2024, június16, vasárnap
KezdőlapVéleményBartus László: Nem keresztényüldözés, hanem keresztény üldözés van

Bartus László: Nem keresztényüldözés, hanem keresztény üldözés van

-

Sajnálatosan kevés figyelmet szentel a sajtó a „kereszténység” nevében terjesztett álhírekre, torzításokra és uszításokra, amelyekkel a liberális demokrácia és a jogállam ellen hangolják hívő emberek tömegeit. Márpedig, ha nem így lenne, azonnal érthetővé válna, miért támogatnak teljesen normális emberek fasisztoid rendszereket és illiberális politikusokat.

A második nyilvánosságban olyan elképesztő hazugságokat, ferdítéseket terjesztenek, hitetnek el emberekkel, hogy azok a szabadság, a jogállam és a demokrácia ellenségei lesznek.

Azt a látszatot keltik, mintha a liberális demokrácia a melegek és a muszlimok, az ellenségnek kijelölt csoportok kezében lennének, és a liberális jogállam működése keresztényellenes lenne. Ez az oka annak, hogy a liberális demokráciák ellen harcolnak.

Kezdjük egy példával, hogy érthető legyen. Svédországban például egy férfi egyedi rendszámtáblát szeretett volna készíttetni, melyre a Krisztus vagy a Jézus nevet szerette volna íratni. A hatóságok mindkét kérést elutasították, mert indoklásuk szerint ez mások érzékenységét sértheti. Nem engednek olyan szavakat használni, amelyek másokat sérthetnek, bánthatnak. Ezt úgy interpretálják a hívőknek, hogy már le sem lehet írni Krisztus vagy Jézus nevét egy európai „keresztény” országban, mert Jézus neve „hivatalosan” sértő. Lám, ez a liberalizmus, üldözik a kereszténységet.

Ezzel szemben a valóság az, hogy a rendszámtábla hivatalos állami „okmány”. Az egyház és az állam szétválasztásának tökéletes példája ez, hogy az állami okmányokon, dokumentumokon vallási jellegű neveket, jelképeket nem engedélyeznek. Nemcsak Jézust, Mohamedet sem, és bármilyen más vallási jelképet sem. A svéd példa mintaszerű eljárás, csak dicséret illeti. A vallás magánügy, az Isten országa nem látható módon jön el. Mindenki abban hisz, amiben akar, úgy gyakorolja a vallását, ahogy akarja. Ez a férfi akkora „Jézus” feliratot tehet az autójára, amekkorát csak akkor, kivéve a rendszámtáblát, mert az nem privát tulajdona, hanem a semleges svéd állam hivatalos „okmánya”. A svéd állam egyformán állama a keresztény, az ateista, a panteista, a mohamedán, a hindu, a zsidó és a buddhista svéd állampolgároknak is. Ezért a svéd állam a világnézeti semlegesség jegyében nem engedélyezi egyik vallás jelképét sem állami okmányokon feltüntetni, mert az sérti más vallásúak vagy ateisták szabadságát. Amit szeretnéd, hogy mások tegyenek veled, te is azt tedd másokkal.

Ezt a svéd állam képviselője az uszító Fox News-nak gyönyörűen el is mondta: „Elutasítunk minden olyan szót, amely más embereket sérthet. Többek között elutasítunk minden vallással kapcsolatos kifejezést, függetlenül attól, hogy melyik valláshoz kapcsolódik.” Ez a világ legnormálisabb és legtisztességesebb eljárása, az egyház és állam szétválasztásának tisztességes módja (nem az, ami például Magyarországon van, ahol egy államvallás nevében kormányoznak, miközben az alaptörvény szerint az állam az egyháztól szétválasztva működik).

