Az elmúlt napok legfontosabb történése az volt, hogy a Fidesz bejelentette: nem vesz részt az ellenzék által kezdeményezett rendkívüli parlamenti ülésen, mert „Soros hívatta össze”. Előtte ugyanezzel az indokkal maradtak távol a nemzetbiztonsági bizottság üléséről, mert azt is „Soros hívta össze”.

Az elmebetegség határát súroló kafkai világ, a legdurvább hazugság és valótlan tényállítás. Azt a látszatot kelti, mintha Soros mozgatná a magyar belpolitikát, mintha ezekhez bármi köze lenne. Mintha Orbán és a Fidesz közvetlenül Sorossal állna szemben. De az egészből egy szó sem igaz, amit a Fidesz tud, de a közvélemény szó szerint veszi.

Ez azt vetíti előre, hogy mostantól minden ellenzéki kezdeményezést, megmozdulást, NER-rel szembeni kritikát, törvényes és legitim ellenzéki tevékenységet Sorossal azonosítanak. Mostantól semmit nem lehet tenni, mert aki nem Orbán Viktor akarata szerint cselekszik, az Soros bábja. Nem Soros érdekeit szolgálják a lefizetett ügynökei, hanem személyesen Soros tevékenykedik.

Ezzel a Fidesz eljutott a „kommunikáció, propaganda, hazugság” folyamat végállomásához, a tudatos és nyílt hazugsághoz. Soros olyan, mint Orwell 1984 című regényében Emmanuel Goldstein, a kitalált ellenség, azzal az apró különbséggel, hogy Soros létező személy, amit az orbáni hazugsággépezet neki tulajdonít, az viszont nem létezik. Lehetne kitalált személy is.

Soros annyival jobb, mint Emmanuel Goldstein, mert az antiszemiták jelképes figurája, aki megtestesíti a szabadságeszméivel nemzeteket bomlasztó zsidót. Így könnyebb elhinni róla bármit, mert ezekről tudják, hogy milyenek. A célközönség zsigereiben van a zsidógyűlölet. A közvélemény kevésbé figyelt fel arra, hogy különbséget tegyen a kommunikáció, az abból kinőtt propaganda és a nyílt hazugság között. Ez minőségi ugrás.

A kommunikáció fontos, a propaganda (eszmék terjesztése, népszerűsítése, meggyőzés) lehet pozitív is. A goebbels-i propaganda már hazudik, de álnok módon teszi. Nem lehet a hazugságot tényszerűen megfogni, mert az igazság egyes elemeit csoportosítja úgy, hogy a végeredmény hazugság legyen. Csak ritkán állít egyértelműen valótlan tényt.

Ez Goebbels intellektusát és ördögi természetének bizonyos korlátait, az ízlését mutatja. A goebbels-i propagandaminisztérium kvalifikált emberei csúsztatások és hamis értelmezések révén állították elő a „gonoszt”. Ezek intellektuális teljesítmények Németh Szilárd és az általa megtestesített Fidesz neoprimitív hazugságaihoz képest. Ez a furkósbottal a társát agyonverő ősember szintje.

Németh Szilárd szerintem el is hiszi, hogy Soros hívta össze a parlamentet, mert éppen annyira hülye, mint a közönségük, akikhez szólnak. Ehhez képest a dözsölt antiszemita is professzor, aki örül, hogy ezzel a hazugsággal a zsidóknak árthat. De azért tudja, hogy ez hazugság, nem szó szerint kell érteni. De ezek úgy mondják, és vidéken el is hiszik.

A Fidesz-propaganda eljutott a tudatos, nyílt hazugsághoz, a valótlan tényállításokhoz. A „valótlan tény” állítása jogi fogalom, a rágalmazás tényállásának alapesete, a becsület és a jóhírnév csorbítására alkalmas személyiségi jogsértés.

Mivel a Fidesz eljátssza, hogy Magyarországon demokrácia van, Németh Szilárdot, Orbánt és a Fideszt minden alkalommal fel kellene jelenteni, amikor bármilyen törvényes ellenzéki vagy parlamenti vagy civil megnyilvánulást, s a sajtó tevékenységét Sorosnak tulajdonítja, vele azonosítja, vagy azt állítja, hogy Soros tette, amit ők tettek.

Már csak azért is, mert az emberek elhiszik. Ha ezt szó nélkül hagyják, ha a viszonylagosan szabad bíróság nem mondja ki, hogy ez hazugság, valótlan tényállítás, akkor egy idő után ugyanúgy elhiszik, hogy Soros hívja össze a parlament ülését, mint ahogy elhitték, hogy a menekültek és a kvóta veszélyeztet bárkit Magyarországon. Ráadásul Soros is azért kellett, mert az „ismeretlen menekült” nem volt elég kézzelfogható, nem volt „arca”, nem lehetett plakátra tenni, ahogy a magyarokon röhög.

Nem szeretnénk moralizálni a hazugság fölött, de szeretnénk kissé a helyzet súlyosságára irányítani a figyelmet, mert a magyarok többsége nem tulajdonít különösebb jelentőséget a hazugságnak. A hazugság a másik ember tudatos megtévesztése. Aki hazudik, az tudja, mi az igazság, de szándékosan félrevezeti az embertársait. Akit hazugságban tartanak, azt az embert megfosztják a valóság ismeretétől és a megfelelő magatartás lehetőségétől.

Az értelem feladata az igazság megismerése. A gondolkodás, a logikai képesség, ami az embert emberré teszi, az igaz és a hamis megkülönböztetésének képessége. Az igazságot ismeri fel az értelem. Akitől elveszik az igazság megismerésének lehetőségét, hazudnak neki, azt megfosztják az emberi lényegétől és az emberhez méltó élet lehetőségétől.

A szándékos hazugság is logikai láncot alkot, amelynek a vége gyilkosság. Aki hazudik, az gonoszban sántikál, és az igazsággal való szembesítését csak úgy kerülheti el, ha megöli azokat, akik nem fogadják el a hazugságot.

Ennek a nagy „keresztény” bűnszervezetnek elmondjuk azt is, hogy mi a hazugság a Biblia szerint. Bűn. Isten ellentéte. Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet. A hazugság a halál. Isten gyűlöli a hazugságot. Jézus azt mondta a farizeusoknak: „Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja”. Az ördög a hazugság atyja, Orbán és társai pedig a gyermekei.

Ha Soros az ország és a nemzet ellensége, a nemzet ellenségei azok is, akiket Sorossal azonosítanak. Megszűnt minden törvényes ellenzéki magatartás lehetősége. Ha Soros áll minden ellenzéki és emberi jogi tevékenység mögött, akkor az mind a nemzet rombolása, ami ellen védekezni kell.

Hasonlóképpen ellenség a szabad sajtó, illetve minden szabad megnyilvánulás, amely nem a Hatalom akaratából jön létre. A szabadság csak a NER keretein belül létezik. Ha valaki azt nem fogadja el, mást gondol, más a véleménye, és azt bármilyen formában kifejezi, akkor a nemzet ellensége. Hazaáruló.

Ez logikusan veti fel a kérdést, amit egy éles eszű erdélyi koma fel is tett, hogy miért nem bánnak keményebb kézzel Soros embereivel szemben. Miért tűrik tétlenül az ellenség romboló tevékenységét? E következtetésig eljutnak azok is, akik az ellenséget létrehozták. Orbán megadta a logikus választ: lesz keményebb fellépés. Ezt a folyamatot meg kellene állítani, mert késő lesz.

A folyamat megállítása az Orbán által megrendezendő választási cirkusszal lehetetlen. Ezek a választásnak látszó szavazások a rendszer legitimációját szolgálják. Nem alkalmasak rá, hogy az alkotmányos rendet megdöntő Orbán-bandát megállítsák. A választási részvétellel nyújtott legitimáció csak felhatalmazás Orbán számára, hogy ezen az úton végigmenjen.

Csak a rendszer bojkottja, az engedelmesség felmondása az egyetlen módja annak, hogy a folyamatot meg lehessen állítani. Orbán soha többé nem lehet ellenzéki politikus. Nem is fogadná el soha, ezért képes ölni is. Orbán törvényt sértett, államellenes bűncselekményt követett el, börtönben a helye. Arról nem beszélve, hogy kisajátította és magánvagyonává tette az országot.

A bojkott soha nem úgy kezdődik, hogy mindenki bojkottál. A bojkott úgy kezdődik, hogy egy ember elkezd bojkottálni. Én elkezdek bojkottálni, függetlenül attól, ki mit tesz, mert a jog, a törvény, az elveim ezt parancsolják. Ez az egyetlen módja, hogy alkotmányosan éljek és embernek érezzem magam.

Csak így tarthatom meg magam tisztán, így őrizhetem meg az erkölcsi erőmet. Ez a belső kényszerem, nem taktikai megfontolás. De ez győzelemre is vezet. Még ha átmenetileg veszítünk is, akkor is, mert engem ezek nem győztek le. Nem tudnak mit kezdeni velem. Hogy csak Orbán lesz a parlamentben a kollaboránsaival együtt? Mit változtat a helyzeten?

Ma is azt tesz, amit akar. Legalább világos lesz, hogy ez egy diktatúra, az igazi ellenzéke a parlamenten kívül van. De amíg nincs, én kívül vagyok, mert nem küldtem oda egyetlen hazaáruló, kollaboráns, álellenzékit sem. Nem szavaztam arra, hogy ezek mennyi Júdás-pénzt kapjanak.

2011-ben-2012-ben még volt tudás arról, hogy ez egy törvénytelen rendszer. Az ellenzék pénzért, bűnös módon legitimálta 2014-ben, de a törvénytelenség tényét ez nem törölte el. Most is hazudnak, és Orbánnak azért nem ellenfelei, mert ugyanúgy hazudnak, mint Orbán. Ugyanazt a hamis világot építik, amit Orbán. Azt hazudják a magatartásukkal, hogy ez egy demokrácia.

Senki ne higgye el egyetlen szavukat sem. A hivatalos ellenzék a NER része, ők nem Soros, hanem Orbán bábjai. Ha nem így lenne, ha lenne igazi ellenzék, akkor nem lenne szükség Sorosra. E tekintetben valóban hazaárulók, ahogy a kitartójuk, Orbán is az.