Botka László és az MSZP új baloldali politikát hirdetett. Azt ígéri a magyar embereknek, hogy jövedelmük egy részét elveszi a gazdagoktól, hogy szétoszthassa a szegények között. Mindezt persze törvényes keretek között, a jog eszközével. Vagyis úgy, hogy megadóztatja a nagy vagyonokat, hogy ezt a pénzt a szegényebb rétegek gyarapodására költhessék.

Szép gondolat. És főleg nem új. A Szabad Nép 1947. május 10-én már idézte Rákosi Mátyásnak ezeket a gondolatait.

 “A 3 éves terv megvalósításához igen jelentékeny összegek kellenek. Az újjáépítés eddigi terheit szinte kivétel nélkül a város és falu dolgozói viselték. Ez az egyoldalú közteherviselés tovább nem tartható fenn. Változtatni kell ezen a téren, még pedig gyorsan és alaposan. A 3 éves terv gazdasági előfeltétele, hogy megvalósuljon végre az a követelés, amelyet gyakran hangoztattunk, de nem tudtunk az életbe átvinni, az, hogy fizessenek a gazdagok. (Úgy van!, Éljenzés.)

Pártunk ezért azt javasolta, hogy vegyék számba mindazokat a háborús és inflációs nyereségeket, amelyek 1939 óta előállottak és ezeket a nyereségeket progresszív, növekvő arányban 75%- ig az újjáépítés céljaira vegyék igénybe. Az újjáépítés gazdasági megalapozására ezenkívül javasolunk egy vagyondézsmát. A vagyondézsmát úgy gondoljuk, hogy érintetlenül hagyná a falu 15 holdnál kisebb bír tokkal rendelkező gazdáit, a városban pedig az ennek megfelelő rétegeket, kisiparosokat, kiskereskedőket, akiknek a vagyona 50.000 forintot meg nem haladja. (Úgy van! Nagy taps.)

Én nagyon jól tudom, hogy ez a követelésünk nem fog mindenütt osztatlan örömet és helyeslést kiváltani. Amikor mi tavaly ilyenkor a stabilizációval kapcsolatban felvetettük ezt a kérdést, a „Kis Újság“ kifogásolta azt, hogy mi az adóterhekét azokra akarjuk hárítani, akik jól élnek és elegánsan öltöznek.

Pedig mégis ezt kell tenni. Elég végigmenni a belváros előkelő üzletein, meg az előkelő éjszakai lokálokon és a vak is láthatja, hogy éppen elegen vannak ma is az úgynevezett jól élők, akiknek jövedelme jelentékeny részben háborús és spekulációs eredetű.

 

 

Nincs hozzászólás : Botka megidézte Rákosi szellemét

 1. Tóth Zoltán

  March 17th, 2017

  Az MSZP is lassan olyan, mint a farkas, amely egyfolytában teleharsogja az erdőt, mennyire vegetáriánus – csak épp egyik oldalt őzike véres cafatjai, másik oldalt vaddisznó maradványai lógnak ki véres pofájából. S eközben értetlenkedik, nyuszika miért iszkol továbbra is előle … pedig ő hirdette: vegetáriánus …

  Az MSZP programjában semmi “szocialistát” nem látok, a jelenlegi rezsim “kifordított” demagógiáját” recitálják. Mindeközben mai napig kéjesen feküdnek össze a cinkosokkal – legutóbb Hiller nemzettárs-professzor hozta a papírformát. (Tényleg, ezek miért nem egyesülnek a Fidesszel?)

  Thomas Hobbes után szabadon: az MSZP nem más, mint az elhalálozott szocializmus szelleme, amely annak sírján megkoronázva üldögél.

  Egy naprakész baloldali politikai szerveződés nem lejáratódott demagógiával házalna (milliárdos képviselőivel) – hanem észrevéve a kor kihívásait, felismerve, hogy az általuk szintén aljasul köpködött “globalizáció” megfeleltethető a korábbi “internacionalizmus” racionálisabb, előremutató megnyilvánulásával, s ekként a szólamaikat e három, világjelentőségű téma köré csoportosítanák:
  – globalizáció;
  – FNA;
  – közösségi megosztásos gazdasági modellek.

  Ehhez képest épp ezekről hallgatnak a leginkább (nézzék meg, ezzel szemben az egyik francia, baloldali elnökjelölt, mekkora showt csinál, odatesz magát, rendesen – http://24.hu/tech/2017/02/05/hologramkent-kampanyolt-a-francia-elnokjelolt/ – ezzel is demonstrálva legalább a szándékot, érteni akarja a jövőt! A másik, még népszerűbb, baloldali jelölt pedig az FNA élharcosa lett – nem kevés népszerűséggel: http://24.hu/tech/2017/02/05/hologramkent-kampanyolt-a-francia-elnokjelolt/) Mindeközben az MSZP debil vigyorral lóbálja a lábát a maga által elárult eszmeiség gyomoktól begyepesedett sírján… Fütyörésszél, Pistike – ne izgasd magad!

  [Üzenet a Botka nevű celebnek: nem a vagyonegyenlőség felé kellene elindulni (az egy életképes rendszerben önmagától adódik), hanem a fejlődés felé (mely képes megteremteni a valódi vagyonegyenlőség alapjait – tehát amikor ténylegesen is van min egyenlősködni és nem csontszegény a társadalom túlnyomó többsége, ebben lévén “egyenlőek”). Ennek természetesen része az MSZP által is leasszisztáltan ellopott közvagyon visszaszerzése (már amit lehetséges még egyáltalán – a többi a butaságunk megismételt tanulópénze). Botka és az MSZP teljesen értelmetlen alternatívát kínálnak.]

  Reply

Szóljon hozzá

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)