Trump az arabok és az izraeliek után találkozott a katolikus pápával is. Ferenc a katolikus egyház történetében azon kevés pápák közé tartozik, aki keresztény vonásokat mutat, és ezzel meg is botránkoztatja a katolikus főpapok és hívek egy részét. Minden valószínűség szerint az első keresztény pápa a katolikus egyházban, vagy a kevesek egyike.

Ennek legfényesebb bizonyítéka, hogy kapásból megmondta az elnökválasztási kampányban és később is, hogy Trump nem keresztény. Trump erre adott válaszának stílusa és tartalma pedig teljes mértékben igazolta Ferenc pápa ítéletét: mintha maga az ördög válaszolt volna.

A pápa a mexikói fal terve kapcsán mondta, hogy ennek indítéka távol áll az evangéliumtól, de Trumpnak egyetlen megnyilvánulása sem egyeztethető Jézus Krisztus tanításaival. Ezt az amerikai evangéliumi kereszténységnek, amely Trump legnagyobb támogatója, nem sikerült észrvenni. Eljött az a pillanat is, hogy a katolikus pápa liberálisabb és keresztényibb, mint az amerikai elnök.

A pápa már az érkezéskor Trump kezébe nyomta az „ajándékát”, a klímaváltozásról szóló pápai körlevelét. Trump nagyjából annyiszor fogja kinyitni, mint életében a Bibliát. A világ csak akkor élheti túl Trumpot, ha időben leváltják. Különösen figyelemre méltó azonban, a pápa gesztusa, ahogyan a szomszédos Szlovéniából származó First Lady-vel bánt.

Az igazi First Lady-ről beszélünk, Melania Trumpról, akivel Trump úgy bánik, ahogy a nőkkel szokott. Az első felesége be is perelte azért, mert Trump verte, és a többi sem számíthatott sokkal jobbra. Amit a közvélemény kívülről lát a szépség és a szörnyeteg kapcsolatáról, az önmagában borzalom. Nem lehetnek kétségeink afelől, hogy a másik nagy „keresztény”, Orbán Viktor sem bánhat sokkal jobban Lévai Anikóval, és Putyin sem a feleségével való kedvességéről híres. Diktátorok a nőt is eszköznek tekintik.

Legújabban Melania nem volt hajlandó megfogni Trump kezét, mikor az próbált Izraelben a kamerák előtt képmutatóskodni. A sajtóhírek hatására másnap kéz a kézben kellett mennie Melaniának a szörnyeteggel. El tudjuk képzelni, mi zajlott előtte a hotelben. Nem véletlen, hogy „Free Melania” (Szabadítsátok ki Melaniát) címmel mozgalom indult Melania mellett. Az amerikaiak nem tudják nézni, hogyan bánik ezzel a szerencsétlen nővel Trump.

Túl azon a perverzitáson, hogy a lányát vitte be First Lady-nek a Fehér Házba, és Melaniát otthon hagyta a kisfiával New Yorkban, a város nyakán, amely dollármilliókat fizet a védelmükért, kifejezi a Trump családban elfoglalt helyét az is, amilyen megtűrt ötödik kerékként van jelen mindenhol, ahova egyáltalán odaengedik. A kérdés csak az, hogy ha Trump mindössze prostituáltnak tekinti a feleségét, akkor minek vette el?

Melania kivívta az emberek rokonszenvét, mert előéletétől függetlenül alázatosnak és kedves nőnek látszik, aki szívesen lenne szerető felesége ennek az állatnak, aki úgy bánik vele, mint egy kutyával, még úgy sem. Az egész Trump családban Melania az egyetlen emberi arc. A közvetlen, őszinte emberi gesztusra képtelen lánya és veje inkább ijesztő, mintha egy sci-fi-ből léptek volna ki, és valami idegen bolygó küldöttei lennének.

Hozzájuk képest Melania, akinek Trump lehetett a legjobban fizető kuncsaftja egykor, maga az üdítő természetesség és emberi megnyilvánulás, a maga megvetett és a Trump család által kivetett esetlenségével együtt. Szörnyű, ahogy ezzel a nővel bánnak, aki nem tűnik úgy, hogy csak a pénz és az állampolgárság miatt ment Trumphoz. Jó felesége lenne, ha Trump alkalmas lenne emberi gesztusokra egy nővel szemben.

Mindez inkább csak magyarázat, hogy a pápa a Trump-klánnal való találkozása során egy alkalommal mosolyodott el, amikor Melaniát üdvözölte. Zavarba is hozta Trumpot, hogy csak a megvetett fekete bárányhoz volt kedves. Ferenc még egy rosszalló pillantást is vetett a nagyot néző Trumpra. A nőtlen pápa olyan úriember volt a feleségével, amilyen ő soha nem.

Az egész találkozónak ez volt a legszebb pillanata, és a valamire való része, mert Trumpról és a családjáról úgy pörgött le minden, mint a falra hányt borsó. Trump amikor azt mondta, hogy nem felejti el, amit a pápa mondott neki, márpedig a zárt ajtók mögött Ferenc biztos alaposan beolvasott neki, már tudni lehetett, hogy mire az ajtón kilép, már egy szavára sem emlékszik, és abból semmit nem fogad meg.

De amikor Ferenc Melaniával találkozott, a térből és az időből kilépő jelenet zajlott, mint amikor Jézus találkozott a bűnbánó Magdolnával, az összetört szívű asszonnyal, aki Jézus lábát a könnyeivel öntözte és a hajával törölte. Gyönyörű a jelenet a Lukács evangélium 7. fejezete 36-tól 50-ig tartó versében. Az asszony nem mond semmit, csak alázatos és szeret, Jézus pedig megérzi a hitet és a bűnbánó szívet és megbocsátja a bűneit.

A bűnöket csak Isten bocsáthatja meg, a pápa nem, de az emberség, az érezhető szeretet, a közvetlenség és megértő barátság biztosan megérintette Melania szívét, aki úgy tekintett a pápára, ahogy Trumpra soha nem tud. Nem erotikusan, hanem felszabadulva, őszintén, és a megaláztatásból felszabadulva, embernek érezve magát.

Meg kell nézni a fotót, ahogyan a két ember egymásra néz. Melania felszabadultan, a pápa kedvesen, meghajolva a hölgynek, a szemébe nézve, és ezek a szemek beszélnek. Arról az elfogadásról, kedvességről és emberi tiszteletről, amiben ennek a szerencsétlen nőnek nincs része a kőszívű, hideg, pénzéhes Trump-familiában. Azt kell mondanunk, hogy olyan a kép, mint amikor két idegen ismeretlen keresztény ember találkozik egymással, és értik egymást szavak nélkül.

Mindkettő hivatása ellentétes a kereszténységgel, a katolikus pápáé és a volt modellé is. De esendő, Jézus Krisztus evangéliumát, szeretetét, könyörülő szívét megismerő emberekről van szó, ahol nem számít a hivatás, hanem csak a szív. A kőszívű ember a képen behajolva nézi a jelenetet, a Melania és a Ferenc közötti empátiát, megértést, emberséget, amiből ő semmit nem ismer. Meglepődik a feleségének adott tiszteleten.

Eljött a Vatikánba a nagy ember, és a pápa átnézett rajta, legfeljebb kioktatta, és az általa semmibe vett, semminek tartott, lenézett, megvetett volt prostituáltnak nagyobb tiszteletet adott. Gyönyörű jelenet, méltó egy keresztényhez, mert Ferenc pápa keresztény ember, ha az egyháza nem is az, ez nem vitás. A hivatalos, az igazi, originális katolicizmus az Semjén Zsolt és a hozzá hasonlók. Ezek gyűlölik a pápát, aki valóban keresztény.

Ferenc meglátta ebben a szívtelen bandában az egyetlen embert, az egyetlen érző szívű személyt, aki bizalommal és hittel tekintett rá, aki megnyitotta a szívét, a szemeivel a lábát mosta, könnyeivel áztatta, a hajával simogatta a Mester, mindkettejük Mesterének lábát, mert hálás volt az elfogadásért, a megbocsátásért, a részvétért, azért a szeretetért, ahogy Isten tekint rá. Ezt érezte meg Ferencben.

Ferenc pápa megszégyenítette az ugyancsak kőszívű, a pénztől megromlott, a Mammont szolgáló evangéliumi-karizmatikus keresztényeket, akik magukat tartják a legnagyobb és a leghitelesebb keresztényeknek, akik az immorális szörnyeteg Trumpot támogatják, mert azt remélik tőle, hogy majd korlátozni fogja a bűnösök emberi jogait, amit Jézus soha nem tett, soha nem mondott. De még életükben nem vették észre Trump mellett Mária Magdolnát.

Erre mondta Jézus, hogy a paráznák, a prostituáltak megelőzik a farizeusokat a mennyek országában.