Bartus László: Hont András cenzúráz

Közzétéve May 20, 2019, 1:10 pm
18 mins

Hont András cenzúrázta Bauer Tamás egy cikkét. Kihúzta az írásból a nevemet és egy cikkemre való hivatkozást. Nem szólnék bele a kettejük között kialakult vitába, ami nem rólam, hanem a sajtóetikáról szól: a vita a szerzőre és a szerkesztőre tartozik. Az mellékes, hogy a véleményszabadság mellett én vagyok az áldozat, lehetne bárki más. Mégis meg kell szólalnom, mert Hont András megindokolta, miért húzta ki a rám való hivatkozást. Hont “orvosetikai” okokra hivatkozott, és a HVG tekintélyét védte az én nevemtől. Annak a HVG-nek a tekintélyét, amely cenzúrázza a szerzők véleményét.

Mielőtt ezt pontosan idézném, az érthetőség kedvéért utalok arra, hogy Bauer Tamás azt írta az eredeti cikkében, hogy szerinte bennünket igazolt az élet az Orbán-rendszer fasiszta jellegét illetően. Ungváry Rudolf mellett megemlített engem, utólag azzal indokolva, hogy “gondoljuk csak meg, hány olyan politológus, elemző szerez még tekintélyt és mellesleg tudományos fokozatot az országban, aki „sérült demokráciáról”, „hibrid rendszerről” stb. értekezik? Bartus náluk jobban megérezte, hogy merre is halad a folyamat. Pedig hol volt még a menekültválság, amelyben a rendszer igazán kimutatta a foga fehérét.”

Ha már veszélyeztetem a HVG tekintélyét, akkor nyíltan és minden álszerénység nélkül elmondom, mit gondolok erről. Azt, hogy az óceán túloldaláról egyedül lenyomtam a magyar politológus társadalmat, az összes jól fizetett tanácsadót, és elemzőt, s a mai napig mérföldekkel járok előttük, akik most kezdik kapisgálni az “autokrácia” szót. Miközben Orbán-rendszere fasiszta diktatúra volt az első perctől kezdve. De ezt rajtam kívül csak néhányan látták, egyebek mellett a kiváló Ungváry Rudolf. Valakinek arra van szüksége, hogy becsukódjon a vagon ajtaja, hogy észre vegye a fasizmust, nekem elég megnéznem a magot, és megmondom, milyen fa lesz belőle. Már a mag magában hordozza a fa természetét. Ahogy a tojás is. A kígyótojásból kígyó lesz, nem rántotta.

Kíméletből nem mondom el, hogy amit a magyarok most látnak az Orbán-rendszerből, az semmi ahhoz képest, amivé lesz. Én akkor szóltam, amikor még ki lehetett volna szakítani, el lehetett volna taposni. De már fogai vannak, már félnek tőle, és egy hatalmas szörny lesz belőle. De akiknek erre figyelmeztetni kellene, azok ezt tudományos és publicisztikai elemzésük tárgyának tekintik, előmenetelük eszközének, és nem életveszélynek. Miközben lapítanak, mert tudják, már ma sincsenek eszközeik ellene. Azt tehetik, amit megengednek nekik, és úgy tesznek, mintha nem így lenne.

De az írástudók feladata nem az, hogy írjanak, hanem az, hogy előbbre lássanak az olvasóiknál. Aki erre nem képes, nem alkalmas erre a feladatra. A világ bármely részén nagyobb tekintélyem lenne, mint Hont Andrásnak és a HVG-nek együttvéve, mert felismertem a veszélyt, ők pedig nem. Mindenhol úgy kérnék ki a véleményemet, mint egy prófétáét, ezzel szemben Magyarországon engem elmebetegeznek. Méghozzá azok, akik még ma sem látják azt, amit én már tíz éve láttam, sőt már 2001-ben megírtam a Jobb magyarok című könyvemben.

Én már most annak nevezem Orbán Viktort, ahogy a főtárgyaláson a vádiratban nevezik majd, ha olyan szerencsés lesz, hogy addig élve megússza. De nekik még mindig tisztelt miniszterelnök. Előbb követett engem a világsajtó, mint a magyar “ellenzéki” vagy “független” média. Nem a HVG, nem Hont András, hanem a Washington Post és a New York Times. A CNN-ben ugyanúgy szörnyülködnek, ahogy én. A HVG például nem vette észre, hogy rendszerváltás történt. Azt játsszák el, mintha egy demokrácia lenne.

*

Mielőtt a lényegre térnék, úgy helyes, ha idézem Bauer Tamás cikkének azt a részét, amelyből a nevemet és a cikkemre való hivatkozást Hont András kihúzta. Íme: „Ha belátjuk, hogy a hatalmat kézben tartó hatalmi gépezet hajtóereje a szélsőjobboldaliság, vagyis a nacionalizmusnak, kirekesztő rasszizmusnak és a monopolizált, vezérelvű, az embereket fenyegetettségben tartó hatalomgyakorlásnak az az elegye, amelyet történelmileg fasizmusnak szoktak nevezni, igazat kell adnunk Bartus László (2011) illetve Ungváry Rudolf (2014) sajnálatos módon visszhangtalanul maradt meghatározásainak ’az Európai Unió első fasiszta államáról’ illetve ’fasisztoid mutációról’. Orbán gyakorlatilag már létrejött szövetkezése az európai szélsőjobb pártjaival utólag igazolja e korábbi jellemzéseket.”

Ebből a HVG-ben csak Ungváry Rudolf neve maradt meg. Miután Bauer Tamás a Facebookon megírta ennek történetét, amiből kiderült, hogy a tiltakozására Hont még csak válaszra sem méltatta, Hont András indoklásul ezt írta: “valóban nem vagyok túl boldog, ha Bartus neve előkerül, de ennek nem elvi okai vannak, hanem orvosetikaiak. Már csak a lap tekintélye miatt sem szeretem, ha Bartus kusza vagdalkozásai hivatkozási alapként szolgálnak. Ám ettől még egyetérthetsz vele, ez a te dolgod, csakhogy…”

Amit Hont “kusza vagdalkozásnak” nevez, az az egyetlen felelős, öntudatos polgári, újságírói magatartás egy ilyen helyzetben. Éppen az a baj, hogy ők nem vagdalkoznak, hanem ugyanúgy belesimulnak a rendszerbe, ahogy a kollaboráns ellenzéki pártok, s aki “vagdalkozik”, még azt is cenzúrázzák. Azt írja Hont Bauer Tamásnak, hogy “ettől még egyetérthetsz vele”. Csak a HVG-ben nem jelenhet meg, hogy mivel értesz egyet. Itt csak az jelenhet meg, amivel Hont András egyetért. Éppen arról van szó, hogy Bauer Tamás nem érthet velem egyet a saját véleménycikkében, mert azt Hont András és a tekintélyére kényes HVG kicenzúrázza.

Ez nem “orvosetika”, hanem sajtóetika. Több annál, mert ha valaki azt gondolja, hogy nem helyesen azonosítjuk Orbán rendszerét, ami merőben másfajta reakciót igényel, az nem jelenhet meg. Ugyanúgy elzárják a nyilvánosságot, a magyar embereket a valóságtól, mint Orbán propagandasajtója. Aki nem realizál egy veszélyt, az nem tesz ellene semmit. Különös bája van annak is, amikor az Orbán-rendszer a HVG címlapjait cenzúrázza, a HVG maga is áldozat, éppen egy fasiszta eljárás áldozata. Majd ugyanazt elköveti másokkal szemben, akik éppen erre a fasiszta veszélyre figyelmeztetnek.

