Németh Sándor: "Kereszténység és állam szimbiózisa átkot hoz a nemzetre" (2001)

A Hit Gyülekezete vezető lelkésze megátkozta magát

Az Orbán-kormány államegyháza, a Hit Gyülekezete, éppen most kapott 750 millió forintot, hogy egyházi főiskolájának könyvtárat és a gyülekezetének rendezvényközpontot építsen az adófizetők pénzén. Mindez sérti az egyház és az állam elválasztásának elvét, a felekezeti egyenjogúság elvét, és látványosan cáfolja a Hit Gyülekezete által hangoztatott önfenntartó egyházmodell doktrínáját, amelyet addig hirdettek, amíg nem ők kapták az állami pénzt.

Ennél azonban többről is szó van. Németh Sándor vezető lelkész, úgyis mint az „ellenzéki” ATV tulajdonosa, úgy lett Orbán támogatója, hogy osztja a Fidesz antiliberális, keresztény-nemzeti programját, a nemzeti kereszténység, a politikai kereszténység ideológiáját, állam és egyház összefonódását, a Soros-ellenes, a menekültellenes propagandát, az EU-ellenes uszítást, és a nemzeti elszigetelődést.

Németh mindezt korábban keresztényellenesnek nevezte, és azt hirdette, hogy átkot hoz a nemzetre. Németh Sándor az Új Exodus 2001. július-augusztusi számában a „Csalók és becsapottak” című cikkében ezt írta:

„A tényleges kereszténység legjobb helyzete az államtól független státus. Így az illegalitás, üldözés közepette is – mint ahogy ez a történelem során többször is beigazolódott – hatékonyan képes Isten Igéjét hirdetni és terjeszkedni. Az egyház és az állam öszszefonódása során viszont – különösen, ha egyházi célok szolgálatára állami szerveket, pénzeket használnak fel – a keresztény hit kirekesztő jellege szükségképpen politikai rangot nyer, ami negatívan határozza meg az adott politikai rendszert, eltorzítja a jogállamiságot, tömegeknek okoz valós jog- és érdeksérelmet, mert az egyházi, klerikális érdekérvényesítést számos esetben a nemzeti érdekek kárára helyezi előtérbe.

A kereszténység áldás a társadalomra, ha az államtól független; de a kettő szimbiózisa átkot jelent a nemzet számára. Ezt Európa több mint másfél évezredes történelme eléggé nyilvánvalóan bizonyította, így még akkor is tény marad, ha a mai magyar társadalom jelentős része, számos politikusa és vezetője ezt nem hajlandó tudomásul venni, és olyan kísérletbe fogtak, amely fölött a történelem már többször is ítéletet mondott.”

Arany szavak, érdemes lenne Németh Sándornak megmutatni, és összevetni azzal, ahogy Orbánnal összefonódott, ahogy állami pénzeket használ fel. Mit gondol arról, az egykori SZDSZ-alapító, ez hogyan torzítja el a jogállamiságot, okoz tömegeknek valós jogsérelmet? Mit gondol saját szerepéről abban a folyamatban, amelyről ő maga mondta, hogy átkot hoz a nemzetre és a nemzeti érdekeket sérti?

Németh Sándort saját szavai ítélik meg: olyan tevékenységet folytat, ami szerinte átkot hoz a nemzetekre, és „amely fölött a történelem már többször is ítéletet mondott”. Ez az ítélet rá is kimondatott. Németh gyakorlatilag előre átok alá helyzete magát. Miközben ez a pénz nyilván csak aprópénz ahhoz képest, amit az ATV egyes műsoraiért és különféle más címeken az Orbán-rezsimtől kapnak. Eldöntheti, hogy most akkor a „csalók” vagy esetleg a „becsapottak” között van. Mi tudjuk a választ.

Németh Sándor felhőtlen öröme, az evangéliumi pünkösdi karizmatikus mozgalom Amerikában bejutott a Fehér Házba, Magyarországon Orbán és a NER kliensei közé. Saját tanítása szerint ezzel mindkét ország átok alá került, neki és hittársainak köszönhetően.