A Washinton Post már 2016. október 24-i számában kimutatta, hogy Trump „hazug sajtó” jelszava közvetlenül a náci Németország szótárából származik. Trump támogatói kiabálták Washingtonban németül a „Lügenpresse” („hazug sajtó”, angolul „lying press”) kifejezést, amely futótűzként terjedt az interneten. Ma a bevándolóellenes szélsőjobboldal jelszava Németországban, de a szó a náciktól származik. Trumphoz pedig a Breitbart és Steve Bannon révén került. Trump talán nem is tudja, hogy Hitlert ismételgeti.

Trump már a kampányban átvette a „hazugsajtózást”, akkor „rigged press”-nek nevezte. Azóta átvette az eredeti kifejezést, amit a német nácik használtak. De Trump nem találta fel a spanyolviaszt azzal, hogy lehazugozza a mainstream médiát. Ma ez az illiberális náci szélsőjobb egyik jelszava. Már 2014-ben az év legcsúnyább szavának választotta a „hazug sajtó” kifejezést (Lügenpresse) a Darmstadti Egyetem nyelvészekből és újságírókból álló független bizottsága. A döntés indoklásában rámutattak arra, hogy a kifejezés már az első világháború idején megjelent a politikai retorikában és a nácik használták a független sajtó általánosító rágalmazására.

A kifejezés a bevándorlás korlátozását követelő szélsőjobboldali Pegida nevű mozgalom (Európai Hazafiak a Nyugat Iszlamizálódása Ellen) tüntetésein terjedt el Európában újra. A média egészének „lehazugozása” azért fontos a demonstrációk szervezőinek, mert a média sokoldalú tájékoztatással szállt szembe a Nyugat iszlamizálódása körüli félelemkeltéssel. A  „hazug sajtó“ szélsőséges kritikusait éppen a sajtó igazmondása zavarja, amely cáfolja és leleplezi a szélsőjobb hazugságait.

A mainstream média azért hazug, mert nem azt a propagandát terjeszti, amit a szélsőjobb hirdet. A valódi sajtó útjában áll a valóban hazug, álhíreket terjesztő propagandának. Ezért a neonácik és újfaiszták elterjedt és bevett gyakorlata, hogy a szakmailag korrekt médiát „hazug sajtónak” nevezi, és megpróbálja a sajtó kontrollját megszüntetni. A cél az, hogy az emberek ne higgyenek a megbízható, valós tényeket közlő, tárgyilagos tájékoztatást nyújtó sajtónak. A demokráciák pedig rendüljenek meg.

Trump a szélsőjobboldal retorikáját vette át, amikor lehazugozza a mainstream sajtót. Legfőbb problémája az, hogy minden kijelentéséről kimutatják, hogy hazugság. Trump mond valami valótlant, előveszik a tényeket, s a tényekkel megcáfolják Trump hazugságait. Trumpot zavarja az igazság, zavarják a tények, amelyek nem erősítik a hazug propagandát. Ezért éppen olyan harcot folytat a mainstream média ellen, mint a nácik, és a nácik mai utódai.

Mindez leginkább a német nyelvben érhető tetten, mert a mai szélsőjobb ugyanazt a szót használja, amit egykor a nácik: a „Lügenpresse” kifejezést a nácik használták a harmincas években a „kommunista és zsidó szócsövek” ellen. A sajtó elleni támadás antiszemita ízű, mert a szélsőséges nacionalisták propagandája és hazugsága ellen mindig a „zsidó sajtó” lépett fel, amikor leleplezte és nevetségessé tette a nacionalisták hazugságait.

A szélsőjobb sajtó elleni támadásának célja mindig a mainstream médiába vetett bizalom gyengítése. A demokrácia alapja a szabad és megbízható sajtó. Ha annak hitelét aláássák, és meginog a sajtóba vetett bizalom, a demokrácia védtelenné válik. Ezért a náci ideológia a sajtót a zsidó világ-összeesküvés részként és eszközének mutatja be, a zsidó világuralom megszerzése érdekében. A sajtó zsidó, s ezért nem a nemzetet szolgálja, hanem a nemzet ellen van. Az igazságot a szélsőjobboldal hazug propagandája mondja, nem a mainstream média.
A kifejezést a náci Németország előtt 1918-ban használták először, amikor a német védelmi minisztérium kiadott egy könyvet „“The Lügenpresse of Our Enemies” („A hazug sajtó a mi ellenségünk”) címmel. A Frankfurter Allgemeine Zeitung szerint a kifejezést Reinhold Anton alkotta 1914-ben. Anton, amely lehet, hogy egy álnév volt, ezt a kifejezést főként külföldi összefüggésben használta az „ellenséges propaganda” leírására. A „külföldről támogatott hazaárulók” sem mai találmány, és egy tőről fakad a mainstream sajtó elleni támadással.

Egy évtizeddel később a Lügenpresse a náci propaganda szlogenjévé vált, a zsidókkal szembeni lejáratásra használták. A „hazug sajtó” Hitler Mein Kampf-jának egyik fontos része és üzenete. A kifejezés a mai napig antiszemita jelentésű, emellett azt jelenti, hogy a gyűlölet nemcsak az újságírók ellen, hanem mindenki ellen irányul, aki ellenzi „a nép akaratát.” Nem véletlen, hogy Trump azt írta Twitter üzenetében, hogy a „hazug média az amerikai nép ellensége”. Ez tőrölmetszett náci üzenet.

A „hazug sajtó” kifejezés a második világháború alatt akkor terjedt el, amikor Hitler a német faj magasabbrendűségét hirdette, a német „felsőbbrendű faj”, amely felülmúlja az összes többi népet, különösen a zsidókat és a szlávokat. Ma is rasszisták és újfasiszták használják Amerikában és Európában is. A „Lügenpresse” fontos eleme volt Goebbels propagandaminiszter eszköztárának, a gyűlöletkeltésnek, amelynek következménye több millió ember halála lett a koncentrációs táborokban. Hitler a „hazug sajtót” be is tiltotta Németországban.

Hitler először még 1920-ban, az NSDAP 25 pontos programjának egyik nagyon fontos pontjában követelte a szándékos hazugságok megbüntetését és a zsidók eltávolítását a sajtóból. A müncheni újságok különösen sokat bírálták, gúnyolták, oknyomoztak utána.
Kancellári kinevezése (1933. január 30.) után néhány hónap alatt felszámolta a polgári demokráciát és a sajtószabadságot. Betiltotta a pártokat, kezdte a kommunistákkal, folytatta a szociáldemokratákkal stb. Természetesen azok a pártok, amelyek önként feloszlatták magukat, jobban jártak, vezetőik, tagjaik egy részét a nácik átvették.
A március 5-i választások után, amelyeken a nácik 44 %-ot kaptak, a folyamat felgyorsult, Sztójay Döme berlini követ egykorú jelentései szerint a tavasz végére már nem maradt olyan sajtótermék vagy újságíró Németországban, amely vagy aki bírálni merészelte vagy tudta volna a nácikat. Sok újságírót letartóztattak, voltak, akiket megvertek, előfordult, hogy az illető a bántalmazásokba belehalt. Miután a hazai sajtót elintézték, dühük a Németországot, a német népet (értsd: az NSDAP-t, az SA-t, a Pártot, sőt a nép vezérét) bírálni merészelő külföldi sajtótermékek ellen fordult. Ezeket nem tudták betiltani, ezért elhatározták, hogy megbüntetik azokat, akik hazug híreket, rágalmakat terjesztenek arról, hogy Németországban üldözik a másként gondolkodókat.

A mainstream média hazugozása náci örökség, a náci propaganda eszköze. Donald Trump ezt használja ma Amerikában. A nácizmus, a náci propaganda bevonult a Fehér Házba.