2024, július19, péntek
KezdőlapAmerikaPat Robertson az egyik legkártékonyabb hamis próféta volt

Pat Robertson az egyik legkártékonyabb hamis próféta volt

-

Őszinte részvétünk az elhunyt Pat Robertson családjáé, és azoké, akik hozzátartozóként gyászolják a 93 éves korában elhunyt tévéprédikátort, Amerika egyik leghíresebb és legkártékonyabb hamis prófétáját. Pat Robertson déli baptista prédikátorként kezdte és az evangelical (evangelikál, „evangéliumi”, de nem evangélikus) neoprotestáns keresztény mozgalom egy vezetőjeként oroszlánrészt vállalt az amerikai kereszténység tönkretételében, a médiaegyháznak nevezett förtelem felvirágzásában, utat és példát mutatott a politikailag korrupt pénzéhes milliárdos szélhámosoknak.

Pat Robertson magát igehirdető evangélistának (tévéevangélistának) tartotta, de élete legnagyobb részében médiamágnás, vallási műsorszolgáltató vállalkozó, politikai kommentátor, agitátor és propagandista, egykori amerikai elnökjelölt, a republikánus párt elvtelen kiszolgálója, olyan immorális őrültek, mint Trump, elvtelen seggnyalója, tömegek megvezetője, átverője, pénzimádó hamis evangélistája, és hírhedt, tőről metszett hamis prófétája volt. A kereszténység meghamisításának, a politikával való felcserélésének, a manipulációnak tökéletes díszpéldánya, koronázatlan királya.

Pat Robertson annak az irányzatnak volt képviselője és egyik vezéralakja, amely elveszítette a kereszténység lényegét, s annak az új típusú amerikai kereszténységnek volt a hamis prófétája, amely Jézus Krisztus személye, megváltása, kegyelme helyett a politikai szerepvállalást, az evilág hatalmi-politikai befolyásolását, a keresztény hívő tömegek politikai harcokban való felhasználását tette a kereszténység lényegévé, helyezte a „mozgalom” és a hívők életének középpontjába. Ezzel az antikrisztusi fordulattal felkészítette az amerikai keresztényeket az Antikrisztus fogadására, imádására.

Pat Robertson élete végére gátlástalan uszító lett, aki már semmi másban nem látta tevékenysége és élete értelmét, minthogy a republikánus pártot bármi áron hatalomra juttassa, azokat a politikusokat, akik hajlandóak voltak őt figyelembe venni, kiszolgálja és „királycsináló” legyen. Az amerikai államot pedig a vallásos ideológiája alá kényszerítse, amivel a kívülállókat és az ő hamis vallási világképétől eltérő világiakat megbélyegezze, mocskolja, ellenséggé tegye és az állam által üldöztesse. Ha néhány évszázaddal előbb él, kiváló jezsuita, domonkos inkvizitor lett volna belőle.

A pénzhajhász, önimádó, dicsőségkereső, politikai manipulációra használt, végtelenül primitív, ostoba és szektás vallási műsora, a 700-as Klub Magyarországon is látható az ATV-n, miután a Hit Gyülekezete a Pat Robertson által (is) képviselt amerikai antikrisztusi irányzat követője és legnagyobb magyarországi képviselője, amely részben Pat Robertson hatására hozta létre a saját magyar „médiaegyházát”, a manipulációra, politikai propagandára, az emberek megtévesztésére használt, szintén rendkívül primitív és szektás áthallásokkal terhelt politikai csatornáját, a hazug ATV-t.

Németh Sándor részben Pat Robertson mintáját követte, amikor ellopta saját egyházától az ATV-t, saját nevére íratta egy lischtensteini offshore cég közbeiktatásával saját hívei több milliárdos vagyonát, hogy Pat Robertsonhoz hasonlóan tulajdonosa és haszonélvezője legyen a vallásos bullshit médiavállalkozásnak. Ebbe Istent belekeverni igazi istenkáromlás, s a világ romlásához való hozzájárulása mértékében elmondhatjuk, hogy a hívő tömegek politikai masszává alakításával Pat Robertson és ez a keresztény mozgalom az egyik legkártékonyabb ördögi pusztító erő lett.

Pat Robertson bibliai mércével mérve is klasszikus hamis próféta volt, akit több hamis jövendölése után, az általa fenyegetésre szívesen használt ószövetségi bibliai normák alapján, agyon kellett volna csapni. Magával szemben azonban kevésbé használta az ószövetségi mennydörgő Istent mutató igéket, míg másokkal szemben annál inkább. Jézus Krisztus életét adta a bűnösökért, bűnösök barátjának mondták, az elesettek, a nyomorultak, a szenvedők oldalán állt, míg Pat Robertson és hamis próféta követői (mint Németh Sándor és mások) leginkább a pokol tüzét kérték rájuk.

Pat Robertson az amerikai történelmet és a jelent is az ószövetségi minták alapján magyarázta. Jézus Krisztus kereszthalála, megváltásának jelentősége, az „ó” szövetséget felváltó új szövetség még a legkisebb mértékben sem érintette meg, ezért minden tragédia mögött az általa kárhoztatott, gyűlölt és üldözött bűnösöket, társadalmi csoportokat és politikai irányzatokat sejtette, akiket a maga részéről legszívesebben el is pusztított volna, és Istentől is ezt várta és remélte. A törvény alatt levő kereszténység tipikus képviselője, mintha Jézus soha meg sem halt volna, vagy csak feleslegesen.

Ilyen jellegű hamis próféciái és fenyegetései nagy botrányokat okoztak az amerikai közéletben. Azok közé a vallásos szélhámosok közé tartozott, akik a saját gazemberségeik mögé Istent és Isten tekintélyét állították, ezzel manipulálva és „varázsolva” (ahogy ők „karizmatikusan” szeretik mondani) a hallgatóságukat és a környezetüket. Nagyjából ebből áll az ő karizmájuk. Ennek a magyar prototípusa Németh Sándor, aki még közveszélyes is a környezetére.

Robertson, mint egykori szenátor fia, mindig is inkább volt politikus, mint lelkész. Az egyházat, a hitet, a vallást, a keresztény tömegeket politikai céljaira kívánta felhasználni, ahogy a Biblia is egy eszköz volt a számára a tömegek manipulációjára és saját ideológiájának terjesztésére. Ezzel pedig végletesen megfertőzte az amerikai neoprotestáns karizmatikus kereszténységet. Létrehozta saját sikertelen elnökválasztási kampánya után (nem vette észre, hogy Isten nem támogatta ebben) a Keresztény Koalíció nevű politikai szervezetet, amelyet a republikánus párt szolgálatába állított.

Pat Robertson a „médiaegyházat” nem az evangélium, nem a megváltás hirdetésének, az ingyen kegyelemből való megigazulás tanításának, az emberek megmentésének szolgálatába állította, hanem azt az erőt, ami a vallásban és a médiában van, politikai célok érdekében egyesítette, és megalkotta a dollármilliárdos, adókerülő, szélhámos tévéprédikátor típusát, aki a republikánus párttól reméli bűncselekményei miatt a politikai védelmet, és „lelkészi” tevékenységét ennek szolgálatába állítja. Mintha Júdás születne újjá bennük, aki Heródesnek és a főpapoknak kampányol.

Ez egyébként az egész világon bejött, Németh Sándor is megértette, hogy a liberális demokrácia nem fizet olyan jól és nem jelent olyan politikai védelmet a bűncselekményei miatt, mint a fasiszta jobboldal szolgálata, és átlovagolt erre a pályára. Megértette, hogy nem is olyan rossz katolikusnak lenni, a katolikus egyházon kívül. Mert Pat Robertson a római katolicizmus lényegéhez, Babilon szellemiségéhez, az állam és az egyház, a vallás és a politika összekapcsolásához vezette vissza a neoprotestáns karizmatikus kereszténységet, amely ma a neofasizmus legnagyobb támogatója.

Pat Robertson nagy szemfényvesztő is volt, aki elhitette például, hogy meg tudja állítani a hurrikánt (miközben egyedül már a mosdóig sem jutott el), s imái után jöttek még a legnagyobb csapások és a hurrikán még ezután ölt meg a legtöbb embert, akik a menekülés helyett Robertson imáiban bíztak. Az akarnok karizmatikusok prototípusa volt, aki Istenre rá akarta kényszeríteni az akaratát és elhitette az emberekkel, hogy amit ő akar, azt Isten akarja. De a mutatvány ezeken a területeken nem működött, viszont a politikai hergelésben igen.

Pat Robertson a hamis prófétákhoz hasonlóan keverte a jót és a rosszat, de tevékenysége jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a neoprotestánsnak nevezett keresztény ébredés a társadalmi fasizmus szolgálatába állt, az állam és az egyház összefonódásával pedig a kereszténységnek ez a nagy tömegeket érintő irányzata készen áll arra, hogy a fenevadon ülő „parázna asszony”, az Antikrisztust támogató hamis egyház része legyen, ami ellen egykor létrejött. Az Istennel összetévesztett ördögöt főnökké és rendkívül népszerűvé tette a karizmatikus kereszténységben.

Ebben a tekintetben Pat Robertson jelentős személyiség volt, aki nagy tetteket vitt végbe az ördög szolgálatában, s az egyik legkártékonyabb vén gazember, aki erősen hozzájárult a borzalomhoz, ami ma a világban van. Elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy vakvágányra vitte a neoprotestáns kereszténységet, a kereszténység valódi lényegét elhomályosította, evilági politikai harcokkal azonosította és váltotta fel. Kevesen okoztak nála nagyobb károkat a világban. Sokat tett azért, hogy rosszabb legyen a világ. Életműve – sajnos – nem hal meg vele együtt. Isten nyugosztalja.Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések