2024, február26, hétfő
KezdőlapKiemelt fő hírBartus László: Az Európai Unió elvesztette jogállami jellegét

Bartus László: Az Európai Unió elvesztette jogállami jellegét

-

Az Európai Unió elveszítette jogállami jellegét. Azzal is, ahogy meghozta a döntéseket a két fasiszta latorállam ügyében, s azzal is, amit döntött. Merkel eljárása ellentétes az EU alapszerződésével és jogállami követelményeivel. Mind formájában, mind tartalmában. Az pedig, hogy az EU egyenjogú tagja lehet két fasiszta diktatúra, amely nemcsak nem tartja be, hanem egyenesen tagadja a jogállamiságot, és legitim alternatívát képviselhet a jogállamisággal szemben. megszüntette az Európai Unió jogállami jellegét. Az Európai Unió mostantól kezdve nem jogállami szerveződés. Akinek fontos a jogállamiság, azonnal ki kellene lépnie ebből a szerveződésből.

Egy olyan szervezet, amely saját alaptörvényeit sem tartja be, nem tekinthető jogállaminak. Az is botrány, hogy két bűnöző országgal úgy tárgyalnak, mintha a zsarolásaik és a jogállamival ellentétes állammodelljük legitim alternatíva lenne, és a követeleseikből bármit is figyelembe kellene venni. De az, hogy bűnözők zsarolásának engednek, és feladják a jogállamiság követelményét, tartalmában is és időben is engedményeket tesznek, az végképp megkérdőjelezi ennek a szerveződésnek a jogállami jellegét.

Ez a szervezet komolytalan, törvénytelen, antidemokratikus és nem jogállami.

A jogállamiság követelményeinek alkalmazása nem halasztható, mert annak betartása nélkül tag sem lehet egyetlen ország sem. Nemcsak a pénzek kifizetését, hanem a tagságot meg kellene vonni azoktól, akik nem tartják be az alapszerződésben foglalt jogállami követelményeket, mert azzal megszegték a tagság feltételeit. Az alapszerződéssel kapcsolatos kérdésekben nem lehet bírósághoz fordulni, mert az alapszerződés nem lehet vita tárgya, mert az a szerveződés alapja. Aki nyíltan tagadja a jogállamiságot és nem hajlandó elfogadni a jogállamiság követelményét, az gyakorlatilag kizárja magát az Európai Unióból és bejelenti a kilépését. Ha magától nem teszi meg, fel kell szólítani.

Ha az Európai Unió ezt nem tartja be, akkor egy gyanolyan lator szerveződés, mint azok a diktatúrák, amelyek a tagjai lehetnek. Angela Merkel Európai Uniója éppen olyan csaló és hazug szervezet, mint Orbán illiberális állama. Ha Orbán és lengyel szatellitfasisztái ennek a szerveződésnek teljes jogú tagja lehetnek, akik feltételeket szabhatnak, vétózhatnak, megtagadhatják az alapszerződés végrehajtását, a jogállami normákat, akkor az Európai Unió megszűnt jogállami demokratikus szerveződés lenni. Ez egy lator szövetség, amelyben nácikat és fasisztákat tenyésztenek, egy olyan szervezet, amely nem tartja be az alkotmányosságot, a törvényeket, a jogot.

Mi a különbség a világ hasonló képmutató, hazug államaihoz képest?

Az Európai Unió elveszítette jogállami jellegét, s ezzel elveszítette a jogállamisággal járó tiszteletet, bizalmat és megbecsülést is. Joe Biden megválasztott amerikai elnök bűnöző gazembernek nevezte Orbánt és lengyel fasisztáit, az EU pedig ezeknek a bűnözőknek a foglya. Ezek a bűnözők diktálnak, ezek a bűnözők egyenrangú felek. Ha Joe Biden helyében lennénk, az Európai Uniót ugyanúgy szankcionálnánk, mint a világ összes fasiszta szervezetét, mert ebben a szervezetben ugyanolyan fasiszták, sőt nácik vannak jelen, mint más diktatúrákban. Az Európai Uniót egy valódi jogállamnak bojkottálnia kell, ha tag, akkor ki kell lépnie, különben ő is része a fasiszta Európai Uniónak.

Kevés kovász megposhasztja az egész tésztát. Ahol jogtipró fasiszták a szervezet tagjai és kedvezményezettjei, az a szervezet jogtipró fasiszta szervezet. Nem tudja az Európai Unió eljátszani a demokratikus jogállami szerveződést, ha fasisztáknak ad anyagi támogatást, nácikkal tárgyal és nácik követeléseit elfogadja. Aki ezt megteszi, maga is azzá válik. Tisztességes jogállam szankcionál egy ilyen szervezetet, elhatárolódik tőle, megvon tőle minden támogatást. Eddig azt lehetett mondani, hogy az EU szenved a tőle idegen fasiszta diktatúráktól, és bár nagyon gyengén, de harcol ellenük. Mostantól azonban befogadták őket, kinyilvánították, hogy az illiberális fasiszmusnak helye van az EU-ban.

Nincs olyan, hogy átmeneti ideig nem kell betartani a jogállamiságot. Olyan sincs, hogy a jogállamiságot csak a pénzfelhasználásra szűkítjük. Az nem jogállamiság, hogy megígérik a fasiszták, hogy ezentúl úgy lopnak, hogy lepapírozzák jobban a lopást. A jogállamiság nem erről szól.

Nem magánügye ennek a fasizálódott Európai Uniónak, hogy csupán idő kérdése, hogy az egész EU olyan legyen, mint a fasiszta Magyarország és Lengyelország. Azok a korrupt lelkű politikusok, akik ezt megmagyarázzák, akik elhiszik, hogy ez belefér, hogy fasisztákkal és nácikkal kompromisszumot lehet kötni a jogállamiság kárára, azok az elsők között fognak áldozatul esni saját országuk fasisztáinak. Mert ezzel zöld utat adtak minden szélsőjobboldali, fasiszta és náci pártnak, minden emberi jogot taposó, nacionalista diktatúrának, minden xenofób gyűlöletkeltésnek és minden antiszemita uszításnak. Merkel és az általa megvezetett Európai Unió felhatalmazta a fasisztákat és a nácikat a hatalomátvételre.

Aki ezt nem látja, és azt képzeli, hogy ezek csak a szükséges kompromisszumok, az közveszélyes hülye, aki semmit nem ért, sem a történelemből, sem a diktatúrák működéséből. Az Európai Unió döntés elé került, és jó esélye volt arra, hogy jól döntsön. A demokratikus jogállamok voltak nagy többségben (24:3, mert a németek a fasiszták oldalára álltak), és rossz döntést hoztak: a fasiszta Európai Uniót, a jogállamiság feladását és megtagadását választották. Európa és a világ sorsát megpecsételték ezzel. Orbán fasiszta rendszere megfertőzi Európát és néhány cikluson belül többségbe kerülnek a fasiszták Európában. Ehhez most kapták meg a felhatalmazást. Csak egy szikra kell hozzá. A fake news majd megteszi a maga hatását.

Ugyanígy hülyézték a múlt század huszas és harmincas éveiben azokat, akik Hitlerrel kapcsolatban hasonló előrejelzéseket adtak. Őket vitték először koncentrációs táborba. Kicsiben ugyanezt jelenti, hogy Bolgár György felhívott 2011-ben, hogy miért nevezem én Orbán rendszerét fasisztának. Tíz év telt el, 2021 február 14-én megszűnik a Klubrádió. A „nem fasiszta”, „nem diktatúra” kivégzi, Borlgár György eltűnik, néhány év múlva azt sem fogja tudni senki, hogy ki volt. Ez csak az előszele mindennek, mert csak a rádióját és a munkáját veszíti el. De lesz ez még rosszabb is. Bolgár györgy akkor lenne tisztességes, ha az utolsó műsorában felhívna, és tíz évvel később nyilvánosan bocsánatot kérne. De nem tartok rá igényt, tíz éve is tudtam, hogy igazam van.

Felejtse el mindenki az Európai Uniót. Azok is demagóg ostobák, akik azt mondogatják, hogy nem az EU-nak, hanem a magyaroknak kell leváltani Orbánt. A magyaroknak erre már nincs lehetőségük, a német gyarmatosítás áldozatául esett Európai Uniót pedig súlyos felelősség terheli ebben. Legitimálta és finanszírozta Orbán diktatúráját. Elnézte, hogy felszámolja a szabad és demokratikus választásokat is. Európa népei azért szavazták meg az Európai Unióba való belépést, mert a jogállami szerveződéstől azt várták, hogy megakadályozza fasiszta diktatúrák létrejöttét. De az Európai Unió azzal sem döntené meg Orbánt, ha betartaná saját követelményeit, mert attól Orbán még Magyarország diktátora maradna. Legfeljebb a diktatúra összeomlana az EU erkölcsi, politikai és anyagi támogatása nélkül. Ez pedig azt jelenti, hogy igenis, a németek által kisajátított EU tartja a magyarok nyakán Orbánt. Ha nem lenne EU, már elzavarták volna.

Erre a szerveződésre mi mostantól nem úgy tekintünk, mint a jogállamiság őrzőjére és képviselőjére. Ez az Európai Unió megszűnt. Egy jogállamiságot semmibe vevő latrok és hülyék konglomerációjára tekintünk, amely az európai fasizmus és nácizmus melegágya, amelyből elindul Európa újrafasizálása. Ma még arányaiban többen vannak a demokraták, akik vereségre vannak ítélve, mert nem ragaszkodnak a joghoz, s ezzel meghasonlanak önmagukkal és elpusztulnak. A demokrácia alapja a jog, ha nem alkalmazzák a jogot, sőt jogszerűvé teszik a joguralom elutasítását, akkor semmi nincs, ami megóvja a demokráciát, és attól kezdve az már nem is demokrácia.

A Jelenések könyvében megjövendölt világdiktatúra előtt el kell tolatnia az útból azt, ami a törvénytaposó világdiktátort meg visszatartja. Ez pedig a törvényeket betartó és érvényesítő liberális jogállam. Ez az „eltolatás” zajlik. Az Antikrisztus eljövetelét stílszerűen a keresztény egyházak támogatják és boldogan üdvözlik majd az Antikrisztust. Ők azok, akik a liberális jogállamot nevezik diktatúrának, mert tiszteletben tartja a melegjogokat és nem üldöz senkit. Majd meglátják, mi az igazi diktatúra, kiket támogattak ők, mint „Isten embereit”. De ez a shakespeare-i dráma forgatókönyve, minden fordítva van, Krisztus nevében keresztények emelik fel és választják majd meg az Antikrisztust. Lerombolják ezt az Európai Uniót, és ami a helyére jön, az a fasiszta Európai Unió lesz az, aminek ezt gondolták.

Mostantól az egykori jogállami Európai Unió gyenge utóvédharcait figyelhetjük, ahogy lépésről lépésre veszíti el a teret a fasisztákkal szemben. A sok hülye, aki azt hiszi, hogy a jog kárára kompromisszumokat lehet kötni, átadta az Uniót és Európát a fasisztáknak. Csak idő kérdése, hogy az egész Európai Unió fasizálódjon, Európát átvegye a szélsőjobboldal, amely betiltja a jogállamiságot az Unió tagállamaiban, mint emberellenes rendszereket, kötelezővé teszi az illiberális fasizmust. Mivel erre nem lesz mindenki hajlandó, azokat kompromisszumok nélkül szankcionálni fogják, majd kizárják vagy maguktól kilépnek, s kevés idő után háborút indítanak ellenük és legyőzik őket. Így működik a történelem. Ide vezet minden elvtelenség. A világ pusztulását nem az erőszakos emberek idézik elő, hanem a megalkuvó, lélekben korrupt, gerinctelen, jellemtelen és elvtelen emberek, akik ezt lehetővé teszik.

Ez a sok jellemtelen hülye ember, aki ezt most megtette, arra ítélte Európa százmillióit, hogy fasiszta országokban éljenek, a demokrata embereket pedig arra, hogy bujdossanak és üldözzék őket. Amikor a tyúkok beszavazzák a rókákat az ólba, a juhok a farkasokat a nyájba, akkor annak nem lehet más vége, mint az, hogy a rókák megeszik a tyúkokat, a farkasok a juhokat. Most ott tartunk, hogy tyúkeszűek azt magyarázzák, ők majd kordában tartják a tyúkólban a rókákat. És már ott tartanak, hogy nem kell azért szankcionálni a rókákat, ha elutasítják azt az elvet, hogy nem lehet megenni a tyúkokat. A német Tyúkanyó szerint muszáj bizonyos kompromisszumokat megkötni. Elment a világ józan esze.Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések