A pénzéhes tévéprédikátorok embertelensége: Joel Osteen hazugságai

Tele van az amerikai sajtó azzal, hogy a közösségi média kritikái nyomán Joel Osteen dúsgazdag karizmatikus-pünkösdi TV-prédikátor megnyitotta végre a lakewood-i „megachurch” csarnokát a Harvey hurrikán áldozatai előtt Houstonban.

A prédikátor csak a sajtótámadások hatására tette meg ezt (méghozzá másnap), azt hazudva, hogy eddig ezt azért nem tették meg, mert maga a csarnok is veszélyben volt. Kimentek az emberek, és megállapították, hogy ebből egy szó sem igaz. A környéken levő boltok és kisebb templomok már régen kinyitották az ajtajaikat a menekültek előtt. Ezért is volt botrányos, hogy a hatalmas csarnokkal rendelkező Joel Osteen ezt nem tette meg.

Az esetnek általánosabb tanulságai is vannak. A CNN cikke leírja a valóságot, hogy délen, ahol ezek a csarnokokban működő nagy gyülekezetek vannak, mint amilyen Budapesten a Hit Gyülekezete, vannak a leggazdagabb prédikátorok és a legszegényebb emberek. Itt a legkisebb a szociális érzékenység, ezekben az államokban költenek nemcsak az államok, hanem ezek a gyülekezetek is a legkevesebbet a rászorulókra.

Az északi államokban működő tradicionálisabb egyházak és gyülekezetek, amelyekben szintén a Bibliát hirdetik, a pásztoroknak meghatározott fizetésük van, nem a pásztoré a gyülekezet, hanem a gyülekezeté a pásztor. A pásztort a gyülekezet veszi fel s alkalmazza. Ezek a liberális államokban működő gyülekezetek nem diktatúrák, nem egy pásztornak látszó üzletember családi vállalkozásai, mint a Trumpot támogató déli államokban, hanem Krisztusra emlékeztető módon az emberek szellemi, lelki és anyagi támogatói.

A karizmatikus-pünkösdi megagyülekezetek hazugságai egyetlen ember „karizmájára” hivatkozva egy ember kontroll nélküli uralmát és diktatúráját jelentik, akik kifosztják a gyülekezeteik tagjait, és gazdagságról hazudoznak nekik, miközben egyetlen gazdag ember van közöttük, a pásztoruk, aki meglopja őket. Kivéve, ha valaki máshol gazdagodik meg a világban, de azt is igyekeznek lekopasztani.

Az embereknek meghamisítják az evangéliumot, érzéketlenségre, a szegényekkel szembeni szívtelenségre nevelik őket. Ez a szemlélet és szocializáció jelenik meg a déli államokban a szociális kérdésekkel kapcsolatos mentalitásban. Aki szegény, az maga tehet róla, a bűnei miatt szegény, vagy Isten nem áldja meg, ezért róluk nem köteles gondoskodni senki. Azt a szegénységet és elmaradottságot, ami a déli államokban van, ezek a milliárdos pásztorok által vezetett megagyülekezetek termelik ki.

Ezek ugyanis sajnálják a pénzt az oktatásra, az egészségügyre, a szociális hálóra, ahogyan a pásztoraik is egyre harácsolóbbak és egyre szívtelenebbek lesznek. A pénz szeretete még a CNN szerint is megkeményíti az emberek szívét, s a Biblia is azt mondja, hogy nem lehet két úrnak szolgálni, Istennek és a Mammonnak. Elveszítik az érzékenységüket a szegények és a rászorulók szükségeivel szemben. Megszűnik az empátia, istentelenné válnak.

Csak egy példa, hogy egy másik pünkösdi-karizmatikus TV-prédikátor, a beszédes nevű Creflo Dollar egy 65 millió dolláros luxus magánrepülőgép megvásárlására vette rá a saját gyülekezetét, mert neki szüksége van rá, hogy „terjessze az Isten Igéjét”. Dollar azért nem tud menetrendszerinti repülőgépeken utazni, mert ott sok a bűnös ember és sok a démon. Új repülőre azért volt szükség, mert az előző túl öreg volt és sérült. Creflo Dollar is az ún. „bővölködés” evangéliumát hirdeti, benne a gazdagodást, amire ő a példa. Akinek mégsem sikerül meggazdagodni, az nem imádkozik elég jól és elég sokat. Neki erre sincsen nagy szüksége, neki elég beszedni a 30 ezer fős georgia-i gyülekezetben a havi tizedet.

Nem véletlenül készültek olyan filmek, amelyek bemutatják, hogy ha valaki Isten nélkül elkezdi hirdetni, hogy minden jó lesz, meggazdagodsz, a bűneid meg vannak bocsátva, vagy az ellenkezőjét, hogy bűntudatot ébreszt, kárhoztat, és azzal tart lelki fogságban, és utána kaszálja a pénzt, az Isten nélkül is működik. Minden istentelen szekta ugyanolyan nagy gyülekezetet képes létrehozni, mint ezek, és a vezetőik ugyanolyan dúsgazdagok, mint a pünkösdi-karizmatikus tévéprédikátorok. De a Biblia nem ezt tanítja a gyülekezetek működéséről. A Biblia szerint „karizmatikus” pápaság sincs.

Az évszázad árvíze pusztít Houstonban. Joel Osteen, az ottani megagyülekezet dúsgazdag TV-prédikátora, aki 10 millió dolláros házban lakik, saját yachtja van, nem nyitotta meg a 17 ezer főt befogadó csarnokát az árvíz által hontalanná lett áldozatok előtt. Ez az ember az Isten kegyelméről prédikál, dumál, kaszálja a pénzt, de amikor az emberek segítségre szorulnak, akkor bezárja a szívét. Amikor az általuk „istentelennek” mondott liberális sajtó megírja, mit művelnek, akkor másnap kinyitják az ajtót a botrány miatt, hazudoznak arról, hogy a víz fenyegette eddig az ő csarnokukat is.

Joel Osteen 38 ezer fős gyülekezete semmi segítséget nem ajánlott fel, miközben Osteen az apukától megörökölt gyülekezetben hirdeti a bővölködést, szedi a pénzt, neki is van egy magánrepülőgépe. De szíve az már nincs. A Washington Post ma arról írt, hogy miért utálják az emberek Osteen-t, az állandó műmosolyával, a pozitív gondolkodást hirdető „evangéliumával” (egyes hamis kultuszok ugyanezt hirdetik), a befésült séróval, és azzal a képmutatással, hogy amikor bajban vannak az emberek, akkor nem segít nekik.

Mi köze van ehhez Jézus Krisztusnak? A „világ” nem olyan embertelen, mint ezek. Az ateistákban több krisztusi alázat és együttérzés van, mint ezekben a pénzimádó hamis és hazug pásztorokban. Ezeknek a szívtelen, antikrisztusi, kegyetlen karizmatikus-pünkösdi gyülekezeteknek a hamis pénzéhes pásztorai ilyenkor azt tanítják, hogy Isten őket megvédte, a bűnösöket megbüntette, és azok vessenek magukra. Nagy ovációval megtapsoltatják magukat, hogy őket elkerülte az árvíz, de az nem jut eszükbe, hogy másokon segítsenek, hiszen azok az emberek „bűnösök”.

Csak a multimilliárdos pásztorok nem azok, akik számolatlanul szedik a pénzt ezektől a nyomorult emberektől, akik kapaszkodnak a reménységbe, és mindent odaadnak nekik. Ha ennek bármi köze van a Bibliához, az evangéliumokhoz, Krisztushoz, Jézus természetéhez, akkor az immorális szörny Trump, akit Joel Osteen is támogat, maga a Gábriel arkangyal.

A jelenség pontosan olyan, mint a hasonló profilú Hit Gyülekezete esetében, amelynek multimilliárdos vezetője van, a gyülekezete családi vállalkozás, aki a legkevésbé nyitja meg a szívét és a pénztárcáját a rászorultak előtt, csak propaganda céljából. A menekülteken semmit nem segítettek, Németh Sándor multimilliárdos, akinek nem fizetése van, hanem minden az övé, de a szegényekre nincs gondja, azok átok alatt vannak. Németh ezeket az amerikai déli hamis, pénzimádó gyülekezeteket másolja, és ugyanúgy ebből gazdagodik. Ez a világ legjobb gazdasági vállalkozása, amely már képmutatásból sem ad senkinek.

Ezek támogatják Trumpot, mert nem elég, hogy szívtelenek és kegyetlenek. Mivel az Isten kegyelmétől elszakadtak, az állam erejével akarják üldözni a bűnt és a bűnösöket. Nem elég a pénz, evilági hatalom is kell nekik. Beleavatkoznak a politikába, ahogyan Németh Sándor is teszi, ők akarják irányítani az evilágot, amely a Sátán alá van rendelve, így ők is alárendelik magukat. Pontosan olyanok, mint a Konstantinusszal kiegyezett névleges és hamis egyház volt. Maguk is azzá váltak.