2024, február25, vasárnap
KezdőlapAmerikaProjekt 2025: az amerikai diktatúra terve

Projekt 2025: az amerikai diktatúra terve

-

Mivel egyre többen hivatkoznak rá, maga Trump is több burkolt célzást tett, bemutatjuk a „Projekt 2025” nevű tervet, amely a republikánus párttal összenőtt szélsőjobboldal terve a 2024-es választási győzelem esetén az amerikai demokrácia felszámolására, autokratikus rendszer, szélsőjobboldali kereszténynacionalista elnöki diktatúra bevezetésére.

A Projekt 2025 egy részletes program és útiterv a demokratikus intézményrendszer és az alkotmányos ellensúlyok felszámolására. A terv része az is, hogy mindenféle tiltakozásra hivatkozva készek életbe léptetni a „lázadás törvényt”, amely lehetővé teszi a katonaság bevetését a polgári zavargások elfojtására. Trump talán erre utalt, hogy csak az első nap lesz diktátor. Az első napon felfüggeszti az alkotmányos rendet és átalakítja az országot.

A Projekt 2025 terv élén a szélsőjobboldali agytrösztként ismert Heritage Foundation áll, amit aláírásával 80 más szervezet támogat. Az útiterv a 2024-ben győztes republikánus elnök, reményeik szerint Trump programját és tervezett lépéseit tartalmazza Amerika szélsőjobboldali átalakítására, ha úgy tetszik, az illiberális amerikai diktatúra bevezetésére. Annyit már megtanultak, hogy nem diktatúrának és nem fasizmusnak nevezik, ami az.

A Projekt 2025 foglalkozik Orbánnal és a magyar fasiszta állam modelljével, de a dicsőség nem Orbáné. Az amerikai szélsőjobboldal kiérlelte a maga saját útitervét a fasizmushoz. Az amerikai szélsőjobboldalnak nem ez az első ilyen terve, az amerikai történelemben mindig voltak ilyen törekvések, beleértve a Hitlerrel való rokonszenvezést is. Orbán nem az első hivatkozás, és nem is az utolsó. Most éppen ő van kéznél ehhez, ami inkább egy szégyen.

Ezzel kapcsolatban érdemes elolvasni a The Atlantic tavaly nyári cikkét, amely azt mondja, hogy bár sokan úgy gondolják, s maga Orbán is azt hiszi, hogy országát a demokráciából az authoritarianus rezsimbe való átmenet laboratóriumává tette, az Atlantic rámutat arra, hogy a amerikai jobboldalon a demokráciával szembeni törekvések gyökerei mélyebbek, és megelőzik Orbánt. Orbán csak egy újabb felszínes hivatkozás ehhez, mert nem ismerik.

A Projekt 2025 ismeretében nevetséges erőlködés Orbán Viktor rányomulása az amerikai szélsőjobboldalra, a CPAC konferenciákra, ahol tanácsokat próbált adni és modellt kínált az amerikai demokrácia felszámolására, mert a helyi szélsőjobboldal láthatóan nem szorul rá. Megvan az ő százéves hagyományuk és elképzelésük ehhez. Orbán még javában Sorosnak gazsulált, cápázta a pápát, fasisztázta az MDF-et, amikor az amerikai szélsőjobb már tudta, mit akar.

Orwell nem a semmiből írta a műveit, az alapstruktúrák régiek, jól ismertek. Nem Orbán találta fel őket, ő is csak másolja ezeket. Mussolinitől és Hitlertől koppintanak, az egészet lopják, az alapelvek semmit nem változtak, csak a helyhez és a korhoz igazítják őket. Ez ugyanaz, mint amikor a kommunista mozgalmak arról vitatkoztak, hogy vannak-e nemzeti sajátosságok vagy mindenhol ugyanúgy kell megvalósítani a proletárdiktatúrát.

Mielőtt a Projekt 2025 tervét bemutatnánk, csupán utalunk a The Atlantic írására, amely szerint az amerikai jobboldal annak idején Hitler megítélésében is „realizmust” sürgetett, és elítélte, hogy a Hitlerrel szemben védekező britek támogatást kapjanak Amerikától. Ezt a mentalitást nem nehéz párhuzamba állítani mai eseményekkel, ahogy leállították az ukrán védekezés támogatását. Ilyen irányzat és tervek régen is voltak, most talán veszélyesebb.

A Projekt 2025 most azért jelent nagyobb veszélyt, mint a korábbi szélsőjobboldali tervek, mert a republikánus párt Trump kezében soha nem állt ilyen közel a szélsőjobboldalhoz és az alkotmányos rend felszámolásának gondolatához, amit a demokrácia megmentésének neveznek. A terv alkalmas arra, hogy más republikánus elnök is használja, s ha 2024-ben nem is nyernek, a terv megmarad. Minta lehet más országok autokratái számára is.

A fentiekből sejthető, hogy egy középiskolás diák is képes lenne ilyen tervet készíteni, mert tudja, hogy a szabad sajtó felszámolásával kell kezdeni, a független intézményeket kell a központi hatalommal szemben megszüntetni, átalakítani, a választásokat kell manipulálni, a propagandát erősíteni, a nemzeti identitást a keresztényfasiszta ideológiával azonosítani. A dezinformáció terjesztése, a végrehajtó hatalom felmagasztalása, a fékek és ellensúlyok gyengítése, a kritikák, ellenvélemények megszüntetése, az erőszak szítása nem újdonság.

Ha Trump eljut addig, hogy republikánus elnökjelölt legyen, ha megússza a börtönt, s elnök lesz belőle újra, személye a leggyengébb láncszem, hogy a tervet kövesse. Trump annyira öntörvényű, irányíthatatlan és kiszámíthatatlan, hogy a tervtől minden pillanatban eltérne, vélhetően radikálisabb irányba, s indulatvezérelte rögtönzéseket mutatna be, ami a 2025 Projektnél súlyosabb következményekkel járna. Ő az egyetlen, aki hiteltelenítheti a hazug mázt, amit erre kennek, mert Trump nyíltan a legnyersebb diktatúrát vezetné be.

De a fő irány kétségtelenül ez lenne, mert Trump nem ideológikus elme, a trumpizmust nem ő hozta létre, hanem a hozzá hasonló szörnyetegre vágyódó hívei. Trump olvassa és követi mindazt, amit kitaláltak róla, beleértve a Quanon összeesküvéselméletet is. Trump önmagával azonos, aki felrúg mindent, ösztönös fasiszta diktátor. De a környezete képes rá, hogy meggyőzze dolgokról, hogy céljait elérje. Ha ilyet hall, megörül, mint egy gyerek.

Az, hogy van egy terv az alkotmányosság, a demokrácia és a jogállam elpusztítására, ami az útjukban áll, az amerikai demokráciát igazi veszélybe sodorja. A Projekt 2025 tervével foglalkozó elemzések, mint amilyen a GPAHE ismertetője, tisztában vannak a 21. századi fasizmus (ezeket tekintélyelvű, autoriter rezsimeknek nevezik) jellemzőivel, hogy a látszat a demokrácia, névlegesen megmaradnak demokratikus intézmények, politikai pártok, még a parlamentek is, de ezek az autoriter uralmat szolgálják és azok kontrollja alatt állnak.

A „mély államról” szóló összeesküvéselmélet, ami a független intézményeket és az állami adminisztráció törvénytisztelő munkáját jelenti, amivel a jogállamiságot védi és akadálya az önkénynek, arra készteti a fasiszta átalakulás tervezőit, hogy lecseréljék a jogállami, alkotmányos értékeket védő adminisztrációt kulturharcos „konzervatív” bürokratákra. Már ennek modellje volt a Legfelsőbb Bíróság elfogalalása is, amire évtizedek óta készültek.

Ahogy erre a szerepre készítenek fel és képeznek „konzervatív” jogászokat, akik a jogot arra használják fel, hogy látszólag törvényes módon nyissanak utat az ideológiát képviselő önkénynek, s látszólag jogszerűen kényszerítsék rá az országra saját ideológiájukat (azt is megakadályozva, hogy a keresztény nacionalista ideológiát képviselő hatalom leváltható legyen), már tömegesen képeznek olyanokat, akikkel lecserélik a jogállami bürokratákat, ezzel szüntetve meg a „mély államot”, az alkotmányvédelmet.

A Projekt 2025 néhány elemét kiemelve az egyik legveszélyesebbnek az tűnik, hogy az új elnök teljes mértékben megszünteti jelenlegi formájában az igazságszolgáltatás rendszerét, az egészet elnöki uralom alá rendeli, az igazságszolgáltatás és az FBI az önkény eszköze lesz az elnök kezében, aki azt a hatalma megszilárdítására és a politikai ellenfelei elleni üldözésre használja fel. Ez eszközt adna Trump kezébe olyan ígéretek beváltására, hogy mindent megbosszul, mindenkit börtönbe csukat. Ez cseppet sem elképzelhetetlen.

Megfigyelhető, hogy mivel ellene impeachment eljárást indítottak, a republikánusok Biden ellen is impeachmentet indítottak, nevetséges és koncepciózus indokkal. Trump ellen még a független bíróságon törvényesen emeltek vádat, elkövetett súlyos bűncselekmények miatt, a republikánus párt vérszomjasan várja a lehetőséget, hogy saját bíróságain, törvénytelen módon és hamis vádakkal emelhessenek vádat a gyűlölt politikai ellenfeleik ellen. Ehhez a terv részletes programot tartalmaz, hogyan alakítanák át az igazságszolgáltatást, az FBI-t.

A Projekt 2025 az összes szélsőjobboldali összeesküvéselméletet valóságnak tekinti, és a történelemhamisítást, az oktatás átalakítását ennek rendeli alá. A liberális szabadságjogok képviselőit a törvényes legitim közösségen kívül helyezi, amerikaellenesnek bélyegzi, és a tevékenységükkel szemben intézményes fellépést sürget. Amerika „megmentésének” terve ez, amely a politikai erőszak mellett a fizikai erőszakot is elfogadhatónak tartja. Amerika a legveszélyesebb hely lehet azok számára, akik a fehér felsőbbrendűséget megkérdőjelezik, s nem tartoznak közéjük, leginkább a „helyettesítési” konspirációs elmélet miatt.

Ahogy Európában kitalálták a bevándorlással kapcsolatos „lakosságcsere” konteót, úgy az amerikai szélsőjobb ugyanezt a dél-amerikai és ázsiai bevándorlókról hirdeti. Ezért nem véletlen, hogy Trump már a vér megfertőzéséről beszél, a Mein Kampf-ot idézi, anélkül, hogy azt olvasta volna. Hasonlóképpen a feketék is célpontokká válnak, tagadják már a rabszolgaságot is, nem véletlen, hogy Nikki Haley, az egyik legkonszolidáltab induló az előválasztási versenyben, botrányba keveredett, mert a polgárháború okának még ő sem a rabszolgaságot nevezte meg. Ezek az ideológiai okok indokolják az „átalakítást”.

Ami a konkrétumokat illeti, a legerősebb támadás – nem véletlenül – a média és a szabad választások ellen irányul. Amerikaellenesnek neveznek minden független és szabad sajtót, ami ellen nagyon durva fellépésre készülnek. A CNN-t, a Washington Postot, a New York Timest egyszerűen meg akarják szüntetni. A választások felügyeletét pedig átalakítanák úgy, hogy azt a csalást, amit Trump nem tudott megcsinálni 2020-ban, azt megtehesse. A Trump-dinasztia hatalmát is meg akarják erősíteni. Trump már olyanokat posztol, hogy ő az Egyesült Államok soha le nem váltható elnöke, aki örökre az marad (feltéve, hogy nem hal meg).

Az alkotmányellenes jogsértéseket olyan alkotmányos elvekből akarják levezetni, mint az V. Cikk meghekkelése, amely azt szabályozza, hogyan lehet az alkotmányt módosítani. De az egyik legveszélyesebb javaslat az egyház és az állam szétválasztásának megszüntetése, a törvények keresztény valláshoz illesztése, amely az emberi jogokkal szemben a keresztény vallás és dogmatika tételeit helyezi előtérbe. A keresztény állami identitás kirekeszti a jogi védelemből mindazokat, akik nem felelnek meg a vallási követelményeknek. Ez felidézi azt, amikor a feketéknek más ajtón kellett bemenni, csak most a melegekre is kiterjesztve.

A Projekt 2025 már dehumanizáló nyelven beszél minden olyan emberről és közösségről, amely nem felel meg a keresztény vallási normáknak, mindenek előtt az LGBTQ embereket támadja, a pronográfiával és a pedofíliával azonos kategóriába helyezve őket. A javaslatok szerint törvényes védelmet kell adni minden szolgáltatónak, aki diszkriminál bárkit vallási meggyőződése alapján. Minden jogvédelem a visszájára megfordul, a diszkriminációt védi.

Ez nemcsak olyan erkölcsi kérdéseket és motívumokat foglal magában, mint a melegeket, megfeledkezve a heteroszexuálisok erkölcstelenségéről, az erkölcstelenséget a melegekkel azonosítva. Emlékezzünk, hogy hasonlóan bibliai okok álltak a feketék megkülönböztetése, elnyomása mögött, amit a Kámra mondott átok beteljesítésének fogtak fel, ami egy aljas szörnyűség, és keresztényként a legteljesebb mértékben bibliaellenes is.

A tömegtámogatást azzal biztosítják, hogy azzal riogatnak, a „baloldal” megszüntetné az egyházak adómentességét, amitől a tolvaj adócsaló tévéprédikátorok úgy irtóznak, mint az ördög a tömjénfüsttől, ezért mozgósítják a feluszított hiveket a keresztényüldözéssel. Az egyházi és vallásos iskolákat támogatnák, minden más világnézetileg semleges iskolától megvonnának minden támogatást, még a működési jogot is. A középkori sötétség, a totális agymosás programja ez is a felvilágosodással és az egyéni szabadsággal szemben.

A projekt részletes útmutatást tartalmaz a politikai tisztogatásokra, az államhatalom átalakítására, minden fék és ellensúly kiiktatására, hogy semmi ne álljon az elnök (Trump) útjában. Aki bármiben támogatta a sokszínűség, az elfogadás, a méltányosság elveit, az önmagában felmondási indok. A nem választott adminisztráció kötelessége gondolkodás nélküli végrehajtani az elnöki akaratot, nem akadályozhatják ebben olyan kifogásokkal, hogy az nem alkotmányos vagy nem törvényes. Az elnök az alkotmány és a törvény.

A faji méltányosságot nevezik rasszista megkülönböztetésnek. Minden szinten küzdeni kell olyan jelenségek ellen, amelyek azt sugallmazzák, hogy Amerika rasszista. Mondják ezt a legdurvább rasszisták, mivel ezzel akarják a rasszizmusukat elrejteni. Antirasszizmus címén szüntetnék meg a faji sokszínűségre vonatkozó iskolai és munkahelyi előírásokat. Azokat az antidemokratikus intézkedéseket, amelyek a felvilágosodásból fakadnak (a hatalmi ágak szétválasztása, a vélemény- és sajtószabadság, a szabad választás megszüntetésére irányulnak), a transzneműek, a melegek elleni propagandával indokolják, mintha az önkényre ezek miatt lenne szükség. Ezzel szereznek támogatást a fasiszta diktatúrához.

A projektre jellemző, hogy az abortusztablettákat be kell tiltani, az igazságminisztériumnak pedig büntetőeljárást kell indítani minden gyártóval és terjesztővel szemben. Az amerikai republikánus párt következő elnökének olyan programot készítettek, amely a disztópiák sötét világába és a középkorba vinnék vissza a szabadság földjét. Ehhez képest az Orbán-rezsim egy virágzó liberális genderállam. Nem szorulnak Orbán oktatására, Orbán ezektől csak tanulhat. Ahogy tanul is, csak kis lépésekben vezeti be, hozzászoktatva a lakosságot.

A Projekt 2025 a legkeményebb bevándorláspolitikát alkalmazná, az illegálisokat táborokba gyűjtené (egyes javaslatok szerint a melegeket is táborokba kellene gyűjteni), a katonaság résztvenne a határvédelemben, hadszíntérré tenné a határt, ami azzal járna, hogy egy idő után egyszerűen lelőnék a határhoz érkezőket, mint ellenséget. A Pentagont átszerveznék, és a „kulturális marxizmus” (értsd: humanizmus, sokszínűség) mételyétől megtisztítanák. A „marxizmus” a legdurvább antiszemita összeesküvéselméleteből került a programba.

A Projekt 2025 gyakorlatilag a fasiszta és náci szélsőjobboldal programja arra, hogy az állam az ideológiájuk szerint épüljön fel és azt rákényszerítse minden emberre, ezúttal is kereszténységnek nevezve a fasizmust. Csak abban lehet bízni, hogy ez annyira szörnyű, brutális, hazug és embertelen, hogy a többség elutasítja. Ez azonban csak akkor történik meg, ha nem hiszk el, hogy ezzel a kereszténységet, a nemzetet és a családot védik olyan szörnyetegek, akiknek az ideológiája Adolf Hitler nézeteivel azonos, csak jobban kódolva.

Semmi új nincs a programban, amit már ne ismerne a világ, ami még ne okozott volna népirtást. Csak a zsidókat kicserélték és/vagy azonosították a melegekkel, és az utóbbi tíz évben a fasizmus és a nácizmus a kereszténység jelszava alatt politikai tényező lett. Ez azt jelenti, hogy az emberiség menetel az újabb vérontás és népirtás felé, amit a demokratikus világ erőteljes fellépés hiányában legfeljebb késleltetni, megakadályozni nem tud.

Az ember semmit nem változik, semmit nem fejlődik. Csak egy rövid időre józanodik ki. Ajándék minden négyéves ciklus, ezért nagyon fontos, hogy 2024-ben Amerikában és Európában a különféle választásokon a normalitás legyőzze az elmebeteg gonoszságot.Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések