Botka március 15-i beszédében sikeresen keverte össze és azonosította a gazdagokat és a bűnözőket. A gazdagokat a Fidesz által kitömött 10 százalékkal azonosította. „A Fideszt egyedül a pénz tartja össze, a Fidesz a gazdagok, a milliárdosok pártja” – mondta. Majd azt mondta, hogy „adják vissza a pénzünket, adják be a közösbe, hogy fejleszteni lehessen a kórházakat, idős otthonokat, adják vissza a melósoknak, a dolgozóknak, a diákoknak”.

Botka nem tesz különbséget a gazdagok és a Fidesz bűnözői között. Nem mindegy, hogy valaki úgy szerezte a gazdagságát, hogy egy startup vállalkozást világsikerre vezetett, vagy úgy, hogy „Mészáros Lőrinc” üzlettársasként lapátolták ki neki a pénzt. Van azért még tisztességesen szerezett jövedelem is, léteznek termelő üzemek vagy gyárak is. Ezeket azért sem helyes összemosni a fideszes korrupcióval szerzett vagyonokkal, mert akkor a bűnözők is megússzák a börtönt, míg jogosnak vélik a tisztességes vagyonok elvételét is.

Botka beszédéből pontosan ez derül ki. Azt mondja, hogy a gazdagoktól azt várjuk el, rosszul mondom: azt követeljük, hogy vállaljanak arányos terhet a közteherviselésből”. Botka szerint ma Magyarországon nem lehet más a fő üzenet, mint hogy „tegyünk végre igazságot, fizessenek a gazdagok, adjuk vissza a magyaroknak, ami a magyaroké”. De a fideszes tolvajokat nem megkérni kell, hogy adják vissza a lopott holmit, hanem bíróság elé kell állítani őket a Büntetőtörvénykönyv alapján.

Aki pedig nem lopta a milliárdjait, mint Orbán Viktor különböző strómanok nevén, azoktól ne vegyék el a pénzüket, mert az történetesen lopás. Ha valaki azt törvényesen szerezte, akkor nem lehet elvenni tőle. Vagy akkor be kell jelenteni Botka elvtárs, hogy egy bolsevik forradalom következik, „Éljen a Tanácsköztársaság!” Feltételezhető, hogy a gazdagok nem fogják maguktól visszaadni a vagyonukat a „magyar népnek”, hanem el kell venni tőlük.

Milyen alapon gondolta ezt Botka László? Egyetlen legitim eszköze van ennek, az adókkal lehet az arányosabb közteherviselést megvalósítani. De ennek is van egy tisztességes útja és mértéke, mert ahogyan ezt Orbán csinálta például a bankokkal és a multikkal, az nem tisztességes, az közönséges lopás. Botka ezt akarja folytatni, megismételni, kiterjeszteni vagy valami másra gondol?

A „Tegyünk igazságot!” jelszó egy proletárforradalom jelszava, vegyük el a gazdagoktól, ami az övék. Ha nem proletárforradalom, akkor populista demagógia, miközben Botka a gazdagok között nem tesz különbséget, és egy szóval nem mondja azt, hogy Orbánnak és bandájának a törvénytelenül szerzett, korrupciós és lopott vagyonát büntetőeljárásokkal kell elvenni, és őket büntetőjogilag felelősségre kell vonni. Amit ők elloptak, azt valóban el kell venni, és vissza kell adni a népnek. De amit valaki törvényesen szerzett meg, azt nem lehet elvenni tőle, mert az lopás, Botka elvtárs.

Molnár Gyula azt mondta, hogy mindenki legyen egyenlő. Szép jelszó, Leinin elvtársnak is tetszene, de ha mindenki legyen egyenlő, akkor azt is legyenek kedvesek megoldani, hogy mindenki legyen egyforma. Egyforma képességekkel, egyforma szorgalommal, és akkor ők lehetnek mind egyenlőek. Ellenkező esetben az egyenlőség úgy valósul meg, hogy aki jobb képességű és szorgalmasabb, attól elveszik, amit a képességeivel, a szorgalmával szerzett, s odaadják azoknak, akik se nem képesek, se nem szorgalmasak. Ezt már egyszer láttuk.

Az MSZP vezetői még a szavak értelmével sincsenek tisztában. Lehet esélyegyenlőségre törekedni, hogy a képesség és a szorgalom ne a hátrányos helyzet miatt ne érvényesüljön. Aztán fontos a jogegyenlőség is, hogy a jog uralkodjon egyformán mindenki fölött, s Orbán ne álljon a jog fölött a bűnszervezetével, például. Lehet társadalmi igazságosság is, hogy a gazdagok fizessenek több adót, a szegények kevesebbet. Mindketten az államnak.

De olyan, hogy elvesszük a gazdagtól, ami az övé, és odaadjuk a szegényeknek, csak a betyárok, a bolsevikok, a bankrablók között elfogadható alapelv, bármilyen jól hangzik ez a szegényeknek. Még az sem jó, ha az állam játszik ilyen szerepet. Az állam feladata az, hogy az alacsonyabb társadalmi rétegeket segítse, felemelje, alkalmassá és képessé tegye, hogy gyarapodjon. Aki nem képes magáról gondoskodni, azokat el kell tartania. De nem mindenkit.

Nem mintha Botkának és pártjának vagy bárkinek esélye és lehetősége lenne leváltani Orbánt demokratikus választáson, mert demokratikus válastzások nincsenek. A magyar választási rendszer állandó kétharmadot biztosít Orbánnak, a kollaboránsok osztozhatnak a nekik meghagyott egyharmadnyi mandátumon és pénzen. Aki minél nagyobbat hazudik a becsapott választóinak, ebből a tortaszeletből annál nagyobbat kanyarinthat.

Az MSZP ezt megértette, és már a látszatát sem tartja fenn annak, hogy egy felelős és kormányképes párt, amely kormányzásra készül. Ez ugyanis nem kormányprogram, hogy elvesszük a gazdagoktól a pénzt és odaadjuk a szegényeket, mert így nem működik egy ország. A szegényeknek ugyanis a gazdagok adnak munkát, ha senki nem lesz gazdag, akkor senki nem tud munkát adni. De felelős adópolitika az már lehet, hogy az állam képes legyen a társadalmi, szociális és közfunkciói ellátására, az esélyegyenlőséget növelhesse.

Kétségtelen, hogy szélsőjobboldali és szélsőbaloldali populista programmal lehet szavazót gyűjteni egy határig. Lehet a népet tovább butítani, felelőtlenül ígérgetni, hazugságokkal tömni a fejüket. Lehet ezzel a többi kollaboráns álellenzéki párt rovására növelni a Júdás-pénzből szerezhető részarányt. De ez lerombolja, lepusztítja a párt maradék komolyságát, intelligenciáját, és módszeresen felszámolja a jövőjét. Ezt csak hülyék eszik meg, s ehhez csak hülyék csatlakoznak. Komoly ember ilyen pártnak elhagyja a holdudvarát is.