Hétvégén a Magyar Szocialista Párt megválasztotta azt a személyt, aki ezzel történelmi szerepet kapott a sorstól. Ő lesz az, aki a végső bukásba, majd megsemmisülésbe fogja vinni a régen agonizáló pártjának maradék morzsáit, ha szabad mindjárt egy képzavarral élnünk. Hivatalos munkacímén ő az MSZP miniszterelnök-jelöltje a jövő évben megrendezésre kerülő össznépi játékon, melynek hivatalos munkacíme: parlamenti választások.

De ne szaladjunk ennyire előre. Három évvel ezelőtt, 2014-ben a Felcsútról egészen a miniszterelnöki székig felkapaszkodott országvezető és tsai. kidolgoztak egy új választási rendszert, amelynek lényege az volt, hogy a szavazókörzetek átrajzolásával, a szabad sajtó és információhoz jutás felszámolásával, a Nyugaton ill. Erdélyben élő magyar állampolgárok közötti különbségtétellel – a nyugaton dolgozók, tanulók hátrányos megkülönböztetésével –, az anyagi források esélyegyenlőtlenségének megteremtésével soha ne lehessen más győztes, mint a Fidesz. Ezt tetézték még a mandátumok durván aránytalan elosztásával, s így a 45%-os eredményükkel (kisebbség!), 2/3-os mandátumtöbbséget biztosítottak maguknak a parlamentben. Miután gondosan lerakták az alapokat, már csak egy feladat volt hátra: összeugrasztani egymással a baloldali pártokat, és a megállapodni képtelen párvezetőket összefogásra kényszeríteni. A projekt levezénylését a szocialista párt spanyolos arcszőrzetű elnöke vállalta magára és dübörgő sikerrel teljesítette – az eredmény a baloldal hatalmas bukása lett, pontosan úgy, ahogy a felcsúti országvezető elképzelte.

Teltek-múltak az évek, gőzerővel haladt a kormány országromboló tevékenysége. Minden létező társadalmi csoportot porig aláztak, tönkretették a jelent, a jövőt és átírták a múltat.

Az ellenoldal – miközben élvezte a jól fűtött Országház melegét és a büfében olcsón kapható lazacos szendvicseket – nem tétlenkedett. Nagy akarásukban a lehetetlent is megpróbálták, és sikerrel jártak! Továbbaprózták magukat.

Idén 2017-et írunk, s megkezdődött a felkészülés a jövő évi parlamenti „választásokra”, a vereség már bevált receptjének 2.0-s alkalmazására. A projekt ugyanaz, mint 2014-ben volt, a szocialisták idén is megválasztották pártjuk egyik prominens alakját – munkacímén: miniszterelnök-jelöltjét – a célkitűzés megvalósítására. A kezdet ígéretesnek tűnik – hét év kemény munka és lázas brainstorming után előállt az új vezető egy hihetetlenül eredeti és új programmal: fizessenek a gazdagok! Lássuk be, a hétéves töprengés, ötletelés meghozta gyümölcsét. Ezután a baloldal új vezetője mindjárt belerúgott a többibe, újraindította a szokásos ellenzéki marakodást, a ki kivel és a ki kivel nem homokozóba való tapicskolást, azaz nemcsak megadta az alaphangot, hanem előrevetítette a 2018-as parlamenti választás nevű társasjáték végeredményét, a felcsúti államférfi elképzelésének tökéletes megvalósítását, a baloldal újabb bukását, zsinórban a harmadik vereségét.

Ezzel egyben be is teljesíti történelmi szerepét: a baloldal totális megsemmisülésbe vezetését.

Mindez elkerülhető lenne, ha sem ő, sem a pártja és a többi egymással rivalizáló ellenzéki kispárt nem tennének úgy és nem hitetnék el a híveikkel, mintha jövőre demokratikus, jogszerű, korrekt, szabad választások lesznek, amin van esélyük a győzelemre. Ha karakánul kiállnának és meggyőznék a szimpatizánsaikat arról, hogy a felcsúti országvezető cinikus, sátáni játékában együttesen nem vesznek részt.

Ám erre aligha számíthatunk. A szocialisták miniszterelnök-jelöltjének 2018 tavaszán nem lesz más dolga, mint a párt roskadozó, utolsó sufnijában távozáskor leoltani a villanyt.

3 hozzászólás : Markó Beáta: Bukás 2.0

 1. abramovics

  June 2nd, 2017

  nos, kedvebs Beáta – remélem megengedi, hogy így szólítsam – talán eljött, vagy már igen közel van az az idő, mikor a
  .
  RADIKÁLIS DEMOKRATÁK PROGRAMJA ALAPJÁN MEGSZERVEZŐDIK EGY ÚJ ERŐ!
  .
  egy olyan új erő, mely VALÓBAN mindenkit vár a soraiba, mindenkit egyenlőnek tekint.
  természetesen a jelenleg magukat demokratikus ellenzékként aposztrofáló pártok, szervezetek gazember, kollaboráns vezetőit, funkcionáriusait nem szeretnénk nálunk látni,
  .
  DE
  .
  bízunk abban, hogy a még jelenleg ezeket a szélhámosokat követők felocsúdnak kábulatukból, s a saját kezükbe veszik az irányítást.
  (tudom, most azt mondja, mi a különbség a bottka féle gyurcsány nélkül a tagság jöhet, illetve a között, amit a Radikális Demokraták ajánlanak a bukott, kollaboráns vezetők, és funkcionáriusok nélküli tagság megszólításában,
  .
  DE
  .
  mi nem zárjuk ki a Gyurcsányt, meg a többit,
  .
  DE
  .
  azt nyilvánvalóvá kell tenni a számukra, hogy az eljövendő demokratikus jogállamban ők is számíthatnak egy meghívóra azokban az eljárásokban, melyek az orbáni diktatúra részei, segítői, támogatói lesznek a vádlottak padján. tekintettel arra tényre, hogy jelenlegi magatartásukkal egyértelműen a jelenlegi országrontó rezsim fennmaradását segítik, s így az ország elárulói közé tartoznak.
  pont ezért úgy gondolom, hogy ezek az emberek nem fognak a Radikális Demokraták programjának megvalósításán fáradozni, sokkal inkább annak megakadályozására törekednek. ennek megfelelően cselekednek már ma is.)
  azt gondolom, hogy a magyarok nem kívánnak az unión kívül élni, még a legbutább, legfanatikusabb orbánisták is jogaik fosztásának fogják tartani, mikor majd újra útlevél kell ahhoz, hogy a “hanyatló nyugatra” utazzanak olyan javakért, amiket az újjászülető nagy orosz birodalomban nem fognak megkapni, a bojkott végett, mely kis hazánkra is ki fog terjedni,ha a csuti beviszi azt a birodalomba.
  márpedig jelenleg teli szájjal bömbölik a Back in the USSR-t.
  .
  elolvasásra ideteszem a Radikális Demokraták programját, melyet kisebb, lényegi változtatásokkal kell megvalósítani az új helyzethez igazítva!
  .
  RADIKÁLIS DEMOKRATÁK

  a demokrata nem fél
  a RADIKÁLIS DEMOKRATA nem fél akár radikális eszközökkel fellépni a demokrácia érdekében, védelmében.
  a RADIKÁLIS DEMOKRATÁK egy olyan szervezet, melynek a hatalom megszerzése, de nem hosszú távú megtartása a célja.
  amennyiben később igény mutatkozik, abban az esetben párttá is alakulhat, de nem ez a legfőbb célja.
  integrálni, tömöríteni kívánja azokat a természetes személyeket, s szervezeteket – pártokat, civil szervezeteket, mozgalmakat, s mindenkit – akik érdekeltek a demokrácia, a jogállam teljes egészének helyreállításában, újbóli megteremtésében.
  tagja lehet mindenki, korra, nemre, rasszra, vallási identitásra tekintet nélkül.
  PROGRAMJA
  jelen helyzetben, magyarországon nem lehet más célja egy demokratának, mint az orbáni diktatúra felszámolása, s annak létrehozói, támogatói, pénzelői, működtetői
  TELJES KÖRŰ, ÉS VÉGLEGES ELSZÁMOLTATÁSA, FELELŐSSÉGRE VONÁSA
  a RADIKÁLIS DEMOKRATÁK a magyar politikában – jelenlegi meghatározásuk alapján – addig vesznek részt, míg segítségükkel az orbáni diktatúra felszámolása, s a demokrácia, jogállam helyreállítása, újbóli létrehozása meg nem történik. .
  amennyiben békés úton – úgy tűnik nem ez lesz a megoldás, sajnos – céljaik elérhetőek, abban az esetben a következőt kell tenni:
  chartát kell elfogadni csatlakozóra nézve, mely a következőket tartalmazza:
  minden csatlakozó szervezet, párt, természetes személy egyenlő.
  amint a választásokon sikeresen megbuktatjuk az orbáni diktatúrát, a RADIKÁLIS DEMOKRATÁK alakítanak kormányt, mely szigorúan szakértői kormány kell legyen, s ez a kormány felelős, és kötelezett, hogy a kitűzött célokat megvalósítsa.
  ha és amennyiben ezek eléréséhez több mint egy választási ciklus, avagy kevesebb, mint egy választási ciklus szükséges akkor addig áll fent a szövetség.
  a chartának, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a RADIKÁLIS DEMOKRATÁK által létrehozott szövetség a csatlakozott szervezetekkel addig áll fent, míg a fenti célok meg nem valósulnak.
  ha választásokon akarjuk megdönteni az orbáni diktatúrát, úgy minden szervezet, párt és természetes személy, aki az együttműködésben részt vesz, jelöl, illetve jelöltet ad, avagy tagja indul a RADIKÁLIS DEMOKRATÁK választási szövetség keretén belül, aláírásával elfogadja, s egyben nyilatkozik arról, hogy addig az együttműködés résztvevője, míg a győzelem következtében a kitűzött cél, azaz a demokrácia, jogállam helyreállítása, újbóli létrehozása, illetve az orbáni diktatúra felszámolása, s annak létrehozói, támogatói, pénzelői, működtetői teljes körű, és végleges elszámoltatása, felelősségre vonása meg nem történik.

  amint a kitűzött célok megvalósulnak, a szövetség szakértői kormánya rendkívüli választásokat ír ki, melynek lebonyolításáért felelős, s annak végéig, az új kormány létrejöttéig ügyvezető kormányként tevékenykedik tovább.
  a rendkívüli választásokon, minden csatlakozott szervezet önállóan, avagy az általa meghatározott szövetségben vesz részt.
  a jelenlegi orbáni diktatúra egyetlen képviselője, támogatója, tagja, szervezeteinek tagja, segítője, támogatója nem vehet részt. a közéletből, az állami, állami vállalati szerepvállalásból örökre, végérvényesen ki kell őket zárni.
  akiket kell, lehet, s lehetőség van rá elzárásos büntetésre kell ítélni, akik elmenekültek az országból – sok lesz ilyen – azokat fel kell kutatni, hazahozni, s bíróság elé kell állítani.
  amennyiben célszerű, akkor az általuk hozott, akár visszamenőlegesen alkalmazott törvényeket kell alkalmazni rájuk nézve. a teljes körű vagyonelkobzás – az elmentett vagyonok is, melyek strómanok, leszármazottak, rokonok kezén vannak – meg kell történjen.

  A RADIKÁLIS DEMOKRATÁK felelősséget vállalnak arra, hogy a “rendszerváltást” követő minden közérdeket sértő titkosított dokumentumot nyilvánosságra hoznak bármilyen pártérdekre tekintet nélkül!

  nem kívánunk asszisztálni a jelenlegi “politikai elit” gazemberségeihez, tolvajlásaihoz, s ebbe beleértjük a magukat akár politikai elemzőnek nevező párt jumpereket – ilyen tölgyessy félékre gondolunk! – is!

  kíméletlenül kell elbánni mindenkivel, mert az országnak meg kell tisztulnia, hogy csak és kizárólag a teljesítmény, a munka, az értéket teremtő munka legyen az előrejutás, a boldogulás útja, nem pedig a korrupció, a sógor-koma, alá és fölérendeltségű, feudális, illetve haveri osztogatás.

  illetve egy másik változat, mely lényegében ugyanaz, bár a vége egy kicsit más, ami így szól:

  Tisztelt Hölgyeim, és Uraim!
  azt gondolom, hogy csak és kizárólag ez a lehetséges út, melynek következtében az ország kiléphet a jelenlegi
  .
  BOLSEVIK-FASISZTA-FÉLFEUDÁLIS-JOBBÁGYSÁG=FIDESZ-FIDESZÁLLATOK-BANDA
  .
  által létrehozott szörnyű állapotából!
  a radikális szót, mint olyat kéretik NEM FÉLREÉRTENI!
  nem konzervatív-gyógyszeres kezelés kell az országnak, hanem radikális műtéti beavatkozás!
  amit ki kell metszeni, azt ki kell metszeni, vagy maga a test, az ország pusztul bele!
  kíváncsi vagyok, mennyire gondolják komolyan, hogy mindenki beleszólhat az ország ügyeibe, mennyire mennek szembe Kuncze ezen megnyilvánulásával:
  “a politikát hagyni kell a profi politikusoknak, az nem a civilek dolga!”
  az idézet nem szó szerinti.
  mindemellett felháborító kijelentés egy olyan embertől, aki maga is csak egy általa oly annyira lenézett civil volt az átkosban.
  a szerencsétlen teszetoszaságot is kéretik mellőzni, amit jelen pillanatban bemutatnak, mint “demokratikus ellenzék”!
  szabad utat kell biztosítani az állampolgároknak az ország ügyeibe való beleszóláshoz, annak alakításához!
  nem a jelenlegi “politikusok” játszótere az ország, hanem a mi, és a szüleink, gyermekeink, unokáink HAZÁJA!
  kéretik észbe vésni ezt!
  .
  .
  abramovics voltam, s vagyok
  .
  .
  ps.: amennyiben úgy gondolja , akkor bármilyen segítséget szívesen vennénk.
  ezen az e-mail címen elér, melyen ide kommentelek.

  Reply
 2. abramovics

  June 2nd, 2017

  … kisebb, lényegi változtatások nélkül…
  jav. én
  .
  .
  abramovics voltam, s vagyok

  Reply
 3. goldinger

  June 7th, 2017

  Húúú….. abramovics! Ekkora abrakadabrát egyszuszra…! Azt hittem egyedül én vagyok itt grafomán. De ez nem baj. Hol tudom nyomon követni ennek a fent említett erőnek a szerveződését?
  A radikális és demokrata szavak némileg ellentmondásosak így összekapcsolva, bár ez csak egy kis kekeckedés részemről, mert alapjában egyetértek a radikális változtatások szükségességével.

  Reply

Szóljon hozzá

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)