2024, július18, csütörtök
KezdőlapMagyarországKiemelt hírekA Telex belerúgott Iványi Gábor egyházába

A Telex belerúgott Iványi Gábor egyházába

-

Szakmailag, politikailag és erkölcsileg is elfogadhatatlan cikk jelent meg a Telex oldalán, amelyhez hasonlót csak a Fidesz propagandagyára állít elő. Az egyetlen kérdés az, hogy a Telex használta fel az Iványi Gábor és egyháza elleni támadáshoz Meleg Sándort és a Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete nevű haldokló gittegyletet vagy fordítva.

Az eredmény, az „Akkor sem volt B tervük Iványiéknak, amikor már milliárdos tartozásaik voltak” című írás az újságírói etika lábbal taposása, a valóság durva meghamisítása, s ha az újságírás funkciója a valóság és az igazság feltárása, akkor ez a cikk az újságírás és a sajtó szerepének megfordítása: nem tisztázza, hanem elhomályosítja az igazságot. Ha csak annyit mondunk róla, hogy felelőtlen, alaptalan, aljas uszítás, akkor agyba-főbe dicsértük.

A cikk nem oknyomozó, pártatlan munka, amire nagy szükség lenne, hanem a kiválasztott személy, a szociális munkás szakmai tevékenysége alapján tök ismeretlen Meleg Sándor optikáján keresztül hamisítja meg a valóságot. A Telex a legteljesebb mértékben magáévá teszi egy ellenséges ember látásmódját és minden bizonyíték nélkül közli a hazugságait.

A cikk szerzőjének nem tűnik fel, hogy Meleg Sándor a Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete, mint állítólagos érdekvédelmi szervezet, elnökeként támadja a szociális munkát végző Iványi Gábort és munkatársait, akik a rendszer elsőszámú üldözöttei a szakmában, akiket meg kellene védenie. De eddig nem is tudtuk, hogy ilyen érdekvédelmi szervezet egyáltalán létezik, mert hangja az nincs.

Meleg Sándor olyan jellegű effektív szociális munkát, mint Iványi Gábor egyháza, életében nem végzett. Elméletben gyakorolja a szakmát. A cikkben elismeri, hogy nincsenek adatok a kezében. A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség szociális gondozói épületében – úgyis, mint a Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete elnöke – életében nem járt.

Korrekt cikk itt ér véget. A Telex ennek ellenére azonosult az olvasatával, s nem járt utána, hogy ez az ember minden egyházi szociális munkát ellenez, a sértettsége az egyházakkal szembeni irigységen alapul, mert ő egy alapítványával nem kapott megfelelő támogatást. Ez kiterjed a MET-re is, amely pedig politikai okokból nem is kapja meg az állami támogatást, de az egyházi szociális munka állami normatívájával elvileg egyetért, éppen azt hiányolja.

Meleg Sándor egy hónappal ezelőtt írt a témában Szubjektív: őszintén az Iványi-ügyről címmel egy cikket, aminek már a címe is mutatja az elfogultságát, mintha az őszinteség hiánya miatt nem tette volna eddig senki felelőssé Iványi Gábort azért, mert elvették az egyháza státuszát és a vele járó állami támogatásokat, s mintha ez „Iványi-ügy” lenne. A Telex felmelegített egy visszhang nélküli cikket, hogy azt felerősítse. Vajon miért?

A Telex írásának legdurvább része az, hogy azonosul Meleg Sándor szemléletével, amely azt sugallja, hogy Iványi Gábornak meg kellene adnia magát. Olyan törvény szerint vonja kétségbe, hogy Iványi Gábornak tartozik-e az Orbán-kormány, amelyet az Orbán-kormány hozott, mintha az olyan adottság lenne, mint a gravitáció, amit tudomásul kellene venni. Miközben a törvényt minden bíróság jogellenesnek ítélte, de az ítéletet nem hajtják végre.

Az egész írás Melegnek azt a nézetét közvetíti, hogy Iványi Gábornak engedelmeskednie kellett volna Orbán Viktornak, át kellene adnia a szociális intézményeit valaki másnak, s a MET támogatásának, az adományoknak semmiféle értelme nincs, mert csak elodázza a csődöt, de nem akadályozza meg. Ezt az üzenetet közvetíti, s főleg nagyítja fel a Telex.

Meleg Sándor ehhez a nyilvánvaló célhoz használta fel a Telex újságíróját, aki elveszítve szuverenitását és újságíró jellegét, megengedte neki, hogy kamu szervezete neve mögé bújva, magát a „szakma” képviselőjének feltüntetve, hazudozzon a MET munkájáról és helyzetéről, s a fenti cél érdekében bizalmatlanságot gerjesszen és uszítson a MET ellen.

A címben szereplő állítás, amely szerint „B tervük sem volt Iványiéknak”, mindent kifejez a valódi szándékról. A cikk által sugalmazott „B terv” az lett volna, hogy jogaik elvételét tűrik, csendben tudomásul veszik, a tevékenységüket befejezik, a szolgálatukat átadják a rezsim által kijelölt más szereplőnek, magukat pedig felszámolják és önként eltűnnek örökre.

A Telex ennek a szándéknak a képviseletébe állt bele, de olyan simlis módon, amit a magát viszonylag szabadnak és függetlennek valló sajtó részéről még nem tapasztaltunk. A Telex cikke mindvégig inkorrekt, sugalmazó és hangulatkeltő, olyan stílusban íródott, amivel az újság minden alap nélkül bizalmatlanságot igyekszik kelteni Iványi Gábor és egyháza ellen.

Például ilyen megfogalmazásokat alkalmaz: „A NAV házkutatásával vált nyilvánvalóvá, hogy valami nagyon nincs rendben a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségnél”. Mintha a MET környékén nem lenne valami rendben, mintha takargatnának valamit, mintha rajtuk múlott volna bármi, s nem tőlük vette volna el az Orbán-rendszer a jogaikat és a pénzüket.

Miközben az egyház képviselője elmondta, hogy amíg az egyházi státuszukat és az azzal járó normatív támogatásokat el nem vették, addig Iványi Gábor egyháza soha senkinek és semmivel nem tartozott. A helyzetet törvénytelenül az Orbán-rezsim hozta létre. Melegnek semmiféle konkrét bizonyítéka nincs e tények cáfolatára. Ezért a cikk alaptalan, okafogyott.

Aztán ilyeneket ír: „Az Iványi-féle egyház ügye rengeteg kérdést vet fel”, mintha lennének az áldozattal szemben is jogosan felvethető kérdések a felelősségét illetően. De ezekre a cikkben Ónodi István, a MET gazdasági igazgatója megválaszol. Ám a Telex ezt nem veszi figyelembe, megmarad Meleg Sándor elfogult és légből kapott narratívája mellett.

A Telex nem győzi ismételgetni Meleg Sándorral kapcsolatban, hogy „szakember”, ami azt a célt szolgálja, hogy az olvasó hitelt adjon a szavainak. Meleg Sándor egy noname senki az igazi szakmában, nem szakember. Majd ha bepelenkáz egy maga alá vizelő hajléktalant, utána nevezze magát szakembernek. A szakember nem az, aki csak pofázni tud. Meleg Sándor nem szakember, ezt szögezzük le, a szakmát soha nem gyakorolta, nem ért hozzá.

A Telex elfogadja Meleg Sándor érvelését, mely kizárólag arra épül, hogy „egyházi státusza visszaszerzésével a MET nem is kaphatná meg automatikusan az egyházi kiegészítő támogatást, mert az egyházi törvény szerint az egyházak és az állam együttműködése csupán egy lehetőség”. Ez nem így van, ha az egyházak állami feladatot látnak el, akkor a szektorsemleges és/vagy törvényben rögzített normatív támogatás illeti meg őket. Orbán ezt törölte el.

Az új egyházi törvényt Orbán hozta, nem a gólya, a bíróságok szerint jogellenesen, amiről Meleg Sándor hallgat. A Telex pedig az egész cikkét e logika elfogadása alapján írta meg, figyelmen kívül hagyva, amit maga is tud, hogy politikai döntéssé tették, mely egyházzal kötnek szerződést, ami a felekezeti jogegyenlőséget sérti, egy párthoz való lojalitástól teszi függővé az egyházak közcélú tevékenységének támogatását. Ez a vallásszabadság és a jogállamiság sérelme.

A metodisták esetében ezzel még a hitelveiket is sérti, mert ki akarja csavarni a kezükből a szociális gondoskodást, az intézményeiket, meglevő jogokat vettek el. Az állami támogatás nem kegy, hanem alkotmányos jog, az állam kötelessége és nem tehet különbséget. De ezt csak az állampártot kiszolgáló egyházak kapják meg. A Telex a cikkével ezt a jogtiprást relativizálja és annulálja. Semmissé teszi a jogtiprást. Ha ez nem számít, akkor mi számít?

Ez esetben nem értjük, hogy az Index újságírói miért nem adták át szó nélkül az Indexet, miért alapították meg a Telexet? Miért nem vették tudomásul, hogy Orbán elvette, ami az övék volt? Ha a Telex szerint ma már szó nélkül tudomásul kell venni a diktátor akaratát, s engedelmeskedni kell neki, akkor miért nem lépnek be a KESMA-ba? Vagy már ott vannak?

Ha a Telex le mer írni olyan mondatot, hogy „az állam pénzügyi-gazdasági értelemben nem tartozik a MET-nek, hiszen megállapodás hiányában nincs olyan pénzügyi kötelezettsége, amit nem teljesített a MET-nek”, akkor mi meg helyeseljük, hogy a Telex nem kaphat majd semmiféle külső támogatást, mert az sérti Magyarország szuverenitását. Rendben?

A „megállapodás hiánya” maga a törvénytelenség. Ezt a Telex egy magát „szakembernek” nevező senkinek egy periférikus újságban előadott baromsága alapján magáévá teszi, Iványi Gábor ellen hangulatot szít, megoszt, uszít. Elbizonytalanítja azokat, akik jó szívvel adtak, akik a legjobb szándékkal támogatják Iványi Gábornak az önkény elleni harcát.

Gyanút kelt vele szemben minden alap nélkül. Ez sajtó?

Ezt nevezik szabad és független újságírásnak? Hogy egy ismeretlen és névtelen senki, aki semmit nem tett le az asztalra, előadja sértettségből és irigységből a NER narratíváját, ők pedig semmibe veszik az egyház gazdasági igazgatója által közölt tényeket, s minden alap nélkül terjesztik a bizalmatlanságot az Orbán-rendszer egyetlen ellenállójával szemben? Ez újságírás? Ez jogvédelem? Ez tájékoztatás?

Nehogy előadják, hogy a Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete egy legitim szakmai szervezet, amelynek honlapján sem közlik, hogy hány tagja van, hány szervezetet és kiket képvisel. Ez láthatóan néhány ember szakmai karrierjének a gittegylete, miután belebújtak egy haldokló szervezet bőrébe, hogy elméleti baromságaikat a szervezet nevében adhassák elő, és legyen egy névjegykártyájuk. Ezen kívül egy kalap szart nem ér. Ezektől mindenki elpusztulhat. Az elméleti szociális munkás olyan, mint a gumióvszer a gyereknemzésben. Az akadály.

Ilyen mondatot magára adó lap nem írhat le: „Meleg Sándor is csak találgatni tud, milyen okok vezettek a csődközeli helyzethez. Még a szociális szféra alulfinanszírozottsága mellett sem szükségszerű, ami a MET-tel történt, nem tud jelenleg olyan civil fenntartóról, amelyik hasonló helyzetben lenne.” Nem is csináltak mással hasonlót, mint Iványi Gáborral. S miért találgat ez a „szakember”? Mindenki előtt ismertek a tények. Leírták ezerszer. Olvasni tud?

Előtte mondta el a gazdasági igazgató, milyen okok vezettek ide, ezért nem kell találgatni, tudni lehet. Azt állítani, hogy a történtek után nem szükségszerű, ami a MET-tel történt, az olyan, mintha Meleg Sándortól holnaptól elvennénk minden élelmét, és a temetésén azt mondanánk, hogy nem volt szükségszerű, ami vele történt. Valamit rosszul csinált. Nem tudjuk, hogy mit, de valamit biztosan, mert kimúlt.

Azt a mondatot is le merik írni, hogy „a szakember szerint irreális volt azzal számolniuk, hogy meghátrálásra kényszeríthetik a kormányt, és talán egyszer megkapják az elmaradt, megítélésük szerint nekik járó támogatásokat.” Világos, tudniuk kellett volna, hogy Orbán leszámol velük, ezért meg kellett volna adniuk magukat. Méghozzá azonnal.

Azt mondja a nagy „szakember”, hogy „nem lett volna szabad erre alapozni az intézmények működtetését, vészforgatókönyvet kellett volna kidolgozniuk”. Mi a vészforgatókönyv? Ott van a cikkben, ami a lényeg, a „szakember” ezt megmondja: „a fenntartóváltás”. Ugyanezt mondja az Orbán-banda, s ugyanezt mondja a Telex, s pontosan ezt akarja Orbán: elvenni.

Szerintünk meg a Telexnél kéne fenntartóváltás. Át kéne ezt is adni Orbánnak. Mert mi is vagyunk olyan szakemberek, mint a Meleg Sándor. Szerintünk a Telexet el kellene vágni a bevételeitől, az adományokra nem lenne szabad építeni a működését, sem arra, hogy az Orbán-kormányt meghátrálásra tudják kényszeríteni. A fenntartóváltás a megoldás.

A Telex újságírói pedig menjenek, amerre látnak. Ahogy Meleg Sándor mondja Iványi Gábor szociális munkásairól, mint a Szociális Munkások Magyarországi Egyesületének elnöke, a szociális munkások nem létező érdekképviseletének vezetője, aki a Telexben arra buzdít mindenkit, hogy ne adjanak semmit a szociális munkára Iványi Gábor egyházának, mert nem érdemes. Ennek pedig a Telex hangot ad. Miért nem hívtak a kocsmából is valakit?

Ám Meleg Sándor elérte a célját, mert az ismeretlenség homályából az Iványi Gábor elleni gyalázatos kijelentéseivel kapott öt perc dicsőséget Iványi Gábor fényéből. A Telex is elérte a célt, ha az volt a szándéka, hogy mielőtt a szuverenitástörvényt kiterjesztik a sajtóra is, a Telex bebiztosítsa magát, hogy Orbán ne tegye lapátra őket. Ehhez kiválóan teljesítettek.

Mi is kezdjünk el sugalmazni? Megrendelésre készült ez a szakmailag elfogadhatatlan, aljas cikk? A Telex keresi a helyét, hogy ne járjon úgy, mint Iványi Gábor? Orbánnak smúzol? Karakteres, gerinces, szép „B terv”. Méltó Meleg Sándor jelleméhez és „szakértelméhez”.

Bartus LászlóBartus László
Bartus László
Újságíró, az Amerikai Népszava főszerkesztője.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések