2024, június23, vasárnap
KezdőlapFesz leszAz Orbán-család ügyvédjének irodája simítja el Németh Sándor ügyeit

Az Orbán-család ügyvédjének irodája simítja el Németh Sándor ügyeit

-

Krimibe illő összefüggések szálai sejlenek fel Németh Sándornak, a Hit Gyülekezete vezető lelkészének fideszes kapcsolatai révén. Németh Sándor ügyeit az SBGK Ügyvédi iroda vette át, amelynek társtulajdonosa Bajkai István, az Orbán-család tagjait is képviselő ügyvéd, fideszes országgyűlési képviselő, a VII. kerület volt alpolgármestere. Az SBGK Ügyvédi iroda színre lépésével Németh Sándor nem tud veszíteni sehol. Ahol ez az iroda képviseli, meghajolnak a bíróságok, a magáncégek, az állami hivatalok, a nyomozóhatóságok, a minisztériumok, és a legképtelenebb ügyeket is elintézik neki, méghozzá a filmekből ismert fehérgalléros maffiamódszerekkel. A jog alkalmazása ehhez nem lenne elég. Miközben a Hit Gyülekezete segíti Bajkai István kampányát.

Ennek – legalábbis a felszínen látható – részleteit mutatjuk be ebben a cikkben, amely kicsiben a NER működésének anatómiája: így néz ki felboncolva egy erkölcsi hulla, amit Magyarországnak hívnak.

A legfrisseb példa, amelynek nyomán vizsgálódni kezdtünk, hogy a Libri Kft. után a Book24 Zrt. is felmondja a szerződést a Fesz lesz című könyv árusítására. Az ok, hogy a Németh Sándort képviselő SBGK Ügyvédi iroda perrel fenyegette meg őket. De vajon miért ijedt meg a Book24 Zrt. egy ügyvédi iroda perrel való fenyegetésétől, hiszen tudja, hogy a Libri Kft.-t is beperelték, a könyv árusítását mégis vállalta, mert ilyen pernek semmiféle kockázata nincs. A könyvterjesztők nem felelnek a könyvek tartalmáért. A könyvek tartalmáért a kiadók és a szerzők felelnek, őket lehet perelni.

Erről ma már bírósági ítélet is van, amit a Book24 Zrt. is megkapott. Bíróság mondta ki a Németh Sándor és Morvay Péter képmáshoz fűződő jog miatt indított perében, hogy a Libri Kft. nem felel az általa árusított könyvek tartalmáért, mert a könyvterjesztők nem előállítói a könyvnek. Ezért a könyvterjesztőknél Németh Sándor nem tilthatna le egyetlen könyvet sem, csak abban az esetben, ha a kiadóval és a szerzővel szemben jogerősen pert nyer. De a képmáshoz való jog iránt indított pert is elveszítette a Fesz lesz című könyvvel szemben. Egyetlen pert sem nyert meg a könyvvel kacsolatban, mégis a második terjesztőnél tudja letiltani a könyvet, mert az SBGK Ügyvédi Irodának senki nem mer ellentmondani.

Tudta ezt a Libri Kft. is a per előtt. Amikor Stubenvoll Zsolt ügyvéd, Németh Sándor fia feleségének a testvére szólította fel a Librit a könyv letiltására, a Libri Kft. ügyvédje simán elküldte, hogy „a könyvet nem a Libri írta, nem a Libri adta ki, annak tartalmáért nem felel. A Libri az általa forgalmazásra átvett könyvek tartalmát nem is meri, nem is köteles ismerni. Ha Önök bírósági, vagy más, kötelző hatósági határozattal igazolják, hogy a szóban forgó kötet forgalmazása jogellenes, a Libri haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket.” A Libri ügyvédje hozzátette, hogy a jövőben csak akkor zaklassák őket, ha jogerős bírósági ítélet van a kezükben a kiadóval szemben.

De amikor megjelent az Orbán-család tagjait is védő Bajkai István fideszes országgyűlési képviselő ügyvédi irodája, az SBGK Ügyvédi Iroda, amelynek Bajkai a társtulajdonosa, a Libri a tartalommal kapcsolatos jogi aggályokra hivatkozva, minden bírósági ítélet nélkül, a Fesz lesz cmű könyv árusítását azonnali hatállyal megszüntette. Megtagadva és meghazudtolva mindazt, amit előzőleg írtak. Vállalva ezzel a szerződésszegést és az azzal járó kártérítési igényt is. Vállalva azt, hogy jogsértő módon járnak el, amivel tisztában vannak, és a cenzúra a Libri jó hírnevének is árt.

Hasonló dolog történt a Book24 Zrt. esetében is, amely az általuk jól ismert jogi tényállás ellenére az SBGK Ügyvédi Irodának engedelmeskedett. A Libri kft. a szerződésszegést is vállalta, hogy jogtalanul cenzúrázzon egy könyvet az SBGK Ügyvédi Iroda utasítására, a Book24 Zrt. kemény tárgyalás útján elérte azt, hogy ne kelljen szerződést szegnie, hanem haladékot kapjon az SBGK Ügyvédi Irodától, hogy a szerződést törvényesen, a 60 napos határidővel mondja fel. Mintha az SBGK Iroda hatóság, felettes szerv, de legalábbis az orosz maffia lenne, és nem lehetne neki ellentmondani. Legjobb szakmai és etikai meggyőződésük ellenére. Amikor átvették a Libritől a könyv terjeszését, azt mondták, hogy náluk az nem történhet meg, ami a Librinél megtörtént. S biztosan így is gondolták. Aztán az SBGK Ügyvédi Iroda fellépésére mégis megtörtént, engedelmeskednek a fideszes Bajkai István, az Orbán-család ügyvédje cégének. Meg kellett hajolniuk.

Mindebből látható, hogy az SBGK Ügyvédi Iroda nem törvényes és nem legitim eszközökkel dolgozik, mert egyéb módon is nyomást gyakorol. A magáncégek pedig megértik, hogy az Orbán-család belső emberének cége olyan mértékű kárt okozhat nekik, ami a létüket is veszélyezteti. Emiatt elveiket, szabadságukat, önállóságukat, emberi méltóságukat és jogszerű eljárásukat feladva, inkább cenzúráznak egy könyvet, s vállalják annak szakmai és erkölcsi terhét, de engednek a nyomást gyakorló, zsaroló, maffiamódszereket alkalmazó „ügyvédi irodának”. Így törik meg Magyarországon mindenki gerincét.

Ez azonban nemcsak magáncégekkel szemben nyilvánul meg. Az SBGK Ügyvédi Iroda az igazságszolgáltatásban és az állami hivatalokban is képes bármilyen törvénytelenséget előidézni, és mindenkit az akarata alá hajtani. A Németh Sándor és társai ellen Bartus László újságíró indított pert, mert egy hamis 6-os karton alapján a Hit Gyülekezete vezetője, a Hetek című újság és Szlazsánszky Ferenc, az ATV-híradó főszerkesztője leügynöközte. Az eljárás már az elsőfokú ítélethirdetés előtt állt, mert Németh Sándornak és társainak az első perctől kezdve nem volt egyetlen bizonyítéka sem.

Ekkor ügyvédet váltottak, megjelent az SBGK Ügyvédi Iroda, és ettől kezdve kafkai helyzet állt elő. Krimibe illő események zajlanak és a pert zsákutcába vitték. Sem az eljáró bíró, Dr. Jakabosné dr. Németh Monika tanácsvezető nem mer ellentmondani, sem az Igazságügyi Minisztérium, amely megsérti a törvényt. Az történt, hogy az SBGK Ügyvédi Iroda az ügynökper negyedik évében kitalálta, hogy mivel Németh Sándor egy Besztercebányán elmondott prédikációjában ügynöközte le Bartus Lászlót, ezért „külföldi elem” van a perben. Emiatt a szlovák jogot kellene alkalmazni. Csakhogy az elkövetés idején érvényben levő rendelkezés szerint a külföldi helyszín nem minősül „külföldi elemnek”.

A jogszabály kimondja azt is, hogy a külföldi (szlovák) jog megismerése után azt a jogot kell alkalmazni, ami a felperesnek, jelen esetben Bartus László újságírónak kedvezőbb. Logikus, hogy ezt a sérelmet szenvedőnek kell eldöntenie. A sérelmet szenvedő pedig a szlovák jog megismerése nélkül is eldöntötte, hogy neki a magyar jog kedvezőbb, mert az ő jó hírét a magyar jog szerint hozott ítélet állítja helyre. Az uniós és magyar jogszabályok alapján, ha perbe bocsátkozott valaki a magyar joghatóság szerint, nem lehet azt megváltoztatni azután, hogy három és fél éve a magyar jog szerint folyik egy per. Emellett a külföldi helyszín nem külföldi elem, annak alapján két magyar állampolgár polgári vitájában nem lehet a szlovák jog az illetékes. Abszolút törvénysértő az egész indítvány, de az nem számít. Az SBGK Ügyvédi Irodával szemben nem lehet tenni semmit, a bíróság is tehetetlen, még határidőt sem tűz ki, ami szintén jogsértő.

Májusban lesz két éve annak, hogy a bíró az SBGK Ügyvédi Iroda utasítására próbálja beszerezni a személyiségi jogsértésre vonatkozó szlovák jogot, hogy annak alapján majd eldöntsék, hogy melyik kedvezőbb a sértettre nézve. Már az SBGK Ügyvédi Iroda vezeti a pert, nem a bíró, és ennek megfelelően már utasította a bírót, hogy ha megérkezne egyszer a szlovák jog, akkor a bírónak kell eldöntenie, nem a sértettnek, hogy neki mi a kedvezőbb. Az SBGK Ügyvédi Iroda azt már érzékeltette a bírósággal, hogy mit kellene döntenie, mi a kedvezőbb a sértettnek: nyilván a szovák jog. Ennek alapján a bíró hat évvel a jogsértés után arra utasítaná a sértettet, hogy forduljon a szlovák bírósághoz, mert Németh Sándor magyar állampolgár, budapesti lakos Besztercebányán beszélt, amikor megsértette az újságíró jó hírnevét, ami aztán felkerült a YouTube csatornára, és a jogsérelem Magyarországon fejtette ki a hatását, nem Szlovákiában.

Minden elemében hamis és törvénytelen az eljárás, ami ott tart, hogy már tárgyalást sem tartanak, amíg nem jön meg a szlovák jog. De az igazi csavar most következik. A szlovák jogot a törvény szerint az Igazságügyi Minisztérium erre kijelölt oszálya kérheti meg a szlovák Igazságügyi Miniszériumtól. A bíróság ezért az Igazságügyi Minisztériumhoz fordult, de az Igazságügyi Minisztérium nem tesz eleget a törvényi kötelezettségének, nem küldi el a kérdést a szlovákoknak. Az SBGK Ügyvédi Iroda megjelenésével lebénult az államigazgatás, nem végzi el a feladatát az Igazságügyi Minisztérium. Becsületére legyen mondva, a bíró elküldte a kérdést közvetlenül a minisztérium helyett, amire a szlovákok azonnal válaszoltak is, méghozzá azt, hogy megadják a választ szívesen, de azt a magyar Igazságügyi Minisztériumnak kell kérnie. Erre a bíró újra kérte a minisztériumot, amely azóta is szabotálja ezt megtenni, és addig nincs ítélet. Vége a pernek.

Bajkai István (aki tulajdonosa az SBGK Ügyvédi Irodának) országgyűlési képviselőként az Igazságügyi Minisztériumot felügyelő parlamenti igazságügyi bizottság tagja, a Törvényalkotási Bizottság alelnöke. Vajon lehet-e összefüggés ezen beosztások, s az Igazságügyi Minisztériumban sikeresen blokkolt szlovák jog iránti megkeresése között? Miközben Bajkai a Fidesz alapítója, az Orbán-család bizalmasa, személyes ügyvédje, aki Orbán Ráhelt és Tiborcz Istvánt képviselte, egyébként pedig a Németh Sándor ügyeit elsimító SBGK Ügyvédi Iroda társtulajdonosa, amely milliárdos közbeszerzéseket nyert el az Orbán-kormánytól. Emellett a Hit Gyülekezete által támogatott politikus a VII. kerületben, amelynek az országgyűlési képviselője.

Csupán egyetlen nyilvános eseményre utalunk, amikor 2019-ben húsvéti élelemszerosztást rendezett a Hit Gyülekezete „Szeretetszolgálata” a VII. kerületben, ahol a Hit Gyülekezete Bajkai István országgyűlési képviselővel osztotta szét a gyülekezet adományait. Négy teherautónyi tartós élelmiszer szolgálta Bajkai István országgyűlési képviselő népszerűségét, ami a Hit Gyülekezete „ajándéka” volt a képviselőnek. Mert egy ilyen ételosztás kampánycélokat szolgál. Ahogy az is közismert, hogy a Hit Gyülekezete gyűjtötte a fideszes képviselők kopogtatócéduláit is a budapesti kerületekben (egyesek közülük egykor még az SZDSZnek gyűjtöttek). Bajkai István ügyvédi irodája pedig elsimítja Németh Sándor ügyeit.

Még nem közölte a feljelentővel a NAV Bűnügyi Igazgatósága, hogy hivatalosan megszüntette volna az ATV ellopása és Németh Sándor adócsalásának gyanúja miatt indult nyomozást, de Németh Sándor arcáról leolvasható, hogy elmúlt a félelme. Németh Sándor bizonyítottan és minden kétséget kizáróan ellopta a Hit Gyülekezete ATV-ben levő tulajdonrészének 60 százalékát egy offshore cég közbeiktatásával. A lopás mellett a hűtlen kezelés és/vagy sikkasztás is könnyen megállapítható. Németh Sándor egy tolvaj bűnöző, akinek börtönben a helye. De az SBGK Ügyvédi Iroda minden bizonnyal elintézi ezt is. Pihentetik az ügyet, aztán majd egy-két év múlva bűncselekmény hiányában lezárják.

A történetben a magyar maffiállam működését láthatjuk. Cseppben a tenger. Egy szélhámos, bűnöző állelkész, a gyülekezetét mindig a hatalmon levők kiszolgálására használja, hogy politikai védelmet szerezzen magának. Az Orbán-család ügyvédje pedig bármit elintézhet, mindenki vigyázzba vágja magát, mert Németh Sándor szolgálatokat tesz neki. Maffiamódszerekkel fenyegetnek meg magáncégeket, bíróságot, minisztériumot. Ezért Németh Sándor megteheti, hogy a róla szóló könyvet bírósági ítélet nélkül letilthatja a könyváruházakból, megakadályozzák, hogy a hamis ügynökvádja miatt felelősségre vonják, és elkerülheti a börtönt is, miközben milliárdokkal lopta meg saját egyházát. Ez Magyarország.

De minden diktátor bűnöző megbukik egyszer. Megbukott Trump is, megbukik Orbán is, és egyszer megbukik Németh Sándor is, véget ér a kiskirálysága. Szánalmas, hogy maffiamódszerekkel, bűnözők módjára tudja szabadlábon tartani magát. Csak nehogy azt higgye, hogy ez „Isten oltalma”. Ám eljön egyszer az igazság órája, és nemcsak a túlvilágon, hanem itt a földön is. Németh Sándor meglátja a szemeivel, ahogy kártyavárként omlik majd össze a hazugságainak rendszere, veszít el mindent, amit ellopott. S utána jön a földöntúli ítélet az igaz Bíró előtt, ahol az SBGK Ügyvédi Iroda nem tud senkit sem korrumpálni, megfenyegetni, megzsarolni, utasítani, hanem a vádlottak padján lesz vele együtt.

Ezért a magunk részéről természetfölötti békével tekintünk erre a szétrohadt rendszerre, országra, annak bűnözőire. A Fesz lesz című könyv pedig a Book24 szerződésének megszűnése után is kapható lesz, aki keresi, megtalálja. Az pedig Németh Sándor életének legdrámaibb napja lesz, amikor az általa becsapott, kihasznált, meglopott hívők tömegei olvassák majd a Fesz van és a Fesz lesz című könyveket, boldogan ismerik fel az igazságot, s Németh Sándor oda kerül az emberek emlékezetében, ahova való: a történelem szemétdombjára. Mindazokkal együtt, akik kopogtatócédulákért, éhes emberek kiszolgáltatottságának kihasználásáért, egy ilyen sötét bűnözőt törvénytelen eszközökkel segítettek.Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések