Május 26-27-én Budapesten kerül megrendezésre a Családok XI. Világkongresszusa. A „család” kifejezés megtévesztő. A Világkongresszus szervezője a homoszexualitást üldöző és abortuszellenes világszervezet, amely valójában a liberális demokráciák legfőbb üldözője a világon. Ez a világszervezet áll a Trump szavazókat energizáló álhírek mögött, és ez köti össze az amerikai és európai szélsőjobboldalt Putyinnal és az orosz titkosszolgálatokkal.

A World Congress of Families amerikai fundamentalista szélsőjobboldali keresztények által alapított és irányított szervezet, amely világmissziót folytat a homoszexualitás és abortusz ellen. Ennek során hozták létre az orosz leányszervezetet, amelyet nagy örömmel fogadott az orosz ortodox egyházra támaszkodó Putyin, és azonnal az egész mozgalmat az oligarchái irányítása alá rendelte. Amerikai alapítói pedig boldogan fogadták az emberi jogokat sértő orosz törvényeket.

Ez a világszervezet („családlobbi”) az összekötő kapocs Donald Trump és Putyin, a Trumpot támogató evangéliumi és karizmatikus keresztény mozgalom, valamint az álhíreket gyártó és terjesztő orosz titkosszolgálat között. Az oroszok nemcsak a demokraták emailjeinek és szervereinek meghekkelésével avatkoztak be az amerikai elnökválasztásba, hanem olyan hazug álhírekkel, amely a Trumpra szavazó amerikai keresztényeket manipulálta.

Az orosz titkosszolgálat Clinton emailbotrányának felerősítésével a demokrata szavazókat bizonytalanította el, a homofób és abortuszellenes álhírekkel és uszítással pedig szavazókat szerzett Trumpnak. Hiába csináltak volna bármit az oroszok, ha nincs szavazó, aki Trumpra szavazzon. Ezek pedig a keresztény fundamentalisták voltak, akiket a World Congress of Families-hez tartozó egyházak mozgósítottak az orosz titkosszolgálat által gyártott „fake news”, álhírek, gyűlöletkeltő propaganda segítségével.

Olyanokat híreszteltek, hogy Clinton a kilencedik hónapban is engedélyeztetni akarja az abortuszt. „Killary”-nak nevezték olyan hazugságok alapján, hogy az abortuszt államilag akarja szorgalmazni, tömeggyilkosságokra készül. A meleglobbi elfoglalja a világot, üldözni fogják a keresztényeket, kötelező lesz a melegeket befogadni az egyházakba, nem lehet a homoszexualitást bűnnek nevezni, börtönbe csukják majd a homofóbokat.

A genderfilozófiát teljesen félremagyarázták, mintha a liberálisok mesterségesen akarnák eltüntetni a férfiak és a nők közötti különbségeket, s mintha a genderelmélet a nemek és a hagyományos nemi szerepek eltörléséről és felcseréléséről szólna. Ezzel szemben kizárólag arról van szó, hogy az identitás szabad megválasztásával az egyébként is transznemű vagy meleg emberek ne identitászavarban, a megvetéstől félve, öngyilkosságba menekülve éljék az életüket.

Trump azért volt a „világ megmentője” és „Isten küldötte” a szemükben, mert állítólag a homoszexuálisoktól és az abortusztól menti meg a világot. Ez hazugság, Trump nem ment meg semmit, csak az oroszok szándékai szerint lerombolja az amerikai jogállamot, liberális demokráciát. Mivel a melegjogok korlátozását és az abortusszal szembeni zéro toleranciát a liberalizmus elutasítja, az orosz ún. „családvédőkkel” szorosan együttműködö világszervezet célpontja maga a liberalizmus és a liberális demokrácia.

Az orosz „családvédők” közvetlenül Putyinhoz tartozó oligarchák irányítása alatt állnak. Az orosz propagandagépezet felismerte a liberális Nyugat elleni támadás nagy lehetőségét a „családlobbi” felkarolásában. A liberalizmus elleni támadásokat a valláserkölcs köntösébe bújtatják, de erre hivatkozva a klasszikus liberális emberi jogokat és szabadságot számolják fel. Tevékenységük hatására egyetlen homoszexuálissal és abortusszal nem lesz kevesebb, viszont ők állnak a világot fenyegető fasiszta, szélsőjobboldali fordulat mögött.

Budapesten az egész orosz-amerikai szélsőkonzervatív mozgolódás legfontosabb alakjával, Natalia Jakunyinával lépnek fel az amerikai evangéliumi keresztények, aki egy Putyin-közeli csúcsoligarcha, Vlagyimir Jakunyin felesége. 2015-ig Jakunyin vezette az orosz államvasutat és Putyin közeli gazdasági bizalmasa. Az oroszok nagy pénzzel támogatják a „családlobbi” antiliberális tevékenységét. A másik nagy „családvédő” maga Medvegyev felesége. Putyin Oroszországban is hasonló rendezvényeket tartat, s meghívják az amerikai fundamentalista evangéliumi keresztény vezetőket, akiket lefizetnek, befolyásuk alá vonnak. Észrevétlenül az amerikai érdekek elárulói, hazaárulók lettek. Nem kizárt az sem, hogy Trump támogatására is az oroszok vették rá őket. Miközben azt hiszik, sikeresen „evangelizálnak” az oroszoknak, valójában Putyin használja őket Amerika és a világ szétverésére.

A WCF oroszországi képviseletében Alexey Komov, aki feltételezések szerint a közvetlen kapcsolatot jelenti a „családjogi” szervezet és a Putyin-közeli oligarchák pénze között. Az kizárt, hogy Komovot ne Putyin irányítsa és ne legyen az orosz titkosszolgálathoz bekötve. Komov, mint volt nightclub tulajdonos osztja az észt az evangéliumi keresztényeknek, most már az orosz ortodox egyház képviselőjeként. De ő a WCF-en belül az amerikai és az orosz kapcsolatkokért a felelős, emellett az európai szélsőjobboldali pártokkal is a „családlobbi” révén tartja a kapcsolatot és hajtja végre az orosz vezetés utasításait. A szélsőjobboldal európai előretörésében is nagy szerepe van a „keresztény családvédelemnek”.

Azzal ugyanis nem lehetne kampányolni, hogy ne legyen szabad sajtó, szabad vélemény és világnézeti szabadság, a jogállamokat autokráciák váltsák fel. Viszont azzal lehet a liberális demokráciák ellen uszítani az embereket, ha a magyar migránskampányhoz hasonló uszítás és gyűlöletkeltés folyik a keresztény erkölcs és identitás „védelmében” a melegjogok és az abortusz ellen. Mivel a liberalizmus nem osztja a fundamentalista szélsőséges egyházaknak a tiltásra, az üldözésre vonatkozó álláspontját, magát a liberalizmust azonosítják a melegek és az abortusz jogával, ezért maga a liberalizmus lesz az ördög, s az elpusztítandó ellenség.

A 444.hu készített egy remek összefoglalást a budapesti rendezvényről és az előadókról, amit nem ismételnénk meg. De ebben leírják, hogy milyen elvakult, gyűlölködő és hazug szörnyetegek lesznek a budapesti „világkongresszus” előadói, amit természetesen az Orbán kormány támogat: a maga szörnyetegeit szintén szerepelteti. A fentiek igazolására idézzük, hogy a világkongresszus résztvevője lesz Igor Beloborodov, az Orosz Stratégiai Tudományok Intézete (!) vezetője, aki szerint „a meleglobbi a házasság intézményének elpusztítására törekszik, és egy olyan diktatúrát akar bevezetni, ami rosszabb, mint a fasizmus vagy a kommunizmus”. Ezekkel a hazugságokkal fűtik az amerikaiakat és az európaiakat a saját hazájuk és demokráciájuk ellen. Az oroszok rajtuk keresztül csípték meg Amerikát.

Azt a tényt, hogy a melegeket nem üldözik, nem büntetik, nem csukják börtönbe, nem viszik koncentrációs táborba, de még csak meg sem különböztetik, ki sem rekesztik, s emberhez méltó életet élhetnek akkor is, ha más bűnösökhöz hasonlóan nem a bibliai erkölcsi normák szerint élnek, a fundamentalista, szélsőséges keresztények úgy interpretálják, azt terjesztik a híveik között, hogy a meleglobbi átveszi a világ fölötti uralmat, betiltja a kereszténységet és diktatúrákat vezet be. Ez ellen harcol a sok naiv, szerencsétlen, becsapott hívő ember.

Miközben a fenti példából is látható, hogy a liberális demokráciák és a szabad Nyugat ellen harcoló orosz stratégia áldozatai. A keresztény „családvédelem” ürügyén veszi uralma alá őket az orosz propagandagépezet és az orosz titkosszolgálat. Ezeket a hazugságokat Putyin gyártotta le az amerikai evangéliumi keresztényeknek, és a befolyásuk alatt levő keresztény egyházaknak szerte a világon. Ezeket a hazugságokat nyitottan fogadják a túlzásokra amúgy is hajlamos keresztény pásztorok, akik az ijesztgetéssel és megfélemlítéssel tartják egyben a nyájat.

A teljesség igénye nélkül, előad az orosz Dmitrij Szmirnov ismert abortuszellenes ortodox pap is, aki az abortuszt választó nőket kannibáloknak nevezte, akiket el kell söpörni a Föld színéről, különben Isten mindannyiunkkal ugyanezt teszi majd. Korábban beszélt már arról is, hogy az abortuszon átesett nőket börtönbe kéne zárni, és az abortuszt tervező nőknek pedig azt kéne tanácsolni, hogy ne akarjanak rosszabbakká válni, mint Himmler vagy Goebbels, mert ők legalább nem gyilkolták meg a saját gyerekeiket. Ez ráadásul még nem is igaz, mert Goebbels és felesége meggyilkolta a gyerekeiket mielőtt öngyilkosok lettek.

De ugyanilyen őrültségeket beszélnek amerikai szélsőjobboldali evangéliumi prédikátorok is, akik összetévesztik az ószövetséget és az újszövetséget, a világ megváltás előtti és utáni állapotát. Akik Sodoma és Gomorra története alapján azt állítják, hogy a homoszexualitás és a melegjogok a Sodomához hasonló ítélethez vezetnek, ezért a melegek a felelősök minden természeti katasztrófáért, minden betegségért, tragédiáért, ami az embereket éri. Elfelejtik, hogy Sodomában nem volt tíz igaz ember, és Isten azért pusztította el. Az ő dolguk nem az, hogy gyűlölködjenek, uszítsanak, hanem hirdessék a megváltást, hogy mindenhol legyen tíz igaz ember vagy még több. Amerikában ezek azt mondták, hogy a World Trade Center azért omlott le, mert Isten a melegek miatt büntette meg New Yorkot. De ettől nem lett kevesebb homoszexuális New Yorkban. Ezek szerint felesleges volt ledönteni a tornyokat.

Szeretném elmondani, hogy a magam részéről osztom a Bibliának a homoszexualitásra és az abortuszra vonatkozó kijelentéseit, de azok nem arról szólnak, hogy hazudjunk, hogy a bűnöst gyűlöljük, jogaiban korlátozzuk, állami erővel megbélyegezzük, hanem arról, hogy a megváltás, a szabadulás örömhírét hirdessük nekik, és Isten szeretetével tegyünk nekik is bizonyságot Isten jóságáról, ami megtérésre indít. De a gyűlölködés nem indít megtérésre. A törvény haragot nemz. Ezek az egyházak még azokat a melegeket is elküldik, akik hozzájuk mennek, mert hallgatnák az evangéliumot.

Amerikában egy-egy abortuszt végző klinika előtt rendszeresen ácsorognak a szerencsétlen élethelyzetben levő anyákat gyalázó, kárhoztató és fenyegető „keresztények”, akik közül az életvédelem címén egyesek be is mennek, és legyilkolják, akit tudnak, mint Colorado-ban. A melegeket gyalázó és az abortusz miatt nőket megátkozó keresztények nem teszik vonzóvá sem magukat, sem azt, amit képviselnek.

Én is életpárti vagyok, de a tiltás nem kevesebb, hanem több abortuszhoz és anyahalálhoz vezet. Ha zéro a tolerancia, akkor a feketeabortuszok jönnek, amikor csak a pénz számít, és embertelen körülmények között valóban gyilkosságok zajlanak. Egy egészségügyi rendszer megmenthet anyát is, magzatot is. A valóban keresztényeknek pedig nem az lenne a dolguk, hogy a március 15-i lengyelekéhez hasonló táblákkal gyalázkodjanak a klinikák előtt, hanem a nehéz helyzetben levő nőket befogadják, segítsék, a problémáit megoldják, pozitív példát mutassanak a gyermekvállalásra és az objektív akadályokat elhárítsák. Sírva mennek ezek a nők az abortuszra, és akiknek segíteniük kellene rajtuk, azok még rúgnak beléjük egyet az ajtóban. Ez nem keresztényi.

Attól egy homoszexuálissal sem lesz kevesebb, ha bujkálniuk kell, ha az emberi jogaikat is sértik, sőt. Mindenkinek joga van bűnösnek lenni. Miért a homoszexuálisok a kivételek? Ha lopni szabad, hazudni szabad, ha a keresztény ember érdeke úgy kívánja, paráználkodni azt miért nem szabad a nem kereszténynek sem? Nem bibliai, hogy állami erővel akarják a világ bűnöseit megjavítani vagy korlátozni. Az egyháznak nem feladata a konkoly szaggatása a világban, mert kiszaggatják vele a búzát is. Ezt Jézus mondta. Nem számít?

Mi történik? Az, hogy a homoszexuálisok elleni és az abortuszellenes uszítás hatására, olyan politikai vezetőket választanak meg, akik antiliberális programot hirdetnek, mert a hívők azt hiszik, hogy az majd megszünteti a homoszexualitást és az abortuszt. Azt hiszik, hogy amit nem látnak, az nincs. Azt hiszik, hogy ha a törvény nem tiltja, akkor az gyakoribb lesz. De ez még a Bibliának is ellentmond, mert amit tiltanak, az még erősebb lesz ezáltal. Az állammal akarják betiltani a megtéretlen emberek bűneit és magát a bűnben lakozó ördögöt. Hol van ez a Bibliában?

Mi lesz ezután? Miután antiliberális, autokratikus politikai vezetőt választanak, az semmit nem tesz, semmit nem old meg, amiért megválasztották. De a liberális demokratikus jogok sérülnek. Nem a homoszexuális vagy az abortusz lesz kevesebb, hanem a szabadság. Ezek korlátozni kezdik sajtószabadságot, a világnézeti szabadságot, leépítik a jogállamot, annyit tesznek, hogy az egyház összefonódik az állammal, az egyházak garantálják az illiberálisok uralmát. Nem a „meleglobbi”, hanem a „családlobbi” csinál diktatúrákat.

A liberalizmus nem az erkölcsről, hanem a jogról szól. Az erkölcshöz való jogot is a liberális állam védi. Ahogy az erkölcstelenséghez való jogot is. Ez pedig összhangban van a Bibliával. A liberalizmus Jézus példabeszédét követi: hagyja együtt nőni a búzát és a konkolyt, nem az egyház, és nem az állam feladata az ítélet és az ítéletvégrehajtás sem a világi embereket és az erkölcseiket illetően. Ez csak elnyomást és jogfosztást eredményez. Nem lehet csupán a melegjogot korlátozni, mert az emberi jogok egyikének megsértése megsérti az egészet, és elkerülhetetlenül a többi emberi jog is elvész.

Ahogy a bibliai törvényben is így van. Egyetlen parancsolat megsértése az egészet megsérti. Nem lehet különbséget tenni. Aki igent mondott a szólás- és vélemény szabadságára, annak igent kell mondania a melegjogokra is. Nemcsak azok az emberi jogok fontosak, amelyek az én életemet érintik, hanem azok jogai is fontosak, akik közé én nem tartozom. Mert ha az ő jogaikat elveszem, akkor meghasonlik a törvény önmagával, a saját jogaimat is elveszítem.

Az sem ártana, ha a magukat kereszténynek nevezők, és „Istenért harcolók” legalább saját Bibliájukat ismernék és betartanák. A gonoszt például jóval győznék meg. Vagy elismernék, hogy a Biblia szerint, ha a magzat az anya életét veszélyezteti, akkor megengedett neki az abortusz. Ha nem tudják, forduljanak autentikus forráshoz a Tóra ügyében, kérdezzék meg a főrabbit. Vannak a világban bűnök, vannak rossz dolgok. A világ a gonosz uralma alatt áll. A hívők harcolhatnak a gonosszal, de szabályszerűen, nem a gonosz fegyvereivel, mert akkor maguk is a gonosz világ részévé válnak.

Legyen gyanús, kik állnak a „családlobbi” élvonalában: Putyin, az oroszok, az amerikaiaknál a vallásos szélsőjobb, az általuk megválasztott Trump, és a mi Orbánunk. Orbán a családra hivatkozott szintén minden uniós kritikával szemben, de ő nagyobb hangsúlyt fektet arra, hogy a menekültek ellen uszítson, mert az idegengyűlölet Magyarországon nagyobb, mint az abortuszellenesség.

Ezek nacionalista vallásos diktatúrákat hoznak létre, a bevett egyházak összefonódnak az állammal. Ez a katolikus egyház és az evangéliumi egyházak közötti közös nevező is. Lásd a lengyel katolikusokat. Nem ismerős, hívők? A Jelenések könyve szerint nem a meleglobbi, nem is az abortuszon áteső nők pusztítják majd el a világot, hanem az államhatalommal összefonódó parázna asszony, a valláserkölcs alapján egyesülő, ökumenizáló hamis vallás.

Aki nem szeretettel fordul a bűnös felé, hanem mocskolja, gyalázza, üldözi, és hazudik róla, uszít ellene, az nem Isten munkáját szolgálja. Aki evilági hatalomhoz fordul, nem az Istentől van. Aki fizikai erővel és állami beavatkozással akarja megváltoztatni a világot, nem Jézust követi. S eljöhet az idő, hogy akiket üldöznek, előbb mennek be az Isten országába, mint az üldözőik. A farizeusokat megelőzik a paráznák és a vámszedők az Isten országában.