Nem csitul a vita az „egészséges nemzettudat” körül. Leginkább azt nem sikerül megfejteni, hogy mi lenne az. Kíváncsi lennék, hogyan határozná meg a fogalmat a Momentum Mozgalom, amelynek vezetője szerint a magyarországi baloldalnak nincs „egészséges nemzettudata”.

Az „egészséges nemzettudat” fogalmával először akkor találkoztam, amikor az akkor még liberális Magyar Hírlap újságírójaként a skinheadek és a szélsőjobboldali mozgalmak körül járkáltam. A kifejezéssel először egy „Egészséges Fejbőr” szkinhead koncerten találkoztam, ahova Potyka bácsival és a szkinheadjeivel jutottam el újságíróként. Nekik volt „egészséges nemzettudatuk”.

Ezt alátámasztja a szintén egészséges nemzettudattal rendelkező Betyársereg honlapján egy méltatás a szkinheadmozgalomról, amely “Egészséges nemzettudat, harc a deviancia ellen” – a skinhead mozgalom 30 éve egy könyvben! címmel íródott a „Bőrfejűek” című könyv kapcsán. A Jurta kocsmában tartott könyvbemutatón olyan kiválóságok méltatták az egészséges nemzettudatot ápoló szkinheadeket, mint Tyirityán Zsolt betyársereg vezető.

Ugyanezen a honlapon az egészséges nemzettudat példaképeként ünneplik Héjjas Iván születésnapját, aki a magyar fajvédelemben élenjáró Ébredő Magyarok Egyesülete vezetője, és az orgoványi erdőben végrehajtott antiszemita indítékú mészárlás irányítója volt. Erre emlékezve mondta a magyar baloldal egészséges nemzettudatát szintén hiányoló Bayer Zsolt, hogy „Sajnos nem sikerült mindet beásni nyakig az orgoványi erdőben…”.

Az egészséges nemzettudat foglalt kifejezés. Jelentése a magyar közbeszédben ez. Pontos meghatározása talán „a keresztény-nemzeti ideológiával leplezett fajvédelem, kirekesztés, antiszemitizmus” lehet. Héjjas betyársereges méltatói szerint a gyilkos neve fogalommá vált a „keresztény és nemzeti” gondolat hívei körében. Keresztény és nemzeti. Héjjas 1927-től Gömbös Gyula Fajvédő Pártjának programjával Kunszentmiklós kerületének országgyűlési képviselője lett. Az egészséges nemzettudat a „kereszténnyel” azonosított magyart jelenti, amelyre hivatkozva a zsidó például nem magyar, nem a nemzet része.

A ma már valamennyire (egyre kevésbé) szégyellt fajvédelem és a keresztény-nemzeti identitás (mint egészséges nemzettudat) között nagyon vékony a határ, és nagyon sok az átjárás. Ahogy Prohászka Ottokár püspök az egyháza által köztiszteletben tartott személy, miközben hírhedt antiszemita, a hungarizmus elméleti megalapítója, a numerus clausus atyja. Ő a keresztény-nemzeti ideológia kidolgozója, amely az egészséges nemzettudattal rendelkező Orbán-rendszer alaptörvényének fundamentuma is.

Hogy milyen keskeny az ösvény a szélsőjobboldal egészséges nemzettudata és a hivatalos magyar jobboldal egészséges nemzettudata között, azt jól kifejezi, hogy Prohászka hogyan viszonyult az Ébredő Magyarok Egyesületéhez, amelynek gyűlésein gyakran fel is szólalt. A beszédek a beteg zsidó nemzettudatot, állította szembe az egészséges nemzettudattal: „A zsidó degenerált faj és legalkalmasabb a miazmák befogadására. Ezek ellen a miazmák ellen kell nekünk védekezni a kereszténység ősi ellenálló erejével.”

Ha ehhez hozzáveszük, hogy az egészséges nemzettudattal rendelkező magyar jobboldal a baloldalt nyíltan vagy kódolva mindig a zsidókkal azonosítja, vagy a zsidók befolyása alatt állónak, a zsidók által pénzeltnek (Soros), zsidó liberális ideológiával fertőzöttnek tartja az egészséges keresztény magyar nemzettudattal szemben, akkor a Momentum Mozgalom mindenkinél előbb jutott el a baloldal nemzetellenességének vádjához. Gratulálunk!
Persze, értjük, hogy a történelmi párhuzamokat nem ismerő vagy azt figyelmen kívül hagyó nyilatkozó mire gondol. Azt akarta mondani, hogy a Fidesz túlzó nemzettudatával szemben, amelynek a gyökerei és szellemi tartalma fent olvasható, a baloldalnak lehetne legalább egy kicsit enyhébb nemzettudata: ha a Fideszé egészségtelen, mert túlzó, akkor a baloldal visszafogottabb és mérsékeltebb nemzettudata lehetne egészséges.

Csakhogy ez azt jelentené, hogy abból, amit a magyar keresztény fajvédelem képviselt, valamennyit meg kellene őrizni. A fél tégla helyett negyed téglával verve a mellünket, hogy magyarok vagyunk. Csakhogy ez a nemzettudat méreg. Egyetlen cseppje is az. Annak egy kisebb dózisa sem egészséges. Ebből a nemzettudatból az egészséges, ha egy csepp sincs belőle. A giccses magyarkodást is beleértve.

Ha kíváncsi rá a Momentum Mozgalom, akkor tudja meg, hogy az egyetlen egészséges „nemzettudat” a magyar liberalizmus és baloldal felfogása volt, amely nem a nemzeti frusztrációra, kisebbrendűségi érzésekre, másokkal szembeni kirekesztésre, bezártságra, hanem arra épül, hogy a magyar nem szorul magyarázatra, hanem organikusan az, ami. Nem is lehet más, csak magyar, és ennek kibontakoztatásához a kultúrában, a civil életben és mindenhol a lehető legszélesebb lehetőségeket kínálja, majd élvezi. Ez az egészséges nemzettudat.

Abból a nemzettudatból, amit a jobboldal képvisel, és amit a baloldalból hiányol (immár a Momentum Mozgalommal együtt), nincs egészséges mérték. Az akkor egészséges, ha nincs.

Bartus László