Kedves Olvasóink,

köszönjük, hogy egyre többen olvassák a megújult Amerikai Népszavát. Szeretnénk az online kiadásunkat fejleszteni, több hírt adni, naprakészek lenni, még több írást közölni. Kizárólag hirdetésekből és adományokból tartjuk fenn magunkat, ezért szükségünk van az Önök nagylelkű támogatására.

Az Amerikai Népszava független és szabad médium, amely az elmúlt években bizonyította, hogy elemzései helytállóak, az idő igazolja azokat, a nézőpontunk segít eligazodni a hírek hátterét illetően. Az Amerikai Népszava egyedülállóan elvszerű újság, amely ragaszkodik a jogállami Alkotmányhoz, az Orbán-rendszert államcsínynek tartja, Orbán Viktor pártját egy bűnszervezetnek tekinti, amely elfoglalta Magyarországot.

Az Amerikai Népszava szerint az alkotmányos rend megdöntése miatt felelősségre kell vonni Orbán Viktort és bűntársait, a magyar néptől ellopott vagyont törvényesen el kell kobozni tőlük. Az államellenes bűncselekmények mellett Orbán Viktort és bűntársait az igazságszolgáltatás elé kell állítani korrupciós bűncselekmények miatt, vesztegetés, lopás, hatalommal való visszaélés, befolyással való üzérkedés és egyéb bűncselekményekért.

Az Amerikai Népszava az Orbán-rendszer teljes bojkottját hirdeti, az Orbán-rendszerrel való együttműködés felmondását javasolja. Az Orbán-rendszer törvénytelen és illegitim, alkotmányellenes, jogi alapja a „fülkeforradalom”, ami a parlamenti választások önkényes meghamisítása, bűncselekmény. Orbán alaptörvénye illegitim, törvénytelen, érvénytelen.

Az Amerikai Népszava a felvilágosodás eszméit képviseli, a liberális demokrácia elkötelezett híve, az emberi jogok és az emberi méltóság szószólója. Elítél minden elnyomást, zsarnoki uralmat, jogfosztást. A kompromisszumok nélküli elvszerűséget hirdeti, mert minden alku, minden elvtelen kompromisszum a szabadság elvesztésével jár.

Az Amerikai Népszava a gyengék, az erőtlenek, az elnyomottak, megalázottak, szegények és kifosztottak oldalán áll. Felemeli szavát a menekültek ügyében, elítéli a menekültek és a bevándorlók bántalmazását, a velük szembeni jogfosztó magatartást.

Kérjük, támogassa az Amerikai Népszavát erejéhez mérten havi rendszerességgel, hogy még jobban tudjuk képviselni ezeket az értékeket, tudjunk munkatársaknak fizetni, tudjuk az Önök igényeit még jobban kiszolgálni. Segítsenek, hogy az Amerikai Népszava a szabad sajtó egyik fontos képviselője lehessen, és az általa képviselt értékek minél több emberhez eljuthassanak.

Támogathatnak tetszőleges összeggel, vagy a Kohányi Társaság havi 10 dolláros virtuális tagdíjával bennünket. Az adományozás módjáról itt tájékozódhat, és itt tud adományokat küldeni számunkra.

Köszönjük, ha bármilyen kis összeggel is tudja támogatni a munkánkat!