Milyen alapon kifogásolja a HVG, hogy a címlapjai nem kerülhetnek az utcára, ha Bauer Tamás véleménye sem kerülhet az utcára, mert azt ők ugyanúgy cenzúrázzák? Hont András honnan veszi a bátorságot, a felhatalmazást, hogy a szerzővel való egyeztetés nélkül kihúzza a cikkéből azt, amit ő mondani akar, de neki nem tetszik. Bauer Tamás ezt akarta mondani. Ezért írta a cikkét. De amiért megszólalok ebben az ügyben, hogy ezt “orvosetikai” okból teszi. Magyarul, Hont András elmebetegnek nevez engem. Azért, mert előbb megírtam azt, amire ő még a mai napig rá sem jött. Éppen erről szól Bauer Tamás cikke, amit ő meghamisított.

*

Nem szívesen teszem, de ebben a helyzetben meg kell említenem, hogy Hont András vérgőzös fideszes volt, fideszes önkormányzati képviselő, többek kampányfőnöke, táskahordozója. Az ő tisztánlátására jellemző, hogy még 1998 után is javában fideszes volt, amikor már tudni lehetett, hogy kicsoda Orbán, és mi a Fidesz. 2007-ben rúgták ki, aztán balliberális megmondóember lett, aki azt képzeli, hogy Bauer Tamásba fojthatja a szót. S most ő oktat ki engem, aki soha nem léptem be a Fideszbe, mindig is tisztában voltam, hogy ez a “párt” micsoda, és Orbánról már 1998-ban tudtam, hogy antiszemita és fasiszta, s a magyar szélsőjobboldal legveszélyesebb figurája. Ezt már 2001-ben megírtam az említett Jobb magyarok című könyvemben, amikor Hont még a fideszes seggeket nyalta.

Hont még javában kajálta a narancsot, amikor én már az ilyen alakok után oknyomoztam, egyebek mellett kéz alatt szerzett önkormányzati lakások ügyében. Hont oktat engem az újságírásról? Amikor a HVG még valóban tekintélyes újság volt, kiváló kapcsolataim voltak a HVG munkatársaival. Ő még egy fideszes kifutó fiú volt, aki kapaszkodott a fideszes ranglétrán, amikor én már elismert és megbecsült újságíró voltam. Bennem még most is több a felelősségérzet, hogy innen kell kiabálnom, hogy meghallják, mint neki, aki azzal van elfoglalva, hogy másokat cenzúrázzon.

Hont azért nem válaszolt Bauer Tamásnak, mert ahogy írja, “elfelejtette”. Azért, mert – idézem – “a maradék szerkesztőségekben egészen katasztrofális a leterheltség, holnap a negyedik cikket fogom megírni hat nap alatt”. Ezen halálra röhögtem magam, egyedül írok egy újságot, és megnézheti, nem egyszer négy cikket írok egy nap alatt. De cserélnék azzal a fizetéssel, amit ő kap. Ha valakinek akarok válaszolni, akkor hat nap alatt négy cikk mellett belefér egy email. Hont még hazudik is. Vagy olyan felszínesen végzi a munkáját, hogy nem válaszol egy neves szerzőnek.

Ami az én elmebetegségemre történő utalást illeti, az éppen orvosetikailag problémás. Hont András nem orvos, nem állíthat fel ilyen diagnózisokat. Szakember sem adhat diagnózist a páciens vizsgálata nélkül. Hont András rendelőjében nem jártam. Egy ilyen diagnózis súlyos orvosetikai problémákat vet fel és kimeríti a kuruzslás büntetőjogi tényállását is. Ha a HVG szerkesztője nem orvosi szempontból gondolta ezt, hanem sértegetni akart, miközben én nem követtem el semmit (nem én cenzúráztam, hanem ő), az erősen megkérdőjelezi a HVG tekintélyét.

Az egykori HVG szerkesztői a nyilvánosság előtt soha nem utaltak volna arra, hogy “orvosi eset”, elmebeteg az, akivel nem értenek egyet. Ha van, aki itt a HVG tekintélyét rombolja, az nem én vagyok, hanem Hont András. Voltak jobb idők a magyar sajtóban, amikor ezért egy szerkesztőt azonnal elbocsátottak volna. Vajon honnan hozza ezt a mentalitást a volt fideszes Hont András? Nem különös, hogy ezt a Fideszt csírájában már akkor is fasisztának tartottam, amikor Hont még javában köztük volt, s a megállapításom rá is vonatkozott?

Most azt cenzúrázza, amikor Bauer Tamás helyénvalónak találja egykori cimboráiról ezt a megállapításomat. Egy ilyen fideszes múlttal tisztességes ember visszavonul örökre, de legalábbis nem kezdi el oktatni azokat, akik ezt a Fideszt már húsz éve is annak látták, ami. Nem áll jól. Bauer Tamást cenzúrázza egy volt fideszes, aki 1990-től ismeri minden rezdülésüket? Egy volt fideszes karrierista akarja megmondani nekem, mit gondoljak a volt cimborái aljasságáról, akik felszámolták a jogállamot, az Alkotmányt, elvették a hazánkat, megalázzák és kifosztják az országot, ahol egy primitív fasiszta diktatúrát építenek? Mit képzel Hont magáról? Ugyanúgy viselkedik ma is, mint a fideszesek, ha van egy kis pozíciója, azonnal visszaél vele. Ő a szabad magyar sajtó. Mi pedig vagyunk az elmebetegek. Korábban “bérrettegők”. Ez ugyanaz a fideszes tempó.

Van, aki kijön a Fideszből, de a Fidesz nem jön ki soha belőle.32 hozzászólás : Bartus László: Hont András cenzúráz

 1. Avi

  May 21st, 2019

  A 444.hu is megérne egy ilyen elemzést. A szélsőbalos portál úgy cenzúráz, hogy bármelyik kormánylap cenzora csak tanulhatna tőlük. Aki csak egy picit nem ért velük egyet, azt egyből bannolják. Hiába kérdi, miért kellett kirúgni őt, hónapok óta még válaszra sem méltatják. Hiába a kezdetektől olvasója sőt egy rövid ideig anyagilag is támogatója volt az oldalnak.
  Beszélhetnénk Czeglédiről is aki a Facebook-s oldaláról minősíthetetlen szavakkal küldi el a vele egyet nem értőket.

  Reply
  • Amanda

   May 21st, 2019

   A 444-nél ocsmányabb tartalmú és mentalitású portált még nem láttam. Az állatpornóval foglalkozó szakoldalakban több jóízlés van, mint bennük. Még a kuruc.info is jobb volt náluk. Egy bizonyos szint alá nem mentek le.

   Reply
 2. Frici

  May 21st, 2019

  Éljen az Amerikai Népszava, az egyetlen független és igaz újság!
  Dögöljön meg az összes hazug kormánypárti média!
  Olvassátok és osszátok az Amerikai Népszavát!

  Reply
 3. bankár

  May 21st, 2019

  Élmény volt olvasni Bartus László véleményét. Minden fontosabb megállapításával egyetértek, – azzal is, amit Hont Andrásról írt, – és olyan jól fogalmaz, hogy többször is elnevettem magam. Azt azért megjegyezném, hogy Bauert korábbi tevékenységei miatt kizárnám ismerőseim közül. Szerencsére sosem volt ismerősöm.

  Reply
  • Amanda

   May 21st, 2019

   Én tudom, milyen korábbi tevékenységei voltak neki. Annak nem örülök, hogy a DK-ba belépett. De nagyrészt az SZDSZ-es tevékenységére emlékszem. Az a következőképpen festett.

   1. Bauer Tamás folyton vitázott az SZDSZ-szel
   2. Folyton neki adtam igazat
   3. Az SZDSZ szétrohadt, jelentős részben olyan problémák miatt, amikről Bauer beszélt

   Nekem úgy tűnt, hogy az alapítókkal ellentétben ő nem hagyta el a süllyedő hajót, hanem próbált értelmet verni az opportunista vezetők elméjébe. Hogy nem járt sikerrel, az talán nem csak rajta múlt.

   Reply
 4. gyurci

  May 21st, 2019

  🙂 Szép volt, gratula! Hasonlóképpen gyomorforgató szokott lenni, amikor Gyurcsányt behúzza a Puzsér-Hont-Szily bermuda-háromszögbe.

  Olyankor tudom valamelyest elviselni, amikor a Saller című műsorban osztja a Bakos Zoltán nevű fideszes fotográfust. (Ámbár az sem ízléses, mert Bakos legalább nem egy takonygerincű NERnyik, csupán egy ostoba orbán-hívő.)

  Reply
 5. Amanda

  May 21st, 2019

  Kérem szépen, hogy vagy Ungváry Rudolf neve elé ne írjuk, hogy kiváló, vagy TGM neve elé ne. A két ember között semmi hasonlóság nincs. Ungvárytól én még csak értelmes gondolatot vagy véleményt hallottam. Ki is lógott vele szinte mindenhonnan, amikor a Fideszről beszélt (pl. ATV).

  Igaz, nem minden nap látom, de az utóbbi időben elég gyakran: a HVG-t a saját törzsközönsége kollaboránsozza le. És pont azért, amiért megérdemli. A Fidesszel való finomkodásért, a Czeglédi- és TGM-félék megjelentetéséért. Én is csak azért olvasom, mert nincs más, ha a napi híreket akarom nézni, anélkül, hogy a mély fertőben mártóznék.

  Lehet, hogy Bartus Lászlóhoz (és az itt kommentelők jó részéhez) képest évekkel később, de a HVG-hez képest mégis több éves előnnyel ismerte fel a Fidesz rendszerét a HVG olvasótábora. Azt fájlalják, hogy a HVG nem fasisztássa le a fasisztákat. Ha nem is jönnek ide erről beszámolni, szerintem már szinte mindenki látja, kinek volt és kinek van igaza.

  Az emberek nem annyira hülyék, mint amekkorának látszanak. (Csak majdnem.) Nem lehet egyedül a választók nyakába varrni ezt a kilenc évet. Ott kezdődik, hogy kire lehetett szavazni 2010-ben? Én az MDF-re húztam, de ha belegondolok, jézusom. És azóta kikre lehet? Is kik írnak “újságot” ott, és milyet írnak? Ha a felelősséget rangsorolni lehet (és ha ennek van bármi értelme), én azt mondom, hogy a Fidesz után és a választók előtt nem csak az “ellenzéki” politikusok vannak ott, hanem szinte az egész magyar értelmiség. Ungváry, Majtényi, Kolláth a fehér hollók.

  Amit mondani akartam ezzel az, hogy szerintem ma már ciki az AN-t bármilyen értelemben leszólni, mert a 70 alatti IQ-jú Fidesz-zombikat leszámítva bárki, aki olvassa, látja, hogy igaza van és igaza volt.

  Ugyan a magyar közélet tudatlan szókása, hogy “autokráciával” próbál finomkodni diktatúra helyett (a hibrid baromságok mellett), a múltkor rákerestem és számos linket közöltem arról, hogy ezzel nem csak az a baj, hogy finomkodnak, hanem az, hogy idióta módon, mert az autokrácia semmivel sem finomabb a diktatúránál, sőt. Röviden és egyszerűsítve: minden autokrácia diktatúra, de nem minden diktatúra autokrácia. (Amúgy az egyik államformát jellemez, a másik állapotot.)

  “Van, aki kijön a Fideszből, de a Fidesz nem jön ki soha belőle.” – Ez 10/10 pontos volt. Tökéletes diagnózis.

  Reply
 6. Amanda

  May 21st, 2019

  Mondjuk abból a szempontból igaza van Hont Andrásnak, hogy félti a HVG hírnevét a Népszavától. Megértem. Ugyanis ha valamelyik olvasójuk eddig nem tudta, hogy mi az az Amerikai Népszava, ki az a Bartus László, és a cenzúrázatlan cikk miatt idetéved, akkor szembesül azzal, hogy mekkora intellektuális mélynyomor van a HVG-nél.

  Reply
 7. Amanda

  May 21st, 2019

  “Hont még hazudik is. Vagy olyan felszínesen végzi a munkáját, hogy nem válaszol egy neves szerzőnek.”

  Én sajnos szoktam olvasni HVG-t. De fogalmam nincs, hogy abból a négy cikkből négy hol jelenik meg. Főleg a vélemény rovatba ír. Ott most kettő cikket látni tőle az elmúlt húsz napban.

  Reply
 8. Korong Ferenc

  May 21st, 2019

  Mégis csak O1G-nek lesz igaza az ellenzéki média túlsúlyt illetően. At AN egymaga lenyomja a teljes párt- és megtévesztő-sajtót….

  Reply
 9. May 22nd, 2019

  Szerintem Hont már nem fideszes, lélekben sem. Van ilyen, hogy egy ember megváltozik, és szembemegy azzal, amit régebben gondolt. Erre volt fideszesektől is több példát látunk (igaz, nem sokat) a mai politikában.
  Ugyanakkor persze Hont tévedett, és rosszul tette, amikor cenzúrázott. Én Bartusnak teljesen igazat adok a fidesz-bűnszervezetet illető értékeléseiben, és aki ezt nem így látja (hogy ez egy fasiszta bűnszervezet) annál valami probléma van, és nem kellene neki politizálni. De itt talán nem is erről van szó, hiszen ezt még ma már talán Hont is belátja. Itt inkább valami személyes ellenszenv lehet, és egy hibás értékelés -mármint Hont részéről. Ezt nyilván nagyon nehéz (innen már) nekik megbeszélni, hiszen nem racionális, hanem érzelmi jellegű ellentétről van szó. Hont nem fogja belátni, hogy tévedett, hülyeséget beszélt, és rosszul tette, amit tett. De megpróbálhatná azért. Megnőne a szememben.

  Reply
  • abramovics

   May 22nd, 2019

   „Szerintem Hont már nem fideszes, lélekben sem. Van ilyen, hogy egy ember megváltozik, és szembemegy azzal, amit régebben gondolt. Erre volt fideszesektől is több példát látunk (igaz, nem sokat) a mai politikában.”
   .
   ugye tisztában vagy azzal, hogy ez, amit írtál, egy méretes baromság?
   a vér nem válik vízzé, a genetika ellen nem tudsz küzdeni, csak kordában tarthatod,
   .
   DE
   .
   ahhoz mentálisan borzasztó erősnek kell lenned!
   ez a Hont gyerek nem az.
   Kertész Ákos nem véletlenül írta meg a valót mikor a magyarokról, mint genetikusan alattvalókról beszélt.
   olyan ember, aki a csuti gecigányra, s a bandájára bármikor is voksolt, az mentálisan gyenge egyed, alattvaló.
   más
   „Itt inkább valami személyes ellenszenv lehet, és egy hibás értékelés -mármint Hont részéről.”
   .
   ezzel az a helyzet, hogy értelmes, felnőtt, önálló identitással rendelkező, mentálisan ép embernél a személyes szimpátia, avagy antipátia nem releváns ok arra, amit ez a Hont nevű tett.
   magyarázzam neked tovább?
   ha magadat az értelmes, felnőtt, önálló identitással rendelkező, mentálisan ép egyedek közé sorolod, akkor nincs rá szükség.
   zárójeles megjegyzésem: Bartussal nem vagyunk barátok, nem is leszünk, voltak vitáink, nyilvánult meg privátban nekem úgy, amiért bizonyos helyeken hirtelen mozdulattal állon vágják,
   .
   DE
   .
   úgy érzem, mindketten tudjuk kezelni a helyzetet.
   a lényeges dolgokról ugyanúgy vélekedünk, bár ő kihasználva a lap adta lehetőségeket nem tesz meg mindent úgy, ahogy mondjuk én szeretném, ám mondom, a lényeget tekintve egyetértünk.
   nagyfiúk vagyunk, nem ovisok.
   ovisok, kisgyerekek, mentálisan sérült egyedek a csuti gecigány bandájában, s imádói között vannak.
   lényegtelen, hogy jelen pillanatban milyen szerepet játszanak.
   egy Hont, egy Mellár, vagy akár a többi, mind senkiházi mocskos gazember, aki a csuti gecigány szekerét tolta, s tolja ma is.
   “Van, aki kijön a Fideszből, de a Fidesz nem jön ki soha belőle.”
   mondja Bartus, s ennél igazabbat tán soha sem állított!
   ezek mind férgek, hordozzák a vírust, bármikor fertőzhetnek újra.
   ezeknek a demokratikus jogállam egy semmitmondó szókapcsolat.
   ezek vezérelvű, alattvaló mentalitású alakok, embernek sem nevezném őket engedelmeddel.
   .
   .
   abramovics voltam, s vagyok

   Reply
   • May 22nd, 2019

    Butaságokat beszélsz. A politikai beállítódásnak semmi köze nincs a genetikához. Kertész Ákos is butaságot beszélt ezzel a “genetikusan alábbvalóval”. Erre ő talán azóta már rájött, bár a fene tudja. Mindenesetre akkora és annyira nyilvánvaló marhaság ide genetikát keverni, hogy a fal adja neki a másikat, és ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy nem egy racionális indítékú érv, hanem érzelmi.
    Ha Hont András olyat, és azt írta Bartusról amit, és cenzúrázta, akkor Hont ebben tévedett, és rosszul tette. De ettől még nem lesz fideszes. Pl. Hadházyí Ákos még 2013-ban is fideszes volt (amikor már kb. 20 éve lehetett tudni, hogy a fidesz-bűnszervezet micsoda, és a vezetőjük miféle gazember), most meg a fideszbűnözők egy kanál vízben is megfojtanák, ha tehetnék. Akkor most Hadházy továbbra is fideszes, csak azért, mert egy teljesen irreleváns közmondás szerint a víz nem válik vérré? Gondolkodj már egy kicsit, ember!
    Nem, ez nem így működik ez (is) sokkal bonyolultabb az ilyen egybites megfejtésnél (hogy ha rossz valami, akkor minden rossz). De nem magyarázom, felesleges.

    Reply
    • abramovics

     May 22nd, 2019

     erre csak annyit tudok mondani, amit Mr Fawlty mondott:
     .
     TIPIKUS!
     .
     tipikus mellébeszélés, a szar egyik sarokból a másikba tologatása, az idiotizmussal egyenértékű doktríner liberális szemlélet, mely szerint mindenkinek mindig joga van mindenre,
     .
     DE
     .
     legfőképp a cégéres gazembereknek.
     Hadházy esetében eltaláltad szarva közt a tőgyit, hiszen ez a fickó a Széll Bernadettel állt össze, meg az lmp tagja volt.
     szerintem ez mindent elmond róla.
     tán annyi eszed azért van, hogy az lmp-t nem sorolod a magukat demokratikus ellenzéknek hazudó alakulatok közé!
     fidesz kreálmány, akár a momentum
     Széll Bernadett, aki egy még a Kálmán Olga által vezetett műsorban, mikor behívták, s kérdezte a műsorvezető az lmp dolgairól, akkor semmi mást nem tudott mondani – azt is a szokásos hadaró, erőszakos stílusában – hogy a Gyurcsány így, meg a Gyurcsány úgy, a dk tegye ezt, meg a dk tegye azt.
     hozzáteszem, a Gyurcsányt ugyanolyan kollaboránsnak tartom, mint a többit.
     .
     más
     .
     a genetikáról, meg az általad irrelevánsnak nevezett közmondásról.
     a közmondás nem más, mint évek hosszú során – akár ezer években is mérhető! – kiérlelt népi bölcsességek tömör formája.
     ennek megértéséhez mellékelek egy bölcsességet, amit magolj be, hátha megérted!
     .
     Királyok között bölcsesség ragad az emberre!

     Keresd a „királyok” társaságát, egy-egy gondolatuk évek töprengéseit takaríthatja meg neked. Azt viszont szem előtt kell tartanod, hogy az élet igazi királyai ritkán viselnek koronát, sokkal gyakrabban jelennek meg bohócsapkában, vagy átzsírosodott paraszti kalapban.
     .
     segítségül még, mert látom, nem megy ez neked, egy megtörtént esettel ajándékozlak meg, amit közvetlen közelről volt szerencsém tanulmányozni.
     anno, a szociban volt egy ember, aki a Royal Nagyszálló főportása volt.
     több nyelven beszélt, nagy műveltségű, kultúrált, intelligens úr volt.
     igen, úr volt azokban az időkben is.
     mivel házasságából nem született gyermeke, így örökbe fogadtak a feleségével egy cigány származású leány csecsemőt.
     ( ne akarj belekötni, hogy a cigány szót használom, s nem a romát! amíg mi magyarok a cigányoknak „paraszt” vagyunk, akik azért vannak, hogy dolgozzanak, s majd a roma, az „ember” elveszi annak eredményét tőlünk, addig nem vagyok hajlandó romázni egy cigányt! )
     nos, ez a kislány mindent megkapott, amit ez az úr a feleségével meg tudott adni neki.
     s az nem volt kevés!
     különórák, nyelvoktatás, utazások, balett, oktatás, ami belefért.
     semmi gondja nem volt az életre, a szülei imádták.
     aztán, mert a vér nem válik vízzé, mikor felcseperedett, nagykorúvá válása után nem sokkal „megrántotta” a szüleit. tudatosan argót használok, ha nem érted, fordulj valakihez, aki segít neked, OK?
     TEHÁT:
     adva van egy kultúrált, intelligens, nagy tudású, műveltségű ember, s adva van egy még „üres” aggyal egy más rasszhoz tartozó csecsemő.
     aztán lett, ami lett.
     természetesen
     .
     NEM AZT MONDOM, HOGY MINDEN CIGÁNY BŰNÖZŐNEK SZÜLETIK,
     .
     DE
     .
     TETSZIK NEM TETSZIK, NAGYOBB ARÁNYBAN VANNAK KÖZTÜK AZOK, AKIK AZZÁ LESZNEK.
     .
     nem lehet kijelenteni, hogy van fehér, meg van fekete, hisz ismerek olyan cigány családot, ahol a gyerek az ország legjobb iskolájába járt, s kitűnő tanuló volt.
     zenész cigányok, ezt hozzá kell tenni!
     vannak példák számosak, olyan cigány származású emberekre, akik erkölcsi, emberi példaként szolgálnak mindenki számára, ebben is egyetértünk.
     mindent egybe vetve, Hari Seldon a pszichohistória atyja által létrehozott tudomány szerint, bizony a genetika meghatározó a tekintetben, mivé, kivé is leszünk, akár tetszik ez neked, akár nem.
     .
     Kertész Ákost becsmérlő szavaidért pedig neked kell vállalnod a felelősséget.
     ha és amennyiben annak a tudásnak, s élettapasztalatnak csak a milliomod részével rendelkeznél, amivel ő, akkor nem mondanál hülyeségeket.
     .
     .
     abramovics voltam, s vagyok
     .
     .
     Ps.:
     még egy bölcsesség a végére:
     .
     Az egyértelmű döntések hatása a magaslati levegőéhez hasonlatos

     Az egyértelmű „igen” és „nem” mintha oxigénben fürdetné meg a lelket, mert ezzel a döntéssel valamit végképp megoldott, terheit letudta magáról. A kompromisszumos megoldásoknak mindig van egy kis áporodott konyhaszaga – bár azokkal sem áll módunkban vitatkozni, akik éppen ezt szeretik. Fefogásuk szerint: a bűz fél meleg.
     .
     te egy ilyen büdös, a bűz fél meleg fickó vagy.
     olyan lábszagú

     Reply
     • Amanda

      May 22nd, 2019

      Ha már Hari Seldonnál járunk, gyerekként érdekes volt olvasni, viszont a szerző vagy nem volt nagy ismerője a női léleknek, vagy zseniálisan titkolta. Valószínűleg Lem sem, mert mindkét Solaris feldolgozáson megsértődött.

      Azt mondta, hogy “ha nem egy idegen létformával való találkozásról akartam volna írni, hanem a románcról az űrállomáson, akkor nem azt a címet adom neki, hogy Solaris, hanem azt, hogy Love in Space”.

      (Nem szó szerinti idézet).

      Ezt azóta se értem. Az egyetlen értelmes indok arra, hogy valaki kimenjen az űrbe, ugyanaz, mint az egyetlen értelmes indok, hogy bárhova máshová elmenjen. És az a románc.

    • Amanda

     May 22nd, 2019

     Kertész Ákos azzal védekezett, vagyis inkább azzal védték, többek között az Amerikai Népszava is, hogy a támadói tudatlanok, mert a genetikus szó azt jelenti, hogy jellemzően, és ezt összekeverték a “genetikailag” szóval.

     Első körben nem ártott volna belekukkantani az értelmező szótárba, mert a “genetikus” szó első jelentése “a származást kutató…”

     https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/search/?list=eyJmaWx0ZXJzIjogeyJNVSI6IFsiTkZPX0xFWF9MZXhpa29ub2tfMUJFOEIiXX0sICJxdWVyeSI6ICJnZW5ldGlrdXMifQ

     Szerintem ez lényegtelen kérdés, ennél fontosabb az, hogy egy magát írónak nevező embertől elvárnám, hogy tudjon fogalmazni. Egy embercsoportra általánosító kijelentést tenni egy dolog. Az meg a másik, hogy ha úgy teszi valaki a kijelentést, hogy nem ad lehetőséget a kivételek létezésének.

     Azért azt tegyük hozzá, hogy mielőtt elköltözött, az utcán többször inzultálták és megfenyegették. És ez nem az ominózus írással kezdődhetett. Nekem a ránézésre nyilvánvaló ismerőseim, barátaim mondták, hogy időnként inzultálják vagy bántalmazzák őket az utcán. És ez 2010 előtt is így volt. Kertész Ákosból vélhetően az indulat is szólt.

     A fenti cikkből egyértelmű, hogy Hont Andrásról nem szimplán azért írta a szerző, hogy benne maradt a Fidesz, mert tagja volt a pártnak, hanem azért, ahogyan jelenleg viselkedik.

     És elnéző volt vele, mert leírhatta volna azt is, hogy aki valaki mást szimpán az övéétől eltérő véleménye miatt orvosi esetnek nevez, az egy tapló bunkó paraszt. És ez a fajta cinizmus a magyar közéletben a Fideszre jellemző. Viszont iyen töménységben a az elmúlt harminc évben is csak egyszer kétszer adták elő.

     Most ne a hétköznapi beszédhez nézd, vagy az internetes kommentekhez, ahol az emberek elküldik egymást a jó anyjukba. Én nem emlékszem arra, hogy valaha olvastam olyat, hogy egy újságíró egy másik embert – nem politikust – lebetegezett. Ez a legalja. Az a HVG-t minősíti, és mindent elmond róla, hogy nem vágták ki páros lábbal aznap.

     Érdekes, hogy Kertész Ákost említed, mert van köztük párhuzam. Amit ő írt, azon rengetegen megsértődtek, és nem csak a jobboldalon. (Számomra értető módon). De egy-egy emberre nézve nem volt sértőbb, mint amit Hont írt, sőt.

     Az már csak empátia kérdése, hogy csak azon sértődünk meg, hogy ha érintve vagyunk, vagy az is átlépi az ingerküszöböt, ha valaki másokkal bunkózik.

     Kommentben szoktam itt is, máshol is “agyhalott”-nak minősíteni másokat, de nem név szerint illetek ilyennel bárkit, és nem is egy pontos csoportot jellemzek vele. Aki nem akarja, nem veszi magára.

     Ha én lennék a HVG, kivágtam volna Hontot ezért egy pillanat alatt. És nem azért, mert Bartus László így vagy úgy. Szoktam vele vitatkozni én is. Vagyis azzal, amit ír. De Hont nem vitázott, hanem lement tapló féreg parasztba. Igen, ezt nem szerint rá írom. Mert ez tény.

     És nem csak a “fotelből” beszélek. Nekem van alkalmazottam, aki emberek ezreivel kommunikál a napi munkája során. Évek óta dolgozik nekem. És soha, senkivel nem beszélünk így, és nem írunk nyilvánosan ilyeneket még a félőrültekről sem. Maximum egymás között, de az is talán évente egyszer.

     Szomorú, hogy ha ez nem magától értetődő.

     Reply
     • May 23rd, 2019

      Kertész Ákos ezt írta: “„A magyar genetikusan alattvaló.” Az ez után következő szövegből világosan, egyértelműen kiderül – ha ennyiből nem derült volna ki -, hogy ezt úgy értette, hogy “genetikailag alattvaló”. Ezen nincs mit magyarázni, ezt nem lehet kimagyarázni. Erre utólag Kertész is rájöhetett, mert megpróbálta menteni a dolgot, imigyen: „Az Amerikai Népszavához írt publicisztikámban szereplő mondatot: »A magyar genetikusan alattvaló« – ezúttal helyreigazítom. Helyesen ilyen mondat nincs.”
      Ez egy igen gyenge magyarázkodás volt, amolyan félfordulattal kislasszézás a problémából. Hiszen azt kellett volna tisztáznia, hogy eredetileg, amikor mondta, hogy értette a mondatot. Illetve, nem azt, hiszen azt tudjuk. Azt kellett volna mondania a helyreigazításban, hogy: “Tévedtem. A magyar (nép) genetikailag nem alattvaló.” És kész, ennyi, el van intézve. Mindenki megérti (az agyatlan rosszoldalt, nácikat, fidesz-fasisztákat most hagyjuk, ők nem értenek semmit), hogy ez egy rossz mondat volt, egy dühből kimondott mondat, de/és nagyszerű dolog, hogy volt az írójában annyi egyenesség és spiritusz, hogy beismerte: hülyeséget mondott, tévedett. Sajnos nem ez történt. Ez pedig így hiba. És az a baj vele, hogy tényleg egy nagyon magas labdát dobott fel a fasiszta és náci szélsőrosszoldalnak. Nem kell nekik ilyen előnyöket adni, hiszen ezeket utólag még évekig böfögik fel, és propagálják.

      Ami az itteni témát illeti, arról már leírtam a véleményemet. Hont András téved, amikor gyakorlatilag le-elmebetegezi Bartust. Egy ilyen vélemény róla állít ki rossz bizonyítványt. De az már a lónak a másik oldala, ha ezért azt mondják rá, hogy most is fideszes. És pláne, hülyeség ezt Kertész Ákos eredetileg is hamis “érvével” alátámasztani, miszerint az ilyesmi “genetikusan” kódolt (gyakorlatilag ezt jelenti ugye), a “vér nem válik vízzé”, és hasonló szamárságok. Az ilyen visszavágások csak azt mutatják, hogy az ember nem racionálisan, hanem dühből “gondolkodik”, mindenáron vissza akar vágni valamivel, és az sem érdekli, hogy amit mond, az már tényszerűen hamis. (Bár nyilvánvalóan az egy “bonyolult tény”, hogy érzelmileg ki fideszes, ki nem, de ebbe már nem megyek bele, ez filozófia lenne, az meg nektek magas. ;-))

     • Amerikai Népszava

      May 23rd, 2019

      Kedves “Ipartelep”, érvelésének sok részével egyetértek, de azt nem látom be, miért ne mondhatnám Hont Andrásra, hogy “fideszes” mentalitású, hiszen a magatartása és a viselkedése az. Ezt nem lehet párhuzamba állítani az “elmebetegezéssel”. Ráadásul én a fideszes múltat nem óvodás módon visszacsapásra használom fel, hanem azt mondom ezzel, hogy Hont András azzal a tisztánlátással, amellyel még a kétezres évek első felében is a Fidesz pártkatonája volt, ne oktasson senkit, különösen ne olyanokat, akik már a kilencvenes évek második felében is tisztában voltak azzal, mivé lett a Fidesz, és ez hova vezet. Ez nem gyerekes dühből való visszavágás, hanem egy fontos tényre mutat rá, és mértéktartásra inti azt az embert, aki ezzel a tisztánlátással nála ezerszer világosabban látó embereket (nemcsak engem) elmebetegez. Ezért nincs egyenlőségjel a kettő között. Hogy ma is fideszes mentalitású, az ettől függetlenül jelenik meg, még pedig abban, ahogyan feljogosítva érzi magát arra, hogy egyeztetés nélkül cenzúrázza azt, amivel nem ért egyet, ami neki nem tetszik, a szerkesztői hatalmával visszaéljen. Ez olyan vonás, ami a Fidesz magatartását idézi. A HVG-ben klasszikus korában ez elképzelhetetlen lett volna. Bartus László

     • Amanda

      May 23rd, 2019

      Az oldal/WordPress engine nem engedi, hogy az utolsó kommentedre további választ írjak. Arra válaszolok.

      Az első bekezdésben egyetértünk. Én már el is felejtettem a “Helyesen ilyen mondat nincs” válaszát. Valóban rettenetes volt.

      Pedig amit mondani akart, le lehetett volna írni értelmesen is. Valami olyat, hogy a “Magyar nép – hogy kinek a hibájából, azt most ugorjuk át – a történelme szignifikáns hányadában elnyomás alatt élt. Török, osztrák, orosz elnyomói mellett rátelepedrek a saját földesurai. Valószínűleg ezért vált a túlélésre törekvés, a konformitás, a hajbókolás a magyar kultúra egyik alappillérévé.”

      Ez egyrészt igaz, másrészt, aki nem akarja, nem veszi magára. Biztos jobban is meg lehetne fogalmazni, ha több mint negyven másodpercig gondolkodnék rajta. Én sehol sem mutatkozom be úgy, hogy író vagyok.

      Bevallom, én lassan már semmilyen szöveget nem olvasok elejétől a végéig. Akkor sem, ha érdekel. Átfutom őket. Mondjuk minden bekezdés első két-három mondatát. Ezt nem ironikusan írom. Ez még a cikkekre is igaz, nem hogy a kommentekre.

      Mindenesetre nekem az jött le eddig, hogy abramovics kommentjei kódoltak, metaforikusak, és nem mindig könnyű értelmezni őket. Például Hari Seldon, “a pszichohistória atyja”, egy képzeletbeli karakter Asimov alapítvány sorozatában. Én olvastam, és nem emlékszem, hogy írt volna a genetikáról. De ha írt is, ő egy kitalált személy.

     • Amanda

      May 23rd, 2019

      Ha már ennyire körbejárjuk a témát, még annyit, hogy Hont Andrásnak valóban nem szokása emailekre vagy üzenetekre válaszolni. Még akkor sem, ha abban semmi kritika vagy kellemetlen nincs rá nézve.

      Én két nemzetközi online céget vezetek, és a mailboxomról (és a postai leveleimről) többet beszélek a terapeutámnak, mint bármit másról, de ha késéssel is, én válaszolok annak, aki ír nekem. Az egyetlen kivétel, aki már száznál több levelet írt, és mondtam neki, hogy ne tegye.

      Azt nem mondom, hogy egy újságírónak munkaköri kötelessége emailekre válaszolnia. Csak hogy fura, hogy egy elvileg írástudó embernek erre nem futja.

      Azt gondolnám, hogy valaki nem kizárólag a pénzért ír, hanem azért, hogy a véleményének közlésével jobbá tegye a világot. Kérdés, hogy mennyire igaz ez valakire, aki a saját cikkére írt, nem is kritikus emailre se képes semmit visszaírni, pedig biztos, hogy megkapta és megnyittta.

     • Amanda

      May 23rd, 2019

      https://hu.wikipedia.org/wiki/Hont_Andr%C3%A1s

      “…hivatalosan 2007 márciusában zárták ki a pártból. A helyi fideszesek szerint viszont azért zárták ki, mert együtt szavazott a szocialistákkal az ingatlan-privatizáció ügyében. Ezt követően négy évig az SZDSZ-MSZP-koalíció által vezetett Terézváros tanácsadója volt.”

      Azt pedig, hogy valaki 2010 előtt bírálta O1G-t, nem feltétlenül kell úgy elképzelni, hogy az illető átváltozott a lángoló pallost markoló arkangyallá.

      2010 előtt O1G-nek nem volt korlátlan hatalma és támogatottsága a pártban. A 2002-es pofára esést követően, a rendszeres grazi beutalók idején lehetett hallani arról, hogy volt valamiféle belső ellenzéke. Emlékszem, hogy Schmidt Mária és Áder János neve merült fel akkoriban.

      Erről a kettőről nehéz elképzelni, hogy ők a “Fidesz emberibb” vonala. Az Pokorni szokott lenni (akkoriban). Schmidt Máriára a náci szó illik inkább.

      Tehát az, hogy valaki 2005 környékén bírálta Orbánt, amikor például állítólag Schmidt Mária sem volt vele túlzottan elégedett, nem feltétlenül ér fel az újjászületés során használt keresztvízzel.

 10. May 22nd, 2019

  Hát, “abramovics”, csak remélni merem, hogy semmi közöd nincs az általam kedvelt Amerikai Népszavához, sem Bartushoz. Rossz fényt vetnél rájuk. Ennyi idióta ostobaságot, mint amennyit te itt előadsz, régen olvastam, pedig nem ma kezdtem a debattőrködést. Maradj most már magadnak, nem vagyok kíváncsi rád, te szegény debilis.

  Reply
  • abramovics

   May 23rd, 2019

   látod?
   ebben egyetértünk!nekünk nincs dolgunk egymással, csak mindegyikünknek mással.
   te magadat megfellebbezhetetlen etalonnak tartod – helytelenül – míg én hiába is próbállak tanítani, okítani, falra borsó esetedben.
   megjegyezni kívánom, én sem vagyok tökéletes, hiszen hiányzik belőlem a hiba!
   .
   DE
   .
   egy dolgot azért még az érdekesség kedvéért megoszthatnál a közönséggel!
   genetikusan melyik rasszhoz tartozol?
   ez csak azért érdekel, mert el kell helyezzelek a palettán, melyet Svejk a következőképpen definiált:
   .
   „- Hová is soroljam ezt az alakot? – És minél többet gondolkozik rajta, annál világosabb lesz előtte, hogy a „félseggfej” elnevezés illik a legjobban a Dub-féle emberek fajtájára.”
   .
   tehát: hová is soroljalak?
   .
   .
   abramovics voltam, s vagyok

   Reply
 11. May 23rd, 2019

  Kedves Bartus László,
  nincs igazán nagy, sőt talán semekkora véleménykülönbség köztünk. De gondolom megegyezhetünk abban is, hogy különbség van a “fideszes mentalitás”, és a “fideszes” között. A cikkedben valóban az előbbit kapcsolod Honthoz, és ezzel nekem nincs is bajom. (Jó, egyáltalán: semmivel nincs bajom, ez csak beszélgetés.) Én csak arra próbáltam utalni az eddigiekben – és akkor nem is veled beszélgettem -, hogy hiba lenne Hontot “lefideszesezni”. Hiszen tényszerűen nem fideszes. De hogy egy ilyen szöveget (amivel téged illetett), és magatartást (hogy) cenzúrázott, te “fideszes mentalitásnak” nevezel, azt én nem kifogásolom. És hát jeleztem is mindjárt az elején, hogy nem szép, amit Hont csinált, mindenképpen inkorrekt, és igazságtalan volt. Most hogy az ilyet éppen hogyan nevezzük el… éppenséggel lehet úgy is, ahogy te tetted.
  Nehéz (bonyolult) ügy ez a “mentalitás”- dolog, vagyis jó összetett. Sok mindenből áll, és hát maga az ember (bárki) sem mindig, és mindenben következetes magához. A sokféle cselekedethez sokféle mintát lehetne találni (hogy olyan volt, mint akkor, és ott amaz), és ugye az alapján hasonlítani, minősíteni. De ezzel az a baj, hogy a mintának (amihez hasonlították) még számos további kötődése van, és ilyenkor ezek vonzzák egymást, kapcsolódnak egymáshoz. (Tudom, ez így kicsit elvont.) Konkrétabban: ha valakire azt mondjuk, hogy “fideszes mentalitású”, akkor ezt az emberek hajlamosak úgy interpretálni, hogy – egyszerűen szólva – fideszes. Vagyis másban , akár mindenbe is olyan mint egy fideszes. Holott ugye, eddigelé még csak annyit állapítottunk meg róla, hogy bizonyos esemény kapcsán fideszes mentalitást tanúsított. Másképpen szólva, az ember ilyenkor hajlamos általánosítani, de ezt csak kevés adat, kicsi minta alapján teheti meg. Ezért nem túl szerencsés az ilyen kijelentés. De ezek a megjegyzéseim inkább csak elméletiek, elemzőek, nem kritika.

  Reply
  • Amanda

   May 23rd, 2019

   Nekem már az sem volt világos, hogy a cikkel vitatkozol vagy abramoviccsal, de ez részben azért lehet, mert legjobb esetben is futtában olvasok mindent.

   Amit látok, az, hogy két értelmes, intelligens, másként gondolkodó és másként fogalmazó ember egymásnak esett. Ez több mint felesleges. Ez pazarlás.

   Nem tudom, hányan olvassák az oldalt. Az tudom, hogy akik évek óta kommentelnek itt, elférnének egy szobában. Ez mondjuk akár a teljes emberiségre igaz lehet, ha kellően nagy a szoba. Én most egy normális szobára gondoltam.

   Egyszer már “szétvertük” az oldalt. A kettővel ezelőtti verziót. Utána hosszú ideig nem lehetett kommentelni. Az mégis más volt, mert akkoriban nem lehetett egy volt miniszterelnökről egyetlen rossz szót írni anélkül, hogy az emberre ne ugrottak volna tízen.

   Én téged nem láttalak itt korábban. abramovicsot régóta olvasom.

   Szerintem igazán adhatnátok egymásnak egy esélyt. Nem arra, hogy egyetértetek, hanem arra, hogy békében elfértek egymás mellett.

   Reply
 12. abramovics

  May 23rd, 2019

  Amanda!
  .
  jól kódoltad, Asimov valóban nem írt a genetika szerepéről a pszichohistória tekintetében.
  voltam bátor egy lapon említeni a kettőt, hiszen az emberi psziché, s a genetika között összefüggést lehet felfedezni.
  John Forbes Nash élete a példa erre az állításomra, illetve az alább következőkre.
  a genetika meghatározza bizonyos tekintetben a pszichét, míg a psziché nincs befolyással a genetikára az egyes egyedek tekintetében.
  a genetikából adódó korlátokat, negatív pszichére, személyiségre utaló jegyeket, tudatosan, nagyon erős személyiséggel kordában lehet tartani, ám annak örökletes továbbadását elkerülni nem lehet.
  John Forbes Nash hiába küzdött meg hihetetlenül erős pszichéje révén a betegségével, azt gyermekének John Charles Nash-nek gentikai úton továbbadta, örökítette.
  természetesen a mutációt, mint olyat jelen pillanatban még nem tudjuk olyan mértékben befolyásolni, melynek segítségével pozitív pszichés, személyiségbeli változásokat tudnánk előidézni az egyes egyedek tekintetében.
  amiben jelenleg reménykedhetünk, hogy szerencsés esetekben akár egy véletlenszerű mutáció révén genetikailag helyes irányú változások következhetnek be, melyek az egyed pszichéje, a személyisége szempontjából pozitívak lehetnek.
  ennek ellentettje is lehetséges.
  .
  .
  abramovics voltam, s vagyok

  Reply
  • Amanda

   May 23rd, 2019

   Engem nem kell hosszan győzködnöd arról, hogy a gének meghatározóak, mert szerintem a szabad akarat az emberiség egyik legnagyobb tévedése/illúziója/hazugsága. Itt nem arra gondolok, hogy bizonyos génekkel nehéz bizonyos döntéseket meghozni, vagy, ha fegyvert tartanak valaki fejéhez, akkor nem tehet akármit. Hanem arra, hogy mindenki minden pillanatban pontosan egy dolgot tehet. Azt, amit tesz éppen. Más szavakkal, az ősrobbanás pillanatában minden eldőlt. Angolul hard determinism. Nem tudom, mire fordítják.

   Ez a kedvenc témám, talán mert minden mással összefügg. Ez az első kérdés, amire választ kellene találnom ahhoz, hogy bármi másra válaszolni tudjak. (Csak 99%-ig vagyok biztos abban, hogy így van. A hétköznapi életben én is úgy érzem, hogy döntéseket hozok, és van, hogy felteszem az értelmetlen “mi lett volna, ha” kérdést.) Sajnos nem sok emberrel tudtam róla érdemben beszélni eddigi életem során.

   A szabad akaratban az a vicces, hogy egyetlen nagy világvallással sem kompatibilis, ahogy a tudománnyal sem az. Nem azt kellene bizonyítani, hogy nincs, hanem arra találni választ, hogyan lehetne, hogy lehetséges. A kereszténység egyszerű. Ha létezik legalább egy lény az univerzumban, aki tudja, hogyan fogok dönteni, akkor milyen döntésről beszélünk? A kvantummechanikával sem fér össze. Az viszont nem egy mondat lenne, hogy miért, hanem legalább kettő. Talán az egyetlen, amivel kompatibilis, az a vallás lenne, ami annyit mond, hogy létezik szabad akarat, és ezen kívül semmi mást nem állít. Esetleg, van szabad akarat, és a mákostészta finom. És itt véget ér az axiómák listája.

   Hasonló okból nem használam és értelmetlennek tartom az önző és az egoista szavakat (egyebek mellett), mivel minden ember minden pillanatban a számára legjobbnak tűnő döntést hozza.

   Szerencsére semmiben nem vagyok biztos. Abban sem, hogy én létezem. Így akár az is lehet, hogy van szabad akaratunk. Ha van, akkor viszont az összes hitrendszerünk téves.

   Reply
 13. abramovics

  May 23rd, 2019

  fogalmak:
  .
  fideszes mentalitású – mondhatni Mr Fawltyval tipikus.
  aki még így sem érti, annak magyarul – olyan ember, aki a csuti gecigányra jellemző faluvégi böngésző tolvaj, erkölcsi értékrend nélkül, a mindenkori aktuális személyes érdekének megfelelően hazudik bele bárkinek az arcába, mellette gátlástalanul lop, csal. mentálisan sérült egyed, akit betegsége okán nem felmenteni kell tettei súlya alól, hanem megakadályozni, hogy tovább ártson bárkinek is!
  .
  tényszerűen nem fideszes – álságos, az alanyt mentegetni kívánó, hazugság.
  olyan emberekre előszeretettel alkalmazzák, akik jelen pillanatban hivatalosan nem tagjai a csuti gecigány bűnszervezetének, ám a szerző által helyesen alkotott kategória alapján – “Van, aki kijön a Fideszből, de a Fidesz nem jön ki soha belőle.” – nem tekinthető függetlennek a bűnszervezettől sem most, sem a későbbiekben.
  hiszen nem az a tény, hogy jelen pillanatban nem hivatalos tagja a fidesznek,
  hanem
  az a tény, amit a szerző, mint kategóriát alkotott.
  a kategória valóságtartalma 100%, míg a hazugságé 0%
  .
  azt gondolom, ha valaki olyan mértékig értelmetlen, hogy ha és amennyiben többen is jó, segítő szándékkal elmagyarázzák neki a valóságot, s ő továbbra is minden erőfeszítéssel hazudozva annak ellenkezőjét akarja bizonyítani, az
  fideszes mentalitású.
  nem normális, genetikusan meghatározható milyen emberek viselkednek így.
  .
  .
  abramovics voltam, s vagyok

  Reply
 14. helóta

  May 23rd, 2019

  Kertész Ákos túlzott mértékben terítéken van. Ez a cikk Hont bunkóságáról szól. Az előbbi úr is hibázott(mégpedig
  pont helyreigazításnak szánt maszatolásával), Hont viszont nyugodtan elmehet a picsába. Hogy lett egy ilyen
  takonyból megmondóember egy mértékadó lapnál, (Tóta W.-ét meg eldugták a véleményrovatba)sokat elmond egy országról.

  Reply
 15. Alma

  May 26th, 2019

  Van aki kijön a Fideszből, de a Fidesz soha nem jön ki belőle.
  Aztán van olyan is, aki kijön a Hit Gyülekezetéből, de a Hit Gyülekezete soha nem jön ki belőle.

  Reply
  • Amerikai Népszava

   May 26th, 2019

   Ezt a Fideszre alkalmazott tételt, ebből a korábbi felismerésemből emeltem át. 🙂 B.L.

   Reply
 16. Mano

  June 19th, 2019

  Ipartelepnek…
  “Kertész Ákos ezt írta: “„A magyar genetikusan alattvaló.” Az ez után következő szövegből világosan, egyértelműen kiderül – ha ennyiből nem derült volna ki -, hogy ezt úgy értette, hogy “genetikailag alattvaló”. Ezen nincs mit magyarázni, ezt nem lehet kimagyarázni”
  Nos,Kertész “ügyben” piszkosul eltévedtél:
  1.)A bocsánatkérésről:
  “”Nem bántam meg egy soromat sem, nem csak ezeket nem, hanem amit egyáltalán amióta megjelentem, megírtam, egyetlen soromat sem szégyellem és nem bántam meg”. Mint elmondta, ilyen genetikai utalást egy tudományos írásban soha nem írt volna le, de a publicisztika az egy esztétikai műfaj, ahol “a szavak, a kifejezések nem jelölik tárgyukat, hanem átvitt értelemben értendők”.

  “Nem értik, én megtanultam írni, 53 éve jelentem meg először, nagyon sokan nem tanultak meg olvasni. Egyszerűen nem értik, hogy a magyar nép iránt, a magyarság sorsa iránti aggodalom íratta velem ezeket a sorokat, teljesen nevetséges, hogy épp a magyarok tiltakoznak ellene, akikről szól, akikért szól.”

  2.)És egy Kertész által is elfogadott értelmezés:
  “Kifejtőbb megfogalmazásban tehát az eredeti mondat: Történeti meghatározottságból adódóan a (hosszú ideig feudalizmusban élő) magyar társadalom tagjainak kulturálisan meghatározott, jellegzetes viselkedése, hozzáállása a mindenkori hatalomnak való alárendelődés. Ez kétségkívül szabatosabb, támadhatatlanabb megfogalmazás, viszont szürke, érdektelen és unalmas, tehát semmilyen olvasóközönséghez nem jut el. Márpedig ez nem lehetett egy nyílt levél célja. Ezért élt a szerző erős hatású retorikai eszközökkel.”
  https://www.nyest.hu/hirek/mit-allitott-kertesz-akos

  És végül az én szerény verzióm:
  A magyar egyik jellegzetes tulajdonsága:felfelé nyal(és lefelé rúg)

  Reply

Szóljon hozzá ipartelep

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)