2024, június13, csütörtök
KezdőlapFesz leszBartus László: Németh Sándor zárassa be a szennyblogját

Bartus László: Németh Sándor zárassa be a szennyblogját

-

Németh Sándor, a Hit Gyülekezete vezető lelkésze újabb egyórás interjút adott a Hit Rádiónak szerény személyemről, annak kapcsán, hogy az elmúlt napokban az Amerikai Népszava megírta: Keszthelyen világszínvonalú, tengerparti stílusú, pálmafás luxusnyaralót épített magának. Az interjúra a keszthelyi luxusnyaraló miatt került sor, elvileg erre kellett volna magyarázatot adnia, Németh Sándor azonban ki sem ejtette a nyaralót a száján, semmiféle magyarázatot nem adott. Ehelyett a szerző személyét gyalázta, s annál több szó esett rólam, amire reagálnom szükséges, mert lényeges tényekről hazudott.

Nem azért írok, mert Németh Sándor egyházvezető létére, keresztény lelkészként ezúttal is minősíthetetlen hangot ütött meg. Fasisztának, nácinak és ávósnak nevezett, akinek orvosra van szüksége, mert mint közéleti újságíró rendszeresen írok arról a fajta kereszténységről, amely Trumpokat és illiberális önkényuralmi rendszereket támogat. Nem az üldözöttek, hanem a zsarnokok oldalán áll. Emellett lelepleztem azt, hogy Németh Sándor meglopta saját gyülekezetét, a nevére íratta a Hit Gyülekezete ATV-ben levő vagyonának 60 százalékát. Most pedig nyilvánosságra hoztam a keszthelyi luxusnyaralóját is, amit nem lehet adómentes lelkészi fizetésből megépíteni. A budapesti többszáz milliós kastélyáról nem beszélve. Ezek lopás, hűtlen kezelés, sikkasztás gyanúját vetik fel.

Ezek közéleti kérdések, amelyekről közéleti újságíróként írok, de Németh Sándor ezt a közöttünk levő személyes konfliktusnak állítja be. Azt gondolja, hogy ezzel megspórolhatja a választ a leleplező tényekre. Szeretném hangsúlyozni, hogy a cikkeimet közéleti újságíróként írom Németh Sándor közéleti szereplőről, s ezeknek semmi közük nincs a közöttünk fennálló konfliktushoz. A Németh Sándorról szóló cikkeimet bárki más is megírhatná, s írhatnám bárki másról is. Ezek nem a személyes konfliktus részei, csak Németh Sándor szeretné ezt így láttatni.

Amit a hivatalos egyházi tevékenységéről írok, azok bizonyított tények. Oknyomozó írások, melyek nem részei a közöttünk levő személyes ellentétnek. De vannak személyes ellentétek is, ettől függetlenül. Most ezekre szeretnék reagálni. Mivel elválasztom egymástól a személyes konfliktust és a közírói tevékenységet, Németh Sándor interjújának hivatalos részéről egy másik cikkben írok. Ezúttal személyesnek látszó, de közügyeket is érintő dolgokról szeretnék írni, miután Németh Sándor ezekről nyíltan beszélt és hazudott a Hit Rádióban.

Nem a sérelmeimmel és a húsz éve tartó ádáz háború részleteivel kívánom untatni az olvasót, mert az magánügy. Ennek a jelenségnek a közéletet, az egyházi világot, a magyar keresztény közösséget és a Hit Gyülekezete tagjait is érintő, megrázó aspektusairól szeretnék szólni.

*

Amikor a Hit Gyülekezete tagja voltam, egy nyilvános istentiszteleten elmondtam, hogy börtönben születtem. Soha nem láttam, nem ismertem a vér szerinti anyámat, azt sem tudom, ki volt a vér szerinti apám. Kisgyermekkoromban örökbefogadtak, szerető nevelőszülők mellett nőttem fel, akik nagyszerű emberek voltak, egy Naszály nevű kis faluban, ahol engem befogadtak, szerettek, és mindig szeretettel gondolok rájuk. Ma is közéjük tartozónak érzem magam, nekem az a hazám. A születési körülményeimet azért mondtam el, hogy mennyire hálás vagyok Istennek, hogy ilyen indulás után gondoskodott rólam. Akkor ez a gyülekezetben sok embert megérintett, hogy milyen jó az Isten. Aztán amikor Németh Sándor terrorja elől elmenekültem, ez megfordult, és fattyú, korcs, sérült, elmebeteg lettem, mert nem engedelmeskedtem.

Németh Sándor ezt a mostani interjújában is előadta, keresztény lelkész létére a személyiségemet ezzel magyarázza. Ezért írom meg róla, hogy lopott, mert megsérültem az anyaméhben. De az ügy kriminális része most kezdődik. Két évvel ezelőtt Németh a Hit Rádió egy másik gyűlölet kétórájában előadta, hogy a vér szerinti anyámat egyebek mellett prostitúcióért és rablásért ítélték el. Ezt azonban soha senkinek nem mondtam, ezt nem tudhatta máshonnan, csak a birtokomban levő bírósági ítéletekből, amelyeket sok évvel korábban kértem ki az Igazságügyi Minisztériumtól. Amikor ezt meghallottam, már tudtam, hogy ellopták a feleségem édesanyja lakásából (ez volt a bejelentett magyarországi lakcímem) az ott tárolt irataimat. Amikor legközelebb Magyarországon jártam, megállapíthattam: az iratok eltűntek.

Ez akkor is magánlaksértés, ha a feleségem testvérének családja segítségével jutottak be, akiknek kulcsuk volt a lakáshoz, és a Hit Gyülekezete fanatikus tagjai, akik nem is állnak szóba velünk. Hamarosan kiderült, hogy nem csupán a vér szerinti anyám büntetésére vonatkozó papírokat lopták el, hanem kiválogattak mindent: magánleveleimet, számláimat, adóbevallásaimat, az örökbefogadási papírjaimat, még a születési anyakönyvi kivonataimat is, mindent, amit kiforgatva fel tudnak használni ellenem. Ezt onnan tudtam meg, hogy megjelent egy névtelen, szörnyűséges iromány „6-os karton” címmel, amely Németh Sándor rögeszméjét tartalmazta, hogy én ügynök voltam. A szennyirat egy ügynökéletrajz akarna lenni, a legprimitívebb hazugságokkal, mocskolódással és minden szennyel, amit el lehet képzelni.

Az iromány Németh Sándor és a Hit Gyülekezete hőstörténete, hogyan küzdött a ravasz ügynök és szinte embernek sem nevezhető mocsok génállomány, szerény személyem ellen. Megörököltem a bűnöző vér szerinti anyám génjeit, és ez vezetett végig gyalázatos utamon, ahogy Isten felkent emberét, a sikeres Németh Sándort üldözöm. A szennyirat stílusából felismerhető a Németh Sándor-Szlazsánszky Ferenc szerzőpáros, a módszer Németh Sándor szokásos módszere. A 6-os karton terjesztését Karika Gábor, Németh Sándor sofőrje szervezte, ami szintén régi hagyomány, nem tudnak hozni semmi újat. Az iromány egy morális kivégzés, teljes erkölcsi és emberi megsemmisítés, egy halálra ítélt ember totális dehumanizálása. Egyébként pedig hazugság az első szótól az utolsóig.

Mindezt azért idézem fel, mert a Hit Rádió tegnapi műsorában a mikrofonállvány szerepét játszó Király (Cseszkó) Tamás rákérdezett, hogy Németh Sándornak van-e bármi köze ehhez az irományhoz. Ennek azért van jelentősége, mert egy bevett egyház elsőszámú vezetőjéről van szó, mintha a katolikus egyház pápájáról beszélnénk. Lehet-e köze egy keresztény egyház vezetőjének ilyen bűncselekményekhez, alkalmazhat-e ilyen aljas módszereket titokban? Készíthet és terjeszthet-e lejárató szennyiratot névtelenül? Németh azért kényszerült arra, hogy erről nyíltan beszéljen, mert többször nyilvánosan leírtam, hogy a Fesz lesz című könyvet emiatt írtam meg. Nem hallgathattam róla, mert csak a nyilvánosság védhet meg. Ezt a szennyiratot már csak egy dologgal múlhatja felül, ha bérgyilkost küld rám.

Néhány napja is megírtam a Facebookon, hogy soha nem derült volna ki, hogy ellopta az ATV-t, soha nem derült volna ki a keszthelyi luxusnyaralója, s minden, ami a Fesz lesz című könyvben, s az azt követő cikkekben megjelent róla, ha nem züllik odáig, hogy egyházvezető létére beküld embereket egy idegen lakásba, összeszedi egy ember iratait, azokat a mai napig magánál tartja, a legszemélyesebb iratokkal együtt, és egy dehumanizáló, rágalmazó mocskot irat belőle, névtelenül, hogy ne kelljen felelni érte. Ez a legmocskosabb alvilági bűnözés. A lelkészi hivatással való legsúlyosabb visszaélés. Mindezt azért, mert akkoriban még csak azt írtam meg, hogy az ATV álellenzéki televízió, mert ő lepaktált Orbán Viktorral. Ma ez már nyílt titok. De az, hogy egy keresztény egyház vezetője ilyet tesz, az közügy.

Érdeklődéssel vártam, mit mond erre Németh Sándor. Nem lepődtem meg, hogy szemrebbenés nélkül letagadta, hogy neki ehhez semmi köze, nem is tudott róla, neki is csak elküldték. Ahogyan azt is tagadta, hogy semmi köze a Fesz lesz című könyv megjelenése után létrehozott ludmannmaria bloghoz, amely a 6-os karton szellemiségét idéző hazug mocskolódás szintén. Természetesen ez is névtelenül. Ludmann Mária a vér szerinti anyám neve volt. Németh Sándor az embereivel az ő nevében nyitott egy olyan szennyblogot, amelyben engem rágalmaznak és gyaláznak. Egy ötven éve meghalt asszonyról van szó, akinek a büntetései már az életében elévültek, és kegyeletsértő módon az ő nevét használják fel, hogy minden pillanatban emlékeztessen a vezető lelkész úr arra, hogy fattyú vagyok és prosti volt az anyám.

Mindezzel a nevelőszüleim emlékét is gyalázzák, mert én őket tekintem szüleimnek, soha nem is tekintettem mást annak. A 6-os karton nevű förmedvény és a ludmannmaria blog Németh igazi emlékműve, személyiségének hű tükre. Mintha nem ordítana mindkettőről, hogy ez a primitív aljasság tőle származik. Olyan irataimat birtokolja a mai napig, amelyek kizárólag engem illetnek meg. De ez az ember elhitte magáról azt, hogy ő az „Isten embere” és bármit megtehet, mindenhez joga van. A magyar keresztény világ szégyene, hogy nem számoltatják el ezekkel a tetteivel, nem szólítják fel nyilvánosan, hogy az illegális cselekményeivel és a lopott vagyonával számoljon el.

Arról nem beszélve, hogy ez egy oknyomozó újságíró elleni súlyos támadás, az általa leleplezett személy részéről. Súlyosbító körülmény, hogy egy egyház vezetőjéről van szó.

*

Ahhoz képest, hogy a 6-os karton című förtelem hogyan született, milyen személyiségi jogokat, büntetőjogi tényállásokat sért, szinte semmiség, hogy az egyháza saját rádiójában nyíltan hazudik. De megtette ezt a bíróság előtt is, amikor azt állította, hogy az általa főszerkesztett Hetek című újságban megjelent ügynökvádas cikkről, amelyben ő maga is megszólalt, nem tudott, az a tudta nélkül jelent meg, és azóta sem olvasta el. Amikor azt hazudta, nem tudta, hogy a besztercebányai ügynököző prédikációját videóra veszik, amikor a felvételen látszik, hogy három hatalmas kamera vette néhány méteres távolságból. A Hit Gyülekezetének olyan vezető lelkésze van, aki nemcsak lop, névtelenül rágalmaz, titokban bűncselekmények sokaságát követi el, hanem útszéli csavargók színvonalán hazudik is.

Mennyire lehet komolyan venni egy olyan ember állításait, aki a mostani rádióinterjúban is szemrebbenés nélkül bemondja az éterbe, hogy engem „Leningrádban képeztek ki”. Mármint ügynöknek. De vajon milyen nyelven? Mert oroszul nem tudok. Leningrádban egyszer jártam, az esztergomi városi KISZ bizottság egyhetes ajándékutat adott a mozi vezetőjeként végzett munkámért. Meszes Balázs barátommal voltunk együtt, aki végig csendesített, hogy ne dumáljak, mert ha van besúgó a csoportban, elvisznek a rendőrök. Ez lett volna a kiképzésem? Megőrült ez az ember? Normális? Ez egy keresztény lelkész, akit a Szentlélek vezet? Még a mai napig is bíróság előtt áll a hamis ügynökvádja miatt, de elhiteti, hogy ő nem tett semmit ellenem.

Nem szeretnék ezekkel a személyes ügyekkel foglalkozni, mert Németh azt szeretné, hogy az egész oknyomozó munkámat, közéleti újságírói tevékenységemet, amely leleplezi ő, a személyes konfliktus részeként láttassa. Így akarja elkerülni, hogy a tényekre válaszolnia kelljen. De ezúttal, amikor ország-világ előtt letagadta a csillagot is az égről, úgy hazudott, mint a vízfolyás, felszólítom: szolgáltassa vissza az ellopott papírjaimat. Amíg azok nála vannak, addig csapás csapást követ az életében, ahogy lassan egy éve vesszőfutás az élete, mert sorban derülnek ki a disznóságai. Szerintem Isten keze van rajta. Ki sem tettem a lábam Floridából, és így bukik le szinte hétről hétre. Ez nem embertől van.

Miután hamisan rágalmazott keresztény lelkész létére, és a bíróságon is elismerte, hogy semmiféle bizonyítéka nincs az ellenem szóló ügynökvádra, felszólítom, hogy fejezze be a bíróságon az alakoskodást, a per húzását, ismerje el, vonja vissza a hamis ügynökvádját, kérjen érte bocsánatot, és fizesse ki az általa okozott kárt. Ez jó érzésű ateista polgártól is elvárható cselekedet, ha tévedett, és nem szándékosan hazudott, nem egy magát keresztény lelkésznek valló embertől. Ha Magyarországon a felekezetek feletti keresztény közösség erős volna, ezeket ki kellene kényszerítenie Németh Sándorból, mert ez szégyen.

A 6-os karton című szennyiratot azonnali hatállyal szedje le mindenhonnan, mert bűncselekményt valósít meg. Szégyellje magát, hogy erre vetemedett. Gyakoroljon bűnbánatot, térjen meg, és kérjen ezért bocsánatot, mindazokat is beleértve, akik már nem élnek, de az emléküket meggyalázta. Fejezze be a mocskolódást, a rágalmazást és a fenyegetést, amit harminc éve művel, nemcsak velem, hanem nála sokkal különb emberekkel, akik kedvesek az Isten és az emberek előtt.

Fejezze be Iványi Gábor mocskolását, akinek a lába nyomába sem érhet, és aki a barátom, de semmiben nem felelős, amit én teszek, mert amit teszek, azt magamtól teszem, és nem rángatom bele Gábort. Még akkor sem, ha egyébként egyetért velem. Miattam ne mocskoljon egy tiszta, igaz keresztény embert. Ugyanez áll az Autonóm Gyülekezet vezetőire is, akik becsületes, istenfélő emberek, akik soha nem ártottak neki, csak köszönhet nekik. Semmi közük ahhoz, amit én csinálok.

Végezetül, felszólítom Németh Sándort, hogy azonnali hatállyal zárassa be a soha nem látott, nem ismert, ötven éve elhunyt vér szerint anyám, Ludmann Mária nevén működtetett névtelen szennyblogot, mert az kegyeletsértő, rágalmazó, hamis és hazug, ami méltatlan egy keresztény egyházhoz, annak vezetőjéhez, egy keresztény lelkészhez. Fejezze be a hazudozást, hogy nem tud róla, és nem tudja, ki csinálja. Kérdezze meg saját sofőrjét, Karika Gábort, aki nemcsak a 6-os karton című szennyiratot terjesztette, hanem a ludmannmária blogot is rendszeresen megosztja. Talán kérdezze meg őt, ki az üzemeltető. Itt alul látható a saját sofőrje, mindenese, házi szolgája, Karika Gábor legutóbbi megosztása a ludmannmaria blogról. Nehogy a paráznák megelőzzék őket az Isten országában.

Szeretném felhívni a Hit Gyülekezete tagjainak a figyelmét, akik nem veszítették el a józan eszüket, és van istenfélelem bennük, hogy én egy vagyok közülük. Ennek a hazug szélhámos embernek a terrorja elől menekültem el, aki a fülük hallatára hazudozik keresztény lelkész létére, Isten nevében. Nem hazudok, őszinte vagyok. Amiket írtam, azokat ellenőrizhetik, hogy igaz. Nem az ördög szolgája vagyok. Hit által megigazult, Istenben hívő, újjászületett keresztény vagyok. Akárcsak ti. Ezért pereg le rólam minden mocskolódása, mert az Isten kegyelmébe vetett hitem megvéd. Ha van bennetek igazságérzet, istenfélelem, gondoljátok meg, hogy tehet-e Isten nevében ilyeneket egy ember? Aki tudja, hogy a 6-os karton a Hit Gyülekezetéből való, tudja, hogyan készült, az ne hallgasson. Ez nem az Isten munkája.

Ez az ember húsz éve becsap benneteket, kifoszt benneteket, szellemileg, lelkileg és anyagilag is. Elüldözte ennek a gyülekezetnek a legjobbjait, Tallér Jánostól kezdve Görbicz Tamáson, Takács Ferin, Borvendégh Norbin át Piszter Ervinig, és húsz éve hazudozik róluk. Minden szava hazugság. Ezek istenfélő, kedves emberek, akiket Németh démonizál velem együtt, és húsz éve átkoztat veletek. Nem lehet örökké hátrálni, félni, minden aljasságot elfogadni, magatoknak is hazudni. Nem lesz jobb, csak rosszabb. Istennek nem kedves ez a hazudozás. Ezek a bűncselekmények, amivel emberek százezreit botránkoztatja meg. Borzalmas történetek vannak, sok ezer ember életét tette tönkre, és tart igézet, elnyomás és megfélemlítés alatt most is ezreket.

Végighazudta a Hit Rádió műsorát. Önmaga paródiája. Liheg a bosszúvágytól. Képtelen az önmagába nézésre. Mocskolódik, gyalázkodik, hazudozik. Ennek csak egy nagy összeomlás lehet a vége, és jobb lenne, ha ez nem temetne maga alá benneteket. Isten nem akarja ezt, mindig azt mondta, hogy fussatok ki Babilonból. Ne legyetek részesei a bűneinek. Mindenki magáért felel. Ne leplezzétek a hazugságait. Szerezzétek vissza az emberségeteket, az önbecsüléseteket, az önállóságotokat, amit elvett tőletek.

Ja: soha nem mentem oda Németh Sándorhoz panaszkodni és a segítségét kérni. Ez távol áll tőlem is, a segítségnyújtás még távolabb áll tőle. Nem így ismerkedtünk meg. Ez hazugság. Szüksége volt rám. ha nem lett volna rám szüksége, a köszönésemet sem fogadta volna. Ő szervezett be maga mellé.

Németh: várom az emberi megnyilvánulásokat. Zárasd be a szennyblogodat, fejezd be a mocskolódást és ezeket az aljasságokat. Soha nem késő új életet kezdeni. Mindenki meg fog bocsátani. Segítek, hol találod a szennyblog üzemeltetőjét. Ez az ember a legközvetlenebb szolgád, csicskásod, egyik legbizalmasabb embered. Vajon egy mindenes sofőr honnan vesz ilyeneket? Már az én időmben is Karika és az emberei végezték az ilyen piszkos munkát, az összes illegális akciót. Fejezd be az ámokfutást, mert nem lesz jó vége. Ebből nem lehet jól kijönni.Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések