Gulyás Márton az egyébként borzalmas szombat esti demonstráción az Orbán-rendszer lényegére mutatott rá: a Fideszre írt aránytalan választási rendszer megszünteti a hatalom demokratikus úton való leváltásának lehetőségét. Ezért diktatúra.

Az Orbán-rendszer tetemre hívása az, hogy egyenlő feltételeket teremtő választási rendszer jöjjön létre. Természetesen Orbánékat, mivel megdöntötték az alkotmányos rendet, nem választáson kellene legyőzni, hanem egyszerűen követelni a letartóztatásukat. De a szabad és egyenlő feltételeket biztosító választás követelése azért helyes és fontos, mert annak a megtagadása leleplezi a rendszer – sokak előtt még nem egyértelmű – diktatórikus jellegét.

Abban mindenki biztos lehet, hogy Orbán soha nem fog beleegyezni abba, hogy egyenlő és szabad választás legyen Magyarországon, amelyben a népakarat érvényesül, és amelyben leválthatják őt. Ez a követelés azonban jogalap lehet azok szemében is, akiknek nem elég, hogy a „fülkeforradalomra” hivatkozva leváltotta a demokráciát és illiberális rendszert hozott létre. Ha megtagadja az egyenlő esélyeket biztosító választásokat, akkor diktátor. Ezt még azok is beláthatják, akik a világért sem mondanák ki ezt.

Ebben az esetben választás elé kerülnek a mai kollaboráns parlamenti pártok is, amelyek a nem egyenlő és nem arányos választási rendszerben is hajlandók voltak részt venni, készek voltak a demokrácia híveit egy csaló választáson agyonveretni, és készek arra, hogy ezt 2018-ban is megtegyék. Ma is azt hazudják, hogy a Fidesz kétharmados győzelmét garantáló választási rendszerben is győzhetnek, mert semmi más nem érdekli őket, mint a saját túlélésük és az évi százmilliós állami párttámogatás, Orbán „Júdás-pénze”.

Gulyás Márton követelése a minimális feltétel, és ha megfelelő tömegtámogatást kap hozzá, akkor lelepleződhet az Orbán-rendszer és az ellenzéke hazugsága. Ez az első lépés a szabad és demokratikus Magyarország felé. Orbán nem fog engedni, viszont azzal ország és világ előtt kinyilvánítja rendszere diktatórikus jellegét. Ezek után semmi más nem marad, mint az Orbán-rendszer megdöntésének és Orbán letartóztatásának követelése.

Ha a népi elégedetlenség eléri azt a szintet, ha megbénul az ország, ha Orbán menekülésre kényszerül, akkor lehet valamiféle kerekasztalnak megteremtenie a demokratikus választás feltételeit, és megállapodhatnak a demokrácia helyreállításának menetrendjében. Orbánt és bűnszervezete tagjait pedig bíróság elé kell állítani, államellenes bűncselekmény, államcsíny, az alkotmányos rend megdöntése miatt, valamint lopás, vesztegetés, korrupció, hatalommal való visszaélés, befolyással való üzérkedés miatt törvényesen el kell ítélni.

Az alkotmányos rend megdöntése önmagában életfogytiglannal fenyegetett bűncselekmény. Az elrabolt közvagyont az utolsó szögig vissza kell követelni, el kell kobozni. E folyamat első állomás lehet a szabad, egyenlő feltételeket tartalmazó és arányos választások követelése. Nagy kérdés, hogy Gyulyás Márton hogyan tudja ezt kikövetelni, illetve ennek elutasítását és megtagadását nyilvánvalóvá tenni, ha a kollaboráns pártok is Orbán mellé állnak, mit eddig.

Varga Gergő nagy igazságot mondott, hogy „Ez a kormány vagy lemond, vagy a dicsőséges pesti nép kirángatja őket a parlamentből”. Mivel ez a kormány soha nem fog lemondani, így a dicsőséges pesti nép fogja őket kirángatni a parlamentből. Ehhez azonban világossá kell tenni, hogy kikkel állnak szemben, és ehhez kell a választási reform követelése, hogy ez a dicsőséges pesti nép számára is világos legyen. A demokratikus normák elutasítása után jön a rendszer bojkottja, és utána Orbánék reakcióján múlik, mikor és hogyan menekülnek.

Gulyás Márton megmentette a szombati tragikus és botrányosan elrontott demonstrációt, az asztalra tette a megoldás kulcsát. Feladta a leckét, az ország vizsgázik. Ha az ország bukik a vizsgán, lemondhat a következő száz évéről.