Magyarországon a rendszerváltás legsúlyosabb következményének az anyagi leszakadást tartják. De az elmúlt negyedszázad legnagyobb problémája nem az anyagi leszakadás, hanem a tömeges elbutulás volt. A világ ezzel a menekültügy kapcsán szembesül. Akik bírják a magyar nyelvet, régebb óta képet alkothattak a sötétségről, amely egyes magyar fejekben van. Tisztelet a kivételnek.

Tömegesen vallanak rasszista nézeteket, antiszemita tanokat és összeesküvéselméleteket, amelyeket gyakorló elmebetegek terjesztenek a világhálón. Az amerikaiak pénzelik a menekültáradatot, a háttérhatalom találta ki, Amerika az olajért igáz le országokat, miközben soha nem volt olyan magas a benzin ára, mint az iraki és az afganisztáni háború idején. Miután Irakból távoztak, azóta kezd újra olcsó lenni a benzin. Az amerikaiak annyit költöttek naponta a hadseregre Irakban, hogy abból annyi olajat vehetnének, hogy száz évig mindenki ingyen autózna. Most az amerikaiak miatt vannak a menekültek, mert bombáztak, nem az Iszlám Állam miatt, amit szintén az amerikaiak fegyvereznek föl. A nagyokos magyarok soha nem jártak Amerikában, de mindent tudnak.

Az antiszemiták amerikaellenessége tömény butaságra, tájékozatlanságra és gyűlöletre épül. Addig fertőzik vele az országot, amíg a nácizmus megtermi a gyümölcsét. Nem tanulnak semmiből.

Nem képesek különbséget tenni az izraeli vagy a mexikói kerítés funkciója és Orbán uszító drótkötege között. Sem a világot nem értik, sem saját történelmüket nem dolgozták fel. Ennek az értelmi színvonalnak a képviselői a 90-es években a Jurta Színházban elfértek, amit a Szálasi mellett dolgozó nyilas Bosnyák Imre és a később gyilkosságban való közreműködésért elítélt Romhányi László vezetett. Ez a színvonal már a miniszterelnök beszédeiben is megnyilvánul, cselekedetei ezzel összhangban állnak. Az Indexen elmebeteg könyvét elemzik, miszerint Amerika idézte elő a német megszállást. Kormányszóvivő mondhat olyat, hogy megfulladt menekült tehet saját haláláról. Miközben ezek a menekültek két hét múlva a szögesdrótot állító kormány buszával mehettek volna az osztrák határig. Oda, ahova ők már holtan érkeztek meg.

Nem képesek beleérezni menekültek lelkivilágába. Miért nem akarnak ujjlenyomatot adni, regisztrálni, miért nincsenek papírjaik? Majd ha te is menekült leszel, megérted. Azt is, miért nem kell olyan emberek kezéből víz, akik be akarnak tenni egy emberi létezésre alkalmatlan menekülttáborba, ott akarnak tartani hónapokon át, mint a vágásra vagy mutogatásra ítélt állatokat, hogy saját népüket uszíthassák az idegenek ellen. Kész tervük van, hogy dolgozni hajtanak, azért a falat kenyérért, amit emberségből kellene adniuk. A magyarok elhiszik, hogy napi kétezer átutazó gondot jelenthet egy országnak, ahol milliárdokat szórnak el hetente.

Megtagadnak minden emberséget olyanoktól, akik az életüket kockáztatva menekülnek egy mészárlás elől. Kisbabák nem indítják meg a szívüket, mert a butaságból származó gyűlölet nagyobb. A butaság barbársághoz vezet. Nem is értik, miért embertelenség elnézni a kövezeten alvó gyerekeket. Nem is tudják, hogy a nemzetközi jog szerint civilizált ország köteles lenne megfelelő ételt, italt, fekvőhelyet, tisztálkodási lehetőséget és orvost biztosítani. Nem olyat, hogy attól elmenjen a kedvük meneküléstől.

Elenyésző kisebbség, amely a menekülteknek is segíteni próbál, és egész életében szenved a magyar életet behálózó butaságtól. Elsivárosodott a magyar lélek. Nincsenek nemes érzések, a gyűlölet kiszorította őket. Az értelmes és bölcs emberek a perifériára kerültek. Akik nem adják fel, maguk is eldurvulnak, mert szélmalomharcot vívnak a csőcselékkel szemben. Az ország intelligensebb része belső emigrációba vonult, rejtőzködik a közéletet elárasztó szenny, durvaság és fizikai fenyegetettség elől. Pedig, ha magára hagyják az országot, annak gyilkolás lesz a vége. A butaságnak a temető a végállomása.

Magyarországon a szellemi elit is súlyos válságot él át. Nemcsak azért, mert haszonleső és politikailag elkötelezett, hanem azért, mert ami evidencia más részein a világnak, az a magyar értelmiség számára nem egyértelmű. Ha valaki Magyarországra érkezik, még képes különbséget tenni jó és rossz, igaz és hamis között. De Vecsés fölött ez a biztos érzékelése megszűnik. Mire magyar földre lép, a szavaknak sincs egyértelmű jelentése, nincsenek fogalmak, axiómák, minden relatív. Ez butaság.

Régen is voltak tájékozatlan emberek. De tudták, hol a helyük. Volt egy tisztelet a tudással, a felkészültséggel, a műveltséggel szemben. A bunkó tisztában volt azzal, hogy ő egy műveletlen tahó, és ezt meg is mondta. Nem tartott igényt arra, hogy a demokrácia nevében mindenkivel megossza, ami a fejében van. Ez megváltozott, a társadalom alja került felülre, amely mércét szab, minősít és a nyilvánosságot terrorizálja. Az alja nép igényeit kiszolgáló kormány nácikkal versenyezve az ő nyelvüket beszéli, az ő szintjükön gondolkodik és az ő érzelmeiket stimulálja. E folyamat csúcspontja volt, amikor a csőcselék-kormány üldözőbe vette a filozófusokat és a tudós a bűnöző szinonimája lett.

Mindezt segítette az interaktív média, a közösségi oldalak elterjedtsége, amely felszabadította a gátakat és egyenrangúvá tette a Nobel-díjas tudós és az otthon írogató seggfej véleményét. Egyesek elhitték, hogy a demokrácia az, ha a bunkó is világgá kürtölheti a műveletlenségét és abból fakadó artikulálatlan indulatait. A “Ria-Ria-Hungária” mindent visz, a tudomány nem számít, a tények semmit nem jelentenek. Nem lehet gátat szabni a tökfejű senkik dúlásának. Befizetnek egy internetes vonalra, és korlátlanul szórhatják tele a világot egysejtűeket idéző agytérfogatuk termékeivel. Mintha az internet mellé észt is kaptak volna.

Korábban ezeket az okosságokat egy füstös VII. kerületi kocsmában adhatták elő, jobb helyeken ott is pofánvágták érte. Vagy a kocsma falára firkálhatták fel ezeket. De most az a demokrácia, hogy a klozet falára illő okosságokat a világháló terjeszti, kitörölhetetlenül őrzik egy-egy elmebeteg beírásait, mocskolódásait. Minden szöveg egyenrangú, nem lehet különválasztani a bolondokházától. Ez olyan, mintha valamelyik suttyó bemenne egy újság szerkesztőségébe, letenné az asztalra sötét agyának szüleményét, és a demokrácia jegyében azt a másnapi újságban meg kellene jelentetni. Az interneten való publikáció ma ugyanezt jelenti. Olyan felülethez jutnak, ami nem illeti meg őket.

Hasonló pusztítást okoztak a magyar kereskedelmi televíziók, amelyek azt gondolták, akkor lesznek sikeresek, ha az ország legbutább, legaljasabb emberének színvonalát célozzák meg, erre a szintre nivellálnak mindenkit. Megdicsőült a giccs, a szemét, a mocsok, a buta, az aljas, a primitív, amelyet üresfejű senkik közvetítenek az egyre mélyebbre süllyedő nagyérdeműnek. Amit a kereskedelmi csatornák folytattak az általános butítás terén, az felér egy bűncselekménnyel a magyar nép ellen. Amit maguk mögött hagytak, az sötét és buta embertömeg, amely ijesztő dolgokat mond és tesz, s megindult az elaljasodás felé.

Ők azok, akik villanyt vezetnének az Orbán-szögesdrótba, lelőnék a háború elől menekülőt. Nem számít, ha kisbaba a hideg betonon fekszik, takarodjon haza. Rasszisták, s amikor ezt a szemükre vetik, felteszik a tíz pontot érő, mindent elsöprő kérdést: “És az indiánok?” Ezek annyira hülyék, azt sem tudják, az indiánokat nem az emberi jogokért harcoló Amerika irtotta, hanem a hozzájuk hasonló európaiak, akik áthajóztak Amerikába. Az emberi jogi Amerika nem irtotta az indiánokat, hanem megvédte őket olyan sötét bunkóktól, mint ők. Ma is olyan kedvezményekben részesíti őket, amilyeneket mások nem kapnak. De hol vannak az avarok és a besenyők?

Amerikában a Thanksgiving (Hálaadás) nagyobb ünnep, mint a karácsony. Amerika hálát ad az indiánoknak, hogy  étellel fogadták a első menekülteket. Ez olyan, mintha a madárgyilkos Semjén által kitalált “Trianon-napon” a magyarok hálát adnának az összes kisebbségnek, akikkel együtt éltek a Monarchiában. Minden magyar ajándékot vinne Magyarországon élő kisebbséginek, egy szlováknak, németnek, zsidónak, szerbnek, cigánynak, románnak, stb.. El tudja ezt képzelni valaki? Ha ilyen lenne Magyarország, akkor kerülne kicsit közelebb az amerikai gondolkodáshoz és járna közel az igazsághoz és a tényekhez. De a Jászkaratehénfarkán élő magyar, aki megtestesít egy jelentős tömeget, bekapcsolja a számítógépet, és mindent tud.

Valóban minden országnak olyan vezetői vannak, amilyen az ország többsége. Az Orbán-rendszer léte legnyilvánvalóbb bizonyítéka annak, hogy ennek az országnak az általános értelmi és morális színvonala milyen mélyre süllyedt. Nemcsak azoké, akik őket támogatják, hanem a balliberális oldalon levőké is. Magyarország 1989-ben magasabb értelmi színvonalon állt, mint most. Ma nem lehetne Magyarországon demokratikus rendszert építeni a szabadság, testvériség, egyenlőség, valamint a felvilágosodás, az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata szellemében.

Iványi Gábor hívta fel a figyelmemet arra, hogy a világ romlik, ha magára hagyják. Ha egy kertet nem ápolnak, elgazosodik. Ha egy gyereket nem nevelnek, megromlik. Ha nem metszik a szőlőt, nem hoz termést. Ha egy népet nem tanítanak, elbutul. Művelni kell mindent. Ez az ember dolga a világban, mert amit magára hagy, tönkremegy. Minden nap el kell végezni a környezet rendbentartásának munkáját, különben visszafordul az enyészet felé. Magától minden tövist és bogáncskórót terem.

Ha egy népet nem művelnek, olyan mértékben elbutul, hogy rá sem lehet ismerni. Olyan dolgokra válik képessé, amiről azt gondolnánk, korunkban már lehetetlen. Az embereket hamis illúziókba kergeti az oktatás, amely azt állítja, hogy az emberiség fejlődik, és egy bizonyos szintre nem eshet vissza. Nem így van. Nincs olyan evolúció, amely magától megakadályozná, hogy egy nép vissza ne süllyedjen a barbarizmus szintjére. A világ különböző részein ma is gyilkolás és népirtás zajlik. A magyaroknak nem kell messzire menniük: nemrégen a határaiktól nem messze zajlott népirtás és létesültek tömegsírok.

Nemrég olvastam Vadász János, volt népművelő, egykori államtitkár, a közművelődési dolgozók szakszervezete alapítójának tanulmányát. Nagyon okos dolgokat írt arról, hogyan számolták fel Magyarországon a közművelődést, a kulturális intézményhálózatot, a helyi közösségek művelődési házait. Először arra gondoltam, ezek a szocializmus termékei voltak, a piacgazdaság más, ez egy letűnt világ nosztalgiája, mint a Régi idők focija. Aztán rájöttem, Minarik Ede még tudott valamit. A közművelődés felszámolása felégetett tarlót hagyott maga után. Hiányoznak a filmklubok, a művelődési házak, a kiskönyvtárak, a művészeti csoportok, olvasóklubok, az emberi lelket nemesítő katarzis élményei. Helyükön a sivárság maradt.

Ezt a népet huszonöt éve nem művelik. Az iskolában hamis történelemszemléletet, nacionalista agymosást kapnak. Úgy végeznek el középiskolát, hogy nem látják összefüggésében a történelem eseményeit. Nem ismernek fel ok és okozati összefüggéseket. A világról, más nemzetekről, kultúrákról semmit nem tudnak. Nem kapnak sem emberi, sem nemzeti identitást hazugságokat és nemzeti giccseket leszámítva. Nem értenek alapvető gazdasági és politikai összefüggéseket, törvényszerűségeket. Nincs használható tudásuk. Nincs hobbijuk, nincs kedvenc könyvük, nincs semmi szép, ami betöltené a képzeletüket. Nem látnak jövőt, ahogy a múltat sem ismerik. Vezéreket keresnek, egyszerű magyarázatokat, amelyek felmentik őket minden felelősségvállalás alól. Nincs érzékük a joghoz, az emberi méltósághoz, nem ismernek és nem tisztelnek emberi értékeket.

Barbárosodik a nemzet. A saját hatalmára koncentráló egyházi oktatás csak ront a helyzeten. Az egyházi agymosás századokon át tartotta sötétségben Európát. Az egyháznak tudatlan tömegre van szüksége, amely cselédként és jobbágyként dolgozik, csőcselék módjára viselkedik, ha valaki ellen uszítják. Iszonyatos a sötétség, amely egy generáció alatt a magyar fejekben keletkezett. Az élet a fizikai funkciók szintjére esett vissza, a hatalom úgy bánik az intelligenciával, mintha ugyanezen a szinten élne. A társadalom nem jobb- és baloldalra szakadt ketté, hanem művelt és a barbarizmus felé tartó részekre. Nincsenek pozitív minták, nincsenek mértékadó személyiségek, tekintélyek, nincs képzés, nincs oktatás, csak a lángoló gyűlölet.

Ma a Facebook és a butító kormánypropaganda neveli az országot. Gazemberek kezében van a nép. Tanulni senki nem akar, senki nem kérdez, mindenki mindent tud. Szörnyűség, ami a fejekből árad, szörnyűek a tettek, amelyek ebből következnek. Ezzel szembesül ma a külvilág. Ezzel kell megküzdeni naponta. Nem kérdés, ki fog győzni. A sokkal kitartóbb rossz, és művelés híján a mindent benövő gaz.

21 hozzászólás : Bartus László: De hol vannak az avarok és a besenyők?

 1. bunkocska te draga

  September 7th, 2015

  Az AN-nek még hány bizonyíték kell arra, hogy a magyar liberálisok farizeusokként viselkedtek a rendszerváltás óta? Az elmúlt negyven évet mindenestül ki akarták dobni az ablakon. Horn Gábor nemrég is azt mondta, hogy “az átlagembernek nem kell értenie a politikához”. Ungváry Rudolf a Népszavában azt nyilatkozta, hogy “csak értelmiségiek voltak az internetadó-elleni tüntetésen”. Mi ez, ha nem a munkások lenézése és arculcsapása?

  Reply
  • Lee Majors

   September 8th, 2015

   Ungváry Rudolf nem liberális.

   Reply
   • bunkocska te draga

    September 9th, 2015

    Nem tudom micsoda Ungváry, de mindenesetre a hazai “elit” egyik tagja. Ezt mondta idén a Népszavában: “- Az internetadó elleni megmozdulás a magyar technokrata és humán értelmiségre, valamint a művelt szakemberekre korlátozódott. Se a magyar vidéket, se az átlagpolgárt nem érintette.” Pl. itt az AN-en is ennek ellenkezőjét állapították meg: a magyar ember csak az internetadó miatt mozdult meg, de legalább megmozdult.

    Reply
 2. lud

  September 7th, 2015

  Megint jól megmondtad,csak akinek szól,az nem tud olvasni,aki esetleg igen,-az nem érti…

  Reply
  • Angela

   September 7th, 2015

   Tisztelt Bartus László! Kalapom emelem. Ettől a való világtól rég le vagyok sújtva, de így összefoglalva…elolvasva…meg vagyok semmisülve. Sajnos, hogy igaza van! Szóról szóra. 🙁 Köszönöm, hogy olvashattam.

   Reply
  • Angela

   September 7th, 2015

   Sajnos…de nagyon igaz!

   Reply
 3. Winston Smith

  September 7th, 2015

  A diagnózist szerintem nyugodtan ki lehet terjeszteni, mert a Facebook, a kereskedelmi TV-k, a tömegdemokrácia – amelyeket Bartus úr ostoroz – nem magyar találmányok…ha jól emlékszem, valahonnan nyugat felől érkeztek ide 🙂 De a műveletlenség, butaság tényleg iszonyatos nagy probléma, sajnos szintén nem csak Magyarországon. Az Ős Patkány világszerte terjeszti a kórt (összeesküvés elméletek ide, vagy oda):
  “Az elnyomás csapatban károg,
  élő szívre mint dögre száll –
  s a földgolyón nyomor szivárog,
  mint hülyék orcáján a nyál.”

  Reply
  • MJS

   September 9th, 2015

   A szabad és független sajtó valóban nem magyar találmányok, de hol van nálunk ilyen média? Mindenki az MTI-s ingyen híreket halássza mert nem kapnak lehetőséget arra, hogy reklámokból finanszírozzák az adó működését. A jobbikos félőrültek pedig továbbra is baloldali és/vagy liberális médiát látnak mindenütt. Ezek már ténylegesen orvosi esetek és ezeken semmilyen média vagy információs portál nem segít, mert ez már vallásháború és személyi kultusz.
   A modern médiában pont az lenne a lényeg, hogy több helyről szerezheted be az információt és majd te mint felelős választópolgár és állampolgár mérlegelsz annak valóságáról. A szélsőségek mikor és hol mérlegelnek bármivel kapcsolatban is? Ráadásul azt hiszik okosak, pedig ostobák mint a föld…

   Reply
 4. Geyza

  September 7th, 2015

  Reprint
  Geyza
  2012. május 14. hétfő
  23:18
  -Ha azt a szót hallom hogy ” kultúra ” , előkapom a revolveremet ! –
  / Kellermann , a hitleri írószövetség volt elnöke /
  Értékelés: +2 (4 szavazatból)

  Reply
 5. nefelejts

  September 8th, 2015

  “Ezt a népet huszonöt éve nem művelik. Az iskolában hamis történelemszemléletet, nacionalista agymosást kapnak. Úgy végeznek el középiskolát, hogy nem látják összefüggésében a történelem eseményeit. Nem ismernek fel ok és okozati összefüggéseket. A világról, más nemzetekről, kultúrákról semmit nem tudnak. Nem kapnak sem emberi, sem nemzeti identitást hazugságokat és nemzeti giccseket leszámítva. Nem értenek alapvető gazdasági és politikai összefüggéseket, törvényszerűségeket. Nincs használható tudásuk.”
  -Ugyanezt vettem eszre. Csak ugy minden 3-4 evente, mikor hazalatogattam. Aki normalis(abb) is volt a korai 90-es evekben, azok is elbutultak. Tovabba nem latjak a rombolast, a nyomort, pedig benne elnek. Ha lefenykepzetem volna egy bizonyos utcat minden 3 evben az elmult 20 ev alatt, akkor azt latni, hogy egyre kevesbe van gondozva, majd roskadozik. Az emberek egyre rongyosabbak, egeszsegtelenebbek. Egy mobil telefon majdnem luxus sokak szamara. Idegen nyelvtudas nulla. Pedig majdnem mindenkinek van egy rokonuk, aki vagy Nemetorszagban vagy Angliaban dolgozik, vagy mar kinn is el. Remiszto, hogy hova zullott le az egesz orszag es vele egyutt a polgarok. Lassan zombiva valtak.
  Akar egy horror filmet is lehetne belole forgatni, de en hiaba mondom nekik, allitolag en vagyok a hulye meg “liberalisan agymosott”, pedig nem is vallom magam liberalisnak. A jozan, logikus gondolkodas is szamuzve van. Nem lehet valakivel egy oraig ugy beszelgetni, hogy ne kerulnenek szoba a ciganyok meg a zsidok, vagy a minden kulfoldi es minden mas orszagot gyalazatos szokkal leirni. Sokszor csak nezek a semmibe ilyenek utan, nem merek mar sokat szolni sem, mert rokonok kepesek megtagadni, ha valaki nem vallja ugyanezt a hitet.

  Reply
  • Lee Majors

   September 9th, 2015

   Ez utóbbi is egy általános jellemző: a magyarok zöme számára az a normalitás, ha mindenki úgy gondolkodik és éli életét, ahogy ő. Semmilyen más eszme befogadására nem hajlandóak, hajlíthatatlanok.

   Reply
 6. Istvan_b01

  September 8th, 2015

  Kedves Bartos Úr,

  Többnyire egyet értek a cikkei nagyobb részével ugyanakkor a tul sok indulat és általánosítás tényleg olyanokat is megbánt akik a “másik” oldalon állnak. Minden cikke bántó és majdnemhogy gyűlölködő, ezzel nem fog megtéríteni senkit, sőt a fürdő vízzel együtt kidobja a gyereket is. A cikkeiben nincs építő jelleg igy nem különbek mint az Orbán oldal hasonló vehemenciával írt rettenetei is.
  Sőt (off topic), új felirat közöm en t most figyeltem csak fel egy korábbi cikkére amit Ferenc pápa hajléktalanoknak rendezett koncertjéről írt, hogy ő is mekkora egy képmutató. Mivel oda már nem lehetett kommentelni ezért ide írom röviden hogy ez igy kifejezetten kártékony.
  Nem vagyok se katolikus, se hívő a katolikus egyházért pedig főleg nem vagyok oda en sem, de a mostani pápa legalább megpróbál es tesz is az egyház liberálizációjáért, hogy időszerűbbé váljon és a több száz millió hanem milliárdon felüli hívők könnyebben tudnának azonosulni vele.
  Nélküle azok a hajléktalanok biztos hogy nem részesültek volna olyan koncertben egész életünkben, igy nekik is lehetett egy olyan napjuk amelyben egy rövid időre elfelejtkezhettek a mindennapi gondjaikról. Mit kelet volna tennie, eladni a Vatikánt és a pénzt a szegényeknek adni? Mert a cikkéből valami ilyesmire lehet következtetni.
  Én a maga címe miatt iratkoztam fel az oldalra pár napja, de ha folyton azt látom hogy az egész világon azonbelül magyarországon minden és mindenki szar akkor simán le is lehet iratkozni vagy megfeledkezni róla. Ettől persze nem fog összedőlni semmi, de innen igy néz ki hogy ön amerikából csak ítélkezik, prédikál de ben veszük/veszem szerénytelenségnek ha esetleg elmondja azt idd hogy ön konkrétan tett e valamit azokért a menekültekért.
  En sem magyarországon élek, de nemrég amikor ott voltam akkor majdnem egy teljes napot éjszakát is beleértve ott önkénteskedtem, saját szememmel láttam hogy magyarországnak van másik arca is es nem feltétlenül hibaszázalékon belüli.
  Ez az en építő jellegű próbálkozásom arra hogy az ön cikkei is lehetnének egy kicsit azok is.

  Reply
  • Zolchy

   September 9th, 2015

   István!Teljesen egyetértek Önnel! Ön nem csak kintről “hablatyol”,hanem ismeri és átérzi a lényeget! TISZTELETEM!

   Reply
  • brb 76

   September 9th, 2015

   Hat igen nagyon konnyu itelkezni amerikabol olyan emberek felett akiknek talan a muvelodeshez nem sok erejuk marad mert robotolnak hogy tuleljek a jelent….en ugy gondolom hogy a magyar nep mar megmutatta a vilagnak hogy 10% kulonbozo etniaval bekeben egyutt tud elni tiszteletbe tarja masok kulturajat.De egy ilyen nagysagu emberaradat felelmet valt ki foleg ha a HUMAN UNIO teljesen egyedulhagyja magyarorszagot(szeptemberig). Szoval ne itelkezzunk ha nem elljuk at a dolgokat egyes szam elso szemelyeben- a migransok is azert agresszivak mert haborubol jonnek es tan a bekes magyar ember azert emeli meg hangjat mert a kezemeles nem szokasa de vedi csaladjat mert ez osztone!

   Reply
 7. Istvan_b01

  September 8th, 2015

  Sajnos javítani nem lehet és telefonról írván sok helyesírási és egyéb hiba bennmaradt a hozzászólásomban amiért elnézést kérek igy utólag.

  Reply
 8. biborosch ur

  September 8th, 2015

  A menekultkerdes nem liberalis ideologa, nem ideologia, hanem nagyon szornyu valosag…a legszornyubb benne, hogy sokan helyesnek tartjak, hogy a menekultekkel ugy bannak, mint a csordaval…1989ben nem errol szolt a rendszervaltas, korabban kulonosen nem…Magyarorszagon nem uralkodhat a gyulolet, Magyarorszagon be kell fejezni a felbemaradt rendszervaltast, a osszes politikust pedig athelyezni kukazni az utcara!

  Ember, tamogasd a menekulteket!

  Reply
  • Zolchy

   September 9th, 2015

   A baj az,hogy sokan nem látták a Zongorista című filmet! Vagy nem olvasta ezt: Pastor Martin Niemöller (1892–1984): “Először eljöttek a zsidókért, nem szóltam, mert nem voltam zsidó. Aztán eljöttek a kommunistákért, nem szóltam, mert nem voltam kommunista. Aztán eljöttek a szocialistákkért, nem szóltam, mert nem voltam szocialista. Aztán eljöttek a szakszervezetisekért, nem szóltam, mert nem voltam szakszervezetis. Aztán amikor értem jöttek, már senki sem maradt, hogy szóljon értem.”

   Reply
  • emigrant

   September 10th, 2015

   Nem értek egyet a politikusok utcaseprővé történő előléptetésével. Azt is csak elrontanák.

   Reply
 9. Zolchy

  September 9th, 2015

  Bartos úr!
  Sok mindenben igaza van,amit leírt.De azért írhatna már valami olyan cikket is,hogy Pl: ” Orbán Viktor nem egyenlő a Magyar néppel! Vagy: A rasszizmus nem egyenlő a Magyar nép felfogásával!, Vagy: Nem minden Magyar ember osztja a jobbik véleményét,sőt! Vagy: Minden jóérzésű Magyar ember elítéli,azt ami ebben az országban a rendszerváltás óta történik! Bartos úr! Ugye nem esne nehezére,ha nem csak a gyűlöletről írna,hanem azokról a Magyar emberekről is, (higgye el ők vannak többségben!) akik tisztességesek,becsületesek és minden embertelen,szennyes,szemét dolgot elítélnek,Orbán Viktorostul,Antal Józsefestől,Gyurcsány Ferencestől,Vona Gáborostul,ami a Magyar nép ellen és most a migránsok ellen, a cigányok,zsidók ellen folyik!!Nézzen már egy kicsit bővebben szét Amerikában is! Nem igaz az olaj érdekében történő más országok lerohanása és más “csacskaságok? Legyen kedves elolvasni, Michael Moore: Stupid White Men /Hülye fehér ember/ című tanulságos könyvét,ha még nem olvasta! Gondolom ön széles látókörrel rendelkezik, csak ne azt tolmácsolja,ami az ön szája íze szerint való! Mondom,sok igazság van a cikkében,csak NEM MINDEN MAGYAR EMBER OLYAN,AMILYENNEK MAGA TITULÁLJA! Még ha ki is írta (röviden!),hogy tisztelet a kivételnek. Mert azt kellett volna írni,hogy tisztelet a többségben lévő Magyaroknak!! Tisztelettel, Én.

  Reply
 10. Bimbi

  September 9th, 2015

  Nos a besenyők ,és az avarok velünk élnek már igen rég óta. Mi nem kerítettünk el nekik nagylelkűen rezetvátumokat, nem kellett segélyt adni nekik a saját földjükön, mert teljes jogú állampolgárai lettek ennek a vegyes nemzetnek. Velünk együtt vették fel a kereszténységet, együtt harcoltunk Mohácsnál, gyalogoltunk vissza a Don-kanyarból, együtt vesztettük el az ország 2/3 részét, és együtt lélegeztünk fel, mikor Iván elvitte az utolsó T34 -est. Mi mind, együtt, akik itt voltunk. Lehet, hogy nem tudtuk még feldolgozni teljesen a történelmünket, de nekünk legalább van mit feldolgoznunk a hotdogon, a Hootersen és a Nascar-on kívül is ,bár nekünk kicsit nagyobb falat jutott úgy érzem. És, bár az elmúlt 25 év tényleg a szellemi leépülés negyed évszázada, azért azt ne felejtsük el, hogy ez mind nyugati mintára történik a kereskedelmi televíziók szíves közreműködésével. Úgy gondolom, hogy aki tanulni akar ma Magyarországon, az most is megteheti akárcsak negyed évszázada. Annyi változott, hogy most már nem pártérdek, hogy képzettek legünk, ezt a döntést egyénileg, magunk boldogulása érdekében kell meghoznunk. Az más kérdés, hogy erre mennyire van igény, mert véleményem szerint sokkal inkább ezzel van a baj. Ami pedig a menekültügyet illeti valóban emberi körülményeket kell minden rászorulónak biztosítani, de aki rászorul, az ne verje az asztalt, ha azonnal nem kap meg mindent. Én magamból kiindulva úgy gondolom, hogy kérni alázatosan szokás és nem habzó szájjal. Nem csak a porban fekvő gyermekekről lehet képeket mutogatni a nyugati sajtóban, hanem a szeméttengerről, amit hagynak maguk után, az összeszart buszokról és lelakott vonatokról amikkel én is közlekedem, ha munkába megyek, letaposott veteményesekről, tudom nehéz elképzelni, de van akinek ez a megélhetése, a mindene. Az étellel teli kukákról, amiket megtöltenek, mert nekik nem felel meg az, ami nekünk van, és amiből tudunk adni. Mindeközben saját honfitársaim gyermekei nem kapnak ételt az iskolákban alultápláltak, gyengék. Lehet, hogy napi kétezer ember nem sok a cikkíró szerint, de ezt a tömeget etetni, itatni, elhelyezni koránt sem olyan egyszerű, mint azt ő gondolja. Itt megjegyezném, hogy Görögország és Olaszország ötször akkora Uniós támogatásból oldja meg a problémát, mint mi. Másfelől egy ujjlenyomat és némi papírmunka, ami egyébként uniós előírás részünkre, és részükre is megannyi megpróbáltatás után már elenyésző dolog és, ha erre nincs ideje, türelme, akkor azt a határ másik oldalán is nyugodtan kivárhatja, hiszen ott sem üldözik. Ha csak arra gondolok, hogy az Egyesült Államokba milyen feltételekkel lehet belépni azt hiszem ennek a cikknek egy nagy része igazságtalan, és félremagyarázó politikai uszítás. Félreértés ne essék, nem értek mindennel egyet amit a jelenlegi vezetés tesz, de ez cikk sem épp a megoldásra koncentrál. Bírálatot kapunk, de használható ötlettel még egyik oldalról sem találkoztam. Addig pedig felesleges szócséplés és egymásra mutogatás ez az egész, és ettől már felfordul a gyomrom. Én itt lakom, ez a hazám és nem tartom magam alábbvalónak, kegyetlenebbnek egy nemzet sarjánál sem, s akinek nem tetszenek a leírt sorok jöhet haza segíteni megoldani a problémát.

  Reply
 11. norika

  September 9th, 2015

  Bartos lászló cikkeivel többnyire egyetértettem, és egyet is értek többnyire most, is de ha megbocsát, nahyon tulzásba viszi az ostorozást, és olyanokat is érint, akik az ellenkező és nem a “sötétségben” lévőkhöz tartoznak. nem kellene azért ennyire általánosítani, nem beszélve arról, hogy könnyebb lenne ha személyesen érzékelné a dolgokat, biztosan más fényben adná le az írásaitT ez azárt már nagyon sértő, olyasfélén hangzik, mint anno a háboru idején az úgynevezett “Amerika” hangja a rádióban, mert aztán ott is ömlött a sok hazugság az országról, tehát tanácsként ha elfogadja, ha nem egy kicsit visszakellenne venni, és talán hitelesebben, ne írni, n azt az embercsoport sértegetni, és ekézni aki rászolgál, a “tisztelet a kivételnek” mindig jár nem gondolja?

  Reply

Szóljon hozzá

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)