De nézzük meg, hogyan ferdítenek és hamisítanak, hogyan használják fel az ilyen eseteket agymosásra és uszításra. Más példákat is lehetne hozni, mert ez az eset is széles körben terjed, de forduljunk klasszikusokhoz, a hazugság és a ferdítés nagymestereihez. Például Morvay Péter volt III/III-as ügynökhöz, aki az új „tartótisztjének”, Németh Sándor, a Hit Gyülekezete vezető lelkészének személyi titkára, aki „újságírónak” adja ki magát. Íme az üggyel kapcsolatos Facebook bejegyzése:

 

A „műferdítő” úr azt állítja, hogy „Svédországban a ‘Krisztus’ és a ‘Jézus’ szavak használata hivatalosan sértő”. Ezzel azt mondja, hogy Svédországban hivatalosan sértővé nyilvántották Jézus nevét. Kell ennél több egy keresztény hívőnek, hogy a liberális jogállam gyűlölt ellensége legyen, és boldogan szavazzon illiberális szélsőjobboldali fasisztákra, Trumpra, Orbánra és az európai szélsőjobboldalra, akik felszámolják a liberális jogállamokat és a szabadságot?

Pedig amit a Hit Gyülekezete ügynöke ír, az egy bődületes csúsztatás és hazugság. A „Krisztus” és a „Jézus” szavakat nem nyilvánították hivatalosan sértővé, mintha azok önmagukban lennének sértőek, hanem az állami okmányokon való használatuk esetére mondták azt, hogy az sérti a svéd állam világnézeti semlegességét, állam és egyház alkotmányos szétválasztását, a vallásszabadságot, és a felekezeti jogegyenlőséget. Ez óriási különbség. De Jézust mindenki úgy tisztelheti, ahogy akarja.

Ugyanezen elvek vonatkoznak nemcsak a „Jézus”, hanem a „Mohamed”, a „Buddha”, a „Síva”, és más vallási nevek használatára is. Azokat is sértőnek nyilvánították, mert azok meg a keresztény svéd polgárok vallásszabadságát sértik, ha az állam bármilyen különbséget tesz, vagy állami okmányon helyet ad bármilyen vallási jelképnek. Mit szólnának, ha a svéd állam kiadna „Éljen Mohamed” feliratú rendszámtáblákat? Vagy a svéd állam döntse el, hogy ki az igazi Isten, a többit tiltsa be?

Az uszítás természetesen a muszlimok ellen irányul, és arra hivatott, hogy az iszlamizációval fenyegessen, és elhitesse azt, hogy már itt tartunk, Jézus neve sérti a muszlimokat, ezért nem lehet rendszámtáblára tenni. Holnap talán be is tiltják majd a kereszténységet, nehogy sértse a muszlimokat. Ez a logikájuk.

Mindez hazugság és a valóság eltorzítása. Mégis, hívő vagy vallásukat nem is gyakorló emberek körében ezek az uszítások a „keresztényüldözés” látszatát keltik, és elfogadják azt a hazugságot, hogy a kereszténység védelmében a liberális demokraták ellen kell szavazni, a szélsőjobboldalt kell támogatni, amely felszámolja a liberális demokráciát, mert csak akkor lesz a „keresztényüldözésnek” vége. Csak mellesleg jegyezzük meg, hogy a rendszámtáblára kerülő „Jézus” felirat nemcsak a muszlimokat, hanem a svéd zsidókat is sértheti, ami ugyebár kényes kérdés, mert a zsidóknak hivatalból gazsulálni illik az evangelikál és neoprotestáns keresztényeknek, ellenszenvet keltve még az agyonszeretett zsidók között is. Ez nem szeretet.

Szeretnénk emlékeztetni az atyafiakat, hogy átvették egykori üldözőik szerepét. A középkori feudális állam és a katolikus egyház üldözte így az elődeiket. Máglyára vetette, legyilkolta a katolicizmustól eltérő keresztény hívőket, ezt ma éppenséggel a liberális jogállam miatt nem tehetik meg. Őket is egytől egyig ez a liberalizmus mentette meg. A felvilágosodás eszméje, amely szétválasztotta az egyházat és az államot. Ennek köszönhetik, hogy most a hülyébbnél hülyébb blogjaikban írogathatják az ostobaságaikat a liberális keresztényüldözésről, és nem valamelyik máglyán pirulnak és engedik a levet.

Az történt, hogy amíg a liberalizmus a keresztények vallásszabadságát védte, addig jó liberalizmus volt. Miután a liberális szabadságjogok más vallásúak, muszlimok, vagy ateisták, melegek, hidegek, feketék, fehérek és sárgák jogait is megvédik, akkor ez már nem az a liberalizmus. Ők ugyanezeket a jogokat már nem adják meg sem a más vallásúaknak, sem az ateistáknak, sem a melegeknek, sem a hidegeknek, senki másnak. Ők ragaszkodnak, hogy a hitük szerint élhessenek, és azt mindenki tartsa tiszteletben, de mások nem élhetnek a hitük szerint, ha azok nem egyeznek a bibliai kijelentésekkel és erkölccsel.

Ezért azonnal az állam után kiáltanak, hogy ezektől „védje meg” a „keresztény” Európát, korlátozzák ugyanazokat a jogaikat, amelyekhez ők ragaszkodnak. A magyarázat az, hogy ők az igazság kizárólagos birtokosai, és kötelességük ezt az igazságot megvédeni. Csakhogy kedves „üldözött” keresztény barátaim, akik titeket karóba húztak, felnégyeltek, fejeteket a sziklákhoz verték és égve elégettek, azok ugyanezt mondták, hogy az igazság nevében, Istenért és az erkölcsért teszik. Erre ugyanígy az államot használták fel, ugyanilyen gazembereket, mint a ti szeretett illiberális fasiszta szörnyetegeitek, Trump, Orbán, Putyin és a többi elmebeteg.

Ezért az állam akkor jár el helyesen, ha nem avatkozik világnézeti kérdésekbe, egyetlen vallást sem támogat, hanem minden hitnek, vallásnak, világnézetnek egyenjogúságot biztosít, szabadságot ad, és nem akar rákényszeríteni egyetlen vallást sem senkire. Ezt mondta Jézus is, hogy engedni kell együtt nőni a búzát és a konkolyt. Megtiltotta, hogy az egyház és az állam a konkolyt szaggassa, mert azzal a búzát is kiszaggatja. Az egyháznak nem feladata az állammal üldöztetni sem más vallást, sem a bűnösöket, sem a melegeket, sem a gendereket, sem a göndöreket. Senkit, farizeus barátaim.

Az egyház feladata az evangélium hirdetése. A megváltás örömhírének a hirdetése. Nem kopogtatócédulagyűjtés pártoknak, politikáról pofázás órákon át prédikáció címén, nem a hívők uszítása egyes kipécézett bűnök és bűnösök ellen, nem uszító orosz propagandával rávenni szerencsétlen hívőket, akik nem tudják megkülönböztetni a jobb kezüket a baltól, hogy Istent szolgálják, ha tolvaj hazug fasisztákra szavaznak, és ha gyűlölik a toleráns, békés, másokat tiszteletben tartó embereket, az emberi jogokat és a politikai korrektséget. Ez nem kereszténység, hittársak, ez fasizmus.

Mert a hataloméhes és a pénzéhes szélsőjobboldali politikusok, akik nem tűrik a jogállam kontrollját, akik nem engedik, hogy leváltsák őket, felhasználják ezt a sok szerencsétlen jámbor szamarat, hogy rájuk szavazzanak. Azt hazudják, hogy majd ők megvédik őket a liberális keresztényüldőző ármánytól. S azon nyomban elkezdik lerombolni a sajtószabadságot, a vallásszabadságot, üldözik a civileket, felszámolják a hatalmi ágak szétválasztását, a független igazságszolgáltatást, és a keresztények szavazataival egy ördögi, sátáni rendszert hoznak létre, amelyről a Jelenések Könyvében olvashat a sok buta ember, aki ezeket támogatja. Ez maga Babilon.

Ezek a keresztények a hazugságaikkal, a ferdítéseikkel az Antikrisztus birodalmát építik. Akik terjesztik a hazugságaikat, azok is. Mert a hataloméhes és pénzéhes egyházi vezetők összeszűrik a levet velük. Ezek az egyházi vezetők elestek az ördög mindhárom kísértésében, és túszul ejtenek benneteket. A nagy Parázna részei vagytok mind, akik az államtól várjátok, hogy üldözze a nem keresztényeket, korlátozzák a jogaikat. Ti „keresztényüldözésnek” tartjátok, ha nem kaptok kiváltságokat, és nem üldözhettek vagy nem korlátozhattok másokat. Elvitatjátok mások ugyanazon jogait, amelyekre igényt tartotok, és ha ezt nem tehetitek, akkor „üldöznek” titeket. Akkor vagytok szabadok, ha üldözhetitek azokat, akik mások, mint ti vagytok. Hol láttátok ezt a Bibliában?

Nem „keresztényüldözés” van itt drága jó testvérek, hanem „keresztény üldözés”. Nem a keresztényeket üldözik, hanem a keresztények üldöznek magukon kívül mindenkit. Üldözik a bűnösöket is, ujjal mutogatnak rájuk, legszívesebben megkövezné a sok tolvaj, hazug, rágalmazó, gyűlölködő, más bűnökben fetrengő keresztény a homoszexuálisokat, pedig csak meg kellene fogni a fülüket egyenként, leültetni őket, és a porba írni a bűneiket, ahogy Jézus tette. Senki nem tud a maga cselekedeteiből igaz ember lenni. Egynek sincs joga és oka követ ragadni, mert nem különb semmivel. Nemcsak a buziság ám a bűn. Ahogy el kéne azt is felejteni, hogy aki nem buzi, az már keresztény, mert ma Magyarországon így van. Jézus nem a paráznákat kerülte, hanem a képmutató farizeusokat. akiket megelőznek a paráznák az Isten országában.

Én még csak százszor különb homoszexuális embereket ismertem, mint azok a farizeusok, akik köpködnek rájuk, miközben nekik is Isten bocsátott meg, ha megbocsátott. Olyanok vagytok, mint akiknek elengedték a tartozását, és fojtogattok másokat, akik még csak nem is nektek tartoznak. Semmi közötök hozzájuk. Magatok közül vessétek ki a gonoszt, van épp elég, legtöbbször az, aki prédikál. Mindenkit üldöztök, a muszlimokat, a más vallásúakat, az ateistákat, a materialistákat, a liberálisokat, még a demokráciát is, de nem hallani a szátokból egyetlen őszinte kedves szót Isten szeretetéről, jóságáról. Hazudtok, gyilkoltok, és nagyobb a bűnötök, mint azoknak a szerencsétleneknek, akik még az ördög elnyomása alatt vannak, nem tudnak felszabadulni alóla. Nem a ti gyűlölködésetek, mocskolódásaitok és hazugságaitok fogják megszabadítani őket. Az a borzasztó, hogy attól az Istentől, akit ti mutattok a világnak, menekülnek az emberek. El vagytok tévedve, és nincs jogotok ahhoz, hogy fasisztákat ültessettek a nyakukra.

Miközben Isten senkit nem kényszerít. Nem adott az államnak ilyen feladatokat, sem az egyháznak. A keresztényeknek nem test és vér ellen van tusakodásuk. A fegyvereik nem testiek, de a tiéitek azok. Isten azt mondta, hogy elétek tettem a jót és a rosszat, az életet és a halált, de te azért válaszd a jót, hogy élhess. Válaszd. Választhatsz. Ez még a törvény alatt is így volt, de azóta volt egy megváltás. Jézus Krisztus nem azért jött, hogy elpusztítsa a világot, hogy elveszítse az emberek lelkét, hanem azért, hogy megmentse. De ha rajtatok múlna, elpusztítanátok megint mindent, mint a középkorban. Azonosultatok az egykori üldözőitekkel, és már nagyobb üldözők vagytok, mint ők. Csak azért nem gyilkoltok, mert nem lehet. De ez ugyanaz a szellem. A kereszténység nem erkölcs, hanem hit által való megigazulás, és nem a világról szól. Az odafelvalókkal törődjetek. Miért nem fértek el a melegektől? A hazugok, a rágalmazók, a tolvajok, a bálványimádók, a gyűlölködők mennyivel különbek? Miattuk kell fasizmust csinálni?

