Méltatlanul kevés figyelem kísérte, hogy micsoda road show-t rendezett a rezsim a jezsuita Henri Bouald szerzetesnek, aki magyar állampolgárságot kapott. Az egyiptomi szerzetes nem menekült, élete nem volt életveszélyben, de azonnal állampolgárságot kapott, nem is akárhogyan.

Először mindenki azt hitte, talán maga kérte, de nem így történt. A Katolikus Rádiónak így mesélte el:

„A múlt hónapban felkeresett a kairói magyar nagykövet, és közölte, hogy egy magas állami személyiség, nevezetesen Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes szeretne velem találkozni. Mondtam, hogy szívesen fogadom. Eljött hát hozzám Alexandriába, és Orbán Viktor miniszterelnök nevében kitüntetést adott át. Tolmácsolta a magyar miniszterelnök nagyrabecsülését, majd megkérdezte, van-e valami kívánságom. És akkor teljesen spontánul azt feleltem, hogy szeretnék magyar állampolgár lenni. Ő azt válaszolta: „azonnal megadom önnek a magyar állampolgárságot!”

Kicsoda Semjén, hogy egyszemélyben dönt valaki magyar állampolgárságáról? Nincs ennek hivatalos eljárása? Nem kell kérvényt benyújtani, amit hivatalos szevek elbírálnak? Milyen ország az, amelynek miniszterelnök-helyettese egyszemélyben eldönti, és állampolgárságot ad annak, akinek akar? Persze, ha belegondolunk, hogy pénzért ez a bűnszervezet kiknek adott eddig állampolgárságot a letelepedési kötvények révén, nincs mit csodálkozni.

De ez az önkényesség akkor is megdöbbentő. A 1993. évi LV. módosított törvény megszab bizonyos feltételeket, amelyek egyikének sem felel meg a a jezsuita szerzete. A törvény (7) 4. § (7) bekezdése szerint a köztársasági elnök – az állampolgársági ügyekért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) előterjesztésére – felmentést adhat a honosítás további feltételei alól, ha a kérelmező honosításához Magyarországnak fontos érdeke fűződik.

Magyarországnak milyen érdeke fűződik a jezsuita szerzetes magyar állampolgárságához? Az kiderül abból az előadásból, amit Henri Bouald szerzetes a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tartott. Ebben kijelentette, hogy „Orbán Viktort ultarkonzervatív politikusnak bélyegzik, miközben a magyar államfő egy próféta, aki ajtót nyit a változás felé”, szerinte „a magyarok nem hódoltak be a brüsszeli diktátumoknak”.

De a legjobb most jön: a szerzetes kijelentette, „azért vette fel a magyar állampolgárságot, mert egyetért hazánk migrációs politikájával és az üldözött keresztények melletti kiállással. A migrációs politika pedig nem más, minthogy vallási alapon teszünk különbséget emberek és emberek, menekültek és menekültek között. Ez tetszik a jezsuita szerzetesnek, hogy a muszlim menekülteket terroristának bélyegzik és a kereszténységre hivatkozva az életüket mentő iszlám vallásúaktól megtagadják a kötelező segítséget.

Ez olyan érdem, amiért állampolgárság jár. A szerzetes láthatóan nem életveszély elől menekült, de mint katolikus méltó a védelemre, míg életveszély elől menekülők még a személyes szabadságukat is elveszítik, arra az időre is, amíg a kérelmüket elutasítják, ha muszlim vallásúaknak gondolják őket. Miközben maguk is az iszlám terror elől menekülnek. Viszont az antiszemitizmushoz hasonló fajgyűlölettel azt feltételezik róluk, hogy terrorista lesz belőlük.

Ezért a kérelmeiket ki sem vizsgálják, hanem a vallási intolerancia miatt automatikusan elutasítják. Ezzel védik a kereszténységet és Európát. Menekültnek pedig nincs vallása, akinek a hazájában nincs biztonságban az élete, attól nem lehet megtagadni menekültnek járó jogokat vallási alapon. Orbánék ezért mindenkit illegális bevándorlónak nyilvánítanak, hogy a menekültektől megvonhassák az emberi jogokat és az emberséget. Ezt nevezik ők „kereszténységnek”.

Ez a gyűlöletkeltő, rasszista jellegű uszítás Magyarország érdeke. Magyarország megint azonos Orbán bűnszervezetével, az uszító propagandával. Semjén Alexandriáig ment, az ismert iszlamofób szerzetesig, hogy találjon egy embert, aki megerősíti a gyűlöletkeltő orbáni politikát. Ez a gondolkodásmód minden muszlimot terroristának nevez, kivétel nélkül, és földrajzi alapon kerítéssel és farkaskutyákkal akarja megvédeni a „keresztény” vallást. Eszmék ellen szögesdrótot emel, visszaigazolva az összes radikális iszlám vallási előítéletet. Ha valaki terroristát csinál egy muszlimból, akkor ők azok.

Az a vallás, amit csak így lehet megvédeni, az semmiféle védelmet nem érdemel. Amit Henri Bouald és az Orbán-rezsim a szélsőjobboldallal karöltve képvisel, az megegyezik a radikális iszlám felfogásával. A vallás és a nemzet, az állam és az egyház azonosítása az iszlám teóriájával azonos. Ennek a teóriának a nevében a katolikus egyház 1500 év alatt több embert gyilkolt le Európában, mint amennyire az iszlám terroristák valaha képesek lennének. A katolicizmus több embert gyilkolt le Európában, mint az iszlám.

Az már szóra sem érdemes, hogy Semjén csak előterjeszthet egy javaslatot, de nem maga dönt az állampolgárságról, mert ebben a bűnszervezetben, nincsenek törvények, nincs jog, kiskirályok vannak, akik az önkényúr által delegált kontroll nélküli hatalmukkal intézkednek a kényük-kedvük szerint. Eközben vallási alapon aláznak meg embereket, tagadják meg tőlök nemhogy a kerestzényi, de a minimális emberséget, és a nemzetközi jogot.

Semjén szimbolizálja az egyház és az állam összefonódását. Semjén nem a magyar népet képviseli miniszterelnök-helyettesként a kormányban, erre őt senki nem választotta meg, a nép akaratából a parlamentbe sem jutna be, hanem az egyházát képviseli: őa katolikus egyház ortodox irányzatának ügynöke, amely még a humánus és keresztényi elveket valló pápa ellen is harcol a felvilágosodás előtti katolicizmus jegyében.

„Henri Boulad egyiptomi jezsuita szerzetes a magyar állampolgárság felvételével bizonyítja, hogy a magyar kormány keresztényként szolgálja az emberiséget és védi a keresztény Európát – mondta Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár. Amit ezek kereszténységnek neveznek, az minden ízében antikrisztusi, tagadja Jézus Krisztus minden beszédét, a krisztusi szellemet és az isteni szeretetet.

Amúgy pedig a „keresztény” nemzeti állam az semmivel nem különb mint egy muszlim vallási állam. Ugyanolyan intoleráns, kirekesztő, jogtipró és embertelen, emellett sátáni, ha már a kereszténységről beszélünk, ők pedig a Sátán szolgái.