2024, április15, hétfő
KezdőlapKiemelt fő hírBartus László: Orbán helyesli Trianont

Bartus László: Orbán helyesli Trianont

-

Arthur Finkelstein nagy űrt hagyott maga után, amit nem tud az illberális világ betölteni. Sem a magyar Habony, sem az izraeli Hazony, akit Orbán tüntetően fogadott a Gundel-menüs kolostorban. Ha valaki nem tudná, Yoram Hazony ihlette Orbán március 15-i birodalomellenes beszédét „A nacionalizmus erénye” című könyvével. Ez a mű első kísérlet arra, hogy tudományos alapra helyezzék az illiberális neofasizmus gyakorlatát. Utólag kell kimagyarázni, mitől jó az, ha nincs jogállam, ezért Hazony kísérlete totális kudarc. Különösen egy izraeli zsidó politológus szájából, a holokauszt után. A nacionalizmus tisztára mosására tett kísérlet ugyanakkor logikailag elkerülhetetlen, mert ellenkező esetben nem áll meg a lábán az illiberalizmus, mint a szabadság záloga. De a vállalkozás a makacs tények miatt eleve halálra van ítélve.

Gyengíti az eredményt, hogy a demokratikus Európai Unióval szembeni illiberális harcra kellett elméletet gyártani, és így született meg a belső értéktől függetlenül a „birodalom” kontra „nacionalizmus” elmélet, ahol a nacionalizmust kellett győztesnek kihozni, mint a szabadság egyetlen biztosítékát.

Aki ebbe belevág, és azt képzeli, hogy ezt bármilyen csúsztatással képes megcsinálni, az vagy sok pénzt kap érte, vagy kétes világnévre vágyik, vagy annyira hülye, mint a nevetséges korrupciós ügyeibe belebukó Netanjahu, akinek Yoram Hazony az egyik segítője volt. Arthur Finkelsteint teljes joggal a gonosz megtestesítőjének nevezték, de egy okos amerikai zsidó volt. Hozzá képest Yoram Hazony hajánál fogva előrángatott hamis, a történelmi tényeket tagadó, a holokauszt áldozatait meggyalázó elmélete erősen Netanjahu és Orbán értelmi szintjén mozog, ami nem egy dicséret, mielőtt Hazony félreértené. Mert bennük Finkelsteinből már csak a gonoszság maradt.

A „nacionalizmus jó, a birodalom rossz” elmélet kapásból a „négy láb jó, két láb rossz” szlogen intellektuális színvonalán mozog, de amikor a szerző megpróbálja megmagyarázni és kifejteni, abból a borzalmak borzalma lesz. Azt mondani sem kell, hogy ehhez az elmélethez, a nacionalizmus tisztára mosásához, meg kell hamisítani a holokausztot, a zsidóság több ezer éves üldöztetését. De ha Orbán magáévá teszi ezt a veretes ideológiát, akkor szembe kell néznie azzal, hogy abban a pillanatban helyesli a trianoni békeszerződést is, és támogatja Trianont. A Trianon előtti Magyarország az Osztrák-Magyar Monarchia utódállamaként is egy sok nemzetet (nemzetiséget) magába foglaló birodalom volt, ami Hazony szerint rossz, s ennek nemzetállamokra történő feldarabolása (Beneš cseh külügyminiszter szó szerinti követelése) jó. Beneš a Hazony által előadott logikával indokolta meg a Magyar Királyság, mint birodalom feldarabolását független nemzetállamokra. Ha Orbán helyesli Hazony elméletét, akkor helyesli Trianont.

*

Maga a mű olyan képtelen ferdítéseket és alaptalan állításokat tartalmaz, hogy komoly ember csak elrettentő példaként használja szemináriumi foglalkozásokon. De a lényegét azért foglaljuk össze, mert Orbán elmebeteg önkényuralma ezt az elméletet próbálja maga mögé állítani, ennek alapján igyekszik az Európai Unióval a jogállamiságról folyó vitát egy „birodalom” és a „független nemzetállam” vitájának beállítani. Ezért tudni kell, hogy ezt a hazugságot innen veszi. Hazony figyelmen kívül hagyja, hogy egy-egy birodalom milyen értéket képvisel. Például egy kalap alá veszi a náci Németországot az Európai Unióval (amely ráadásul nem is birodalom, hanem független országok értékalapú szabad társulása), függetlenül attól, hogy a náci Németország egy gyilkos eszme, éppen a nacionalizmus talaján állt, míg az Európai Unió ennek ellenkezőjét követelné meg, ha tudná: a jogállami normákat. De Hazony szerint minden „birodalmom” által képviselt érték elnyomás a birodalomhoz tartozó országokra, az emberi jogok tiszteletben tartása is. Mit lehet mondani arról, aki párhuzamot von a náci Harmadik Birodalom és az Európai Unió között, és mindkettőt „német birodalomnak” nevezi? És ez az ember a Princetonon végzett.

Hazony kénytelen elismerni, hogy a világ szörnyűségeinek nagy részét (ha nem mindet) a nacionalizmus okozta. De azok a nacionalizmusok, amelyek népirtásokhoz vezettek (mindegyik), nem tekinthetők igazi nacionalizmusnak, mert ő megalkotja a nacionalizmus élettől idegen definícióját, amilyen nacionalizmusra még nem volt példa. Mivel a létező nacionalizmusok eltérnek Hazony elméleti nacionalizmusától, ezért a létező nacionalizmusok nem tekinthetők igazi nacionalizmusoknak, ezért a nacionalizmusok által elkövetett bűnöket nem a nacionalizmusok követték el. A nacionalizmus hazonyi leírása pedig olyan eszméket és értékeket tulajdonít a nacionalizmusnak, amitől az már kizárólag antinacionalizmusnak, sőt liberalizmusnak tekinthetők (ha nem sértjük ezzel az egyszeri kétkezi illiberális nacionalista fasisztákat).

Az elmebetegséggel szoros barátságot ápoló elmélet kivonata megjelent például egy önmagában is érdekes sajtóvállalkozás, a Köves Slomó által tulajdonolt neokohn.hu oldalon. A címe már a bolondokházát idézi: „Yoram Hazony: a nemzetállamok biztosítják a sokszínűség szabadságát”. Ez az állítás egy önellentmondás, mert a nemzetállamiság lényege a sokszínűség szabadságának a tagadása. Ne is menjünk messzire, Orbán Viktor – aki annak ellenére, hogy a szomszédos államokban jelentős magyar kisebbség él, akiket mindig a nemzetállami lét fenyegetett, amit minden alkalommal a helyi fasiszták képviseltek -, a nemzetállam híve, és mint ilyen, leginkább a „keveredéstől”, a sokszínűség szabadságától félti Magyarországot. De Hazony szövegeire támaszkodik, mert elméleti alapon az ellenkezőjét állítja. Ez ugyanolyan abszurd, mint az antiszemita zsidó, vagy a fasiszta izraeli miniszterelnök, vagy Köves Slomó, mint Orbán-pribék zsidó rabbi, esetleg a volt liberális anarchista Seres Laci, mint az Orbán-pribék zsidó rabbi illiberális újságjának főszerkesztője. Minden önmaga ellentéte.

Hogy az abszurdot tovább fokozzuk, a Hazony által istenített nacionalizmusról szóló cikket Kulifai Sára írta, aki az SZDSZ-alapító Hit Gyülekezete Seres lapjába ejtőernyőztetett embere, Eperjesi Ildikóval együtt, aki egyenesen a Hetek című gyülekezeti agitprop kiadványtól áttelepített munkatárs. A többiekről nem tudunk, mert nem ismerhetjük a Németh Sándor vezető lelkész prédikációin az orra elé ültetett naiv fiatalokat, akiknek Németh Sándor minden vicce (politikai irányváltása, pártja és köpönyegváltása) új. Nem tudhatjuk, közülük még hány ember dolgozik Seres mellett Németh Sándor irányítása alatt. De nem hagyhatjuk szó nélkül azt sem, hogy maga Seres sem akárhogyan, hanem Morvay Péter, Németh Sándor „személyi titkára”, a Hartmann László” fedőnéven volt III/III-as ügynök „kekuzása” révén került a Hetek közelébe, mint aki szintén muszlim hódítókat látott a határra érkezett 3 éves menekült gyerekekben és családjaikban.

Ehhez képest nem érdektelen, hogy Hazony közvetlenül Orbán után (vagy előtt) a „Heteknek”, méghozzá Morvay Péternek, Németh Sándor III/III-as ügynökének adott egyedül interjút. A „nacionalizmus, mint a sokszínű szabadság biztosítéka”, csak olyan felállásban nem tűnik abszurdnak, amikor az Orbán-cseléd zsidó Köves Slomó rabbi lapjában, a volt anarchista Seres László főszerkesztésével, a liberális SZDSZ-alapító Németh Sándor szervezésében, a Hetek publicistája tollából, a III/III-as Morvay interjúalanyának a zsidó neokohn című újságban hangzanak el a nacionalizmust dicsőítő hazugságok. Összeomolnánk, ha nem tudnánk, hogy olyan világban élünk, ahol a keresztény erkölcs nevében pornószínésznőt hallgatási pénzzel lefizető Trump az amerikai elnök, akit a Kreml helyezett a Fehér Házba. Ebben a fergeteges zagyvalékban és környezetben jelentek meg az első illiberális fasiszta izraeli miniszterelnök zsidó tanácsadójának a nácizmust a nacionalizmussal együtt tisztára mosó, ún. gondolatai, melyek visszaköszönnek Orbán Viktor március 15-i beszédében, amelyet a liberális polgári szabadságjogok évfordulóján mondott el. Brrrr.

„A nacinalizmus szabaddá tesz!” Nagy gondolkodók egymás közt: Yoram Hazony (balra) és Morvay „Hartmann László” Péter (jobbra), volt III/III-as ügynök (Hetek)

Az izraeli „gondolkodóval” való találkozóját pedig könnyen lehet, hogy a Hit Gyülekezete szervezte, ha szokásuk szerint elküldték neki Hazony könyvét. De ez utóbbi felvetés már olyan összeesküvés-elmélet, amilyeneket Magyarországon az ismert elmebetegek mellett csak Morvay képes kitalálni és terjeszteni, viszont Németh Sándor dependensként a libamáj mellett ezeken él. Az viszont egészen biztosan igaz, hogy az agyalágyult Hazony-irományt felesleges volt egy képzett, de ostoba és tisztességtelen emberre bízni, mert az egészet megírathatták volna Morvayval, aki naponta ír ehhez hasonló állatságokat, égbe kiáltó ocsmányságokat, ezért az ő rutinjával ezt egy hét alatt előállította volna. Nagyjából így csoportosította volna a történelmi tényeket is, ez már csak egyszerű III/III-as rutinnal elvégezhető munka. Ehhez nem kell Princeton.

Morvay talán kikerülte volna azt, amire Hazony nem volt képes, hogy a saját vermébe essen. Mert az Európai Unió miatt nem lehetett megkerülni a náci Németországot, mint birodalmat, és az elmélethez arra volt szükség, hogy a náci Németország birodalomként a nacionalista nemzetállamokkal álljon szembe: csak így áll meg az Európai Unióval kapcsolatos „német birodalom” párhuzam. Ehhez azonban arra volt szükség, hogy letagadja a náci Németország nacionalista jellegét. Az abszurdok sorozatához illesszük be azt is, hogy a szélsőjobboldali illiberális Németh Sándor, az egyébként tulajdonában levő, ellenzékinek nevezett ATV-ben, ezt le is prédikálta, amitől darabokra röhögte magát a világ. Németh nem árulta el, hogy ezúttal sem a Bibliából prédikál, hanem egy őrült izraeli politológus zagyvaságát adja elő. A képesítés nélküli állelkész, vallásügyi magánvállalkozó, Móricka természetességével közölte, hogy “Nem gondolom, hogy a hitleri Németország nacionalista volt”. Mintha ez az ő gondolata lett volna, nem pedig Morvay nyomta a kezébe Hazony könyvéből, a szokásos őrültségekhez hasonlóan. Aztán ez nagy pályát futott be, egészen az illiberális diktátorig bezárólag. S ebben az országban számolták fel a Lipótmezőt.

Németh elindult a logikai szálon, és alig vette észre, hogy a Hazony által gyártott elméletet követve eljutott majdnem a holokauszttagadásig. Az utolsó pillanatban húzta be a kéziféket, amikor már ott járt, hogy el tudja képzelni, lehettek a Horthy-rendszerben a zsidókkal szembeni jogfosztások. Hazony elmélete ugyanis a nacionalizmust meghamisító revíziójával nyílegyenesen a holokauszttagadás utcájában kötött ki. Az egész mesterséges elmélet sületlensége ott bukik meg, hogy a náci Németország egyszerre volt birodalom és nacionalista, ezért a két alternatív alapstruktúrára erőltetett modell itt össze is omlott. Ahogy az a baromsága is, hogy a birodalmak minden nemzetet egy jog, egy vallás, egy hagyomány és kultúra alá kényszerítenek. A római birodalom ezt éppenséggel nem tette meg, hanem meghagyta a provinciáknak a saját vallásukat, szokásaikat és kultúrájukat, ahogy például a nemzetállami nacionalizmusra hivatkozó Orbán ezt jogot az Európai Unió nyugati országaitól is elvitatja, és őket maguktól is meg akarja „védeni”.

Egyszóval nagy baromság az egész, éppen olyan színvonaltalan hazudozás, mint az egész illiberalizmus. Ennek érzékeltetésére, és a kitartó olvasóknak jutalomként álljon itt néhány elképesztő idézet Kulifai Sára hitgyülekezetes szerző neokohn.hu-n megjelent cikkéből. Hazony az emberi jogokra és az alkotmányos jogállamra épülő világrendet birodalomnak tekinti, amire szerinte érvényes a birodalmakra jellemző elnyomás: „a birodalmiság hívei lelkesen emlegetik a sokszínűséget, és hogy fogadjunk el mindenkit olyannak, amilyen, de ez politikai szempontból nonszensz. Egy birodalom úgy karolja fel a sokszínűséget, hogy eltörli azt, és ezzel együtt a toleranciát is. Annak semmi köze a toleranciához, amikor egyetlen elfogadott gondolkozásmód van, amit az egész világnak akceptálnia kell. A tolerancia az, amikor hajlandóak vagyunk korlátozni magunkat, és kijelenteni: meg vagyok győződve róla, hogy az én utam a legjobb, de hagyom a többieket a saját útjukon haladni”. Ez utóbbi lenne a nacionalizmus, és ez annak igénye, hogy az Európai Unió korlátozza magát, és a jogállami normákat ne kérje számon Orbánon vagy Netanjahu-n. Ez a lényeg, ezért a nagy elmélet.

Vagyis azt mondja az illiberalizmus teoretikusa, hogy az emberi jogok és a jogállamiság képviselete intolerancia, mert nem engedi például azt, hogy az emberi jogokat és a jogállamiságot lábbal taposó fasiszták letérjenek erről az útról. A tolerancia az, ha lehetővé tesszük, hogy a fasiszták mindenhol hatalomra jussanak, együtt tapossák az emberi jogokat, a demokráciát és a jogállamot. Helyben vagyunk. Antiszemita elméletet gyártott a kiváló izraeli filozófus, mert az összes rohadék neonáci ezt mondja. Ehhez kár volt kiforgatni és meghamisítani az egész történelmet: elég lett volna felkeresni a Fehérlófia könyvesboltot, ha megvan még. Ezen kívül keresse fel orvosát és gyógyszerészét, mert ennek az tablettának a szedése súlyos mellékhatással, népirtással jár.Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések