Igazi profasiszta programot hirdetett meg a Momentum Mozgalom alelnöke, Soproni Tamás. Mindez világos és letisztult politikai program része, amely összhangban áll a Fekete-Győr András elnök által korábban elmondottakkal.

Ne lepődjön meg senki, ha ismerős dolgokat hall. Soproni szerint „a Momentum Mozgalom igazi feladata az, hogy „befejezze a rendszerváltást”. Azt hinné az ember, hogy a Fidesz már befejezte, letarolt mindent, amit lehetett, miután hasonlóképpen ígérte. Felszámolta, véget vetett neki, elásta, a helyét sóval hintette be. Létrehozta az újfasiszta rendszerét, a NER-t. Mit lehet ezen még jobban befejezni?

A Soproni által elmondottak szerint tényleg van még mit lerombolni, s az utolsó szögeket be lehet verni a demokratikus jogállam koporsójába. Eddig annyi megmaradt belőle, hogy van jobboldal és baloldal, ha demokrácia nincs is. A hamis látszatát Orbán sem számolta fel. Ezt most megtenné a Momentum, megbélyegezve előre mindenkit, aki merészel jobb- és baloldali lenni. De főleg baloldali.

Olyan embereket keresnek, mondta Soproni Tamás alelnök, „akik felül tudnak emelkedni a Magyarországot megosztó jobb- és baloldaliságon, hajlandóak cselekedni és közösségben gondolkozni”. Ez a demokrácia felszámolása. Aki megosztónak nevezi a pluralizmust, a politikai érdekérvényesítés lehetőségét, az köznapi értelemben fasiszta.

Hallgassunk bele, mint mond még a Momentum. Szerintük „a magyar nemzet a családunk”. Itt van egy újabb „nemzeti” párt, annak minden hozományával együtt. Aztán azt mondja Soproni, hogy vidéken megalakítják a „cselekvés köreit”. A Fidesz ezt polgári köröknek nevezte. Ilyen neveket diktatúrákban adnak a közösségeknek, demokratikus pártok helyi szervezeteket hoznak létre.

A „jobb- és baloldaliságon felülemelkedő” emberek cselekvő körei, akiknek családjuk nem a családjuk, hanem a nemzetük, azt jelenti, hogy a közösség érdekei az egyéni érdekek fölé kerülnek. Az egyéni jogok a „közjónak” rendelődnek alá, eltűnik a pártos szembenállás, csak megoldandó közös feladatok vannak. Ez maga a centrális erőtér, az egyén feloldódása a köz érdekében a semmiben. Mindezt egy politikai erőben, amely feloldja a szembenállást, az ellentéteket önmagában. Ez valami borzalom.

A Momentum üzenete, hogy nincs szükség se jobboldalra (ennyiben Orbán is ellenfél), se baloldalra (baloldalra különösen nincs), mert ezek megosztanak. Amerikai filmekben lehet látni ilyet. Amikor a Momentum rendszere megvalósul és tökélyre emelkedik, akkor figyelik az embereket, nincs-e valami jobboldaliságra vagy baloldaliságra utaló gondolatuk, szavaik, mert akkor deprogramozásra szorulnak.
Akinek eddig kétségei lettek volna, hogy nincs átgondolva a Momentum stratégiája, az téved. Kijátszanak minden demagóg kártyát, amivel uszítani lehet, az általánosításokkal, leegyszerűsített üzenetekkel manipulálni lehet mindenkit. A 27 év egybemosása, a 2010 előtti jogállamban előfordult korrupciós ügyek alapján mindenki tolvajnak bélyegzése után, Fekete-Győr bedobta most az ügynökkérdést is.

Az ügynökkérdés nagy mulasztása a magyar közéletnek, és a teljes nyilvánosság segítene abban, hogy a volt ügynököket, akik más formában ma ugyanazt csinálják, amit azelőtt, ki kellene vonni a forgalomból. Nem úgy, mint ahogyan az átvilágítási törvény tette, hogy az illetőre bízta, hanem kötelező érvénnyel. Azért is fontos lenne a teljes nyilvánosság, hogy ne lehessen senkit alaptalanul vádolni az ügynökmúlttal, s azért is, hogy ne lehessen többé a sejtetéseket poltikai célra felhasználni.

Fekete-Győr azonban ezt az egész rendezetlen kérdést máris a kollektív gyanú keltésével manipulációra használja. „Baromi szomorú, hogy ott tart ma a politika, hogy minket, huszon-, harmincéves embereket próbálnak külföldi ügynököknek beállítani” – mondta. Majd egy logikai bakugrással ezt összemossa a rendszerváltás előtti ügynökökkel, mintha a kettőnek bármi köze lenne egymáshoz.

A Fidesz kriminalizálja és a civilek alapvető jogait vitatja el, mikor a civilszervezetek tagjait külföldi ügynököknek nevezi. Tudomásunk szerint a Momentummal kapcsolatban ilyen vád nem hangzott el. Erre a megjegyzésre azért volt szükség, hogy ügynöközni is lehessen. Így folytatja: „Ha ügynököket és besúgókat akarunk keresni, akkor azokat a politikai elitben keressük.”

E gondolatsornak minden szava hazugság, miközben hatékonyan uszít mindenki más ellen, akik a közéletben vannak. A populizmus és a demagógia itt is megjelenik az elitellenesség képében, és látszólag baloldalról kijátssza az elitellenesség kártyáját. Válogatás nélkül volt mindenki ügynök a mai politikai elitben, akik ráadásul a Magyarországot megosztó jobb- és baloldalban gondolkoznak. Máris két ok, hogy együtt tűnjenek el. Ehhez jön a harmadik, hogy valamennyi tolvaj, a negyedik pedig az, hogy az elmúlt 27 évért együtt felelősek, és ebben a felelősségben nincs különbség. Ez mind szemenszedett hazugság, de jól hangzik.

Még az is hazugság, hogy az ügynököket csak a politikai elitben kell keresni. Vannak volt ügynökök azok között is, akik nem a politikai elitben vannak. Ezen kívül Ungváry Krisztián és más kiváló történészek a politikai elittel szemben elég alapos feltárásokat végeztek, és Fekete-Győr elhallgatja azt is, hogy volt két ügynökbizottság, amely a rendszerváltás utáni kormányok tagjait átvilágította 2003-ig.

Az is hazugság, hogy „Nemzetbiztonsági kockázatot hordoz, hogy az ügynökaktákról nem tudunk semmit, hiszen a politikusokat, a saját vezetőinket mind az oroszok, mind más nagyhatalmak, mind a magyar maffia zsarolhatja. Ez probléma, úgyhogy ennek egyszer és mindenkorra véget kell vetni”. Jön a momentum, és ennek véget vet, ide tessék majd az ikszet húzni, mert ha sok ikszet húznak, akkor 750 milliónál is több pénz jön, és sikerülhet az a terv, hogy a Momentum mindenkit eltüntet, és egyedül kormányozza az országot.

Természetesen, a 2003. évi III. törvény értelmében bárki bemehet az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárába (ÁBTL), és bárkinek kikutathatja az ügynökmúltját. Az „ügynökaktákat” azért sem lehet nyilvánosságra hozni, mert olyan ügynöklista, amit Józsi bácsi gondol Kiskunbüdöskén, nincs. De bárkit ki lehet kutatni az osztálynaplókból. Nem igaz, hogy ez a nemzetbiztonsági kockázat, ügynökmúlttal még senkit nem zsaroltak sem az prpszpk, sem más nagyhatalmak, sem a maffia, mert ha nyilvánosságra kerül, annak sincs semmi következménye. Vannak mai nemzetbiztonsági kockázatok, csak azok nem hangzanak ilyen jól.

Minden demagóg hazugságnak van igazságmagva, ezeknek is. Helyes lenne az ügynökmúlt teljes nyilvánossága és a volt ügynökök teljes eltiltása a közszerepléstől, sajtótól, válogatás nélkül és nem önkéntes alapon. Főként azért, hogy újdemagógok ne tudják felhasználni az ügy rendezetlenségét arra, hogy populista ígéretekkel rávegyék újra az embereket.

Mert mindez a sok hazugság és csúsztatás ugyanazt a célt szolgálja: el akarnak mindenkit takarítani válogatás nélkül, és az újabb „rendszerváltás befejezését” úgy képzelik el, hogy megszüntetve a jobb- és baloldalt, mindenkit önmagukban feloldva hozzák létre a hatalom kizárólagos gyakorlását a Momentumban. Ez egy politikai falanszter. Azért lehet még valaki baloldali vagy liberális, vagy az mostantól nemzetellenes, később esetleg be is tiltják?

Ez egy újabb fasisztoid kezdemény, amely rosszabb lesz a Fidesznél. Lassan Orbánban kell reménykedni, mert ezek nála is rosszabbak. Ezek annyit sem engednének meg, amennyit Orbán. Abban bízhatunk, hogy a parlamentben majd lehull az álarc. S előbb, mint ahogy az emberek elfelejtik, hogy volt jogállam, a demokrácia pedig az érdekérvényesítés eszköze, ahol világnézetileg szembenálló pártok szabadon versenyeznek egymással.

Nem a Momentumban olvadnak össze.

Bartus László