2024, március4, hétfő
KezdőlapFesz leszA Hit Gyülekezete felbomlását készíti elő a Németh család, mentik ki a...

A Hit Gyülekezete felbomlását készíti elő a Németh család, mentik ki a vagyont

-

A Hit Gyülekezete vagyonának szisztematikus átcsoportosítása azt a célt szolgálja, hogy a Hit Gyülekezete felbomlása után minden Németh Sándor és családja kezében maradjon. Ezt a régóta megfogalmazódott feltételezést támasztja alá Németh S. Judit, Németh Sándor feleségének interjúja a hit.hu oldalán. Németh S. Judit azt állította, hogy a Hit Gyülekezete Németh Sándor után felbomolhat és a kivált részek hálószerűen működhetnek együtt. Ez azt jelenti, hogy Németh Sándor után elvetik azt a teológiát, ami alapján a Hit Gyülekezete egy ember korlátlan hatalmára épült és piramis szerűen épült fel.

Ennek oka, hogy nincs a családban olyan ember, akinek „karizmáját” elfogadná a többi vezető, a családon kívül pedig senkinek nem adnának akkora hatalmat, mint Németh Sándornak. Inkább elengednék az elégedetlenkedőket, megtartják a hozzájuk hűségeseket egy kisebb gyülekezetben, amely továbbra is a család tulajdona lenne. Megtartanák a család kezében a jelenlegi Hit Gyülekezete vagyonát, ingatlanjait és intézményeit, amelyet fokozatosan írnak át a családtagok nevére, de később akár értékesíthetnek is.

Eszerint megvan a terv az öröklésre és a Németh Sándor utáni időkre. Nem erőltetik, hogy egyben maradjon a jelenlegi megagyülekezet annak minden terhével, költségével és felelősségével együtt. Mehetnek a „lázadó” kiskirályok, önálló gyülekezetekként kiválhatnak a Németh család vallási-üzleti vállalkozásából, és sütögethetik a saját pecsenyéjüket, viszont a közös vagyonból nem kapnak semmit. A „kis némethsándorok” üres zsebbel és egy lyukas nadrágban mehetnek el. A vagyon ugyanis az anyagyülekezet nevén van, még az a vagyon is, amit a vidéki gyülekezetek tagjai adtak össze, és az megmaradna a Németh család kezében maradó, összezsugorodó anyagyülekezetben. A vagyon egy részét addig már át is írják a Németh család tagjainak nevére, kiviszik cégekbe, és a többségi tulajdont a családtagok nevére írják, mint az ATV esetében. Nyilván a készpénzt is menekítik ki rohamtempóban.

Németh S. Judit formálisan a Hit Gyülekezete presbitere, a zenei szolgálat vezetője és a Szent Pál Akadémia főigazgatója, személyében azonban a gyülekezet legfőbb irányítója lépett a nyilvánosság elé, aki a háttérből irányítja az egész gyülekezetet, beleértve Németh Sándort, a vezető lelkészt, a férjét is. Ezért figyelemre méltó, amit az interjúban a jövőre vonatkozóan elmondott. Ez annál is érdekesebb, mert Németh Sándor és felesége negyven éve azt tanítja, hogy a piramis jellegű struktúra az egyház bibliai formája, ami gyakorlatilag a pápasággal azonos forma, csak a pápánál nagyobb hatalommal. A „tanítás” szerint a gyülekezet egy ember (a „szolgálati ajándék”) karizmájára épül, ezért őt illet meg minden pénz és minden hatalom. Mivel Németh Sándor fia nem alkalmas a gyülekezet vezetésére (ahogy a súlytalan vejeinek egyike sem), a család nem tud kiállítani egy utódot Németh Sándor után, ezért megváltozott a „teológia”.

Eszerint az egyház önálló és szabad helyi gyülekezetek hálójaként is működhet, ami azt jelenti, hogy a Németh család azt tervezi, hogy a kilépő gyülekezetek fölött továbbra is gyakorolna valamiféle kontrollt, de az engedelmességet és az alávetettséget nem erőlteti, mert annak súlyos következményei lennének. A Hit Gyülekezete látványosan összeomlna. Inkább elengedik majd azokat, akik menni akarnak, és próbálják őket egy hálózaton belül kontroll alatt tartani. Németh S. Judit ezt mondta: „Nem tudjuk, húsz év múlva kik lesznek a gyülekezet élén, előfordulhat, hogy hálózatként működünk majd. Nem biztos, hogy Isten (akár utánunk) egyetlen vezetőt támaszt majd. Az lenne a nagy áldás, és hiszem, hogy van rá lehetőség, ha a gyülekezetek hálózat szerűen, egymást támogatva és harmóniában működnének; ha a szolgálati stílusokban fennálló esetleges különbségek ellenére az alapvető elvekben megmaradna az egység.”

Ez azért döbbenetes, mert a Hit Gyülekezete negyven éve tagadja, hogy az egyház hálóként épül fel. Gyakorlatilag egy parancsuralmi rendszerben a Németh család tulajdonaként működik. Aki megkérdőjelezte ezt a struktúrát, lázadóként üldözték, egy életen át átkozták, lejáratták, bemocskolták, igyekeztek tönkretenni az életét. Azokhoz a bibliai lázadókhoz hasonlították, akik alatt megnyílt a föld. Németh Sándor egyesekre azt mondta, hogy „elevenen szálljanak a pokolba”. Németh S. Judit mostani interjúja rávilágít, hogy mindennek semmiféle bibliai alapja nem volt, mert ha az érdekeik úgy kívánják, akkor egy pillanat alatt bevezetik a hálószerű működést, és elengedik azokat, akiket nem tudnak beterrorizálni a család uralma alá. A negyven év alatt összeharácsolt vagyont pedig megtartják. Látszik, hogy a pénz fontosabb mindennél.

Az eddig is látható volt, hogy a Németh család tudatosan készül a jövőre és a generációváltásra, hogy a Hit Gyülekezete és a vagyona megmaradjon a család tulajdonában. Németh S. Judit elképzelhetőnek tartja, hogy a Hit Gyülekezetét nem tudják átmenteni, ha Németh Sándor egyszer befejezi, meghal vagy már nem lesz képes ellátni a feladatát. Németh Sándor fia tipikus NER-lovag (a felesége a NER-ribancoknak nevezett celeb hölgykoszorú tagja), elvilágiasodott, aki láthatóan szégyelli a vallást, a szektát, és a világi aranyifjak életét éli. Németh S. Szilárdot, az ATV vezérigazgatóját, Németh Sándor fiát hiába próbálták „felkenetni” Marilyn Hickey amerikai prédikátor által baráti alapon utódnak. Azzal, hogy Németh nem bízott meg másban, csak a saját fiában, aki bábként hajtja végre az utasításait az ATV élén, kijelölte a gyereke pályáját, aki a média világából nem vágyik vissza egy vallási vállalkozás vezetésére, ahol prédikálni kellene, hogy jöjjön a pénz.

Ha a Németh család nem tud ugyanolyan egyszemélyes kontroll nélküli vezetőt állítani az egész gyülekezet élére, akkor másnak nem engedik át a Hit Gyülekezetét, hogy ugyanolyan hatalma legyen és tulajdonaként bánjon vele, mert akkor kikerül a vagyon és az irányítás a család kezéből. Márpedig a Hit Gyülekezete a Németh család üzleti vállalkozása. Ezért Németh S. Judit már elképzelhetőnek tartja, hogy a Hit Gyülekezete felbomoljon, darabokra hulljon, amely laza baráti hálót alkothat, s csak egy kisebb rész maradna meg a Németh család kezében, a családhoz hűséges emberekkel. Viszont a teljes vagyon nekik maradna meg, Németh Sándor adómentesen összelopott vagyonát a gyerekei örökölnék meg. A katolikus egyházban a papi nőtlenséget ennek megakadályozására tartják fenn. Németh a végére az a katolikus pápa lett, aki megkerülte azokat az akadályokat, amelyek a katolikus egyházban az önző érdekei útjában álltak.

Németh lelepleződött, mint adócsaló és tolvaj, képesítés nélküli állelkész, aki minden elemében bibliaellenes egyházat vezet. Bartus László Fesz lesz című könyve ezt minden oldalról alátámasztotta. Németh megroggyant, heteken át csak a pénzről tudott beszélni (arról, ami a szívében volt), a pénzhez való jogát bizonygatta. Azokban a hetekben felgyorsultak a tárgyalások az Orbán-kormánnyal való „konkordátum” ügyében. Villámsebesen aláírták a megállapodást arról, hogy a Hit Gyülekezete intézményrendszerét eltartja az állam, a magyar adófizetők fizetik a Hit Gyülekezete, az „önfenntartó egyházmodell” intézményeinek számláit.

Erre azért is szükség volt, mert a könyv hatására felére esett vissza a Hit Gyülekezete létszáma, míg a járvány kezdetén tartósan 50 ezer fölött nézte a Hit Gyülekeete tagsága Németh Sándor online prédikációit. A könyv megjelenése után ez a felére csökkent, és a világ minden tájáról, a budapesti és a vidéki gyülekezetekből nem tudják átlépni a 25 ezer fős nézettséget. Márpedig a Hit Gyülekezete tagjainak legfőbb tevékenysége Németh Sándor hallgatása, ezért az egykor 70 ezer fősnek nevezett Hit Gyülekezete jelenlegi taglétszáma nem éri el a 25-30 ezer főt. Ez azt jelenti, hogy a tizedfizetők száma és a bevétel is a felére csökkenhetett, a felduzzasztott intézményrendszer pedig eszi a pénzt. Ebben segít az a megállapodás, amit Semjénnel kötöttek, és amely leveszi az intézmények anyagi terheit a Németh család válláról. Ezzel párhuzamosan pedig a gyülekezeti vagyon koncentrációja, cégekbe való kivitele és magánvagyonná tétele zajlik.

Ez abból látszik legjobban, hogy a vidéki gyülekezetek épületei, gyülekezeti házai is a központi Hit Gyülekezete nevén vannak, mivel a vidéki gyülekezetek nem önálló jogi személyek. Ezért a Hit Gyülekezete felbomlásával a nagy egészből kilépő budapesti szakadárok és vidéki gyülekezetek távozhatnak a Hit Gyülekezetéből, ám üres kézzel (de legalább élve). A Németh családhoz hűséges erők és a család szolgálatában állók a kicsire zsugorodott anyagyülekezetet tartanák meg, de kezükben maradna a Hit Gyülekezete teljes vagyona, ingatlanjai, intézményei. Ezek egy részét elkezdték a Németh család tagjainak nevére írni, vállalkozásokba fektetni, és ez a folyamat az ATV lenyúlása után nyilván folytatódik a Hit Parkkal bezárólag. Ezeket később akár értékesíteni is lehet vagy más célra hasznosítani. Ha Németh Sándor meghal vagy alkalmatlanná válik a biznisz működtetésére, Németh S. Judit bejelentése szerint szabadon engedik a Németh család uralma ellen fellázadó helyi pásztorokat, kiskirályokat, de a vagyonból nem kapnak semmit. Ami a közösség vagyona volt, az formálisan is a Németh család, Németh Sándor gyerekeinek magánvagyona lesz.

Nem tudni, hány részes lesz a Németh S. Judittal készült, szelektív emlékezetről tanúskodó interjú, amely a Hit Gyülekezete állandóan változó történetének újabb darabja, de ez csak az első rész, mert ezek az emberek soha nem tudnak elmondani valamit egyetlen lapszámban. Az interjú ezúttal a gyülekezet gimnáziumának Bornemisza Éter című lapjába készült. Németh S. Judit ebben beszél a Hit Gyülekezete jövőjéről is. A Hit Gyülekezete propagandakiadványaiban soha nem arról esik szó, amire a jól megválasztott „riporterek” kíváncsiak, hanem arról, amiről az interjúalany beszélni akar. A „riporter” előre megkapja a témákat, hogy miről kell kérdeznie, mert ezek minden esetben öninterjúk.

Ez azt is jelenti, hogy a hetvenéves Németh Sándor megkezdte a Hit Gyülekezete irányított és a Németh család által vezényelt felbomlásának előkésztését, a vállalkozás karcsúsítását és a vagyonnak az örökösei kezébe való átmentését. A teológia újabb kanyart vesz, Isten megint megváltozik és meggondolja magát, s ellenkezőjét teszi annak, amiért eddig képesek lettek volna embert ölni (Németh arra tanította a gyülekezete tagjait, hogyan átkozzák halálba azokat, akik az ő korlátlan és diktatórikus elnyomása ellen „lázadni” mertek). Megkezdődött a tervszerű visszavonulás, a pénz és a vagyon kimentésének előkészítése, a család vagyonának és tevékenységének szekularizálása. A vallási bizniszben szerzett vagyont a világi életbe forgatják át. A végén a Németh gyerekek kifarolnak a kiürített szektából és elsétálnak több tízezerember negyven éven át fizetett pénzével és vagyonával. A csóró, lepusztított szektával pedig vergődjön, aki akar.

Azon kívül, hogy Németh mindenkit hülyének nézett, kihasznált, lelkileg, szellemileg és anyagilag kifosztott, egy életen át a terrorja alatt tartott, az elvilágiasodott családja pedig kivonul a vallási bizniszből, maga mögött hagy ezreket, akiket hamis evangéliummal, vallásos tévtanításokkal, félelemmel, kárhozattal és a pokollal való fenyegetéssel fertőzött meg. Tönkrement életek, halottak szegélyezik az útját. Kiemelkedő érdemei vannak a magyar demokrácia, a demokratikus jogállam szétverésében. Majd amikor nem tudott a fiából „karizmatikus prédikátort” faragni, mert szüksége volt rá a közvélemény manipulálásához, a Németh család a csórókból Isten nevében kicsalt milliárdokkal angolosan távozik. Amíg a szolgák működtetik a bizniszt, addig megy, aztán ha lenyúltak mindent, akkor ráhagyják valakire és lelépnek.

A sok sérült, valláskárosult, lelkileg beteggé tett embert pedig gyógyítsa, aki akarja vagy tudja. Csináljon végre valamit az Isten is, az a dolga.







Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések