2024, május22, szerda
KezdőlapAmerikaAz ATV hamis prófétája a Trump iránti tiszteletlenséggel okolta a Las Vegas-i...

Az ATV hamis prófétája a Trump iránti tiszteletlenséggel okolta a Las Vegas-i vérengzést

-

A CNN, a Washington Post, a Huffington Post és az amerikai sajtó mértékadó orgánumai  adtak hírt róla, hogy Pat Robertson szélsőjobboldali tévéevangélista, a „The 700 Club” című műsorában azt mondta, hogy a Trump iránti tiszteletlenség a Las Vegas-i tömegmészárlás oka. Hozzátette még az amerikai himnusz iránti tiszteletlenséget is, amivel azokra a fekete amerikai-futball játékosokra célzott, akik a feketéket érő faji megkülönböztetés ellen térdre ereszkedéssel tiltakoznak a himnusz elhangzásakor. Ez a legnagyobb tisztelet jele.

Pat Robertson nem ismeretlen Magyarországon, mert az ATV sugározza magyarul a „700-as klub” műsorát, miután Pat Robertson Németh Sándor vallási vállalkozó, ATV-tulajdonos, a Hit Gyülekezet vezetője amerikai pártfogója. Pat Robertson vallási egyeteme adott Németh Sándornak – elvégzett stúdiumok és szakdolgozat nélkül – diplomát. Az ATV nem más, mint Pat Robertson CBN nevű tévécsatornájának (The Christian Broadcasting Network) magyar utánzata, amelynek küldetése, hogy a napi politikát saját vallási szemszögéből értelmezze, s a hívőkön kívül az egész közvéleményt ennek megfelelően manipulálja. Saját próféciáihoz igazítja a valóságot és a világot.

Németh Sándor és Pat Robertson ugyanahhoz a vallási irányzathoz tartozik, amely az egyik legnagyobb támogatója Trumpnak, és mindkét tévéevangélista hasonlóképpen látja a világ történéseit és annak okait. Pat Robertson ismert hamis próféta, akinek istenképe egy olyan Istent mutat, aki a bűnökért a Las Vegas-i tömegmészárláshoz hasonló csapásokkal bünteti a világot, benne Amerikát. Ha Isten olyan lenne, amilyennek Robertson és a karizmatikus álpróféták mondják, akkor nem egyszülött fiát adta volna a bűnös világért, nem feláldozza önmagát érte, hanem elpusztítja a világot, Pat Robertson és magyar barátai legnagyobb örömére és megelégedésére.

Robertson a Las Vegas-i áldozatok meggyalázásával süllyedt legmélyebbre, mert szerinte őket büntette Isten egy négy évre megválasztott elnök iránti „tiszteletlenség” miatt, ami alatt a szabad véleménynyilvánítást, s a szólásszabadságot kell érteni. Ráadásul, a country-fesztivál közönsége jellemzően a déli államok lakói közül kerül ki, sokan hívő keresztények, sokan Trump hívei (a Robertsonhoz hasonló hamis próféták hazugságai miatt), akiket Isten a velük szemben álló politikai nézetű emberek Trump iránti tiszteletlensége miatt mészárolt le. Pat Robertson Istent ugyanolyan elmeháborodott gyilkosnak mutatja be, mint amilyen a tömegmészárlás elkövetője volt.

Íme a felvétel:

Ebből nagyjából mindenki láthatja, hogy a Hit Gyülekezetének és testvéregyházának milyen istenképe van. A Hit Gyülekezete szennyblogja Pat Robertsont már meg is védte. Ebben az a különösen érdekes, ahogy ez a Trump-imádó pünkösdi-karizmatikus irányzat a Biblia totális félremagyarázásával a „tekintélyt” és a „tekintély” iránti tiszteletet értelmezi. Mert a Trump személye iránti tiszteletlenség mögött szerintük az Isten által adott „tekintély” elleni lázadás áll. Isten ezért képes tömegmészárlást rendezni. Szerinte a „tekintéllyel” szembeni tiszteletlenség felborítja a világ isteni rendjét, és ennek következménye az ámokfutás.

Bezzeg, ha tisztelnék Trumpot, nem lenne se hurrikán, se tömeggyilkos, ahogyan nem volt ugyebár abban a nagyszerű korban sem, amikor a katolikus egyház ezt a tekintélyt állami erővel megkövetelte magának és az állam vezetőinek. Ez a hamis tekintélytisztelet innen származik: a tekintélyelvű feudális társadalmak, a pápaság ugyanerre a bibliamagyarázatra épült. Csakhogy Jézus a Bibliában egészen másra építette a tiszteletet és a tekintélyt. A tekintély alapja a szeretet, és aki a legnagyobb akar lenni, az legyen mindenki szolgája. De ha tehetnék, ezek visszahoznák a sötét középkort, és hajlongani kellene előttük és Trump előtt. A tekintélyről szóló hamis tanítás varázslás és manipulálás, kontroll a lelkek fölött.

A hatalmaskodás evilág törvénye szerint van, nem az Isten országa törvényei szerint. Az éppen fordítva működik. Ezért vannak a karizmatikus-pünkösdi gyülekezetekben elnyomó, a hívőket taposó diktatúrák, mint amilyen a Hit Gyülekezete is, mert a „tekintélyről” szóló hamis tanításra épülnek. Ezek mind szekták. Nem véletlen, hogy eljutnak a világi államot befolyásolni, uralni akaró pozícióba, és Istenre hivatkozva fenyegetik az embereket. Még akkor is az ő „tiszteletlenségüket” hibáztatva, amikor egy elmebeteg lemészárolja őket.

Robertson logikája az, hogy a Las Vegasban végrehajtott lövöldözés, amelynek során egy déli keresztény fehér férfi 59 embert gyilkolt le, Isten büntetése azért, mert az amerikaiak nem tisztelik eléggé az ugyancsak erősen elmeháborodott jeleket mutató elnöküket, Donald Trumpot. Robertson logikája szerint Isten bünteti ezzel Amerikát és Isten lövette le azt az 59 ártatlan embert, aki az ámokfutás áldozata lett. Az, hogy Trump tiszteli a legkevésbé az állam intézményeit, az Isten teremtményeit, a Biblia alapelveit, nem számít. A katolikusok teológiájának megfelelően a „szék” megszenteli a személyt. Ha homofób, akkor pláne, mert akkor csinálhat bármit, ő „Isten embere”.

Az épeszű „evilági” sajtó rámutat arra, hogy Trump az, aki nem tiszteli a veteránokat, mint John McCain szenátort se. Nem tiszteli az elnöki pozíciót, amelyet minden hazug és ostoba twitter-üzenetével lejárat. Ő idézi elő az elnöki poszttal szembeni tiszteletlenséget. A hamis próféták az emberi tekintéllyel szembeni tiszteletlenséget Isten iránti tiszteletlenségnek is tartják. Hasonlóképpen a személyükkel szembeni minden jogos kritikát is a tekintély elleni lázadásnak tekintenek. Logikájukban azonban van egy hiba: az emberek tekintélye is alá van rendelve egy nagyobb tekintélynek.

Az amerikai elnök nem a legnagyobb állami tekintély, hanem az amerikai alkotmány az. Az amerikai elnöknek is alá kell rendelnie magát az amerikai alkotmánynak. Ez az alkotmány pedig feljogosítja a polgárokat arra, hogy szabadon véleményt nyilvánítsanak, akár még az elnökről is. Hasonlóképpen az egyházban is, az egyházi vezetők, pásztorok, lelkészek nem a legfőbb tekintélyek, hanem az Isten Igéje az. Nekik is alá kell vetni magukat az Igének. Pál apostol megmondta, hogy a hamis pásztoroknak ellene kell állni, és ne tűrjék a hívők, hogy felfalják őket. Az olyan pásztor, aki képletesen „veri” a szolgatársait, nagy büntetésre számíthat. De Isten még őket sem egy golyószóróval bünteti, ahogy azt ők szeretnék tenni az ellenségeikkel.

Pat Robertson minden emberi és nemzeti tragédia okát Isten közvetlen beavatkozásának tulajdonítja. Szerinte a World Trade Center lerombolása a homoszexuálisok miatt volt. Isten azért „ölt meg” háromezer embert, mert Amerika támogatta a melegházasságot. Meghalt egy gyilkos terrortámadásban háromezer ártatlan ember, akiknek nagyobb része nem volt homoszexuális, sőt sokan istenfélő keresztény emberek voltak, de egyetlen meleggel nem lett kevesebb, egyetlen melegházasság nem maradt el. Isten póruljárt, melléfogott. Nem jött be a terve, hogy majd ettől nem lesznek melegek a melegek. Kár volt ölni.

