Általában tartózkodás fogadja, ha Magyarország miniszterelnökét fasisztákkal és nácikkal vetik egybe. Nem Orbánt tartják szélsőségesnek, akinek beszédei erre már legalább tíz éve alkalmat adnak az összehasonlításra, hanem azokat, akik e párhuzamokra rámutatnak.

Ennek oka az, hogy Hitler pályafutásának vége már ismert. De Hitler sem tömeggyilkosként kezdte. A hasonlóságra és a tartalmi megegyezőségekre épp azért kell felhívni a figyelmet, hogy megelőzhetők legyenek hasonló tragédiák. Ugyanabból a magból ugyanaz a gyümölcs származik. A magyarok már így is elmulasztották, hogy beavatkozzanak és megállítsák a tébolyt. Ma már belekonszolidálódtak a rendszerbe.

Ugyanez vonatkozik az Orbán-rendszer természetére is. A fasiszta diktatúrákkal való párhuzamba állítása teljes mértékben indokolt. Egy rendszer nemcsak akkor tekinthető diktatúrának és fasisztának, amikor elnyerte végleges formáját, hanem akkor is, amikor még különböző fejlődési szakaszokban van, de a természete már ugyanaz. Az autokrácia nem egy különálló uralmi forma, hanem a diktatúra korai szakasza. Olyan, mint amikor gyermekkorában Pistinek hívjuk a későbbi Istvánt, de ugyanarról a személyről van szó.

Orbán beszédei legalább 15 éve antiszemiták, a „nemzeti”, „antiliberális”, „keresztény” programja gyakorlatilag antiszemita program. Orbán fasiszta diktátor, aki a fasizmust „kereszténységnek” nevezi. Emellett antiszemita és náci ideológiát vall. Azért nem tekinthető nácinak, mert nem totális diktatúrát épít, és antiszemitaként nem híve a zsidók kiirtásának. Vannak olyan antiszemiták is, akik nem értenek egyet a holokauszttal. A zsidókat másodrendű polgárokként, jogfosztva tartják, és elvitatják a politikai jogaikat.

Orbán ideológiájának mégis van az antiszemitizmus mellett náci tartalma is, amely az antiliberalizmusban ölt testet. Orbán Hitler Mein Kampfjával nézetazonosságban adja elő az antiliberális programját. Azzal a különbséggel, hogy a parlamentet nem számolja fel, hanem küresíti, tartalmától, funkciójától megfosztja. Demokrácia nélküli antiliberális többpártrendszert tart fenn, a demokrácia hazug látszatával. Megfosztva a politikai pártokat lényegüktől. Orbán-rendszere más eszközökkel építi Mussolini fasiszta államát.

Orbán és Hitler beszédeinek szellemi azonosságára egyik legkiválóbb példa Kuncze Gábor egyik Facebook posztja, amelyet Orbán évértékelő beszéde után tett közzé. Össze lehet vetni Orbán és Hitler mondatait. Adolf Hitler 1945 januári, utolsó újévi beszédében a következőket mondta: „A liberális korszak már rég eltűnt, mindenütt összeomlóban van a demokratikus államforma is, amely teljes kudarcot vallott. Könyörtelen harcot hirdetek ez ellen a kivénhedt társadalmi rend ellen, és ezt a harcot a legrendíthetetlenebb hittel folytatjuk.”

Ilyen tartalmi azonosság nem a véletlen műve. Orbán ugyanazt mondja, amit Hitler. Horthy sem gondolta, hogy bűntárs lesz egy tömeggyilkosságban, amiért ki kellett volna végezni. Attól, hogy a jogfosztást, az antiliberalizmust és az antiszemitizmust „kereszténységnek” nevezik, még nem lesz jobb semmivel.