Botka László nehezen viseli a hatalom és a felelősség terhét, amely bizonyos feladatokat róna a környezetére, az MSZP tekintélyesebb vezető politikusaira, amíg teljesen el nem száll. Az indulat nem lehet felelős államférfi sajátja, és meggondolatlanul még akkor sem beszélhet, ha a mondanivalója amúgy is téves.

Mint ismert, az Amerikai Népszava a rendszer és a nem egyenlő feltételeket biztosító, csaló választás bojkottjának a híve. Elvi alapon is, mert Orbán rendszerét alkotmányellenesnek és illegitimnek tartja, amely államcsíny révén, az alkotmányos rend megdöntésével jött létre. De gyakorlati szempontból is: a Fidesz választási győzelmére kialakított választási törvény keretei között nem szabad Orbánnak statisztálni és a rendszerét legitimálni. Még pénzért se.

Egy európai uniós országban az ellenzék követelhetné az egyenlő feltételeket és esélyeket biztosító választási rendszert, mint a választáson való részvétel előfeltételét és minimumát. Magyarország ma még az Európai Unió tagja. Az ellenzék súlyos felelősséget visel, ha nem demokratikus választáson való részvételével a demokratikus felhatalmazás hamis látszatát nyújtja Orbán rendszerének. Az Európai Unió megértené az ellenzék követelését, és ha azt Orbán elutasítja, akkor a választás bojkottját is.

Tévednek, akik azt hiszik, hogy ebben a választási rendszerben le lehet győzni Orbánt. Ha az ellenzéki pártok összefognának, ahogy tették 2014-ben is, ez akkor sem lehetséges. De ha komolyan gondolják, amivel biztatják az Orbán-rendszert elutasító szavazókat, akkor saját logikájuk szerint a minimális követelmény a minél szélesebb ellenzéki összefogás lenne. Ez ellen hat, hogy Orbán az „oszd meg és uralkodj” elve alapján jól kitalálta, hogy az ellenzéki pártok leginkább egymás legyőzésével szerezhetnek évi százmilliós állami támogatásokat.

Éppen ezért érthetetlen az a feneketlen gyűlölet, amellyel Botka a DK elnöke, Gyurcsány Ferenc ellen fordul. Ezekben az indulatokban Gyurcsány régi MSZP-beli ellenfelei dühe és gyűlölete villan fel, azt a látszatot keltve, hogy az MSZP miniszterelnök-jelöltje mögött megint a párt régi szürke eminenciásai állnak, akik élet-halál harcot vívtak Gyurcsány ellen, és akik közelebb álltak a Fideszhez, mint akkori pártelnökükhöz és miniszterelnökükhöz. Ha Botka keresi a 2010 előtti felelősöket, akik segítették Orbán hatalomra jutását, akkor róluk ne feledkezzen meg.

Felelős államférfi megkövetelné az egyenlő választásokat, nem fogadná el Orbán feltételeit. E tekintetben Gyurcsány is nagy hibát követ el, amikor egyik legutóbbi interjújában tényként azt állítja, hogy „A magyar választási rendszer arra kötelez bennünket, hogy a 106 egyéni választókerületben állapodjunk meg”. Miért lenne ez megváltoztathatatlan tény, amit el kell fogadni? A magyar választási rendszert Orbán találta ki, ő az, aki erre kötelez egymással is rivális pártokat, mert különben esély sincs a leváltására.

Csakhogy az ellenzék ezt a diktátumot nem köteles elfogadni. Ez nincs kőbe vésve, ez nem demokratikus és nem alkotmányos. Ez egy zsarnok diktátuma, amit demokratáknak vissza kell utasítaniuk. Az ellenzéki összefogásnak arra kellene irányulnia, hogy ezt a diktátumot ne fogadja el, hanem utasítsa el. Mi jogosítja fel Orbánt arra, hogy ilyen kényszert alkalmazzon? S mi kötelezi a demokratikus ellenzéket, hogy ilyet elfogadjon? Négy éve már kiderült, hogy ez hova vezet. Jogosan merül fel a gyanú, hogy az ellenzék csak a pénz miatt fogadja el az antidemokratikus feltételeket.

Botkának, mint a legnagyobb támogatottságú ellenzéki párt vezetőjének ez lenne a dolga, hogy ezeket a tárgyalásokat az ellenzéki pártokkal lefolytassa, megtalálja a közös nevezőt a demokratikus választás minimumának követelményéhez. A közös állásponthoz. Ehhez az EU vezetőinek erkölcsi és szakmai támogatására is igényt tarthatnának, hogy az Európai Unió mit gondol egy demokratikus választás egyenlő esélyeiről és demokratikus minimumáról. Ha nem ezt teszi, már nem is felelős demokrata politikus. De ha a feltételek elfogadása mellett a zsarnok által diktált összefogási kényszert is elutasítja, akkor Orbán embere, a haza egyik sírásója.

Ha lehet ezt még fokozni, akkor jön az, hogy ezt milyen indokkal és milyen stílusban teszi. Gyurcsány Ferenc kampányolni tud, sokak szerint jobban, mint kormányozni. A pártjának van esélye 6-7-8 százalék megszerzésére, ami hiányozna nagyon, ha egyáltalán lenne esély nyerni, de Botka azt állítja, hogy van. Akkor ez az eredmény hiányozni fog. Az indok nagyon gyenge. Egy pártelnök elutasítottságát és elfogadottságát a pártja támogatottsága mutatja. Az lehet, hogy a Botka mögött állók nagyon gyűlölik Gyurcsányt a közös múlt alapján, de a rendszer megdöntésének szándéka felül kell, hogy írja ezt az ellentétet.

Nem lehet nem gondolni arra sem, hogy Botka László fél Gyurcsánytól, félti a hatalmát, félti a népszerűségét, fenyegeti a vezető szerepét, ha egy csapatban ott van mellette, akinek a kommunikációs képességei sokkal jobbak. Irigység és féltékenység is keveredhet a Botka mögött állók uszításával, de még ez sem ad magyarázatot egy demokratikus politikus olyan stílusára, amit Botka megenged magának. Nem tudjuk, mi van Szegeden, de az országos politikában az ilyen indulatvezérelte stílus elfogadhatatlan.

Lehet indulatos egy publicista, egy szakértő, egy tüntető, egy érdekképviselet vezetője, de egy miniszterelnök-jelölt nem lehet az. Nem vetkőzhet ki így magából. Aki pedig választások előtt úgy támad a lehetséges szövetségeseire, ahogyan még a diktátorra sem, s megosztja, egymásnak ugrasztja a baloldal szavazóit, az vagy alkalmatlan, vagy az Orbánnak dolgozó párton belüli árulók bábja.

Az a követelés, hogy az MSZP mondja meg, hogy ki legyen egy másik párt listavezetője, és kit ajánljanak egy közös listára, teljes szerepzavarra és hatalommániára utal. Egy kulturált európai politikusnak eszébe sem juthat ilyen. Nem beszélve a stílusról, hogy azt mondja, „Gyurcsány közös listán nem, de egyéniben akár indulhat is”. Botka László engedélyt ad, hogy pártja egykori elnöke és miniszterelnöke, ma másik párt elnöke, egyéniben indulhat, ha akar. Miközben a sajnálatos 2010 előtti eseményeknek nemcsak Gyurcsány, hanem Botka pártja is résztvevője volt, és a felelősségben legalább olyan mértékben osztozik.

Hogy Gyurcsány népszerűtlenebb lenne, mint Botka László, azt kötve hiszem, népszerűsége jelenleg az egyébként is felháborító és felelőtlen ígérgetéseinek és demagóg populizmusának köszönhető. Ha beszélhetünk saját népszerűségről, mert egyelőre a párt törzsszavazói állnak mögötte, a bizonytalanok nem. Ami pedig azt illeti, hogy a Fidesz még nem nagyon támadta be Botkát, az inkább rosszt fényt vet rá, mert azt a látszatot kelti, hogy őt megint a Fidesz találta ki, és ő az Orbánnak megfelelő kihívó.

Gyurcsány nem Orbán által kontrollálható ember, Botka esetében ez egyáltalán nem biztos. Mondjuk ezt úgy, hogy Gyurcsány Ferencet, mint aki elveit megtagadva felesküdött Orbán rendszerére és legitimálja a NER-t, a többi ellenzéki párthoz hasonlóan hazaárulónak tartjuk. Legfeljebb ő a kedvenc hazaárulónk. Tehát Botka és pártja nem sok követ vethet rá, mert az MSZP még mindig az 1989 előtti bázisára épül, s a támogatói nem a pártot és Botka Lászlót díjazzák, hanem a mindenkori MSZP-t. Az egy csoda, hogy ez a 20 százalék kitart mellettük.

Hogy Botka László teljesen elvetette a sulykot, belesüppedt ebbe a bozótharcba, amelyből nem képes kikeveredni, s az indulatai olyan mértékben elragadják, hogy az alkalmasságát kérdőjelezik meg, azt leginkább az bizonyítja, ahogyan Bajnai Gordonról nyilatkozott. Bajnai Gordonnak ez a párt csak köszönhet. Mikor a párton belüli harcok Gyurcsány lemondásához vezettek, melyben az MSZP vezetői nem éppen konfliktuskezelő képességeiket csillogtatták, akkor Bajnai Gordon mentette meg a pártot a megsemmisüléstől, egy év alatt konszolidálta az országot. Méghozzá egy MSZP-s kormány miniszterelnökeként.

Ezután hajlandó volt 2014-ben visszatérni, és alázatosan lemondott egy sokkal gyengébb képességű miniszterelnök-jelölt javára. Az elmúlt 27 év legalázatosabb államférfijaként és a hazáját szolgáló, saját érdekeit az ország érdekeinek alárendelő politikus képében nyilvánult meg. Ezek után Botka egy ártalmatlan kérdésre adott válaszában Bajnai Gordont minden ok nélkül Rákosi Mátyáshoz, Kádár Jánoshoz s az egymillió magyar ember halálát okozó Horthy Miklóshoz hasonlította. Ez példátlan. Normális országban ilyen kijelentés után távozni kell.

Mindehhez csak annyit érdemes hozátenni, hogy Botka László kampányának jelszava, hogy „fizessenek a gazdagok”, megegyezik Rákosi Mátyás szövegével. Ha párhuzamot kell húzni Rákosival, akkor Rákosihoz nem Bajnai Gordon, hanem Botka László áll közelebb.