A Fidesz leginkább egy öngyilkos szektára hasonlít

Nem lehet elmenni szótlanul amellett, hogy Orbán Viktor rendezvényei, gyűlései, megbeszélései, nyilvános programjai és médiaszereplései megdöbbentő módon és kísértetiesen hasonlítanak a vallási szekták és szektavezérek működéséhez. A Fidesz leginkább az öngyilkos szektákra hasonlít, Orbán pedig tökéletes tükörképe az öngyilkos szekták kultikus vezéreinek. Orbán követői és hívei pedig megszólalásig olyanok, mint Jim Jones öngyilkos szektájának fanatikusai, akik lemondtak a gondolkodás, az önállóság, a kétely minimumáról, a szektavezért mindennel szemben megvédik.

A szekták alapképlete az, hogy náluk van az igazság, egy kivételes tudás birtokában vannak, és egy Isten által kiválasztott karizmatikus vezetőt követnek, akinél van a „tudás”, és akire rábízhatják magukat. Tőle várják az ellátást, a gondoskodást, a döntéseket, mert többnek látják, mint egy átlagos ember. Velük szemben van a külvilág, mely ellenséges, mert el akarja taposni a szabadságukat, hogy a megismert tant, igazságot kövessék, és ezáltal éljenek. A szekta veszélyezteti tagjai életét, a külvilág erre adott reakcióját pedig a gonosz támadásának tartják, ami ellen harcolni kell.

Minden szektát a saját igazságába vetett irracionális hit és a külvilágban levő ellenségek elleni harc, a közös ellenség és az „önvédelem” tart össze. Ellenség mindenki, aki a szektavezérnek a tagok feletti kizárólagos szellemi, lelki és fizikai uralmát veszélyezeti, befolyását gyengíti, a tekintélyét, a tudását és a kiválasztott voltát megkérdőjelezi. Ezen kívül ellenség mindenki, aki akadályozza a szekta terjeszkedését, szabad életét (ha az ellentétes az emberi élet normáival, akkor is), a szektavezér korlátlan uralmát, önkényét, vágyai kiélését és gazdagodását.

A szektavezér nem egy demokratikusan megválasztott személy, hanem annak született, ez a sorsa, erre lett kiválasztva. Aki ezt megkérdőjelezi, az a gonosz eszköze. Hívei ezért mindenki mást, aki nem fogadja el ezt az isteni tekintélyt, istenkirályságot, Isten, a gyülekezet, az egyház, a párt, a nép, a nemzet az ország ellenségének tart, akinek nincs joga a kiválasztott személy helyébe lépni. A szektavezér azonosítja magát a szektával, a szekta az övé: Orbán maga Magyarország, Németh Sándor maga a Hit Gyülekezete. Különleges természetfölötti küldetést tulajdonítanak maguknak.

Ez az alapja, hogy minden az övék, nekik minden jár. Egyes szektavezéreknek a szekta nőtagjai, sőt gyereklányai, Orbán a teljes közvagyon, kastélyok, uradalmak, földek, iparágak, egyetemek és minden, mert ő maga az ország. Németh Sándornak a gyülekezet pénze, vagyona, az ATV, amerikai szektavezér társainak tengerparti paloták és magánrepülőgépek arany wc-kefével. Mindennel és mindenkivel sajátjukként bánnak, küldetésük és kiválasztott szerepükkel jár, hogy mindent és mindenkit (!) az uralmuk alá hajtanak.

A szekta szerveződése leginkább informális, még akkor is, ha vannak formális pozíciók, amelyeket a szektavezér jelöl ki. A szektavezér különböző szintű gyűléseket tart. A legnagyobb a nyilvános gyűlés, vallási szekták esetén „istentisztelet” (a valódi isten a szektavezér, akinek csak eszköze „az” Isten), a politikai szekták esetében a párt kongresszusa és a naggyűlések. Vannak a bennfentes körnek megbeszélései, és vannak egyre táguló körben szűkebb gyűlések, ahol mindig a szektavezér adja elő az aktuális nézeteit a világról, a világ eseményeiről, elhelyezve magukat abban.

A politikai szekták esetében ezek megjelenhetnek frakcióülések, kihelyezett megbeszélések formájában a szűk pártelitnek, a félig nyitott gyűlések, amelyeken már nemcsak a szűk pártelit vesz részt, mint Tusványos vagy Kötcse, aztán vannak a naggyűlések, amelyeken a szektavezér (pártvezér) nagy beszédet mond. Ezek mindegyike arra való, hogy a szektavezér megerősítse az ideológiába és a kiválasztottságba vetett hitet, bizonyítsa a szekta igazságát, megjelölje a veszélyt és az ellenséget, a személyes paranoiás félelmeivel megfertőzze a többieket és harci kedvre buzdítsa őket.

Hasonló céljai vannak a szektavezér médiaszerepléseinek, mert a szektavezérnek állandóan gondoskodnia kell, hogy populista szónoklataival, világmagyarázataival, az ellenségekkel, veszélyekkel és a végső győzelembe vetett hittel buzdítson az ellenállásra, az ellenség gyűlöletére, a vezér tiszteletére. Ahogyan egy narkósnak meg kell kapnia a napi adagját, úgy meg kell kapnia egy szektásnak a szektavezértől a napi dózist, a napi hazugságot a biztonságérzetéhez, különben elvonási tünetei lesznek, s a szektavezértől és manipulatív hazugságaitól a függősége csökkenni fog.

Ilyen médiaszereplés Orbán heti rádióinterjúja, de ugyanilyen a Hit Rádió. Alapszabály, hogy a szektavezért csak az általa kiválasztott és kinevelt szektás kérdezheti, mint Orbánt a Kossuth Rádión, Németh Sándort a Hit Rádióban (riporter sokszor a saját lánya). Szektavezér nem beoltott emberrel, nem a szekta közönsége előtt rendezett nyílt vitát nem vállal. Interjút „ellenséges” médiumnak nem ad, valódi kérdésekkel nem engedi megzavarni, szembesíteni magát. Egy szektavezér az igazi nyilvánosság elől bujkál. Ezekről minden szekta és minden szektavezér beazonosítható.

Potenciálisan minden szekta öngyilkos szerveződés, amely vagy maga követ el öngyilkosságot, mert nem bírja az ellenséges külvilág miatt érzett nyomást, a szektavezér által gerjesztett feszültséget, vagy az öngyilkosságnak azt a formáját választja, mint David Coresh wacói szektája, amelynek tagjai az FBI-al vívott tűzharcban, az ellenséges külvilággal való fegyveres konfliktusban haltak meg. A körülményektől és a külvilág kompromisszum készségétől függ, hogy az öngyilkosságnak valamelyik módja lesz-e a vége. Akik a szekta tagjai (szélesebb körben egész Magyarország) védtelenek.

Minden szekta azért potenciális öngyilkos szekta, mert egy szektavezér nem hagyja, hogy a szektája szétmenjen, a hazugságai kiderüljenek, a hívei kiábránduljanak. Ha a külvilág ezzel fenyegeti, akkor inkább öngyilkosságba viszi őket: vagy csoportosan követik el az öngyilkosságot, vagy a külvilág ellen indítanak öngyilkos háborút. Hitler nemzetiszocialista pártja is egy szekta volt. Hitler egy szektavezér, az ellenséges világ a zsidó világ-összeesküvés. A szekták törekszenek az egész világot meghódítani, az ellenséget legyőzni, ez a küldetésük. Aki ebben korlátozza őket, az ellenség.

Soha nem a szektavezér ellensége, hanem az ügy, a küldetés, a gyülekezet, a nemzet stb. ellensége. Aki a szektavezért kritizálja vagy támadja, bármiben akadályozza, az a szekta minden tagját is támadja. Aki Orbán Viktort kritizálja, az a magyar népet kritizálja, a magyar embereket sérti meg. Ezt a szektavezéri identitásából fakadóan Orbán a legkomolyabban gondolja és mondja. Aki az ATV ellopásáért kritizálja Németh Sándort, az Isten munkáját és a gyülekezet tagjait támadja, akiket egyébként meglopott. Aki Orbán kritizálja, a magyar népet bántja, akik jogait sárba taposta.

Egy szekta mindig élet-halál harcot vív. Ezért nem válogat az eszközökben. A szektavezér ellenségeit halálra ítélik, megfenyegetik, üldözik. Térbeli és időbeli különbségek vannak abban, hogy Putyin módjára megmérgezik, kidobják az ablakon vagy felrobbantják a repülőjét, imakommandóval halálba átkoztatják, mint Németh Sándor, akinek ellenségei alatt a legkevesebb, hogy nyíljon meg a föld és élve hulljanak a pokolba. Vagy van néhány gyanús haláleset, esetleg a komoly veszélyt jelentő Simicska egyik napról a másikra visszavonul, mindent átad és az életet választja.

Németország világháborúja az egész német néppel egy öngyilkos szekta háborúja volt. Hitler a német náci szektának az öngyilkosságnak ezt a formáját választotta. A szektavezér számára nincs középút, nincs konszolidáció, nincs meghátrálás és nincs visszaút. Csak előre mehet és nem hátra, a híveknek egyre erősebb és egyre nagyobb dózisok kellenek, hogy ne essenek össze. Ezért a nemzetközi harc fokozódik, csapásokat adunk és kapunk, de a győzelmünk nem kétséges, még akkor sem, ha az élet nem egy habostorta. Csak nem a szatíra szintjén, hanem véresen komolyan.

Ha az Európai Unió és a demokratikus Nyugat „bekeményít”, ami azt jelenti, hogy elvszerűen ellenáll Orbán irracionális diktatúrájának, és nem köt elvtelen kompromisszumot vele (amelynek nyomán Orbán tud halászni a zavarosban), megnő az öngyilkos szekta valamilyen típusú öngyilkosságának veszélye. Ilyenkor a szektavezér növeli a követőin a nyomást, fokozza a veszélyérzetet, a fanatizmust és a paranoiát, megfélemlítést, a külvilágtól való félelmet és a teljes szeparációt. Minden szektavezér diktátor, és minden diktátor skizofrén paranoiás, akinek nincs betegségtudata.

Orbánnak az esztergomi frakcióülésen elmondott sokkoló beszéde, amelyben „Magyarország” térdre kényszerítéséről” és az európai parlamenti válaszások tétjéről beszélt, szoros összefüggésben van azzal a ténnyel, hogy az Európai Unió asztalára került egy olyan átalakítási terv, amelynek alapján Orbán (értsd: Magyarország) nem maradhat az Európai Unió tagja. Mert ahhoz meg kellene semmisítenie a Fidesz nevű öngyilkos szektát, de nem fogja, mert egy szektavezér inkább akollektív öngyilkosság valamilyen formáját választja. Az uniós tagság elvesztése után pedig az jön.

Márpedig minden szekta életveszélyes, mert minden szekta diktatúra és elnyomás. Minden szektavezér diktátor és őrült, potenciális gyilkos. Ezért minden szektát és szektavezért meg kell állítani, mert kicsiben emberek életét teszi tönkre, nagyban felgyújtja a világot és népirtást követ el.