Hallom, hogy Ruff Tibor „filozófus-teológus” kétrészes előadást tart a „kereszténydemokráciáról” a Kossuth Rádióban. A Ruff? Aki fröcsögött a politikai katolicizmus és a kereszténydemokrácia ellen? Az ilyen nem filozófus, nem teológus, hanem ócska pribék, aki úgy forgatja a köpönyegét, ahogy a szektavezére mondja. Mikor hazudott a Ruff, régen vagy most? Mert most az ellenkezőjét mondja, mint akkor. A kereszténydemokrácia maga az állam és az egyház sunyi összefonódásának hirdetése. A szó is ezt fejezi ki. Kezdje az előadását ezzel. Milyen emberek ezek, akiknek a Biblia sem számít, hanem csak eszköz arra, hogy az aktuális megrendelés szerint csűrjék-csavarják a hazugságaikat, attól függően, hogy a szektavezérüknek az anyagi és hatalmi érdekei hogyan kívánják. Ezek terjesztik az egész világon ezeket a hazugságokat, ezeket a történeteket, amelyek mindig eltorzítottak, soha még egyetlen ilyen rémtörténet nem volt igaz. Beleértve az abortuszos halandzsáikat.

Erről most csak annyit, hogy az abortusz azután lett gyilkosság, hogy az amerikai evangéliumi keresztények összefonódtak a republikánusokkal, és kellett valami hazugság, amivel a hívők tízmillióit a vezetők beleránthatták ebbe az aposztáziába. A zsidó főrabbi világosan levezette az Ószövetségből, hogy az ember haláláért halállal kellett lakolni, de ha egy asszonyt úgy meglöktek, hogy a magzat benne elvetélt, akkor azért nem járt halál, mert a magzatot a Biblia nem tekinti teljes értékű életnek. Ez nem azt jelenti, hogy jó az abortusz, de a feketevágásra emlékeztető fekete abortuszoknál jobb, és kevesebb az áldozat. A zsidó rabbik írásmagyarázását pedig ne vonja kétségbe ez a sok sarlatán, aki még a hitből való megigazulást sem érti, mert ha a zsidók szemén lepel van, akkor az ő fejükön egy olyan zsák, amin semmi fény nem hatol át.

Néhány éve elkövettem azt a hibát, hogy leálltam vitatkozni a Szabados Ádám-féle blogban, ahol Szabados azt állította, hogy egy lelkészt börtönre ítéltek azért, mert kiállt a Biblia igazsága mellett, és bűnnek merte nevezni a homoszexualitást. Előre mondtam, látatlanban, hogy hazugság lesz ez. Utánajártam, kiderült, hogy az állításból egy szó sem igaz, nem ítélték el a lelkészt, pedig el kellett volna. Nem a Biblia miatt volt problémája, hanem olyan gyűlöletbeszédet tartott, hogy a melegek miatt vannak a természeti katasztrófák, a betegségek, a földrengések. Mint amikor azt mondták, hogy a zsidók miatt vannak az árvízek, az aszályok, a betegségek, a járványok. Hogyan lehet megmenteni a világot a rossztól? Meg kell ölni a melegeket. Ez volt a lelkész előadásának tanulsága. Ennek semmi köze a Bibliához, az evangéliumhoz.

Minden fordítva volt, mint ahogy Szabados állította, mert a lelkészt éppen azért nem ítélték el végül, pedig el kellett volna, nehogy az a látszat keletkezzék, hogy a hite miatt csukták le. Pedig ennek a mocskos szövegnek semmi köze nem volt a Bibliához. Ostoba hülye ember az, aki Sodoma történetéből, ahol tíz igaz ember miatt is megkímélte volna Isten a várost, és ahonnan a néhány igazat is kimentette előbb, azt a következtetést vezeti le, hogy Isten Jézus engesztelő áldozata után így bünteti a bűnösöket. Nem értik a Bibliát, a szövetségeket, a megváltást. Összekeveri ez a sok ostoba ember Istent és az ördögöt, és az ördögöt szolgálja.

Mondanom sem kell, hogy Szabados sokszori felszólítás ellenére sem volt hajlandó helyreigazítani a hazugságokat, amiket terjesztett, és amivel uszította az embereket. Ő is valami teológusnak vagy talán még lelkésznek is mondja magát, ezekkel a jellembeli tulajdonságokkal. Ragaszkodott a hazugsághoz, miután kiderült az igazság. Most is zajlik az uszítás, hallom, hogy most a szélsőjobboldali kanadai professzor történetével hülyítik az embereket, ami ugyanolyan hazudozás. Terjedelmi okokból nem tudok kitérni minden ilyen őrültségre a keresztény cukrászig bezárólag, akinek aztán a republikánus bíró adott igazat. Az a szörnyű, hogy ma már hitvédőket ültetnek a Legfelsőbb Bíróságba, akik nem a jog alapján ítélnek, hanem kultúrharcosok.

A genderhisztériáról szóló eszement és kiforgatott történetekről ne is beszéljünk, az már a laposföldhívők színvonalát sem üti meg, de ti elhisztek mindent. Egy-egy szélsőséggel azonosítjátok a tudományt, összekevertek mindent, a nem identitástól a társadalmi identitásig. Nem kéne olyasmivel foglalkozni, amihez nem értetek. Olyasmit terjeszteni, amit elétek tesznek. Az orosz titkosszolgálat gyártja ezeket, és a Morvay-féle hülyék terjesztik. Nemcsak Magyarországon, hanem Amerikában is. Arra használnak fel benneteket, hogy szétverjétek a világot, miközben ők ebből meggazdagodnak. Ti meg elfeljtetitek, hogy az Isten a mennyben van, és nem erre hívott el benneteket. A butaságotokkal elpusztítjátok a világot. Ti álltak a világot fenyegető sötétség mögött.

Itt van a kutya elásva, csak ezt a nyilvánosság nem tudja, mert nem látja, miket terjesztenek ezek az emberek. Innen jönnek a fasiszta szavazatok. Ezek az illiberális fasiszta rendszerek támogatói. Nem számít a Biblia, nem számít a józan ész, csak az ijesztgetés, az uszítás, a hazugság. Azt marhán szeretik. A liberálisok, akik Jézus példázatával összhangban védik az emberi méltóságot, ezek céltáblái. Azért, mert a törvénytaposó útját készíti elő az ördög, akinek az ereje a hazugságban van. Ezek a keresztények pedig a szolgái, egytől egyig mind, aki ezeket a hazugságokat elhiszi, továbbadja, terjeszti. Ez Babilon.

Csak megemlítem, nem mintha ezeknek bármi számítana, de Isten a Bibliában nekik mondja, hogy „fussatok ki Babilonból”, ne legyetek részesei a bűnüknek, és ne legyetek részesei annak az ítéletnek, szenvedésnek, amit ezek kapnak. A Bibliában egy szó sincs arról, hogy akár a melegek, akár a muszlimok, akár a genderek, akár a liberálisok lennének a világ elpusztítói. Ezzel szemben Isten legnagyobb ellensége a Fenevad és a vele összefonódó hamis vallás, a nagy Parázna, amely kereszténységnek nevezi magát. Ezek ti vagytok, ha az állammal szövetkeztek bárki ellen. Én szóltam.Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések