A konteógyártó és álhíreket terjesztő Morvay Péter, aki a Hit Gyülekezete vezető lelkésze, Németh Sándor személyi titkára, az ATV külpolitikai szerkesztője, a Hetek című kiadvány rovatvezetője, aki a III/III-as Főcsoportfőnökség „Hartmann László” fedőnevű ügynöke volt (a Közgázról jelentett a diáktársairól, és ezért a tevékenységéért két alkalommal is 2 ezer forintos BM jutalomban részesült), Az ATV hűségfogadalma Orbánnak a HVG-ben című cikkemből egy mondatomat elferdítve beperelt.

A kifogásolt mondat ebben a bekezdésben és ebben a szövegösszefüggésben szerepelt: „S hogyan lehet a HVG a Hit Gyülekezete szócsöve? Csak meg kell nézni a Hit Gyülekezete médiáját, milyen szoros a kapcsolat például az iszlamofóbiás Seres Laci és az utolsó aktív III/III-as ügynök Morvay Péter (fedőneve: „Hartmann László”), Németh Sándor legbizalmasabb munkatársa, személyi titkára között. Ezen kívül már csak az orbánista és a szélsőjobboldali médiába van ilyen bejárásuk, azokat mozgatják.”

Morvay a szövegkörnyezetből kiragadva azt a jelzős szerkezetet pereli, hogy „utolsó aktív III/III-as ügynök Morvay Péter (fedőneve: „Hartmann László”)”. A szöveg eredeti jelentése az, hogy Morvay, mint volt III/III-as ügynök, ma is ügynöki jellegű tevékenységet folytat, ennek gyümölcse a HVG-ben megjelent propagandacikk. A közlés arra a kérdésre válaszol, „hogyan lehet a HVG a Hit Gyülekezete szócsöve?” Úgy, hogy Morvay, mint Németh Sándor és a Hit Gyülekezete ügynöke, szervezi és manipulálja a sajtót.

Tíz nappal korábban ugyanerről a témáról írott cikkemben (Kálmán Olga sem bírta a szélsőjobboldali szektás ATV-t) ugyanezt a gondolatot részletesen kifejtettem: „Az egész médiabirodalmat Németh Sándor, a Hit Gyülekezete vezető lelkésze irányítja kézivezérléssel, azzal a céllal, hogy az ő politikai céljait és ideológiáját szolgálják, a közvéleményt az általa elképzelt irányba befolyásolják. Ehhez a világnézethez az alapanyagot a szélsőséges hírforrásokból táplálkozó Morvay Péter, a Hartmann László fedőnevű volt III/III-as ügynök szolgáltatja Némethnek, aki személyi titkáraként, a Hetek külpolitikai szerkesztőjeként, valamint a Vigyázó blog szerkesztőjeként is működik.

Morvay munkásságának legszebb darabjai közé tartoznak az összeesküvés-elméletek (mint a „Torontói jegyzőkönyvekről” szóló cikke) és a Vigyázó blogon megjelenő szenny, mint amelyben kislányok megrontásával vádolták meg Amerikát: azt írták, amerikai gyűlöletportálok alapján, hogy Amerikában orális szexre és végbélen keresztüli közösülésre tanítanak tízéves kislányokat az állami iskolákban, a liberális Obama kormányzat spirálokat helyeztet fel kislányoknak az állami iskolákban, és diszkriminálja a Bibliát, míg Mohamedet preferálják az iskolákban.

Németh Sándor ennek köszönhetően nem a forrásait ellenőrző, megbízható mainstream médiából, hanem a Morvay által elé tett, „fake news” site-okból, orosz propagandából, álhíreket és összeesküvés-elméleteket közvetítő szennymédiából tájékozódik és alakítja a világnézetét. Egyebek mellett olyan borzalmakból, mint a Morvay által fordított és szerkesztett, Udo Ulfkotte konspirációs teóriáit tartalmazó „Menekültipar” és „Megvásárolt újságírók” című kötetek, amelyeket a Hit Gyülekezete kiadója jelentetett meg. Morvay ezeken kívül még különféle primitív blogokat tart fenn és szerkeszt a lelepleződéseit követő kicsinyes bosszú számára. Morvay ma is ugyanolyan ügynöki munkát végez, mint egykor, csupán a III/III-as Főcsoportfőnökség megszűnése után az egykori tartótisztjét másik tartótisztre, Németh Sándorra, a Hit Gyülekezete vezető lelkészére cserélte. Jelenleg Németh Sándor a tartótisztje.

Eddig az idézet.

Ezen kívül több mint egy tucat cikkben fejtettem ki Morvay megnyilvánulásai kapcsán, hogy tevékenységét ma is ügynöki jellegű munkának értékelem, ezek itt megtalálhatók. Morvayt az ügynökmegmaradás törvénye alapján olyan volt III/III-as ügynöknek tartom, aki a volt ügynökök rendszerváltás utáni újrahasznosításának egyik legkártékonyabb figurája, aki az ügynöki mentalitását és lelki alkatát a III/III után a Hit Gyülekezete és vezető lelkésze szolgálatába állította. Érdemes beleolvasni életműve általam idézett egyes darabjaiba.

Morvay azért perelt be, mert az idézett mondatot ő nem úgy értelmezte, ahogy én írtam, hanem úgy, mintha én azt állítottam volna, hogy ő volt az utolsó távozó III/III-as ügynök, vagy hogy ma is a 27 éve nem létező III/III-as Főcsoportfőnökség ügynöke lenne. Neki ez sérti a „jóhírnevét”. Egyrészt ezt nem állítottam, mert ez értelmetlenség lett volna, hiszen nem volt egyetlen utolsó távozó ügynök sem. A III/III megszűnése köztudomású tény, egy megszűnt állambiztonsági szolgálatnak pedig Morvay nem lehet az ügynöke, ezt mindenki tudja.

Emellett, mint a Hit Gyülekezete volt tagja, pontosan tudom, hogy Morvay 1987-ben lépett ki a III/III-ból, ahol gyöngybetűkkel, húsz, kézzel írott jelentésben súgta be a diáktársait. A Hit Gyülekezete Új Exodus című periodikájában nyilvánosan is elismerte, hogy ügynök volt, és 1987-ben kilépett. Miért akarnám róla azt állítani, hogy ő távozott utoljára a III/III-tól, miközben tudom, hogy nem így van, mások is tudják, és a távozás időpontjának semmi jelentőséget nem tulajdonítok? Nem az a fontos, mikor lépett ki, hanem az, hogy ott volt. Ennél még az is érdekesebb, hogy mikor lépett be. 1986-ban, amikor már nem az életével játszott, aki megtagadta az együttműködést. Voltak ilyenek is. Két év múlva megszűnt a rendszer, és amikor akart, élve távozott.

Morvay jóhírnevét az sértené, ha úgy nevezném a III/III ügynökének, ha nem lett volna az. De az volt. Az nem sérti a jóhírnevét, hogy hányadiknak távozott. Ezt nem is állítottam, hiszen nem volt utolsó távozó III/III-as ügynök. Mindenki tudja, hogy 1990-ben a III/III jogutód nélkül megszűnt, a hálózat megszűnésével szűnt meg többezer hálózati személy hálózati tagsága egyszerre. A szövegösszefüggésben értelmetlen lenne ez a szöveg, hiszen arra a kérdésre, „hogyan lehet a HVG a Hit Gyülekezete szócsöve?”, nem válasz az, hogy azért, mert Morvay távozott utoljára a III/III-tól. A válasz az, hogy a volt III/III-as Morvay mai aktív ügynöki jellegű munkája eredményeképp. Már a Fesz van című könyvemben is megírtam, hogy Morvay manipulál, ügynöki munkát végez, és lélekmérgezést folytat.

Morvay a delphoi jósdához hasonlóan adott négy különböző értelmezést a fenti szövegnek, amelyek egymást is kizárják, totálisan értelmetlenek. A bíróság olyan bizonyítást rendelt el számomra, hogy bizonyítsam be azt, amit nem is mondtam. Ehhez a bíró megváltoztatta az általam írt cikkbeli szöveget. Azt kérte bizonyítani, hogy „a Felperes volt az utolsó aktív III/III-as ügynök”. Ilyen mondat nincs is a cikkben. Ilyet soha nem állítottam, ez a szöveg meghamisítása. Nem azt írtam, hogy Morvay Péter „volt az utolsó aktív III/III-as ügynök”, hanem azt, hogy Morvay „az utolsó aktív III/III-as ügynök”. A „volt” szó nélkül. Ez két különböző jelentés. Ez is mutatja, hogy a szöveg meghamisítása nélkül Morvay elferdített értelmezése nem áll meg. Nálam a hangsúly az „aktív” szón van, ami jelenre utal, nem a múltra.

Az ügy önmagán túl is tanulságokkal szolgál, mert az ügynökkérdés rendezetlensége miatt ma az ügynökmegmaradás törvénye van érvényben, miszerint ügynök nem vész el, csak átalakul. A képességeiket hasznosítják. Az egykori III/III-as ügynökök némelyike bármire kapható, a nyilvánosság kontrollja nélkül manipulálja az egész magyar közéletet. Morvay a Hit Gyülekezete „SZDSZ fiókegyháza” korában liberális felfogás mellett fejtette ki ügynöki tevékenységét, most Orbán- és Trump-rajongóként az antiliberalizmus mellett. Mindig, amit a „tartótiszt” rendel. Holnap képes lenne az ellenkezőjére is.

Morvay már ott tart, hogy azt panaszolja, hogy őt „leügynöközik”, miközben ügynök volt. Morvay azt képzeli, hogy ha ő bevallotta, akkor az olyan, mintha meg sem történt volna. Róla ezt már leírni nem lehet. Vagy hőstörténetként kellene tálalni azt, hogy a diáktársairól és a Közgázon a hallgatói mozgásokról jelentett. Méghozzá annyira kiváló munkát végezve, hogy a BM a 80-as években röpke másfél év alatt kétszer is 2 ezer forint pénzjutalomban részesítette. Sokaknak ez egy havi fizetés volt akkoriban. Ezért tenni kellett valamit.

Morvay azzal a trükkel, hogy kiforgatja a szavak jelentését, azt akarja elérni, hogy mint volt III/III-as ügynökről ne lehessen leírni, hogy az volt. Ez természesen nem fog menni, mert az átvilágítási törvény azt a szankciót adta, hogy aki nem vonul vissza a közéletet befolyásoló tevékenységétől, arról az ügynökmúltját nyilvánosságra kell hozni. Az olvasó nem lehet tudatlan, tisztában kell lennie azzal, hogy aki Soros összeesküvés-elméleteket ír, orosz propagandát, álhíreket terjeszt, az egy volt ügynök. Morvay azt kérte a perben, hogy a bíróság „mentesítse” őt az ügynökmúlt alól. Ki hallott már ilyet? Itt tartunk.

Morvaynak meg kell értenie, hogy olyan tevékenységet folytat, ahonnan ügynökmúltjával kizárta magát, mert a közélet befolyásolása közbizalomra épül, amelynek átláthatósága közérdek. Ha mégis részt vesz ebben, ráadásul hamis hírekkel becsapva az embereket, és szándékosan manipulálva őket, akkor a III/III-as múltját meg fogják írni, és ezt tudomásul kell vennie, s el kell tűrnie. Ahogy azt is, hogy a jelen tevékenységéről bárki véleményt mondhat, minősítheti. Ha ez zavarja, el kell hagynia a közéletet befolyásoló tevékenységét. Akkor senki nem fogja az ügynökmúltját emlegetni, nem teszi ki magát a szembesítésnek. Neki a közéletben nincs helye, csak akkor, ha a III/III-as múltját és annak felemlegetését tudomásul veszi. Nem bújhat meg.

A bírósági eljárástól és a per végeredményétől függetlenül egyértelművé teszem, hogy a fenti cikkben leírtak nem azt jelentik, hogy Morvay távozott utoljára a III/III-tól, mert nem is volt utolsó távozó, és a besúgói tevékenységének értékelését nem befolyásolja az, hogy mikor távozott. Mások is voltak, akik felmondták előbb a kapcsolatot, s ez a szempont még soha fel sem merült. Az általam írtak azt jelentik, hogy Morvay ma is aktív ügynöki jellegű munkát végez, a tevékenységét én ügynöki jellegűnek minősítem, és ezt a véleményemet fenntartom.

Mindezt azért mondom el, hogy ha valaki nem értené a publicisztika nyelvét, vagy nem tudná azt, hogy a III/III már 27 éve megszűnt, ezért Morvay ma már nem lehet a III/III ügynöke (hanem szerintem Németh Sándor és a Hit Gyülekezete ügynöke), és nem tudja azt, hogy nem volt egyetlen utolsó távozó sem, így Morvay sem lehetett az, akkor az most egyértelműen ezt megértse. Nem Morvay távozott utoljára a III/III-tól. Ilyet nem állított a cikkem. Azt a véleményemet fogalmaztam meg, hogy Morvay olyan volt III/III-as ügynök, aki ma is ügynöki jellegű tevékenységet folytat. Ezt jelenti az, amit írtam.

Morvay azt is belemagyarázta, mint egy lehetséges verziót, hogy valamilyen mai hazai vagy külföldi titkosszolgálat ügynöke lenne, és én ezt mondtam. Ezt sem mondtam, mert nem is tudhatjuk, de erre még csak utalást sem tettem. Amíg erről más ki nem derül, szerintem Morvay nem hazai vagy külföldi titkosszolgálat, hanem Németh Sándor vallási vállalkozó ügynöke. Ez a véleményem, nem más. S ezért lehet a HVG a Hit Gyülekezete szócsöve. Az „utolsó” kifejezés egy publicisztikai fordulat, de aki ezt sorszámnak véli, az téved: nem azt jelenti, hogy Morvay az egyetlen volt III/III-as, aki ma is ügynöki munkát végez, sajnos vannak mások is szép számmal. De Morvay a leglátványosabb díszpéldány.

A továbbiakban pedig, akárhányszor felmerül Morvay manipulációs tevékenysége, minden alkalommal le fogom írni, hogy Hartmann László fedőnéven a III/III ügynöke volt. Hogy ezt senki ne felejtse el, és ne veszítse szem elől, amikor Morvay hazug álhíreit, összeesküvés-elméleteit olvassa. Ez az ember a „gyülekezetével” egy hamis ügynökváddal vádolt meg engem, miközben díjnyertes BM-es besúgó az ATV és a Hetek külpolitikai manipulátora. Ő maga hamisan tanúskodott is, olyasmiről, amit nem látott, amit nem hallott, ahol nem volt jelen, egy olyan emberre hivatkozva, aki már nem is él.

Az Amerikai Népszavának nem is volt szerkesztősége, ahol az a jelenet játszódott volna le, amiről Morvay „tanúskodott”. Az Amerikai Népszava volt tulajdonosa igazolta ezt. Morvay azóta újabb hamis ügynökváddal zaklatott, fenyegetett, még a feleségemet is zaklatták, és ez az ember kéri ki magának, hogy a piszkos tevékenységét ügynöki jellegűnek minősítsék. Amit Morvay csinál, azt titkosszolgálatok csinálják. A társadalom bizalmatlansága joggal sújtja azokat, akik jutalommal végezték a spicli munkájukat, és fel kell hívni a figyelmet arra, hogy ma is hasonló tevékenységet folytatnak. A nyilvánosság tudni akarja, ha ezek az emberek akarják befolyásolni őket. Morvay ezt akarja megakadályozni. Ehhez nincs joga.

Ha valakinek nem lett volna világos, hogy mit jelentenek a Morvayról írott szavak, akkor a tisztesség kedvéért ezt pontosítottam számukra. De ugyanezt elolvashatják legalább húsz cikkben, mert én mindenhol ezt írtam róla. Azt használta ki, hogy ebben a publicisztikában rövidítettem, nem fejtettem ki részletesen, ezért kiforgathatja a szavaimat. Most pótoltam, hogy senki ne értse félre. Amit egyébként nem lehet félreérteni, csak félremagyarázni, és ez is ügynöki jellegű munka.

Ezúttal megkímélem az olvasót Morvay nem nyilvános tevékenységének részletezésétől, amely tipikus ügynöki munka, amilyet csak titkosszolgálatok végeznek. Más alkalommal még sor kerülhet erre is. Botrány, amit ez az ember művel, és az is, hogy a közéletben lehet, s egy egyház vezető lelkésze ilyen embertől és a hazug szennyhíreitől függ, mint egy narkós. Németh mindenhol démonokat és ügynököket lát, de azt nem veszi észre, hogy az orránál fogva vezeti egy beteg ember, aki szerintem nem is tud máshogy működni, csak ügynökként. Nevetséges, hogy ezek ügynököznek, miközben ott kavar köztük az ügynök. Skizofrén állapotára jellemző, hogy ő kéri ki magának, kóser 6-os kartonnal, jelentésekkel, BM jutalommal, hogy őt ügynöknek nevezzék. Azt hiszi, meg sem történt. De megtörtént.