A Washington Post tudósítása szerint Robert Jeffress evangéliumi pásztor azt prófétálta Trumpnak, hogy Isten felhatalmazást adott neki arra, hogy akár háború árán is eltávolítsa Kim Dzsongun észak-koreai diktátort. (Az „evangéliumi” nem evangélikust jelent, hanem olyan neoprotestáns irányzatot, mint amilyen Magyarországon a Hit Gyülekezete.)

Robert Jeffress nem akárki, egy texasi „megagyülekezet” vezetője, aki Trump evangéliumi tanácsadója, aki Trump elnöki beiktatásán is beszélt. Legutóbb egyike volt azoknak, akik a Fehér Házban imádkoztak Trumpért és áldották, ahelyett, hogy megtérésre szólították volna fel. Jeffress azt a baptista gyökerű gyülekezetet vezeti, amelynek Billy Graham is a tagja volt.

Jeffress-t azt követően kérdezték, hogy Trump az észak-koreai provokációkra reagálva azt mondta, hogy tűzzel-vassal fog válaszolni, amilyet eddig még nem látott a világ. El tudjuk képzelni.

Jeffress a Rómabeliekhez írt levél 13. fejezetére hivatkozik, melyben szerinte Isten minden felhatalmazást megad az államnak, hogy bármilyen eszközt – akár háborút is – használjon a gonosz ellen, mint amilyen Észak-Korea. Szerinte Isten ebben a bibliai részben megadta azt a felhatalmazást Trumpnak, hogy eltávolítsa bármilyen eszközzel Kim Dzsongun-t.

Nézzük meg a hivatkozott részt. Erről az idézetről van szó: „Minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak; mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől: és a mely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek. Azért, a ki ellene támad a hatalmasságnak, az Isten rendelésének támad ellene; a kik pedig ellene támadnak, önmagoknak ítéletet szereznek. Mert a fejedelmek nem a jó, hanem a rossz cselekedetnek rettegésére vannak. Akarod-é pedig, hogy ne félj a hatalmasságtól? Cselekedjed a jót, és dícséreted lesz attól. Mert Isten szolgája ő a te javadra. Ha pedig a gonoszt cselekszed, félj: mert nem ok nélkül viseli a fegyvert: mert Isten szolgája, bosszúálló a haragra annak, a ki gonoszt cselekszik. Annakokáért szükség engedelmeskedni, nem csak a haragért, hanem a lelkiismeretért is.” (Róma 13,1-5)

Csakhogy ez a szakasz nem arról szól, hogy egy idegen országgal szemben mikor mit kell tennie az államnak, hanem Pál apostol itt az egyes ember (hívő) államhoz való viszonyáról beszél. Az idézett szövegnek semmi köze ahhoz, hogy az állam hogyan viszonyuljon egy őt fenyegető másik államhoz. A Rómabeliekhez írt levél 13. fejezete semmiféle felhatalmazást nem ad egyetlen állam vezetőjének sem, hogy eltávolítsa egy másik állam vezetőjét, akár gonosz az, akár nem. Ez a rész nem erről szól, hanerm az állam és a polgárok viszonyáról.

Jeffress sajátos bibliártelmezésének másik példája, hogy Trump-ot Nehemiás prófétához hasonlította, aki segített újjáépíteni Jeruzsálemet. Felidézte, Jeruzsálem újjáépítésének első lépése a falépítés volt, amellyel megvédték a város polgárait az ellenséggel szemben. Ám Robert Jeffers ebből azt az elmés következtetést vonta le, hogy „Isten nem ellenzi a falak építését!”, amellyel a mexikói fal építésére utalt.

Jeffress ezt Trump jelenlétében mondta a washingtoni St. John’s episzkopális templomban. Mintha a mexikói illegális bevándorlók ellen épített fal és az ellenséges támadások, ostrom ellen védő fal ugyanazt jelentené. Jeffress szerint Trump azzal kezdi Amerika „újjáépítését” („Make America great again”), hogy falat húz a mexikói bevándorlók elé. Mintha a mexikói bevándorlók pusztítani jönnének Amerikába. Ha a mexikói illegálisokat kitoloncolnák, akkor Amerika összeomolna, New York működésképtelenné válna. Trump szállodáiban sem lenne takarító.

Jeffress szerint rosszul értelmezik és tanítják a Szentírást, akik arról beszélnek, hogy Jézus szerint „ne fizess gonosszal a gonoszért”, a „rosszat jóval győzd meg”. Jeffress odáig ment, hogy a Róma levél 13. fejezete felhatalmazást ad az államnak „mindent megtegyen, legyen az gyilkosság, halálbüntetés vagy gonosz büntetés, hogy elfojthassa az olyan gonosztevők cselekedeteit, mint Kim Dzsongun” – mondta. Az állam lehet gonosz a gonosz legyőzésére.

Ezek a hamis próféták már a gyilkolásnál tartanak. Egyelőre csak az államot ruháznák fel mindenféle önkényeskedéssel, gyilkolással is, nem kizárt, hogy egyszer találnak majd egy olyan bibliai részt, amelyet magukra vonatkoztatnak, hogy ők is felhatalmazást kaptak a gyilkolásra, ha valakinek gonosznak ítélik a cselekedeteit. Volt már erre szép precedens a történelemben.

Az államnak joga és kötelessége, hogy megvédje a polgárait, de azt sokféleképpen teheti, és elsősorban békés eszközökre kell törekednie. Amerikának reagálnia sem kellene azokra az észak-koreai provokációkra, amelyekre Trump válaszolt, mert ez a diktátor célja. Csak a kínaiakkal, a japánokkal, a dél-koreaiakkal és az ENSZ-el kellene egyeztetni, és keresni a békés megoldást. Trump óriási hibát követett el, hogy megfenyegette Észak-Koreát, mert ezzel hivatkozási alapot szolgáltatott Kim Dzsongun-nak. Ehhez képest Jeffress már oda is lőne. Mire is? Miért is? Szájkarate miatt? Észak-Korea ellen nem lehet lokális háborút vívni.

A hamis próféta tipikus esete, amikor egy bibliai részt egy mai konkrét esetre vonatkoztat, s Istenre hivatkozva felhatalmazza a konkrét helyzetben az amerikai elnököt a gyilkolásra, egy idegen állam vezetőjének eltávolítására (megölésére). Jeffress ugyanis nem általános elvet fogalmazott meg, azt is hamisan, a Róma 13 meghamisításával, hanem egy konkrét külpolitikai helyzetben közvetítette „Isten akaratát”, közölte a felhatalmazást az elnökkel.

Ez azt jelenti, hogy a figyelmet az orosz kémekkel való együttműködésről elterelni akaró Trump, aki többször kifejtette már, hogy szeretné beírni a nevét a történelembe, s szívesen látna egy atombombát élőben, amit szívesen le is dobna, most kapott egy isteni feloldozást s felhatalmazást egy texasi elmebeteg csaló hamis prófétától arra, hogy tömeggyilkosságot kövessen el. A két elmebeteghez csatlakozott egy harmadik, aki Isten áldását adta hozzá.

Jeffers beszámíthatóságáról sokat elmond, hogy az ő értékelése szerint Trump az elmúlt két évben minden kérdésben „nagyon kimért s nagyon gondolatgazdag volt a válaszaiban”. Aki ezt állítja, arról messziről látszik, hogy nem normális. Ez az ember most Isten nevében felhatalmazta Trumpot arra, hogy Észak-Korea ellen háborút indítson, s bármilyen fegyvert bevessen, bármilyen eszközzel eltávolítsa az észak-koreai diktátort. Bibliai igevers alapján, ami nem is erről szól. Az ilyen déli pásztorok, akik a rabszolgatartás híveinek utódai, védik Trump-ot, hogy nem rasszista. A Ku-Klux-Klan is ezt gondolja, és ünnepli Trump-ot.

Az öszövetségi mérce, amelyhez szeretnek ezek az evangéliumi pásztorok visszanyúlni, ha szükségük van rá, ha gyűlölnek valakit, a hamis prófétákkal kapcsolatban azt mondja, hogy ha a prófécia hamisnak bizonyul, akkor a hamis prófétát meg kell kövezni. Ha betartanák a saját magukra soha nem értelmezett ószövetségi követelményeket, akkor sok evangéliumi pásztor már nem élne. Pat Robertsont például már többször is halálra kellett volna kövezni, de van Magyarországon is olyan „evangéliumi” hamis próféta, akinek szintén többször fel kellett volna támadnia, hogy annyiszor megkövezhessék, ahányszor azt megérdemli.

Ezek a Trumpot támogató hamis tanító, hamis lelkész, evangéliumi elmebetegek pillanatok alatt kirobbantanának egy világháborút, ha rajtuk múlna. Még jó, hogy vannak hitetlenek és rendes, normális ateisták, akiket Isten tud használni, hogy megvédje a világot a hamis lelkészei baromságaitól. A szomorú az, hogy a nem hamis lelkészek kevesen s csak halkan szólalnak meg ellenük, mert azt hiszik, hogy azzal a kereszténységnek ártanak.

Miközben egy elmebeteg Isten nevében népirtásra buzdítja az Egyesült Államok ugyancsak elmebeteg elnökét, hogy a saját diktátoraitól eleget szenvedő nyomorult koreaiak tömegeit gyilkolja meg, esetleg egy nukleáris bombával veszélyeztesse a szomszédait is, esetleg egy ilyen lépéssel világháborút robbantson ki. Mert egy ilyen hülye félremagyarázza a konkrét helyzetre a Róma levél 13. fejezetét. Nem érez ezért senki felelősséget?