A Közös Ország Mozgalom választási törvénymódosító javaslata ugyan csak részben oldja meg a Fidesz által saját magára szabott választási törvény korrekcióját, de még az sem ér semmit a választás bojkottjára vonatkozó ultimátum nélkül.

A Közös Ország Mozgalom törvénymódosító javaslatán nyolc párt képviselői dolgoztak, a parlament elé pedig az LMP, az MSZP, illetve az Együtt, a PM és a Liberálisok képviselői terjesztik, a javaslat elutasítása esetére azonban a választáson érintett pártoknak nincs válaszuk. Ha a Fidesz a várakozásoknak megfelelően simán elutasítja a javaslatot, akkor az ellenzéki pártok azt szó nélkül tudomásul veszik, és részt vesznek egy általuk rossznak, aránytalannak, egyenlőtlennek és hamisnak tartott választáson is. Miért? A pénz miatt.

Ezért önmagában az is furcsa, hogy a parlamentbe jutás esélyével vagy reményével induló ellenzéki pártok „kamupártoknak” nevezik azokat a szerveződéseket, amelyek az indulásért megszerezhető pénz miatt vesznek részt a törvénytelennek tartott választáson, mivel ők is a pénz miatt teszik ezt: csak több pénzért, és olyan pénzért, amelyet reményeik szerint nem kell visszafizetni. Ehhez hozzá kell számolni a parlamentbe jutás után kapható évi 100 milliós nagyságrendű állami pártfinanszírozást, melynek a parlamentbe kerülés a feltétele.

Ha az ellenzéki pártok az igazságos választási törvény követeléséről lemondanak akkor, ha a Fidesz elutasítja a javaslatot, és tudomásul veszik a jelenlegi hamis választási rendszert, amelyről ők maguk állítják, hogy aránytalan, egyenlőtlen és törvénytelen (mert a fenti pénz megszerzésének szándéka felülírja a törvényes és egyenlő választás követelményét), akkor ezek a pártok ugyanolyan „kamupártok”, mint azok, amelyek vállaltan pénz miatt indulnak a választáson.

Ha a Fideszt semmi nem „fenyegeti” a választási törvénymódosítás elutasítása esetén, s ha a Fidesznek mindössze csak azért kellene a módosítást elfogadnia, hogy saját hatalmát és a választási győzelmét kockáztatva megváltoztassa eredeti szándékát, amely hatalmának bebetonozására irányult, akkor a Fidesz ezt nem fogja megtenni. Miért tenné? Így ismeri ezt a pártot bárki? Ez egy álnaiv feltételezés és egy képmutató pótcselekvés, amely most azt hazudja, hogy „mi megtettünk mindent”.

Ez azonban nem igaz. Ha az ellenzéki pártok minden feltétel, a demokratikus választások alapvető feltételeinek követelése nélkül is hajlandóak résztvenni a választáson, és azt a Fidesz tudja, akkor nem tettek meg semmit a tiszta és demokratikus választás érdekében. Ez egy látszattevékenység, amelyről mindenki tudja, hogy semmi eredménye nem lesz. A Közös Ország Mozgalom sem képes erre választ adni, a „Gyakran kérdezitek” rovatukban azt írják a honlapjukon (14. pont), hogy „Bízunk benne, hogy a kormány belátó lesz és a nép óhaját tiszteletben tartva fog cselekedni”. Aki ezt leírta, az nagyon részeg lehetett.

Ennek a bizalomnak semmi alapja nincs. Az Orbán-rendszer még soha semmiben nem volt belátó, és a saját önkényuralmi törekvéseit azonosítja a „nép óhajával”. A csaló és hazug választásokat is azért rendezi, hogy ezt a hazugságot legitimálja. Az ellenzéki pártoknak megbocsáthatatlan bűne, hogy ehhez asszisztálnak, és a hazugsággal ebbe a legitimációba berántják az Orbán-rezsim elutasítóit is. A választási törvénymódosító javaslatot úgy kellett volna kezdeni, hogy ezek az egyenlő és demokratikus választás minimális feltételei, ezek nélkül Magyarországon nincsenek demokratikus, egyenlő, szabad, a nép akaratát kifejező választások. S ebből adódó következtetés, hogy a javaslat el nem fogadása esetén nem vesznek részt a választáson. S akkor még nem beszéltünk az azonos sajtóhoz és pénzhez jutás lehetőségéről.

