Trump kitiltotta a tényfeltáró sajtót

Sean Spicer, a Fehér Ház szóvivője két hónappal ezelőtt, egy kerekasztal-beszélgetés alkalmával ragaszkodott ahhoz, hogy a teljes média jelen lehessen és korlátlanul hozzáférhessen az információkhoz. Spicer akkor azt mondta: „ez teszi a demokráciát demokráciává szemben a diktatúrával”.

Két hónap telt el azóta, és Spicer sajtótájékoztatójára a Fehér Ház nem engedte be a New York Times, a CNN és a Politico munkatársait. A jobboldali sajtó olyan szélsőséges és elfogult orgánumai, mint a Breitbart, a One America News és a konzervatív Washington Times részt vehetett a tájékoztatón. A New York Times szerint a Fehér Ház történetében soha nem fordult elő hasonló eset. Pedig a sajtó – funkciójánál fogva – mindig kritikus a hivatalban levő adminisztrációval szemben.

 

A CNN elfogadhatatlannak tartotta, hogy ilyen helyzethez vezessen, ha a média közöl olyan tényeket, amelyek az elnöknek nem tetszenek, s az igazság feltárását megtorolja. A Fehér Házi Tudósítók Szövetsége tiltakozik az eljárás ellen, és figyelmeztet arra, hogy kormányzat kötelessége, hogy biztosítsa a kormányzás átláthatóságát és ellenőrizhetőségét.

Trump kezedettől fogva támadja a mainstrem médiát, amely nem az ő szócsöveként végzi a munkáját. A „fake news”, az álhírek és hazug összeesküvés-elméletek hírhedt terjesztője, a Breitbart nevű híroldal olyan mértékben megfelel Trump ízlésének, hogy a Breitbart-vezér Steve Bannont előbb kampányfőnökének, majd stratégiaia főtanácsadójának választotta. A Breitbart szélsőjobboldali, rasszista propagandát folytat, gyűlöletet kelt, feladatának nem a tájékoztatást, hanem az alkotmányos liberális demokrácia felszámolását tekinti. Ez a média tetszik Trumpnak.

A mainstream média, amely azért nevezhető „főáramú” médiának, mert a közmegegyezés szerint betartja azokat a szakmai, etikai szabályokat, amelyek a hírek ellenőrizhetőségére, megbízhatóságára és átláthatóságára vonatkoznak. A mainstream média számonkérhető és ellenőrizhető, meghatározott szakmai protokoll szerint működik.

A mainstream média betartja a szabályokat. De a médiumok egymást is ellenőrzik, ha kell, kiegészítik vagy pontosítják. Ha a mainstream média hazugságot közöl, számonkérhető, és felelnie kell az általa közöltek igazságtartalmáért. Ha a New York Times és a CNN elveszíti a hitelességét és a megbízhatóságát, akkor mindent elveszített, és elveszíti a közönségét is. A Breitbart és a hozzá hasonló hazugságportáloknak lehet akármennyi látogatója, soha nem lesz a mainstream média része, mert nem tartja be a szakmai és etikai szabályokat.
Trump a hazug médiát nevezi igaznak és az igaz médiát hazugnak. A mainstream médiával akkor romlott meg különösen a viszonya, amikor a Washington Post, a New York Times és a CNN nyilvánosságra hozta Michael Flynn nemzetbiztonsági tanácsadó elleni bizonyítékokat, az orosz kémgyanúra vonatkozó információkat, emiatt le kellett mondatni. Az orosz kémek ügye elérte magát Trumpot, miután nyilvánosságra hozta a mainstream média, hogy Trump kampányának tagjai folyamatos kapcsolatban álltak orosz kémekkel és a titkosszolgálattal.

Elindultak a nyomozások és a szenátusi vizsgálat. Trump fél, mert takargatni valója van. A három médium kitiltása előtti napon derült ki, hogy a Fehér Ház törvénytelenül próbálta az FBI nyomozását befolyásolni és arra próbálta rábírni, hogy zárja le az ügyet, tegyen olyan tartalmú nyilatkozatot, hogy nem találtak Trump és az oroszok között semmi kapcsolatot.

A kitiltott médiumok ma nyilván kérdéseket tettek volna fel a törvénytelen beavatkozással kapcsolatban. Ezt volt hivatott megakadályozni a kitiltás. Trump a nyomozás és a vizsgálat akadályozásával, valamint a mainstream média elleni hanulatkeltéssel, uszítással próbál a nyilvánosság ellen védekezni. Azért gyűlöli a mainstream sajtót, mert nem hagyja aludni az orosz kémügyet, és folyamatosan beszámol róla. Trump ezért nevezte a független sajtót az amerikai nép ellenségének.

Trump azzal próbálja a rombolni a tényfeltáró sajtó hitelét, hogy „hazug médiának” nevezi. Saját táborát igyekszik meggyőzni, hogy a média hazudik, nem pedig a róla szóló hírek az igazak. Stratégiája csak ideig-óráig működhet, mert a tények előbb-utóbb nyilvánosságra kerülnek. Ha Trump ennyire kapálózik a vizsgálat, a sajtónyilvánosság ellen, az előrevetíti a bűnösségének gyanúját. Ha nem lenne semmi alapja a gyanúnak, nem kellene félnie.

Azt nem lehet tudni, hogy a médiával vívott háborúja hova vezet, de abba csak belebukni lehet. Nem a média az amerikai nép ellensége, hanem a média az amerikai népért küzd és dolgozik. Aki úgy próbálja elfedni az igazságot, hogy a médiát támadja, annak elkezdődött a visszaszámlálás. Önmaga állítja ki erről a bizonyítványt. Amerikában az alkotmány első kiegészítése szerint a Kongresszus nem hozhat olyan törvényt, amely a sajtószabadságot és a szólásszabadságot korlátozza. Trump tehát betiltani vagy törvényesen korlátozni nem tudja a mainstream sajtót.