2024, április14, vasárnap
KezdőlapVéleményBartus László: A diktátor beszéde

Bartus László: A diktátor beszéde

-

Orbán nem titkolja, hogy kisajátította az országot. Jogot formál arra, hogy uralkodjon, míg él. Egyelőre 2030-ig jelentette be az igényét a hatalomra, de ne higgye senki, hogy akkor majd átadja az országot a liberális demokratáknak. Szerinte ugyanis a liberális demokrácia ideje lejárt. Csak azt nem tudjuk, hogy egyedül ezért az egy mondatáért miért nem rúgja ki az Európai Unió? Az EU alapszerződése a liberális demokráciák értékeire épül.

Amikor Orbán tagadja a liberális demokráciák létjogosultságát, megerősíti, hogy illiberális államot épít továbbra is. Az Európai Néppárt vezetőinek ultimátumára átnevezte a liberális értékeket tagadó, antidemokratikus, diktatórikus államát kereszténydemokráciának, de az ugyanazt jelenti. A két világháború közötti antiszemita Horthy-rendszer a minta, amelyben a keresztény azt jelentette, hogy „nem zsidó”. Most sem jelent mást.

Orbán azt mondta a beiktató beszédében, hogy „féken tartjuk az antiszemitizmust”. Nem megszüntetjük, nem gyökerestül elutasítjuk, hanem „féken tartjuk”, bizonyos mértékűre korlátozzuk. Ez a „keresztény” antiszemitizmus programja Szent Ágoston óta. Ez a „féken tartott” antiszemitizmus okozta csaknem félmillió magyar zsidó halálát. A „féken tartott” antiszemitizmus, maga az illiberalizmus. Ha lebontjuk a kódolt rétegeket, szimpla fasizmus.

*

A történelmi politikai „kereszténység” leggyűlöltebb ellensége a liberalizmus. A liberalizmus az állam és az egyház összefonódása ellen jött létre. A liberalizmust mindig is a zsidóknak tulajdonították. A politikai „kereszténység” antiliberalizmusának alapja az antiszemitizmus. Nincs itt semmi új korszak. A NER nem más, mint a középkor feltámasztása 21. századi keretek között. Hazug, jogfosztó, gyűlöletre épülő és aljas diktatúra, tekintélyelvű elnyomó rendszer.

Az egyházzal összefonódott „keresztény” államból fejlődött ki a fasizmus és a nácizmus. A fasizmus XIII. Leó pápa „Rerum Novarum” című enciklikájából nőtt ki, felszámolva a pártok szembenállását, kikapcsolva az érdekellentéteket, és létrehozva a korporatív államot. A nácizmus a politikai kereszténység antiszemitizmusából nőtt ki. Hitler a náci elméletét a keresztény egyházatyák antiszemitizmusából fejlesztette tovább. Náci törvények pontosan másolták a katolikus egyház zsinatainak zsidóellenes határozatait. Még a gettók mintáját is onnan vették át.

Az Orbán által emlegetett „kereszténydemokrácia” a fasizmus és a nácizmus gyökere, ezért azok csírája megtalálható Orbán rendszerében is. Az antiszemitizmus „féken tartása” régi ideológiája a „keresztény” fasisztáknak. Semjén példaképe, Szent Ágoston mondta, hogy a zsidókat nem kell megölni, de bolyongjanak, mint Káin, jogfosztva, elnyomva, üldözve. A holokauszttal a keresztény antiszemitizmus nem ért egyet. Ők a „féken tartott” gyűlöletet szeretik, amit valahogy soha nem sikerült eléggé féken tartani.

A felvilágosodás után a liberalizmus lett a katolikus, és később a katolicizmussal kibékült protestáns egyházak legnagyobb ellensége, amit a zsidóknak tulajdonítanak. Alapvetően két világrendszer áll egymással szemben: az emberi jogokat „keresztény-nemzeti” alapon elutasító rendszerek, amelyek Istenre hivatkozva uralkodnak a világban, „Isten uralmát” megvalósítva a földön, amelynek csúcspontjai az égő máglyák. Ezzel a „kereszténynek” mondott rendszerrel szemben áll az emberi jogokra, a jogegyenlőségre épülő liberalizmus és jogállam, amit a zsidóknak tulajdonítanak, amely véget vetett ennek a szörnyűségnek.

Orbán azt akarja elhitetni, mintha valami újat fedezett volna fel, vagy valami új korszak következne. Ennek a harcnak egy újabb fejezete zajlik, 21. századi díszletek között. Nem győzött végleg a jó, a hozzá hasonló sátánfajzatok újra és újra kihasználják az emberek jóhiszeműségét, és elölről akarják kezdeni ugyanazt. Ahol az emberek soha nem néztek szembe a múlt bűneivel, ahol soha semmit nem bántak meg, ott ezek a magvak kinőnek, és újra terebélyesedni kezdenek. Csak egy frusztrált és ravasz bűnöző kell hozzá.

Orbán liberalizmusellenessége nem más, mint antiszemitizmus. A Soros-kampány mindent elmond róla. Nincs új korszak. Semmi nem haladta meg a liberális demokráciát, hanem az történt, hogy a liberálisok elfelejtették, hogy kik az ellenfeleik, és politikailag inkorrekt lett a politikai katolicizmus és az állami „kereszténység” elleni harc. Elmaradt a szabadságjogok megvédése és a liberális értékek képviselete a diktatórikus „keresztény-nemzeti” állammal szemben. A liberálisok elfelejtették az ideológiai harc fontosságát, legyintenek, ha hallanak róla.

Márpedig a nemzeti identitás vallással való azonosítása a kirekesztés, a gyűlölködés és az elnyomó rendszer alapja. A magyarokat soha nem tanították meg arra, hogy a magyarság nem azonos a kereszténységgel, ezért ha meghallják az erről szóló primitív hazugságokat, az orruknál fogva lehet vezetni őket. „Meg kell védeni a kereszténységet.” Azt sem tudják, mi az. Akik nekik ezt mondják, azok sem keresztények, de a magyar ember elérzékenyül, jónak képzeli magát ettől, és bármit meg lehet csinálni vele. A Szent Koronáról szóló hazug legendát elhiszik, pedig soha nem is volt István fején. Pedig ez a hamis legenda az orbáni alaptörvény preambulumának alapja, ebből vezetnek le mindent.

Nincs, aki elmondja, hogy ez nem igaz. Senki nem meri vállalni a kijózanítást, a vallási és a nemzeti hazugságokkal szembeni fellépést. Márpedig ez az oka és az alapja annak, hogy a 21. századi Magyarországon egy primitív, hazug, középkori, a fasizmus és nácizmus csíráit magában hordozó diktatúra működhet. Orbán arcátlanul a liberalizmus fogalmait használja a saját keresztény-fasiszta-náci rendszerére, azt hazudja, hogy „a liberalizmus alkalmatlan lett arra, hogy megvédje az ember méltóságát, megadja a szabadságot, fizikai biztonságot, és nem tudja fenntartani a keresztény kultúrát sem”. Mintha azt a liberális államnak kellene fenntartania, s nem az egyéneknek és az egyházaknak. A liberalizmus a szabadságot adja ehhez, ahogy ugyanezt a szabadságot megadja másoknak is, nem kényszerít rájuk semmit.

*

A liberalizmus csak annyiban vált alkalmatlanná mindezek megvédésére, hogy megengedte egy bűnözőnek, hogy megdöntse az alkotmányos rendet, és nem vágta azonnal börtönbe, amikor az ellen támadt. Az Orbán-rendszer védi meg az emberi méltóságot, amikor civilek ellen támad, ügynöknek bélyegez? A NER védi meg a szabadságot, amikor az embereket az alapvető információktól is elzárja, propagandával agymosást végez, hazudik éjjel és nappal és ez a fasiszta bűnszervezet, tolvajbanda védi meg a keresztény kultúrát?

Orbán meghamisítja a kereszténységet is, a liberalizmust is, és ezért nem tiltakoznak elég hangosan és érthetően sem a keresztények, sem a liberálisok. Mindig bűnözők voltak azok a történelemben, akik az egyházzal összefonódva elnyomó rendszereket vezettek. Nincs semmi korszakváltás, hanem egy bűnöző van, akit nem állítottak meg a törvények alapján. Akiknek ez lenne a dolguk, azok a parlamentben eljátsszák, mintha ez egy legitim hatalom, törvényes uralom és demokrácia lenne. Miközben az orruk előtt meséli el Orbán, hogy a demokrácia korszakának vége. Pedig nincs más demokrácia, csak liberális demokrácia. Ami nem liberális, az nem demokrácia. Nem demokrácia a „keresztény” demokrácia sem, mert egy ideológia alá rendeli az egyéni jogot, a szabadságot. Ez bibliaellenes is.

A középkor jött vissza, de a középkori feudalizmus antiszemita, elnyomó, jogfosztó állam volt, tekintélyelvű, kiváltságokra és nem a jogegyenlőségre, nem a jogra, nem az emberi méltóságra épülő rendszer, hanem embergyilkos, sátáni rendszer, amely a kereszténység nevében, Isten nevével visszaélve nyomorgatta és taposta az Isten képmását. A liberálisok annyit sem mondanak el a gyönyörű elveikből, hogy „minden ember egyenlőnek született”. Átengedik ennek a fasiszta bűnözőnek az emberek lelkét, nem tulajdonítanak jelentőséget annak, hogy az ember szellemi lény, ideológiával, hittel bárhova vezethető: jóra és rosszra.

Ez a sok hazaáruló az ország parlamentjében (a liberális demokrácia szentélye) asszisztál egy közönséges bűnözőnek, és nem mondja meg, hogy miben és miért hazudik. Az, hogy lop, nem számít. Azok is lopnak, akiket becsap. A pápák is loptak, és olyan szennyes életet éltek, amilyenhez fogható elképzelhetetlen volt egyszerű emberek számára. De a hatalmát az Istentől származtatta, és ezt nem értik meg a liberálisok, hogy Orbán is ezt teszi, amivel megbénítja, megkötözi, megigézi az embereket, mert félnek Istentől, és a lelkiismeretükön könnyíteni akarnak. Az igazságot nem ismerik, ezért a hazugságra hallgatnak.

Ezt kellene leleplezni, hogy a liberalizmus alapelvei állnak összhangban a Bibliával. Hazug ember, aki a szabadság, az egyenlő jogok korlátozását a kereszténység alapelveiből vezeti le. Ez olyan, mint a tálibok magyarázata. A világi állammal összefonódó vallás antikrisztusi, istentelen, Orbán nem védelmezi a kereszténységet, hanem gyalázza. Nem azzal, hogy lop, mert minden ember bűnös, hanem azzal, hogy Isten nevét az emberek elnyomására és az államhatalom kisajátítására használja. Hogy elveszi az emberek szabadságát, és alapvető jogaikat, amelyek velük születtek. Isten Fia azért halt meg, amit ez a kígyófajzat tagad.

Magyarország nem keresztény, hanem bűnöző állam, amely pénzért rászabadítja az orosz kémeket, szervezett bűnözői csoportokat Európára és Amerikára. Már régen ki kellett volna tiltani az Európai Unióból és a NATO-ból is, mert mindkét szervezet ellensége, és az orosz behatolás eszköze. Nem korszakváltás van, hanem a közösségi médiát, a szélsőjobboldalt felhasználva az oroszok rombolják a jogállami alapokon álló liberális demokráciákat. Nem a liberális demokrácia elvei avultak el, hanem a veszélyérzet és az önvédelem gyenge. Ezt a bűnözőt, aki most bejelentette, hogy 2030-ig kíván uralkodni, a nyakánál fogva kellene a hatalomból kipenderíteni. De úgy nem lehet, hogy az ellenzéke elhitette a néppel, hogy egy demokratikus, szabad választáson szerezte meg a hatalmat. Ez minden volt, csak az nem.

Döbbenetes, hogy az MSZP és az LMP kivonult, mert nem kaptak lehetőséget arra, hogy az orbáni hazugságözönre válaszoljanak. Micsoda képmutatás ez. Azt gondolják, hogy később majd ennél több joguk lesz bármihez? Bemennek a kuplerájba, felveszik a pénzt, és azután csodálkoznak, hogy gerincre vágják őket? Prostituáltnak jelentkeztek, nem tudják? Minden prostituálttal így bánnak. Ne csodálkozzanak, megkapták érte a pénzüket. Ne játsszák el a szent szüzet. Be sem kellett volna menni. Amiről most kivonultak, ez vár rájuk minden nap.

Ez a megalázó, hogy el kell tűrni primitív hazugságokat. Hogy a középkor, a máglyák után, a fasizmus, a nácizmus után (s mindkettő a „keresztény Európa” édesgyermeke), a liberális demokráciák után, a felvilágosodás után, felnőtt emberek megeszik ezeket a szövegeket. A magyar nép nyolcvan százaléka olyan sötétségben és butaságban él, hogy képesek lesznek agyonverni valakit, akit nem ismernek, mert azt hiszik, hogy rajtuk kívül mindenki állat és minden célja az, hogy hetven éves öregasszonyokat erőszakoljon a magyar falvakban. Ezek a menekültek, akik belevágnak, nem hajlandók meghalni, különbek, mint akik félnek tőlük. Ez a színe-java, orvosok, mérnökök, intelligens emberek. Ezeket állatnak mutatja Orbán. Nincsenek szavak, hogy ezt egy nép nemcsak eltűri, hanem el is hiszi. S kereszténységnek nevezi.

*

A magyarokon csak kívülről lehet segíteni. 2010 után elszalasztotta az ország a lehetőséget és az alkalmat, hogy Orbánt megállítsa. Köszönhetik ezt az ATV-nek, a Klubrádiónak, még a megszüntetett Népszabadságnak is, az akkor még létezett liberális sajtónak, amelyek azt mondták, hogy ez demokrácia, nem egy fasiszta diktatúra magva, amely majd kinő, s nagy fává terebélyesedik. Magyarország már tehetetlen. Pontosan úgy történt, ahogy azt 2011-ben megírtuk. Orbán már bejelentette az igényét arra, hogy ő formálja keresztényfasiszta arculatra az Európai Uniót.

A „Berlin-Moszkva-Isztambul” tengelyből Berlinnek kell elesnie, amitől nem is álltak olyan messze. Volt egy-két év, amikor attól kellett tartani, hogy nemcsak Merkel bukik, hanem a német liberális demokrácia is. Orbán ezzel a „Berlin-Moszkva-Isztambul” tengellyel üzent, és ha a németek nem hallják meg, hogy mire spekulál, akkor Európa fasiszta, orosz uralom alá kerül. Orbán ezzel a tengellyel azt a jövőt vetítette Európa elé, hogy egész Európában a török, orosz és magyar modell fog uralkodni.

Meg kellene érteni végre Európában és Amerikában, hogy a keresztényfasiszta populizmus fertőz. A hazugság legyőzi a józan észt, ha nem tesznek ellene semmit. Idő kérdése. Hova menekülnek utána az emberek? Ha létrejön a Berlin-Moszkva-Isztmabul-Budapest tengely, akkor már nem lesz majd olyan fontos érték a nemzeti függetlenség, akkor majd Egyesült Európát akarnak, mert ahogy most a liberális értékeket kell(ene) betartani, akkor majd az illiberális fasiszta normák lesznek kötelezők, és ők számon is fogják kérni. Nem úgy, mint a liberális demokraták.

Nincs más lehetőség. Sajnáljuk, hogy ez a mi hazánk, de halálos pestist terjeszt. Ki kell a demokratikus világ testéből vágni ezt a rákos daganatot. Magyarországot ki kell zárni mind a NATO-ból (mert megbízhatatlan szövetséges, az oroszok kezében van), mind az Európai Unióból (mert tagadja az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára épülő demokráciát). Nem hisz az ember a szemének, és sírni támad kedve, amikor meglátja az uniós jelentéseket, a gyáva szöveget, azt az erőtlen, puhány mellébeszélést a valósághoz képest. Nevetséges. S akkor még Szijjártó pofátlankodását is eltűrik. Tényleg a sírjukat ássák az európaiak ezzel.

Ezek bűnözők. Gátlástalanok. Ötödik hadtest, trójai faló Magyarország. A Nyugat árulói és sírásói. Értelmes emberek nem veszik észre Európában és Amerikában, hogy Orbán milyen gátlástalanul hazudik, hogy nem lehet megbízni benne. Hogy csak pávatáncol a pénzért, s azért, hogy beérjen a vetése, és Európát Moszkvához és Isztambulhoz csatolja. Pénzeli az Unió saját ellenségét. Nincs más megoldás. A magyarokra nem számíthatnak. Orbán most is mondott olyanokat, ami alapján egyszerűen nevén kell nevezni, s kivágni, mint egy rákos daganatot az egészséges világ testéből. Orbán nem legitim, és nem törvényes. Egy bűnöző. Van élet az Európai Unión kívül is. Ha nem tetszik a liberális demokrácia, távozzon.

Orbán azt mondja, amilyen az adjon Isten, olyan lesz a fogadj’ Isten. Fenyegetőzik. Aki bírálni meri, aki nem ért vele egyet, azt megbosszulja. Ki és mi hatalmazza fel erre? Ki ez az ember, hogy ezt meg meri tenni? Mit képzel magáról? Ki adta neki erre a jogot? Orbán azt számolja, hány évet volt ellenzékben, hányat kormányon. Mintha itt minden róla szólna. Hogyan lehet, hogy ez nem háborít fel embereket?Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések