és újságírókat, hazájukat elhagyni kényszerülő keresztényeket, akik az otthon elvesztett Európájukat majd nálunk akarják megtalálni” – fogalmazott.

Miközben a menekültektől „megvédett” Magyarországon egy illiberális „nemzeti” kormány uralkodik, hatszázezer magyar hagyta el a hazáját, és lett földönfutó Orbán álomországa miatt, és menekült a nyitott társadalmakba, a liberális nyugati országokba, a politikai korrektség még megmaradt társadalmaiba. Mert szabad országban jobb élni, mint náci és antiszemita fasiszta diktatúrákban, nevezzék azt bárminek, és leplezzék a jellegét akárhogy.

Orbán a Cion bölcseinek jegyzőkönyveit mondta fel. Nem először. Ugyanazt adja elő, amit a klasszikus náci irodalom. Azt a kérdést kell feltennünk, hogy ha egy madár úgy nézki, mint egy kacsa, úgy hápog, mint egy kacsa, és úgy totyog, mint egy kacsa, akkor az kacsa-e.