2024, április20, szombat
KezdőlapVéleményBartus László: A "Stop zsidó!" törvény

Bartus László: A "Stop zsidó!" törvény

-

A címen nincs mit csodálkozni. A Soros Györgyről készült gigaplakátokat hamar azonosítani lehetett a náci „nevető zsidó” plakátokkal. Ha pedig Soros a „nevető zsidó”, akkor a „Stop Soros!” törvény a „Stop zsidó!” törvény.

A „Stop Soros!” törvény arról szól, hogy meg kell állítani a zsidókat, a keresztény nemzetek elleni világ-összeesküvésüket. Meg kell állítani a zsidókat kiszolgálókat is, a zsidók fizetett ügynökeit. A bevándorlás a keresztény nemzetek önazonosságát fenyegeti, és ezt a zsidók szervezik, finanszírozzák. Hálózatot működtetnek erre, az útban álló nemzeti kormányokat le akarják váltani.

Ezt a gondolatmenetet nem maguktól találták ki. 1882. június 9-én Istóczy Győző, ismert antiszemita, a Nemzsidók Szövetsége, majd az Országos Antiszemita Párt alapítója, egy veretes beszédben a parlamentben ugyanezt előadta. A különbség annyi, hogy a nemzetet akkor a galíciai zsidók bevándorlása, az akkori népvándorlás fenyegette. Az orosz zsidókat ugyanúgy írja le Istóczy, mint most a muszlim bevándorlókat „szervező” zsidókat, „Sorost”.

Arról van szó, hogy a zsidók újabb praktikája a muszlim bevándorlás „szervezése”, melyet ugyanúgy inváziónak neveznek, mint Istóczy, és amelynek a bevándorlást szervező zsidók által ugyanaz a célja: a zsidó faj terjeszkedése és a keresztény nemzetek leigázása. Ennek eszközei a muszlim bevándorlók, mert velük a keresztény nemzetek identitása feloldható. A nyitott társadalom eszméje a keresztény nemzetek öntudatának felszámolása.

Ha ez sikerrel jár, a nemzetközi zsidóság, amely nemzetek fölötti láthatatlan államot képez, zavartalanul foszthatja ki a nemzeteket, ronthatja meg azok erkölcseit. Ebben használják ezúttal nem a Galíciából menekülő szegény zsidókat, hanem a menekülő muszlimokat. A liberalizmus, a pluralizmus, mind zsidó célokat szolgál. Akik pedig ezek mellett állnak, azok a zsidók („Soros”) hálózatának tagjai. A „Soros-terv” végrehajtói (copyright: Rogán Antal).

A „Soros-terv” abban a formában, amiről Orbán beszél, soha nem létezett. Ez valójában a zsidó világ-összeesküvés. Ez ugyanaz a „zsidó terv”, amiről Istóczy, Prohászka, Hitler és az összes antiszemita és náci beszélt. Ezt kell érteni „Soros-terv” alatt: a keresztény Európa, a keresztény nemzetek, és a keresztény Magyarország vallási-nemzeti azonosságának direkt felszámolását. A nemzeti kormány ezt védi. Ha nincs nemzeti kormány, jönnek a zsidók és az általuk felbérelt ügynökeik, akik nem magyar országot csinálnak Magyarországból.

*

Ez az egyetlen logikai megfejtése annak is, hogy az emberi jogokat, a menekültjogokat és a plurális demokráciát védő civilszervezetek, sajtó, akkor is illegális bevándorlás támogatói lesznek, ha életükben egy bevándorlót nem láttak. Az „illegális bevándorlás” ugyanis most a zsidó uralomra való törekvés kódja. Lehetne más is, de az antiszemiták, mint Orbán és szellemi társai, most ebben vélik felfedezni, felismerni a zsidó világuralomra való törekvés módját.

Mert egy antiszemita tudja, hogy a zsidók ezt soha nem adják fel. Csak a módszereiket és „svindlis” trükkjeiket változtatják. Orbán a NER kezdetén még a Valutaalapban, pénzvilág, Világbank, kamatrabszolgaság antiszemita közhelyeiben vélte testet ölteni a keresztény népek leigázását. Ezért váltott a demokratikus normákhoz kötött, olcsóbb zsidó hitelekről drága keleti hitelekre, illetve orosz és kínai beruházások mögé rejtett pénzszerző akciókra. Ennek indítéka az antiszemitizmus és a zsidó világ-összeesküvés volt.

Istóczy gyönyörűen kifejtette már 1882-ben, hogy a zsidó nép faj, melynek nemzeti vallása van, ezzel szembenállnak a keresztény nemzetek, amelyek csak akkor őrizhetik meg saját magukat, ha ők is megtartják saját nemzeti vallásukat: ha önazonosságukat a vallásukba rejtik. Ezért minden eszme, ideológia, politikai mozgalom és bevándorlás, amely a nemzet és vallás egységét, uralkodó jellegét, nemzet és vallás azonosságát veszélyezteti, nemzet elleni támadás, amely mögött a zsidók („Soros”) állnak.

Ilyen a liberalizmus, hiszen a vallások egyenjogúságát vallja. Azért illiberális Orbán állama, hogy ne legyen zsidó. Ez a baj Brüsszellel, mert az Európai Unió liberális demokráciákból áll és a liberalizmus (a zsidó felvilágosodás) értékeit vallja. Nem került bele a „kereszténység”, mint Európa alapjaira való hivatkozás, így az Európai Unió a „keresztény Európa” ellensége. A „keresztény Európa” a középkori antiszemita katolicizmussal azonos. Ez került a magyar alaptörvény preambulumába is. A magyar alaptörvény fundamentuma az antiszemitizmus.

A felvilágosodás szétválasztotta az egyházat és az államot, a nemzetet és a vallást. Ezért gyűlöli a katolikus egyház. Mindezt a zsidóknak tulajdonítja. Ez azt eredményezte, hogy az egyházi antiszemitizmustól elvált a világi antiszemitizmus. Ez nagy mértékben épült arra az örökségre, amelyet az évszázados keresztény antiszemitizmus létrehozott. Ennek csúcsa a nácizmus, amelyhez a „keresztény antiszemitizmus” ambivalens módon viszonyult. Abban mindig egyetértett, hogy a zsidókat korlátozni kell, az antiszemitizmus közös nevező volt.

A különbség a végső megoldásban van. Szent Ágoston és az egyházatyák antiszemitizmusa nem a zsidók kipusztítását szorgalmazta, hanem Káin sorsát szánta nekik. Legyenek örökre jogfosztottak, hazátlanok, és bújdosók a világban. De nem kell megölni őket. Ez a törekvés azonban nem valósult meg maradéktalanul, mert a keresztény antiszemitizmus pogromok és mészárlások sokaságához vezetett. De kétségtelen, hogy olyan iparszerű népirtást, mint amilyet a nácik rendeztek, a „keresztény(fasiszta) antiszemitizmus” nem helyesel. Az olyan antiszemiták is elítélik a holokausztot, mint Orbán.

Ezért születnek a politikai katolicizmus és a politikai antiszemitizmus szörnyszülöttjeként olyan illiberális államok, amelyek közvetett eszközzel akadályozzák a zsidók érvényesülését (lásd.: a zsidó fiatalok által kedvelt egyetemi szakok keretszámainak csökkentése). Ezért van szükség minden területen központosításra, államosításra, ezért kell Mészáros Lőrinc is, hogy a gazdasági életből kiszoruljanak a zsidók és ne férjenek hozzá a forrásokhoz. Ezért kell üldözni a jogvédő civilszervezeteket, mert azok a pluralizmussal rombolják a nemzeti-vallási egységet.

*

Felmerül a kérdés, hogy mi ebben a baj? Miért nem helyes, ha a keresztény Magyarország megőrzi ezt az identitását és az egységét? Azért, mert az egész hazugság, és a vége nem más, mint a nemzet jogfosztása, kifosztása és gyilkolása. Elég a középkori Európa másfél évezredére gondolni. Amikor a nemzeti-vallási állam kiteljesedik, eléri a csúcspontját, az a máglya. Aki életben marad, az jobbágy és cseléd lesz, akivel elhitetik az urai, hogy sanyarú sorsát a „nemkeresztények”, a zsidók okozzák. Ettől védik őket elnyomó uraik.

A kereszténység nem erről szól, és nem egy nemzeti ideológia. Nem kultúra. Magyarország nem keresztény ország. Egy ország nem is lehet keresztény, csak egy elnyomó ideológiai-vallási állam, amely ellentétes a kereszténységgel. Ezért van sok magyar tévedésben, mert azt hiszi, hogy ő keresztény, mert magyar. Ennek semmi köze a kereszténységhez. Az állam sem keresztény. István koronája egy hazugság, soha nem is volt István király fején. István nem a pápától kapott koronát, de az nem is tette volna kereszténnyé sem őt, sem az országát, sem az államát. Ez hazugság.

A gyilkolás benne van a keresztény-nemzeti magban. Ez valójában fasizmus, csak nem annak nevezik. Az alapvető ok az, hogy minden ember szabadnak születik, a keresztény-nemzeti állam azonban ettől megfosztja. Ha a liberális állam, a felvilágosodás a zsidóktól van, az származik a Bibliából, és a zsidók nem ellenségei, hanem jótevői a nemzeteknek, ahova ezt a szabadságot elviszik. Isten ajándéka a liberalizmus a népeknek, jótevője a jogállam a nemzeteknek.

A nemzetet egy vallással azonosító illiberális, antiszemita nacionalisták azt hirdetik, hogy a politikai ellenfeleik idegen érdeket szolgálnak, a nemzet önazonosságát akarják eltüntetni, ezért nem tekinthetők magyarnak. Ha a nép őket választja, akkor a zsidókat választja, akik nem magyarok, és akkor a „magyar érdek”, a magyar identitás elveszett. Ezt gondolja meg minden ellenzéki, aki azt gondolja, hogy ezeket demokratikus választáson le lehet váltani. Ha azt képzelik, hogy ezzel a ideológiával a fejükben, ezek átadják a hatalmat.

Ezek élet-halál harcot vívnak a zsidók, a zsidó szabadság, a mindenkori „Soros-terv” ellen. Hitler is a „Soros-terv” ellen harcolt, Horthy is, Szálasi is. Csak a felelősségük nem azonos. De a kiindulópontjuk azonos volt. Az Orbán-rendszer kiindulópontja is azonos. Hogy ennek mi lesz a vége? Az attól függ. Ha Orbán kezében marad a hatalom, akkor elnyomás, egyre nyíltabb diktatúra, mert az elnyomó mindig fél. Abból pedig lázadás és gyilkolás lesz.

Nem létezik diktatúra, amely képes konszolidáltan működni, és olyan korlátlan hatalom, amely képes lenne fékezni önmagát. És amíg az ellenzék hátrál, kerüli a konfrontációt, a nyílt beszédet, a rendszerből való kilépést, a legitimáció felmondását, sodorja az országot egy katasztrófa felé. Csak az engedelmesség felmondása, a dolgok nyílt megnevezése, és Orbán színvallásra kényszerítése képes a folyamatot időben megállítani. Már amennyiben lehetséges. Ennek egyetlen békés módja a bojkott.

Jószándékú, de tájékozatlan olvasóinkkal közöljük: zsidó világ-összeesküvés nincs, nem volt és nem is lesz. Amit „zsidónak” neveznek, az nem más, mint az ésszerűség, aminek mindenki hasznát veszi. Ennek lényege pedig éppen nem az „összeesküvés”, hanem az állandó vita. Mindennek a megkérdőjelezése. A zsidó még magát is megkérdőjelezi. Soha nem lenne hajlandó az ehhez való jogát feladni semmiféle dogmáért. Ez az ellenfeleinek a sajátja, és emiatt maradnak le a zsidóktól. Aztán irigyek lesznek és meggyilkolják őket.

A zsidóság őrzi a Biblia szellemiségét. A nem vallásos zsidók is. A liberalizmus gyökerei a Bibliából származnak. Az a kereszténység, amely a liberalizmust ellenfelének tartja, az nem kereszténység. Aki ezt nem érti, az semmit nem ért a Bibliából és nem ismeri az Istent.Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések