/

Bartus László: Magyarország veszélyezteti az európai értékeket

13 perc olvasási idő
5

(Ez a kép nem Európa értékeit mutatja. Ez a keresztes háborúk korszakát idézi, amikor keresztes lovagnak öltözött bűnözők térdig gázoltak a vérben és végiggyilkoltak két kontinenst. Európa civilizációja ezt egyszer már legyőzte.)

Orbán Európa védelméről beszél, de ez fordítva igaz. Orbán fenyegeti Európa értékeit. Európa legfőbb értéke a szolidaritás, az emberség, a befogadás. A magyarokat is így fogadta be Európa. Először az Unió szervezetébe, majd Európa országaiba. Egyelőre több magyar gazdasági bevándorló szállta meg Európát, mint muszlim menekült. A magyarok csak jobb életet kerestek, a menekültek az életüket mentik. Michael Roth, Németország külügyi államminisztere arról beszélt, ha Európa elveszíti a sokszínűségét, a szabadságát, a nyitottságát, az üldözöttekkel szembeni szolidaritását, mindent elveszít. Ezek Európa igazi kincsei, nem az életszínvonal. „A magyar válasz erre a válságra természetesen halálos veszély Európa jövőjére” – olvasható a FAZ első oldalán.

Orbán rendszere az érzéketlenség és az embertelenség rendszere. A külvilággal és az idegenekkel szembeni gyűlölet a rendszer kohézója. Cinikus állítás, hogy a menekültek nem menekültek, s nem érdemelnek emberséget, mert Szerbiából már nem kell menekülni. Amikor majd a magyarok menekülnek, ők sem Szerbiába menekülnek, hanem Németországba, Angliába és Amerikába. A menekült jog szerint az egész világon menekült, ha az életét veszély fenyegeti a hazájában. Ha nem így lenne, Magyarország sem fogadhatott volna be korábban szudáni és szomáliai menekülteket. Amerikába egyetlen menekült sem mehetne a világ bármely tájáról. Magyarországot soha nem fenyegette ez a menekülthullám, ezt mindenki tudja. De Orbán felhasználta ezt Európa ellen.

Orbán az, aki támadja Európát, nem a muszlimok. Orbán olyan  Európa nevében támadja a mostani Európát, amelyet maga mögött hagyott az európai civilizáció. Azt az embertelen Európát, amit ő hirdet, eltörölte a felvilágosodás. Magyarországot a liberális értékek jegyében fogadta be az Európai Unió. Orbán Magyarországa a magyarok többsége által támogatva ezeket az értékeket vette kereszttűz alá. A liberalizmus a különböző politikai irányzatok szabadságát jelenti, a pluralizmust, az egyeztetés kényszerét, a korlátozott és ellenőrzött kormányzati hatalmat, a népakarat szabad kifejezését. Orbán ezeket az értékeket Magyarországon felszámolta. A liberális demokrácia helyett autokratikus uralmat vezetett be. Magyarországon ő a hatalom kizárólagos birtokosa. Orbán ezt akarja exportálni az Európai Unióba.

Magyarországon szitokszó a „demokrácia exportja”. Mintha az elnyomó rezsimek ellen felkelők támogatása bűnös cselekedet lenne. Orbán tisztában van azzal, hogy lassan Magyarországon is szükség lesz a „demokrácia exportjára”, és ha lesz a rendszernek ellenzéke, azt támogatni kell az ő önkényuralmi rendszerével szemben. Orbán és propagandagépezete kitörli az emberek emlékezetéből, hogy harminc évvel ezelőtt a magyarok még egy diktatúrában éltek. Vasfüggöny mögé zárva. Amerika akkor is sokat tett azért, hogy a jólét és a szabadság feltétele, a demokrácia a magyarok ölébe hulljon. A magyarok most részvétlenül tekintenek azokra az emberekre, akik évtizedek óta gyilkos rezsimek elnyomása alatt élnek. Azoknak nem jár a segítség. Magyarországon az Orbán-rezsim propagandája nyomán elszabadult az amerikaellenesség. A magyarok elfelejtik a szíriai vegyi fegyvereket, a lemészárolt gyermekeket, kannibál gyilkosokat. Ahonnan menekülnek, százával ölik az embereket, fejezik le őket.

Elfelejtik, hogy az Egyesült Államok ENSZ-határozatok alapján, nemzetközi felhatalmazással, más országokkal közösen indított akciókat a térségben a civil lakosság védelme érdekében. Ezeket az akciókat az Orbán-vezette Magyarország megszavazta. 2013. szeptember 10-én Martonyi János, az Orbán-kormány külügyminisztere bejelentette, hogy Magyarország is beszállt a Szíria elleni koalícióba. Ha ez a koalíció felel bármiért, akkor ebben a felelősségben Orbán is osztozik, mert benne volt. Orbán ennek ellenére a szélsőjobboldal hazug vádjaival uszítja a magyarokat Amerika és az Európai Unió tagországai ellen, azzal vádolva őket, hogy a „demokrácia exportja” és az „olaj” miatt szétbombázta ezeket az országokat, felszámolta a térség stabilitását, és felelős a menekültek áradata miatt. Orbán elmebeteg nácik összeesküvés-elméleteit adja elő, miközben saját kormánya résztvett ezeknek a katonai akcióknak az előkészítésében és végrehajtásában.

Orbán rendszere hazudik és uszít. Szándékosan gyűlöletet kelt. A magyar népet a demokratikus országok és a szabad világ ellen fordítja, hogy rendszere börtönébe zárja. Az Európai Unió elnéző magatartása is felelős, hogy a helyzet idáig fajult. Orbán már Európa megváltójának hirdeti magát. Nem csupán Európa értékeit, hanem magát Európát veszélyezteti. Magyarország a „demokrácia exportját” elveti, de az önkényuralmat exportálni akarja. Orbán rendszere a fasizmus sajátos mutációja, reinkarnációja. Magyarországon a szélsőjobboldal uralkodik, a kormány a társadalmat a szélsőjobboldali eszmék alá rekesztette. Állandó ellenségképpel mozgósítja a magyarokat sötét céljai érdekében.

A rendszer alapja a „Szent István-i” és „Keresztény Magyarország” ideológiája, amely ellentétes István intelmeivel és a kereszténységgel is. Sem István királyhoz, sem a kereszténységhez nincs köze. Ez az ideológia természetes szövetségese volt a náci Németországnak és a fasiszta Olaszországnak. Orbán alatt a horthyzmus éledt újjá. Horthy Miklós szövetségese volt Adolf Hitlernek. A két rendszert a közös ideológia, a nemzet antiszemita identitása kapcsolta össze. Orbán ezt a magyar identitást foglalta az illegitim alaptörvényébe. Horthy deportálta a zsidóságot, csaknem félmillió embert, hogy gázkamrákban kivégezzék őket. Orbán legnagyobb támogatói az antiszemiták, ideológiája a gyűlölet megtestesülése. Ezt akarja exportálni Európába.

Európa legfontosabb értéke a vallásszabadság és a kulturális pluralizmus. A szabad vallásgyakorlás megszüntette Európa vallási háborúit, a lelkiismereti szabadság korlátozását, az üldözéseket. A kulturális sokszínűség gazdagította Európát. Csökkentette a pusztító nacionalizmusokat, példátlan gazdasági növekedést produkált. Az Orbán által meghirdetett etnikai és vallási „tisztaság” száz évekkel röpítené vissza Európát a középkorba. Az általa hirdetett elvek ellentétesek a zsidó-keresztény kultúrával, a kereszténység tanításaival. Vallási fundamentalizmusa a radikális iszlámhoz hasonlítható. Jézus Krisztus nem hirdetett fizikai háborút senki ellen. Az igazi kereszténység fegyvere az evangélium hirdetése, nem az állami erőszak.

Orbán a „keresztény Európát” védi, antikrisztusi elvekkel. A liberális Európa keresztényibb, mint a politikai katolicizmus, amelyet Orbán magáévá tett. Toleranciája közelebb áll Jézus Krisztushoz, a konkoly és a búza példázatához, mint az államkereszténység diszkriminációja. A menekültügy megmutatta, hogy Orbán vallási fanatizmusa embertelenségekre képes. Semmi köze Krisztushoz. Kiöli az emberekből a szolidaritást, az együttérzést, a segítőkészséget, az irgalmas szamaritánus lelki tulajdonságait. Mindazt, amit a Biblia értéknek tart. Gyűlölködő, barbár és durva, érzéketlen és hazug.

Ez a szellemiség az igazi veszély Európára nézve, nem azoknak a menekülteknek a befogadása – lelki és fizikai sebeik bekötözése -, akik az iszlám fanatikusok gyilkolása elől menekülnek. Akik az életüket mentik, akik a menekülés közben is életüket veszélyeztetik, akik elveszítették otthonukat, családtagjaikat, nem az Iszlám Állam hívei. Békében és nyugalomban akarnak élni. Ahogy a régóta Magyarországon élő szírek százai sem veszélyeztettek soha senkit: senki munkahelyét, senki vallását és biztonságát. Orbán is csak onnan tud róluk, hogy ehet a körúton kebabot.

Európa valóban veszélyben van. De nem a menekültek veszélyeztetik, hanem Orbán. Európára a legnagyobb veszélyt Orbán jelenti.

 

Amerikai Népszava Opinion

Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.

Előző cikk

Ha szerencsénk van, az elmebetegek nem üzennek hadat a horvátoknak

Következő cikk

A magyarok nyitották ki a kapukat, nőket és gyerekeket vertek