A magyar kormány és a magyar parlamenti képviselők kötelessége, hogy megvédjenek minden magyar vállalkozást egy nagy multinacionális vállalkozástól, amely a hatalmát fitogtatja – jelentette ki Lázár János sajtótájékoztatóján az Igazi Csíki Sör ügyében. Az elmondottak szép példái voltak egy önkényuralom működésének.

Lázár azt állította, hogy „a kormánynak kötelessége megvédeni a magyar vállalkozásokat egy multitól”. Csakhogy a kormány feladata nem az, hogy részrehajló ítéleteket hozzon a bíróságok helyett egy jogvitában, még akkor sem, ha ez a kormány nem tartja be még a saját törvényeit sem, a hatalmi ágak elválastzását pedig felszámolta, hanem az, hogy a törvényességet megvédje a törvénysértőkkel szemben, függetlenül attól, hogy ki követi el a törvénytelenséget, egy magyar vagy egy multi cég.

Lázár János úgy fogalmazott: „Dávid és Góliát harca zajlik”, a Heineken visszaél az erejével és a hatalmával, a kormány nem hagyhatja, hogy egy nagy cég a magyar érdek sérelmére tegye ezt.

Először is megértjük, ha Lázár felháborodik azon, ha valaki visszaél a hatalmával és az erejével, ami Lázár Jánostól és az általa képviselt kormánytól távol áll, ők ilyet soha nem tennének. Még a Heinekennel szemben sem, nem is azért akarják börtönbe csukatni még azt is, aki árusítani meri a Heinekent, hanem azért, mert a Heineken önkényuralmi jelkép lett, mióta nem hagyta, hogy az általa megvásárolt védjegyet bitorolják.

Nézzük meg, miből áll a Heineken hatalommal és erővel való visszaélése: abból, hogy a Heineken elment a bíróságra. Mit vetett be a hatalmával és az erejével visszaélve, mint a törvényeket. Hivatkozott bizonyos jogszabályokra, majd hatalmával és erejével visszaélve, a döntést rábízta a független bíróságra. Hatalmával és erejével visszaélve tudomásol vette a bíróság döntését. Így járt volna el akkor is, ha a román táblabíróság nem neki ad igazat.

Ezzel szemben Lázár és kormánya nem fogadja el a bíróság döntését, rossz néven veszi, ha egy cég megtámadja az EU törvényszékén az európai uniós védjegyet, ezúttal is a bíróság döntésére bízva egy vitás ügyet. Lázár kormánya egy bírósági ítélettel szemben hatalmával és erejével nem visszaélve, 26 évvel a Szovjetunió bukása után kitalálja, hogy a Heineken vörös csillaga önkényuralmi jelkép, noha az soha nem a bolsevik uralmat jelentette.

Mindez azért, mert – mint mondta – azt akarják, hogy minden magyar vállalkozás, határon innen és határon túl, „érzékelje és tudja, hogy érdekei nem sérülhetnek következmények nélkül”. Még akkor sem, ha az a magyar vállalkozás határon innen és túl törvényt sért az érvényben levő nemzeti és nemzetközi törvények ellen. Lázár megszokta az ő (al)világukban azt, hogy az érdekeik a törvények felett állnak.

Ezzel a mondatával Lázár elismerte, hogy az önkényuralmi jelképekről benyújtott javaslat egyszerű bosszú. Ennek ellenére ezután még magyarázkodásba kezdett, hogy a Heineken 1951 és az 1990-es évek között nemvéletlenül cserélte le a vörös csillagot fehérre. Bizony nem, mert akkor a vöröscsillag egy létező önkényuralom jelképe volt, s azzal nem vállaltak semmiféle közösséget, és nem akarták, hogy a jelvényük önkényuralmi jelképnek tűnjön. A Heineken példás kiállása volt ez a szovjet önkényuralom ellen.

Lázár egy olyan példát hozott, amikor 2011-ben egy angol parfümgyártó cég kérte, hogy a Szovjetunió címerét és politikai szimbólumait használhassa védjegyként. A bíróság ezt elutasította, mert Lettországban és Magyarországon az emberek érzékenységét sértené egy kommunista hatalom szimbólumának alkalmazása. De a Heineken vörös csillaga nem sérti senki érzékenységét, mert a Heineken sörgyártói nem szállták meg Magyarországot úgy, mint a Szovjetunió és a Fidesz. A narancs sokkal inkább jelent ma egy önkényuralmat.

Lázár a szerint a Heinekennek engednie kellene, „az élni és élni hagyni” elv alapján, hogy miközben a Heineken megvette a csíki sör márkát és védjegyet, egy szélhámos magyar cég „Igazi Csíki Sör” néven árusítsa saját termékét ugyanazoknak a magyaroknak, akiknek a Heineken árusítja a maga sörét, azt hirdetve, hogy ez az igazi csíki sör, nem a Heinekené.

Lázár ezért elutazott Csíkszeredába, hogy felajánlja segítségét a névjegybitorló tolvajnak, hogy a magyar kormány hatalmával és erejével visszaélve felülírja a törvényes ítéletet és a törvényes rendet, ahogy szokta. Ha kell, akkor a Heineken betiltásával egy törvénytelen és hazug indokra hivatkozva. Biztosan megállapítja majd azt is, hogy a magyar csíki sör jobb, mint a magyarellenes multi Heineken söre. Ez pedig szakértői véleménynek számít majd.

Lázár a sok hazudozás között egy fontos igazságot is kikotyogott: a Heinekennel szembeni törvénytelen bosszúhadjárat Orbán személyes egyetértésével és támogatásával zajlik.