Ezek a „szuperszellemi” nagyokosok, akik mindent tudni vélnek a láthatatlan világról, de a látható világban sem vesznek észre semmit, amit még egy józan ateista is azonnal meglát, a legkisebb szemrebbenés nélkül bombáznának le bármilyen országot a hamis próféciáik és a torz bibliamagyarázataik alapján, vagy öletnék meg bármelyik ország vezetőjét, ahogy az észak-koreai diktátorral kapcsolatban is erre buzdítottak. Tömény butítás és uszítás ez az egész. A liberális Európai Unió ellen uszítanak, mert majd az lesz az Antikrisztus birodalma szerintük, és annyit nem vesznek észre, hogy addig nincs világdiktátor, amíg a jogra épülő liberális demokrácia létezik. Ők emelik fel az antikrisztusokat, a törvénytaposók, a „parázna asszony” oldalán állnak. Démonokról tanítanak, miközben nem tudnak róluk semmit, csak babonás embereket nevelnek ki, akik mindentől félnek, és ők uralkodnak rajtuk.

Pat Robertson, Németh Sándor példaképe szerint Haitin azért volt földrengés 2010-ben, mert „lepaktáltak az ördöggel”. Persze, Isten nem érző szívű misszionáriusokat küld oda, hanem földrengést. Ha ilyennek gondolják az Istent, mit gondolnak az ördögről? Ez fel is menti ezeket a pénzéhes „keresztény” milliárdos vezetőket a könyörület és segítségnyújtás alól, mert akkor megérdemelték, amit kaptak. Ezért nem nyitja ki némelyik dollármilliárdos pásztorfióka a gyülekezete csarnokát, amikor jön az árvíz, és az emberek nem tudnak hova menni. Csak amikor megírja az „istentelen”, gonosz liberális sajtó, amelyben több alázat és együttérzés van, mint ezekben a „tekintélyük” gőgjétől nem látó hamis pásztorokban, csak akkor képmutatóskodnak. A szerencsétlen, tudatlan haitiak paktáltak volna le az ördöggel? Ki folytat feketemágiát és ráimádkozást „szellemi harc” címén? Ez mágia, boszorkányság.

De ha őket éri valami baj, akkor az nem Isten büntetése, hanem az ördög támadása. Ha más lesz beteg, szegény, üldözött, ártatlanul legyilkolt, akkor a bűnösök tehetnek róla: ő maga és más bűnösök. Bennük nincs bűn, ők olyanok, ahogyan a farizeusok imádkoznak, ujjal mutogatva a vámszedőkre, miközben ők maguk a legnagyobb vámszedők. Még a 700-as klub elnevezése is onnan származik, hogy 700 embernek kellett havi 10 dollárt befizetni, hogy a CBN csatorna megmaradjon. Ők voltak a „700-as klub”. Eközben Pat Robertsonnak magánrepülőgépe van. Akinek nincsen magánrepülőgépe, az nem jól imádkozik, vagy nem eleget. Ám az anyagi különbség abból is fakadhat, hogy a pénzt ezek fizetik, azok kapják.

A „tekintély” mellett csak egy dolog van, ami hasonló fontossággal bír e keresztény vallási vállalkozók számára: a pénz. A „700-as klub” műsorában is az egykori Kék Fény telefonos kisasszonyaira emlékeztető csóró nők veszik a pénzfelajánlásokat, a kártyaszámokat, és a képernyő alján futó telefonszámokat kell hívni azoknak, akik áldottak akarnak lenni. De az ő pénzükből a hazudozó hamis próféták lesznek „áldottak”, az ő gazdagodásuk az Istenre van bízva, álljon jót magáért ő.

A pénzt azonban nem sajnálja senki, vigyék. Hiszékeny embereket annyi minden mással is becsapnak. Ennél nagyobb kár, amit a lelkekben okoznak, a szuperszellemi hazugságaikkal, a bűncselekmények áldozatainak meggyalázásával, a bűnösök elleni gyűlöletkeltéssel, és a politikai életbe való beavatkozásukkal. Azzal a manipulációval, amivel félrevezetik a hívőket és manipulálják a hitetleneket is. Ezeknek egyetlen szerencséjük az, hogy Isten nem olyan, mint amilyennek ők gondolják. Mert ha olyan lenne, akkor ezek a hamis próféták már rég a kínok kínjával pusztultak volna, amit ők kívánnak azoknak, akik nem értenek velük egyet.

Ezek befolyása a világra életveszélyes. Ezek félreértelmezik a bibliai próféciák idejét, és az abban foglaltakat ők maguk akarják előidézni. Ezek már kirobbantották volna a harmadik világháborút. Ezek azt képzelik, hogy ők irányítják a világot. Ha nincs elég földrengés és nincs elég hurrikán, ha nincs elmebeteg tömeggyilkos, előbb-utóbb maguk gondoskodnak a bűnös világ megbüntetéséről. Ezek még azt sem vették észre, hogy az ószövetség elmúlt, és időközben volt egy megváltás. Ha az ószövetség még érvényben lenne, őket először is meg kellene kövezni.Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések