Tisztelt Németh Sándor vezető lelkész úr!

Ön egy bizalomra épülő erkölcsi intézmény, Magyarország negyedik legnagyobb egyházának vezetője. Az egyház „hegyen épített város”, a „világ világossága”. Nem evilági intézmény és nem is lehet evilági mércével mérni. Jézus Krisztus egyházával szemben magasabb erkölcsi követelményeket támaszt nemcsak a Biblia, de a világ is.

Az egyház nem mérhet kettős mércével. Salamon azt mondja, hogy az álnok font utálatos az Úrnál, az igaz mérték kedves neki. A Tóra szerint „ne legyen a te zsákodban kétféle font: nagyobb és kisebb”. Ön előtt ismertek azok a kemény szavak, amelyeket Mózes V. könyve mond erről: „Mert az Úr előtt, a te Istened előtt utálni való mindaz, aki ezeket cselekszi”.

Ön erkölcsileg elítéli a volt III/III-as ügynököket. A történelmi egyházak papjai és lelkészei között megbúvó egykori ügynökök jelenlétét és szolgálatát elfogadhatatlannak tartja. Hogy engedheti meg, hogy az Ön személyi titkára egy volt III/III-as ügynök legyen? Hogyan nem veszi észre, miképp hálózta be Önt és a Hit Gyülekezete médiáját egy volt III/III-as ügynök, elfoglalva fontos stratégiai pozíciókat?

A magyar állambiztonság a KGB által kidolgozott pszichológiai jellemzők alapján választotta ki az ügynököket. Ön pontosan tudja, milyen pszichológiai tulajdonságokkal és lelki alkattal rendelkező embereket kerestek. Ön azzal is tisztában van, hogy ezek a személyiségjegyek nem változnak. Aki megtér, az felhagy az ilyen jellegű tevékenységével. Ez a megtérésének a gyümölcse. Aki ezt folytatni képes, az nem tért meg belőle, és belül nem változott meg.

Ha Ön azt hiszi, hogy ezeket a tulajdonságokat a saját javára fordíthatja, téved. Nem teheti meg, hogy ezeket a pszichikai tulajdonságokat a saját szolgálatába állítja, az nem bibliai. S már csak azért sem, mert egy ügynök mindig túljár a tartótisztje eszén, és Ön lesz az első, akit megvezet. Egy idő után azt a kérdést kell feltenni, hogy ki vezeti Önt: egy ügynök vagy a Szentlélek?

Ön a Biblia hirdetője. Ismeri azokat az eseteket, amikor a hízelgő hamis próféták, a király kegyeit kereső manipulátorok, Jézabelek, behálóznak és tönkretesznek valakit. Hogyan nem veszi észre, hogy évtizedek óta ezt teszi Önnel ezek tökéletes díszpéldánya, a „Hartmann László” fedőnevű volt ügynök?

Hogyan lehet a Hit Gyülekezete szellemi életének kulcsfigurája egy volt III/III-as ügynök? Ön jogos haragot táplál az ügynökök tevékenységével szemben. Hogyan tűrhet meg maga mellett egy ügynököt? Ön ügynököket keres mindenhol, ahol nincsenek. Miközben ott áll a szemei előtt a hamis próféta tökéletes prototípusa, egy valódi ügynök, aki Önt manipulálja.

Az egykori III/III-as ügynökök társadalmi veszélyessége abban áll, hogy az állambiztonság megszűnése, vagy az onnan való kiválásuk után, ezeket a lelki adottságaikat, a beidegződött módszereket használják tovább. Ön pontosan tudja, hogy a magyar közélet egyik rákfenéje, hogy hemzsegnek a volt III/III-as ügynökök a pártokban, az egyházakban és a sajtóban.

A Hit Gyülekezetében pedig a legfelsőbb szinten manipulál egy ügynök, aki az álhíreivel és az összeesküvés-elméleteivel észrevétlenül informális irányítóvá vált. Amit az Ön szeme elé tesz, azzal manipulálja és félrevezeti Önt. Azok hamis hírek. Morvay Péter a „fake news”, az alt-right, az alternatív tények és az orosz titkosszolgálat által irányított propagandagépezet magyar képviselője. Ezt teszi évtizedek óta. A tényeket hamisítja, elferdíti, túltolja. Morvay a prekoncepciókhoz szállít hamis bizonyítékokat, s félrevezet. Az is felelős, aki erre tart igényt.

Nem azok az ügynökök, akik szembefordulnak Önnel, mert elveik vannak, hanem azok, akik gátlástalanul kiszolgálják és megtévesztik Önt, hogy az informális befolyásuk alá hajtsák. Az ügynök nélkülözhetetlenné teszi magát, függő viszonyt hoz létre személyével kapcsolatban. Lelki szükséglete, hogy fogságba ejtse, személyétől függővé tegye azt, akinek gondolataiba is belebújik. Ennek érdekében manipulálja, félrevezeti, izolálja, olyan információkkal látja el, amelyekkel a beavatottság érzetét kelti, de az uralma alá vonja, és ez a sötétségbe visz. A sima nyelvűnél jobb, aki megfeddi az embert, és megakadályozza, hogy eltévedjen, mint aki lök is rajta egyet.

Morvay Péter „Hartmann László” fedőnéven volt a III/III-as Csoportfőnökség ügynöke. Az egyéniség és személyiség nélküli, szolgalelkű érdekember tökéletes példánya, aki a KGB-s pszichológiai kiválasztási módszereknek is kiválóan megfelelt. Munkájáért két alkalommal BM-jutalomban is részesült. Igazi profi ügynök, aki minden porcikájában érzi, hogyan tudja az általa kiszemelt áldozatot a befolyása alá hajtani, soha nem feledkezve meg a haszonról.

Morvay az Ön bizalmába férkőzött és jelentős szerepe volt abban is, hogy a Hit Gyülekezete kettészakadt. Azok távoztak, akik nem akartak egy ügynök informális vezetése alá kerülni. Volt, aki meghalt, volt, aki távozott, de mindenkinek az Ön III/III-as ügynökébe tört bele a foga. Vele és az általa folytatott megtévesztő, manipuláló és varázsló tevékenységgel került konfliktusba. Ebben főszerepet játszott az Ön vezetési stílusa, de a botránykő Morvay volt.

A fentieket igazolja, hogy Ön képes volt lemondani mindenről, mindenkiről és elveszíteni a gyülekezet egy részét, mindenkit Morvayért. Morvay olyan, mint a drog az Ön számára. Ez egy ügynök jellemzője. Morvayt még akkor sem volt hajlandó kirúgni, amikor elsikkasztotta a hívők jeruzsálemi konferenciára befizetett pénzének egy részét. Ez mindennél többet mond arról, hogy Ön nem szabad ember, hanem függ Morvaytól.

Morvay kicsinálta azokat, akik átláttak rajta, s akik veszélyt jelenthettek rá és a befolyására. Egyebek mellett emiatt is távoztunk sokan, köztük Önnek régi jó barátai. Mindezt a közös múlt, az egykori közös munkáért, az Ön által vezetettek iránti felelősségérzetből mondom. Ha Ön ezt nem hiszi el, az alábbiakban a társadalmi követelményt fogalmazom meg Önnel szemben.

Több tízezer emberért felelős egyház informális vezetése nem kerülhet volt ügynök kezébe. Hivatalosan bejegyzett egyház legfelsőbb adminisztrációjának, közgondolkodást befolyásoló médiájának nem lehet meghatározó személyisége egy volt III/III-as ügynök. Az 1994. évi átvilágítási törvény a lebukott ügynök belátására bízta, visszavonul-e a nyilvánosságból és a közéleti pozíciójából vagy nem. Egyház esetében azonban szigorúbb a norma.

Öntől joggal várja el a közvélemény, hogy Morvay Pétert távolítsa el a környezetéből és a Hit Gyülekezete hivatalos és nem hivatalos médiájából, a nyilvánosságból. Ön bizonyára tudja, hogy a napokban nyilvánosságra került Lehel László evangélikus lelkész, az Ökumenikus Segélyszervezet vezetője III/III-as ügynökmúltja. Lehel Lászlónak azonnal távoznia kellett.

Ebben szerepet játszott, hogy a miniszterelnök feleségét kompromittálta, ahogyan Önt is kompromittálja Morvay személye belföldön és külföldön egyaránt. Erkölcsi követelmény az egyházakkal szemben, hogy a volt III/III-as ügynököktől szabaduljanak meg. A volt ügynök nyerhet bűnbocsánatot, lehet üdvössége, ha megtér, de a közgondolkodást és az egyházat is befolyásoló tevékenységet nem folytathat. Ez elemi erkölcsi követelmény. Besúgó nem lehet egyházfő személyi titkára, volt ügynök nem lehet a gondolkodását befolyásoló ember.

Figyelmébe ajánlom azt, amit Lehel László leleplezője írt a volt III/III-as ügynökök közéleti szerepével kapcsolatban: „Rendszerek változhatnak, de a hálózat örök. Legalábbis ezt a tételt támasztja alá az alább bemutatott életút. Ez az egyházon belüli megfigyelések sötét világától a segélyszervezetek pénzcsapjaiig rajzolja meg a szolgalelkű érdekember tipikus portréját.” A „szolgalelkű érdekember” feltétel nélkül kiszolgálja Önt, de azzal céljai vannak.

Ön engem hamis ügynökváddal illetett. Önök emiatt pert veszítettek és ma is a bíróság előtt állnak, mert egyértelműen kiderült, hogy Ön egy hamis 6-os kartont vásárolt, s azt hozatta nyilvánosságra. Ahelyett, hogy elismerné a tévedését, a bíróság előtt alakoskodnak a hívei, minden trükkel próbálkoznak az emberei. Mindez szégyen egy egyháztól. Egyházi lapjukban burkoltan még „patkánynak” is neveztek engem, aki soha nem voltam ügynök.

Miközben a valódi III/III-as ügynök ott ül Ön mellett, manipulálja az egész egyházát. Morvay az Önök által elveszített ügynökperben olyanról tanúskodott, amit nem látott, és amit nem hallott, ahol soha nem volt jelen, és az a szerkesztőség, ahol az állítólagos jelenet volt, nem is létezett. Ez egy igazi ügynökmunka. Egy volt ügynök próbált hamis tanúbizonyságot tenni olyan emberrel szemben, aki nem volt ügynök. Ez a Hit Gyülekezete elveivel összhangban áll?

Nem tudom, hogy Önnek van-e tudomása arról, az Ön tudtával vagy beleegyezésével zajlik-e, de Morvay Péter tavaly nyáron egy „D-1614” nevű újabb hamis ügynökváddal zaklatott, e célból névtelen blogokat nyitott, fenyegető üzeneteket küldött, amibe még a feleségemet is belekeverte. Ilyet csak titkosszolgálatok csinálnak. Amerikában ilyen zaklatásért Morvayt be is börtönöznék. Ez az ügynöki munka az Ön megrendelésére vagy az Ön tudtával zajlik?

Morvay mesterségesen energizálja az Ön kritikusait, szándékosan szítja az ellentéteket, és élezi a feszültséget, a háttérben gerjeszti az Önnel szembeni konfliktusokat, hogy azokból ő hasznot húzzon. Ez igazi ügynök munka, amiről kizártnak tartom, hogy Önnek tudomása van. Elképzelhetetlennek tartom, hogy istenfélő egyházi vezető erre utasítson valakit, vagy ezzel egyetértsen. Önnek sokkal óvatosabban kellene a kritikusaival szembeni tényeket is megfogalmaznia, mert azok az esetek többségében pontatlanok, hamisak vagy hazugságok. Egyházvezető ilyet nem tehet. Ha tévedett, el kell ismernie. Mennyivel különb, mint a világ?

Mi sok mindenben nem értünk egyet. Ön összeesküvést vélelmez a menekültek ügyében, az egyház belső erkölcsi normáit akarja számonkérni a megtéretlen pogány világon, s ehhez az állami eszközöket elfogadhatónak tartja. Felszámolta egyházán belül a fékek és ellensúlyok rendszerét, amely bibliai minta, s ehelyett olyan emberre támaszkodik, aki nem a tényekkel szembesíti, hanem az álhíreivel rossz irányba tolja. Megfertőzték Morvay Péter konspirációs teóriái, elveti az emberi jogokat, ma már a szélsőjobboldal és a középkori katolicizmus elveit vallja.

Az összeesküvés-elméletek a szélsőjobboldal szüleményei, ezek szükségszerűen vezetnek a szélsőjobboldali eszmék elfogadásához és támogatásához. Morvay ügynöki munkája révén került ez a Hit Gyülekezetébe, és ma már nyíltan sorosoznak, Donald Trumpot dicsőítik, az emberi jogokat a szélsőjobboldal értelmezése szerint torzítják el, szélsőjobboldali uszítást folytatnak. Támogatják a demokratikus intézményrendszer lebontását. Mindezt olyan egyház teszi, amely az emberi jogok harcosa volt.

Hazugság, hogy az emberi jogok nem terjednek ki az erkölcs területére. A külvilág nem az egyház. A konkoly szaggatása nem az egyház feladata a világban, különösen nem az állam elfoglalásával és az emberi jogok felszámolásával. A melegjogok ugyannak az emberi jogi alapelvnek a termékei, mint a sajtószabadság. Jogtudósok vezetik le ugyanabból. Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy a melegjogok ellen harcolók a sajtószabadságot és a többi emberi jogot számolják fel először. Ez elnyomó rendszerekhez, a szabadság felszámolásához vezet. Pál apostol megmondta, az egyháznak nincs köze a kívülállók erkölcseihez, a gonoszt maguk közül kell kivetni. Az egyház egyetlen legitim eszköze az evangélium hirdetése.

A bibliaellenes állásponthoz Morvay termeli az alapanyagot. Ön nem ellenőrzi, amiket ez az ember az internetről összeszed. Bármihez talál azonnal valamit, ami megerősít bármilyen tévedést vagy hazugságot, és ha kell, lelkifurdalás nélkül az ellenkezőjéhez is leszállítja a hazugságipar bármilyen „bizonyítékát”. Vagy valami egy pontig igaz, de azon túl már nem. Az ügynöknek nincsenek elvei, nincs felelősségérzete, kiszolgál bármit, és az egyetlen célja, hogy a kiszemelt áldozatot önmagától függővé tegye. Ennek révén azonban szörnyűségeket terjeszt, Magyarországot a legszennyesebb hazugságokkal fertőzi, a jobboldali sajtóban ezt felerősíti.

Morvay ezt nem tehetné meg Ön nélkül, de Ön eszközt és felületet biztosít egy volt ügynök számára, aki jelenlegi ügynöki jellegű munkájával uszít, gyűlöletet kelt, félretájékoztat, sok ember gondolkodását fertőzi meg saját elvtelensége és egyéni érdekei miatt. Mindez nem funkciója az egyháznak, összeegyeztethetetlen a Szentírás szellemével. Én pontosan tudom, hogy ez a folyamat mikor, ki által és honnan indult, látom, hova vezetett. A Hit Gyülekezete a gonosz oldalra került, egy emberöltő alatt eljutott a maga konstantinuszi fordulatához.

Ez az egyház belső ügye. De az jogos társadalmi igény, hogy az ország negyedik legnagyobb egyháza példamutatóan járjon el, és távolítsa el az adminisztrációból a nyilvánvalóan aktív ügynöki jellegű tevékenységet végző Morvay Péter volt III/III-as ügynököt. Morvay Péter az ország közvéleményét olyan szinten fertőző emberré nőtte ki magát a Hit Gyülekezete és az Ön támogatásával, az Ön infrastruktúrájának felhasználásával, amely a III/III-as ügynökök eltávolításának az igényét társadalmi szinten is elodázhatatlanná teszi.

Ha mindezt az Ön akaratával megegyezően, és az Ön jóváhagyásával teszi, akkor mostantól együtt viselik az ezzel kapcsolatos felelősséget Isten és ember előtt. Mivel a kockacukrot Ön adja, felelős azért, amit ez az ember művel. A III/III-as ügynökök nem fertőzhetik a közélet és a nyilvánosság egyetlen fórumát sem. A Hit Gyülekezete nem bújtathat és nem adhat egy III/III-as ügynöknek sem támogatást a pusztító tevékenységéhez. Ő maga pedig nem lehet ennek részese.

Vannak olyan szerepek, amelyeket volt III/III-as ügynökök nem tölthetnek be. Erről szólt az 1994. évi átvilágítási törvény is. Ahogy nem lehet az úszók szövetségi kapitánya az, aki az uszodában nőt vagy nőket erőszakolt. Sikkasztó nem lehet többé bankpénztáros, róka nem őrizhet tyúkot, volt III/III-as nem tölthet be a közéletet és a közgondolkodást befolyásoló szerepet. Morvay Péter lehet sofőr, kertész, oszthat ételt a Hit Gyülekezetében, imádkozhat buzgón, de nem befolyásolhatja az emberek gondolkodását. Egy III/III-as ügynök nem lehet akármi. Különösen az egyházban és a sajtóban nem. Erre alkalmatlanná és méltatlanná vált örökre.

Jó lenne, ha Ön ezt nemcsak másokkal, hanem saját emberével szemben is így látná.

Bartus László