A Közös Ország Mozgalom érzi az anomáliát, hogy nevetséges, ha nincsenek az elutasítás esetén szankciók, válaszlépések, ha nincs semmilyen eszköz kilátásba helyezve, amely a rezsimet a demokratikus normák betartására késztetné. Ezért a javaslat elutasítása esetén „polgári engedetlenségbe” kezdenek. Nem a választáson induló pártok, hanem ők. Gulyás Márton és civil követői. Ehhez egy alig észrevehető trükkre van szükség, hogy a javaslatot ugyan pártokkal készítették és azok nyújtják be, de a szankciókban már nem vesznek részt a pártok, amelyek tényleges és valódi nyomást gyakorolhatnának a választás bojkottjával. Gulyás Márton polgári engedetlensége nem fogja a rezsimet meghatni.

A Közös Ország Mozgalom szerint a polgári engedetlenség „olyan akciókban nyilvánul meg például, mint az ülősztrájk, az élőlánc vagy a közterületek elfoglalása”. Ez éppen annyit ér, mint halottnak a csók. Ezek a bohóckodások már régen lejáratódtak, s senkit nem érdekel, legkevésbé a Fideszt, amely majd elmondja, hogy a nevető Soros már a választásba is bele akar szólni, és e megmozdulások célja az erőszak kiváltása, de nem fog nekik sikerülni. Az ellenzéki pártok pedig ekkor már régen kivonultak a Közös Ország Mozgalom mögül, és azt számolják, hogy külön-külön indulva vagy valakinek a hátán juthatnak több pénzhez.

Mindehhez hozzá kell tenni azt, hogy a NER-t és a törvénytelen hatalom által kiírt csaló és hazug választást nem azért kell bojkottálni, mert a választási törvény önkényes átírásával a demokratikus hatalomváltás lehetőségét is megszüntették, hanem azért, mert a Fidesz a NER létrehozásával megdöntötte az alkotmányos rendet, és ellenzéknek semmi más nem lehet fontosabb, mint a törvényes alkotmányos rend helyreállítása. Törvénytelen rendszert bojkottálni kell. Törvénytelen rendszer által kiírt választás érvénytelen. A törvénytelenség kimondását azonban a 2014-es bojkott elmulasztásával ellehetetlenítették.

A Közös Ország Mozgalom akciója mindössze ezért volt fontos. Ha az ellenzék 2014-ben már eljátszotta annak esélyét, hogy az államcsíny miatt bojkottáljon, ezzel a javaslattal újra megteremthette volna az önkényuralmi rendszer kimondásának és bojkottjának az esélyét és a lehetőségét. Mert azt az első pillanattól kezdve lehet tudni, hogy a Fidesz nem lesz hajlandó a saját mindenkori kétharmados győzelmére írt választási rendszert egyenlő és demokratikus választási rendszerré tenni, amelyben helyreállna a demokratikus leváltás lehetősége. Az elutasítással bizonyítanák ország és világ előtt, hogy ez egy diktatúra. Ezt kellett volna elérni, nyilvánvalóvá tenni, és a leplet lerántani. Ehelyett a lepel marad.

Ehhez ugyanis így kellett volna kommunikálni, világossá tenni a rendszer és a választás önkényuralmi jellegét, és választóvonalnak nevezni a Fidesz reakcióját. Kilátásba helyezve, hogy aránytalan, törvénytelen, egyenlőtlen választási rendszerben az ellenzék nem vesz részt, nem hajlandó eljátszani a választási bohózatot, legitimációt nyújtva a diktatúrának. A Fidesz ereje abban a hazugságban van, hogy ez egy demokratikus rendszer és legitim hatalom. Ha az ellenzék felmutatja az okát, majd bojkottálja a rendszert a választással együtt, akkor ezt a legitimációt szünteti meg. De erről szó sincs, mert akkor nyista pénz. A Fidesznek pedig mindennél fontosabb a demokratikus látszat, a legitim ellenzéki részvétele a csaló és hamis választáson. Ezért hajlandó fizetni az ellenzéket, s nem ellopni azt a pénzt is.

Márpedig, amíg az ellenzék fenntartja annak látszatát, hogy ez egy demokratikus rendszer, amelyben demokratikus, szabad választásokat tartanak, amelyen leváltható a diktatúra, ez a rendszer soha nem fog megbukni. Mert az emberek azt hiszik, hogy a többség ezt akarja, a demokratikus lehetőséggel nem tudott a nép élni. Miközben ez hazugság. Mivel a Fidesz nem hagy demokratikus lehetőséget arra, hogy a nép választáson leváltsa, és az ellenzéke ehhez asszisztál, Orbán nem hagy más lehetőséget a népnek, mint az erőszakot. Amikor a nép rájön arra, hogy ez az ellenzék csak a pénzre és a pozíciókra utazott, ő lefizette őket, és nincs más esélyük, akkor erőszakhoz nyúl. Nem tudatosan, hanem ösztönös indulatból, ami borzasztó lenne.

Ezért óriási a felelőssége az ellenzéknek és a Közös Ország Mozgalomnak is, hogy újabb lehetőséget szalasztott el, és ezzel újabb lépést tett a rendszer borzalmas végkifejlete felé. Mindez a népnek azt üzeni, hogy az ellenzékben nincs félelemérzet, nincs felelősségérzet, a nép nem számíthat rájuk, nem az igazság, nem a jog, hanem a pénz érdekli őket. Kitartott prostituáltjai Orbánnak, akik még egymással is azért veszekednek, hogyan juthatnának az Orbán által nekik fenntartott részből egymás rovására több pénzhez.

Mindez azt is üzeni, hogy aki választási győzelemről beszél, az hazudik, az aljas gazember, ugyanúgy, ahogyan aljas gazember volt akkor is, amikor 2014 előtt is választási győzelmet hazudott. Aki a választáson való részvételre buzdítja az embereket, minden feltétel nélkül, az Orbán cinkosa, s Orbán támogatója. Minden választáson leadott szavazat Orbánra adott szavazat, függetlenül attól, hogy ki kire szavazott. Ezt a választást a szavazásért tartják, s hogy Orbán elmondhassa: minden eddiginél nagyobb felhatalmazást kapott a néptől arra, hogy a törvénytelen, államcsínnyel elfoglalt hatalmat megtartsa és a diktatúrát kiterjessze.

Ez a mostani szavazás azért is különös jelentőséggel bír, mert ezzel szerzi meg Orbán már előre a felhatalmazást a nyílt diktatúra elemeinek bevezetésére, az önkény kiterjesztésére, és szükség esetén az Európai Unióból való kilépésre. Minden ellenzéki párt, amely ebben a hazug választásban részt vesz, és minden polgár, aki elmegy szavazni, a szavazatával és a választáson való részvételével ezt támogatja és ehhez ad felhatalmazást. Előre mondjuk, 2018-ban Orbán minden eddiginél nagyobb győzelme közelebb lesz a háromnegyedhez, mint a kétharmadhoz. És ezért nem kell okokat keresni, mert az ok Orbánban és a NER-ben van, amellyel szemben az ellenzéknek kutyakötelessége lett volna szembeszállni. De nem tette.

A baj az, hogy félnek is, nem is mernek konfrontálni Orbánnal. Gyávák és haszonlesők, ezért inkább hazudnak. Maguknak és másoknak.