Az alábbiakban tényeket olvashatnak, melyek rávilágítanak az ATV és a Fidesz, Németh Sándor és Orbán Viktor közötti elvi azonosság gyökereire. A menekültügy hozta felszínre, hogy e két ember gondolkodásának hátterében összeesküvés-elméletek állnak. A menekültek fogadása nehézségeket okoz az európai országoknak, de azoknak semmi közük Orbán gyűlöletkeltéséhez és Németh embertelenségéhez. Az alábbi tények világossá teszik mindazt, amit Orbán mond és tesz, s amiről Németh beszél. A valóság dermesztőbb annál, amit valaha gondolni mertünk.

A Beszélő 2015. október 19-i számában A Hit Gyülekezetének dzsihádja címmel közölte Zolnay János cikkét,  amely az egykori “demokratikus ellenzék” elbocsátó szép üzenete a Hit Gyülekezete és Németh Sándor felé. A cikk vége nyilvánvalóvá teszi, hogy az egykori demokratikus ellenzék lezárta a közös múltat Németh Sándorral, aki ma már a Fidesz embere.

Zolnay cikke Mészáros István volt SZDSZ-es képviselő, a Hit Gyülekezete tagja írását elemzi, amely Németh Sándor Hetek című újságjában jelent meg. A szerző jelzi, hogy a Hetek nem Mészáros István, hanem vezető lelkésze, Németh Sándor véleményét tükrözi: “A Hetek nem az a lap, amelynek szerzői saját, szuverén véleményüket fogalmaznák meg (…). Valójában propagandakiadványról van szó, amely fennállása óta ellentmondást nem tűrő stílusban sulykolja és aktualizálja egyházi vezetője nagyon is világi tantételeit”.

Mint Németh Sándor egykori írnoka, megerősítem, hogy az írás szófordulataiból megállapítható, hogy a cikket Németh Sándor diktálta. Mészáros István a parlament emberi jogi bizottságának volt alelnökeként soha nem írna olyan szörnyűségeket, amilyenek e cikkben szerepelnek. Nem használná a vezető lelkész igénytelen fordulatait, hogy “nem vagyunk érzéketlenek az emberi szenvedésre, de ostobák sem!”, stb., stb.. Az írást elvonatkoztathatjuk Mészáros István személyétől, mert az Németh Sándor menekültekkel kapcsolatos felfogását tükrözi.

Zolnay kritikája az embertelenségre összpontosít, a magát kereszténynek nevező Hit Gyülekezete és vezető lelkésze magatartását jellemzi: “Akkor tagadja meg a szolidaritást, amikor mindenre elszánt menekülők százezrei kelnek útra, amikor halálosan kimerült, lázas, kiszáradt gyerekekkel érkeztek családok a röszkei pusztaságra, hogy a szabadban töltsék az éjszakát; amikor a befogadó táborokban állatként bántak velük a magyar hatóságok.” Zolnay János csak érintőlegesen tesz említést az összeesküvés-elméletről, amely valójában a cikk lényegi mondanivalója.

Ezt írja Németh újságja: “létezik valamilyen háttéralku Nyugat-Európa vezetői és a gazdag olajállamok között, mely nyugati gazdasági előnyök fejében megkönnyítené az arab bevándorlást és az iszlám kultúra terjesztését kontinensünkön? Akár létezik ilyen terv, akár nem, a válság jól jöhet azoknak is, akik ‘több Európában’, azaz európai birodalomépítésben gondolkodnak, hiszen ahhoz le kell bontani az ennek még útjában álló etnikai, vallási és kulturális tradíciókat és a mindezekhez ragaszkodó kelet-európai végvárakat is.”

Németh olyan mértékben azonosul a Fidesz retorikájával, hogy újságja Orbán önmeghatározása (“végvári vitéz”) alapján nevezi Magyarországot “végvárnak”. A cikk szerint a menekültválság oka egy világ-összeesküvés. A cél az egész világ elfoglalása, ennek eszköze a szándékosan előidézett menekültáradat, hogy lebontsák a világuralom útjában álló “etnikai, vallási és kulturális tradíciókat”. E ponton találkozik Németh Sándor és az orbáni logika. Erre a világ-összesküvésre adott válasz Németh Sándor televíziójának Fideszt támogató működése és a Nemzeti Együttműködés Rendszere.

A világ-összeesküvés részleteit a Hetek 2015. október 16-i számában ismerheti meg az olvasó. Morvay Péter, a Hetek rovatvezetője, Németh személyi titkára (Hartmann László fedőnéven volt a III/III-as ügynök), “20 éve kerültek nyilvánosságra a Torontói jegyzőkönyvek – Titkos dosszié” címmel közli a világ-összeesküvés részleteit. A “Torontói jegyzőkönyveket” egy francia-kanadai újságíró, Serge Monast hozta nyilvánosságra 1995-ben. Az 1967-ben született, majd 1985-ben pontosított jegyzőkönyvek szerint az “Új Világrend” (New World Order, NWO) eszméjének irányítói a kanadai városban gyűltek össze, hogy kidolgozzák a következő 50 év stratégiáját. A 18 résztvevő közül hatan a világ hat legbefolyásosabb bankját, hatan a legjelentősebb energiakonzorciumokat, hatan a legnagyobb mezőgazdasági-élelmiszeripari konzorciumokat képviselték. Morvay nem hagy kétséget afelől, hogy vannak megcáfolt összeesküvés-elméletek, de a “Torontói jegyzőkönyvek” valódiak.

Az összeesküvés-elméletek összeérnek. A logikájuk ugyanaz: összejönnek a világ legbefolyásosabb emberei, akik nem látható “háttérhatalmat” hoznak létre, hogy uralmuk alá hajtsák a világot. A konspirációs elméletek hívei erről úgy szereznek tudomást, hogy nyilvánosságra kerül egy-egy titkos jegyzőkönyv, mert a világuralmat megszerezni vágyók annyira ostobák, hogy cinikus, aljas és gonosz terveiket jegyzőkönyvbe foglalják, így lelepleződnek. A “Torontói jegyzőkönyvek” című iromány tartalmában és színvonalában rokonságot mutat a hasonló szándékkal írt “Cion bölcseinek jegyzőkönyveivel”. Tartalmi azonosság is kimutatható a két hamisítás között: a “Torontói jegyzőkönyvek” a “Cion bölcseinek jegyzőkönyvei” modernizált változata.

Az első összeesküvés-elméletet a jezsuiták találták ki a szabadkőművesek ellen, akiknek a felvilágosodást tulajdonítják. A szabadkőműves összeesküvés teóriája kriminalizálja a legnagyszerűbb eszméket, amelyeket az emberiség fennállása óta megalkotott. A felvilágosodást a zsidó szabadkőművesek ármányának mutatta be, hogy azt az ördög művének láttassa, nem a katolikus Európa jogtiprásaira adott reakciónak. A jezsuita ihletésű konspirációs elméletek szerint a szabadkőművesek azért találták ki a felvilágosodást, hogy a világot a zsidó szabadkőművesek uralma alá hajtsák. Miközben a jezsuitáknál nagyobb összeesküvőket nehezen találni. A “Cion bölcseinek jegyzőkönyvei” a középkori zsidó vérvádak és a szabadkőműves világ-összeesküvés keveréke.

Ez a recept ismétlődik különféle formákban a rózsakeresztesektől az illuminátuson át a Bilderberg-csoportig, de a szándék, a cél és az eszközök aljassága nem változik, s valamiképpen a zsidókhoz és a szabadkőművesekhez kötődik. A “Torontói jegyzőkönyvek” összeesküvői háromszor hat személyből állnak, hogy kiadják a Sátán számát, a 666-ot. Igazi konteó hívők szerint ezek az emberek nem maguktól cselekszenek, hanem átadták magukat a Sátánnak. Ezért fogékony a Hit Gyülekezete vezető lelkésze minden okkult baromságra, ezért nevezi Orbán “keresztesháborúnak” a harcát, melynek során a “keresztény” Európát védelmezi, valójában “gonosz zsidókkal” szemben.

Morvay szerint a “Torontói jegyzőkönyvekben” az “Új Világrend” urai 1967-ben megtervezték Európa menekültekkel való elárasztását, hogy szétverjék a nemzeteket és a keresztény értékeket. Ez most valósul meg, s ez igazolja a “jegyzőkönyvek” hitelességét: ha ez igaznak bizonyult, igaz a többi állítás is. A szöveg azt állítja, hogy a világ 6 legbefolyásosabb bankját, a világ 6 legjelentősebb energiakonzorciumát, és a világ 6 legnagyobb mezőgazdasági-élelmiszeripari konzorciumát vezető személyiségek aljas és cinikus “Tervben” állapodtak meg, ezeket jegyzőkönyvekbe is foglalták. Ezek a cégek azóta nem szűntek meg, terveik és érdekeik nem változtak, hanem 1967 óta kitartóan e “Terv” végrehajtásán dolgoznak. Most értek el odáig, hogy menekültekkel árasszák el Európát.

A Hetek cikke szerint “a dokumentum az emberiség teljes egyesítését tűzi ki célul, annak érdekében, hogy a Föld lakossága egyetlen akarat mentén cselekedjen, természetesen úgy, amint azt a Terv szerzői szeretnék. Ehhez szükség van mind az egyén, mind a hagyományos közösségi struktúrák – család, nemzetek, vallások – kiüresítésére, hogy helyet biztosítsanak az új, globális eszmék számára. (…) A dokumentum a legfontosabb feladatnak a családra épülő társadalmi szerkezet megváltoztatását tekinti. (…) Az individuális jogok abszolutizálásával eredményesen alá lehet ásni a nemzeti, etnikai, vallási közösség érdekeit. (…) Többé nem a társadalom (a többség joga) az, amit kötelező érvénnyel kell védeni az egyénekkel szemben, akik fenyegetést jelenthetnek erre, hanem fordítva: az egyén joga az, ami védelemre szorul a többség potenciális fenyegetésétől.” Ezek ismert antiszemita klisék és szabadkőművesek elleni vádak, a szellemi tartalmától kiüresedett politikai katolicizmus alaptételei. Isten, haza, család – mintha csak Torgyánt hallanánk az álliberális férgekről.

Morvay szerint az összeesküvők ravaszul szabadságot ígérnek, és már gyerekkorban agymosást végeznek (nem lehet nem felismerni az egyházi iskolák iránti igényt a szövegben, mert az egyházi iskolák aztán nem folytatnak agymosást): “Ha sikerül a gyerekeket már kiskorukban függetleníteni a családtól, lehetővé válik, hogy az oktatási rendszeren keresztül olyan ‘arrogáns, lenéző, másokat megalázó fiatalságot’ neveljenek ki, amelynek fő jelszavai az ‘önmegvalósítás’ és a ‘szabadság’ lesznek.”

Az arrogancia eszerint a szabadságból fakad, ezért a szabadság gonosz dolog a Hetek cikke szerint. A “torontói” gonoszok még olyan célokat tűztek ki, hogy “létfontosságú a szexuális forradalomra való buzdítás a nyugati társadalom minden szintjén. Szükséges, hogy a rendelkezésre álló valamennyi eszközzel az egyéneket, következésképp a belőlük álló tömegeket lealacsonyítsuk arra a szintre, hogy szenvedélyesen csak elemi ösztöneik kielégítésével legyenek elfoglalva.” Ennek ellensúlyozására és kivédésre van szükség Orbán “keresztény Európájára”. Orbán is mindig azt hazudja, hogy “Magyarországot” azért támadják, mert védi a család értékeit. (Komondorral – a Szerk.)

A szövegben megjelenik a katolikus egyház fogamzásgátló tabletták elleni kampánya, amely megnyitja a szexuális szabadsághoz, a női egyenjogúsághoz, végül a szexuális aberrációkhoz és a homoszexualitás felé az utat (ami a katolikus egyháztól olyan távol áll, mint tudjuk). A “Torontói jegyzőkönyvek” megalkotói szándékosan idézik elő, hogy a “tradícionális család összeomoljon” , “a társadalmi tudatból eltűnjön a Jó és Rossz fogalmának minden formája”. A szöveg szerint ilyen feladatokat határoztak meg maguknak: “Minden egyént az erkölcsi alapelvek általános fellazulása irányába terelünk, és megosztjuk az egyéneket azáltal, hogy egymáshoz hasonlítgatjuk őket, ösztöneiknek és érdeklődésüknek megfelelően, valamint leromboljuk a fiatalság jövőjét azáltal, hogy a korai szexuális élet káros hatású tapasztalatszerzése és az abortuszok felé tereljük őket. Morális szinten megtörjük az elkövetkezendő generációkat azáltal, hogy az alkoholizmusba, különböző kábítószerektől való függőségekbe taszítjuk őket” – írják Morvay szerint a dokumentum szerzői.

A szöveg ír az internet romboló hatásáról, ami szintén tudatos csapda, csak nem tudjuk, hogy a hat legnagyobb élelmiszeripari cég vezetői ezt hogyan irányították és valósították meg. Ami ezután jön, az annyira primitív, hogy azt hinné az ember, nincs ember, aki elhiggye: “Ha sikerül így technológiai és érzéki függőségbe állítani a fiatalságot, akkor lehetővé válik a nemzetek relativizálása, majd felbomlasztása. (…) Ha a nemzetek megfosztatnak attól, hogy erős fiatalságra támaszkodhassanak, és attól, hogy a társadalomban az egyének egy közös ideál köré csoportosulhassanak, amelyet lerombolhatatlan morális támasztékok és a történelmi támogatás erősítenek, akkor kénytelenek lesznek a mi globális akaratunknak alávetni magukat” – írja a jegyzőkönyv, mintha egy szélsőjobboldali szónokot hallanánk, csak itt az ellenség “leplezi le” saját magát.

Ezek a politikai katolicizmus vádjai, amelyeket hamis “titkos” jegyzőkönyvbe foglaltak, hogy az emberekkel elhitessék: “háttérhatalom” tör az életükre, amitől csak keresztényfasiszta rendszerek menthetik meg őket. A primitív hamisítvány szerint a 18 ember, aki képes arra, hogy irányítsa ezt az érdekek által millió részre szabdalt világot, ilyen tereveket szőtt: „A nemzetállamok kormányait és lakosságát manipuláljuk annak érdekében, hogy ürügyet adjanak nekünk arra, hogy az IMF-et felhasználva felszólítsuk a nyugati államokat, hogy úgynevezett megszorító költségvetéseket fogadjanak el az államadósság képzeletbeli csökkentése érdekében, valamint azért, hogy fenn tudják tartani nemzetközi hitelminősítésüket (ami egy teljesen elméleti és lényegtelen szempont), valamint meg tudják őrizni a társadalmi békességet – ami amúgy szintén lehetetlen feladat a számukra.”

Aha. Most már világos, hogy az olcsó IMF-hitel csapda volt. Még szerencse, hogy sikeres szabadságharcot vívtunk ellene, és ma már nem az ENSZ segélyszervezeteinek, hanem diktatúráknak vagyunk eladósodva. Ha valaki kíváncsi a brüsszeli gyarmatosítás okára, itt olvashatja: „Globális gazdaságot állítunk fel világméretekben, ami teljesen kívül esik majd a nemzetállamok hatáskörén. Ez az új gazdaság mindenek felett áll majd, sem a politikának, sem a szakszervezeteknek nem lesz hatalma felette. Saját globális politikát fog diktálni, és kikényszeríti a politikai újraszerveződést, természetesen a mi egész világra kiterjedő szempontjaink szerint” – írja a dokumentum, amely azt javasolja, hogy a nemzetek kiszolgáltatottságát mesterséges pénzügy-politikai eszközökkel – például hitelcsapdákkal – is növeljék.”

Ezek szélsőjobboldali és náci elméletek. A konspirációs teória szellemi forrására és színvonalára jellemző, hogy a Hetek cikkét átvette a nemzeti.net című szélsőjobboldali hírportál. Mindezek ismeretében kap értelmet a Mészáros neve alatt megjelent cikk a Hetekben, amely ezt írja: “Ezt a célt megkönnyítheti a tradicionális európai értékrendnek az iszlám felhasználásával való relativizálása. Nehéz szabadulni a gondolattól, hogy a hazánkkal szembeni – ép ésszel érthetetlen – nyugati arrogancia mögött még az is meghúzódhat, hogy nemzet- és kontinensvédelmi eltökéltségünkkel beleköptünk egy már megtervezett birodalomépítési stratégiába.” Németh Sándor lerántja a leplet a gonosz Nyugat ármánykodásáról, és elmondja, hogy szegény Orbánt azért támadják, mert beleköpött a szabadságot és demokráciát képviselő országok levesébe. A demokrácia és a szabadság ugyanis csak álca.

Némethnek lelkész létére “ép ésszel érthetetlen”, hogy a nyugati demokráciák emberséges bánásmódot követelnek háborúból menekülőkkel szemben. Azt hiszi, beleköptünk a világ-összeesküvők levesébe. Ezért Orbán hős, akit az ATV tulajdonosa szerint minden erővel támogatni kell. Szeptember elején azt nyilatkozta a Vas Népe című lapnak, hogy “Európában komoly erők törekszenek a föderális és multikulturális Európai Unió, egyfajta Európai Egyesült Államok kialakítására. Szerintem a keresztényeknek képviselniük kell azt, hogy a nemzetállamra és a nemzeti identitás megőrzésére a XXI. században is szükség van. Az a véleményem, hogy meg kell akadályozni egy destruktív, elnyomó birodalom létrejöttét, amely a népeket ismételten gyarmati sorba taszítja és előírja az embereknek, hogy mi a jó és mi a rossz.”

Németh tévedésben él, amikor azt állítja, hogy a multikulturális (liberális) Európa hordozza egy “destruktív, elnyomó birodalom létrejöttének” veszélyét, a multikulturális (liberális) Európai Unió taszítaná “gyarmati sorba” a népeket, s írná elő, hogy “mi a jó és mi a rossz”. Az általa emlegetett európai birodalmat majd azok hozzák létre, akik az antiszemita világösszeesküvési elméleteikkel az Isten által is védett szabadságot támadják. Azok, akiket Németh éppenséggel segít. A vallási identitással azonosított nemzetállamok jelentenek inkább veszélyt, mint amilyen Orbán Viktor “nemzeti együttműködési rendszere”.

A szabadkőműves zsidó világ-összeesküvőket még senki nem látta, ezek náci konspirációs teóriákról szóló hamisítványokban léteznek csupán. Nincs két zsidó, aki bármiben egyetértene, az ismert vicc szerint azt mondja Kohn, hogy még magammal sem értek egyet. De az összeesküvés-elméletekkel fellépő, a demokratikus jogokat eltipró, a jogegyenlőséget bűnösnek nevező klerikálisok és fasiszták nagyon is láthatók és létezők. Az állítólagos világ-összeesküvők még senkit nem bántottak, de a hamisított jegyzőkönyvek alapján 6 millió embert öltek meg a II. világháborúban. Hitler úgy harcolt a zsidó világösszeesküvés titkos társaságai ellen, hogy az SS okkult beavatási szertartások keretében iktatta be a tagjait. A dolog mindig fordítva áll: a Hit Gyülekezete a nyilvánosság elől elzárt belső köreivel, politikai manipulációival, beépített embereivel, vudu szertartásra emlékeztető titkos imakommandóival inkább hasonlít egy okkult szervezetre, mint a szabadkőművesek.

A 18 bankár, energia-cégvezető és mezőgazdasági csúcsgóré 1967 óta dolgozik azon, hogy szétzilálja az európai értékeket. Míg másik oldalról éppen őket, liberálisokat gyalázzák ezekért az értékekért, amelyeket ők hoztak létre, de az elmés konspirációs elméletek szerint most le akarnak rombolni. Senkinek nem tűnik fel ez a nevetséges ellentmondás. Orbán a demokráciát, a sajtó, a vélemény, a vallás zabadságát védelmezi összeesküvők által küldött menekültektől, de a menekültek még semmit nem tettek ezek lerombolására, ő viszont mindezt már felszámolta és Európába akarja exportálni. Amivel fenyegetnek, azt maguk hajtják végre.

Az összeesküvés-elméletek ürügyül szolgálnak diktátoroknak, elnyomó vallási szervezeteknek, hogy uralmukat megvalósítsák. Amivel másokat vádolnak, azt ők teszik. Diktátorok veszéllyel riogatva csinálnak mindig világégést és bánnak embertelenül másokkal. Magyarország egyetlen menekültet nem fogadott be. Németh szerint mégis a menekültek mégis “nemzeti önfelszámolással” fenyegetnek. Ezek rémhírek, vallási rögeszmékből fakadó uszítások.

Zolnay János is erre utal a cikkében: “Szó sincs arról, hogy az egyház saját híveinek írna elő normákat: univerzális érvénnyel kívánja ráerőltetni saját hittételeit, és nézeteit a társadalom egészére, csakúgy, mint a kárhoztatott iszlám. A narratíván végighúzódó időtlenség nem véletlen: elvont elveket, örök alapigazságnak tekintett tételeket akar érvényesíteni átgázolva a múlandó jelenkoron és halandó embereken. A mostani menekültválság kapcsán követett politikája igazi szent háború. Másképpen fogalmazva kard általi dzsihád.”

Németh Sándor az egyetlen egyházi vezető, aki fegyveres testőrséget tart. Nemcsak a Hit Gyülekezetében tart fenn diktatúrát, hanem az ATV tulajdonosaként Magyarországon is támogat egyet, és már úgy kommunikál, mintha az ország vezetője lenne. A Hetek így fogalmaz: “Hazánknak erősítenie kell önvédelmi képességét…”, kell, kell, kell. Parancsokat osztogat. Olyan Orbán mellett, mint egy egyiptomi varázsló vagy katolikus főpap, aki megáldja a fegyvereket.

A magát Jézus Krisztus követőjének nevező Németh Sándor ezt a programot adja: “Hazafias nevelés, a küzdő- és önvédelmi sportok iskolai testnevelésbe való beemelése, a katonai kiképzés általánossá tétele, fegyveres határőrség felállítása egyaránt szükségesek. Ma is időszerűek ifjabbik Zrínyi Miklós (a költő és hadvezér) Az török áfium ellen való orvosság című művében írt szavai: Aki békességet óhajt, az készüljön föl a háborúra!”

Háborúra készüljünk? Milyen háborúra? Miről beszél Németh? Katonai kiképzésre küldené a gyerekeinket? Lövészárokba? Ez a harmincas évek Németországát idéző háborús uszítás. A “Cion bölcseinek jegyzőkönyvei” a népirtás oka és igazolása volt. A “Torontói jegyzőkönyvek” sem jobbak nála. Vallási őrültek kriminalizálják az emberi jogokat, a szabadságot, a polgári demokráciát, gyilkos eszméknek készítenek utat, és háborús helyzeteket provokálnak. Magyarországon úgy terjednek ezek a hazug eszmék, mint a pestis. Ezek konfliktust provokálnak a hamis tudatukban létező “konspirálókkal”. Hamis összeesküvés-elméletekkel mentik fel a lelkiismeretüket minden szörnyűség és embertelenség alól.

Nem kétséges, hogy Orbán liberalizmusellenessége mögött ugyanezek a konspirációs teóriák állnak. Minden szava ezekre adott válasz. Konteók alapján vezeti Magyarországot a szakadékba és a pusztulásba. Magyarország súlyos szellemi állapotát tükrözi, hogy ezt tűri, de nem is tűnik fel senkinek.

15 hozzászólás : Bartus László: Okkult konspirációs teóriák Németh Sándor és Orbán Viktor hátterében

 1. bunkocska te draga

  October 25th, 2015

  Jézus is gyanús, mert titkos fejtágításokat tartott kis szobákban egy kiválasztott szűk körnek a világ végéről. Talán mögötte is a Bilderberg-csoport állt …

  Reply
 2. Fifi

  October 25th, 2015

  Nagyon hasznos és jó cikk. Köszönet érte.

  Reply
 3. Hamvas-barack

  October 25th, 2015

  Konspirációs labirintust építenek nekünk idehaza, végigolvasni is nagyon fárasztó az agymenést. Az egyetlen cél a GDP minél nagyobb arányú ellopására irányul. Nem kell ezt túl-spilázni. A gyüli az valóban gáz, az ATV puha, látszik a műsorokon. Úgy puha és szolgál, hogy ne legyen feltűnő. Ettől függetlenül talán az egyetlen, ellenzéki szemmel elfogadható tv-csatorna. A klub-rádiót nem is tudom fogni, de ott is csak jajgatnak. 🙂 Biztos, hogy Európa gazdasága nem lesz pariban az USA vagy Kína gazdasági potenciáljával, ha nemzetállami vélt érdekek miatt képtelen a gazdaságait egy húron pendíteni. Nem nagyon szeretnék GMO-t sem, meg a szabad-kereskedelmi egyezményt sem, mert én nem igazán gondolom ehhez elég erősnek Európát. Lehet, hogy pont azért lesz.

  Reply
  • bunkocska te draga

   October 28th, 2015

   Te Hitlert is ezzel intézted volna el, hogy nem kell ezt túlspilázni? A láger szögesdrótja mögött lehet, hogy te se a GDP miatt aggódnál.

   Reply
 4. Maggdy

  October 25th, 2015

  Számomra furcsa, mikor valaki tesz valamit, és ezért a tettéért valaki mást tesznek felelőssé. Konkrét esetben, Mészáros István mintha fel lenne mentve, de valakinek (Német Sándornak) mintha azért is bűnhődnie kellene amit nem ő csinált, hanem Mészáros I.
  Ennek alapján felmerülhet a kérdés, ki diktál Orbán Viktornak, vagy kinek diktál a miniszterelnök, egyáltalán honnan fúj ez a szél?

  Soltész Miklós: “Európa megszállása zajlik

  2015. július 20.

  Jól felépített üzletnek, tudatos betelepítésnek, Európa megszállásának nevezte a tömeges vándorlást Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára a Napi Gazdaságnak adott interjúban. Az államtitkár szerint Európa iszlamizálódik, ám az iszlámot mint vallást nem szabad bántani, azt azonban látni kell, hogy az európai kultúra a zsidó-keresztény kultúrkörre épül.”

  vagy egy másik szekta szószólója

  Harrach Péter a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetőjének 2015 szeptember 15.- én megjelent rémlátomása: „Ez a nagy tömeg együtt már egy olyanfajta veszélyt jelent, ami az egymás melletti, párhuzamos társadalmat jeleníti meg, ez pedig a kontinensnek, az európai országoknak a szétzilálásához vezet”

  Sőt, ez is tőle származik, és ugyanazon a lapon van. (megjegyzem, sajnos, személyszerint engem még ez nem érint)
  ” A kereszténydemokrata politikus szerint Európát nemcsak a migránsok veszélyeztetik, hanem azok is, akik már régen feladták az európai identitást, az európai gyökereket elvágták.”
  http://kdnp.hu/news/harrach-parhuzamos-tarsadalmak-kialakulasanak-veszelyerol

  Reply
  • bunkocska te draga

   October 28th, 2015

   Mészárost nem ismerem, de lelki terror alatt is állhat valaki. Orbán is tudja manipulálni a tömegeket meg a beosztottjait, lehet hogy a kártyavető és jövendőmondó őseitől örökölte ezt a képességet.

   Reply
 5. proaktiv

  October 27th, 2015

  “A 18 bankár, energia-cégvezető és mezőgazdasági csúcsgóré 1967 óta dolgozik azon, hogy szétzilálja az európai értékeket.”

  Hány évesek is lehetnek 2015-ben ezek az álítólagos összeesküvők? 99, 110 vagy 130?
  Hogy nem huszonévesek voltak 1967-ben, az szinte biztos. Az összeesküvés-elméletük – ha volt egyáltalán – idő- és helytállósága az évszámokból kikövetkeztethető. Vagyis szóra sem érdemes, nemhogy vitára. Mégis vannak, akik bedőlnek a hamis konteónak.

  Reply
  • bunkocska te draga

   October 28th, 2015

   Ilyen konteók ürügyén irtott ki Hitler 6 millió embert a második világháború alatt. A liberális oktatásPOLITIKA szégyene, hogy a magyarokat 25 évvel a rendszerváltozás után ilyen és ehhez hasonló mesékkel lehet etetni!

   Reply
 6. Winston Smith

  November 1st, 2015

  Bartus Úr, ön hisz a Bibliában, igaz? Akkor biztos olvasta már benne Nabukodonozor álmát a világbirodalmakról. Az utolsó közülük a legkegyetlenebb, tulajdonképpen az antikrisztusi globális zsarnokságot írja le. De ez nem pusztán emberi terv szerint fog megvalósulni, ahogy Bábel tornya sem Nimród fejéből pattant ki, hanem egy Lucifer nevű bukott angyal állt mögötte, aki még mindig szabad lábon van és céljai változatlanok. Ő volt az első összeesküvő. Lehet a konteóhívőket nevetségessé tenni, de akkor nevetséges az is, aki az ördögöt létező személynek tartja. Az összeesküvés elméletekben egyébként nem hinni kell, hiszen számtalan tény alátámasztja őket, azzal együtt, hogy ezekben is keveredik az igazság és a kitaláció. Ön ezt jól tudja. Sajnos nem olyan egyszerű ez az egész, ahogy a cikkben leírja, nem arról van szó, hogy vannak a buta és primitív, sőt náci konteósok és a jó, emberséges, felvilágosult liberálisok. Az, hogy Magyarországon éppen milyen rezsim van és ezt egyes vallási vezetők hogyan támogatják, vagy hogyan nem annyira kis pont ennek az egész kérdéskörnek a megértéséhez, hogy szinte nem is érdemes vele foglalkozni.Szerintem fusson neki ennek az egész konteós témának újra, egy kicsit szélesebb perspektívából szemlélve az egészet.

  Reply
  • Admin

   November 1st, 2015

   Winston Smith,

   az angyalok közötti lázadást, összeesküvést, ne keverje az emberek összeesküvésével. Van egy barátom, aki hisz az összeesküvés-elméletekben, neki is mindig azt mondtam, hogy egyrészt ezek teóriák, amelyeket senki nem bizonyított be (tudom, annyira ravaszok, hogy nem lehet bizonyítani, éppen azért gyanúsak, mert nem gyanúsak), másrészt az eddig citált primitív jegyzőkönyvek mind hamisítványok, harmadrészt az ember, mint olyan, alkalmatlan az ilyen összeesküvésre, hogy elhatározzuk, és végrehajtjuk. S ha már az ördögöt említi, szabadjon mondanom, hogy az összeesküvés-elméletek hívei, s akik az összeesküvések ellen felléptek, egytől egyig olyan ördögi, mondhatnám sátáni gonoszságokat követtek el azon a címen, hogy védekenek a soha nem látott, nem bizonyított, csak hamisítványokban létező világ-összeesküvések ellen, amelyek túltesznek minden ördögi cselekedeten. Tehát, ha az összeesküvők az ördög ravaszul használt emberei, akkor kik azok, akik ellene vannak? Akkor azoknak Isten képviselőinek kellene lenniük, de nem azok, hanem mindenkinél sántánibbak, ez a történelem tanulsága, és ez most is így van. Az nem lehet, hogy mind a két oldalon a ördög legyen, mert akkor ugye meghasonlik a ház, és elpusztul. Aztán ne feledje azt sem, hogy ezek mind zsidóknak tulajdonított világ-összeesküvések. Amióta zsidók léteznek, ez állandó vád ellenük, különböző formákban. De a Bibliából és a történelemből is kiderül, hogy a dolog fordítva történt: nem a zsidók, hanem az ellenfeleik esküdtek össze ellenük. Egyébként hamarosan írok még a témáról. de nem más alapállásból, hanem kicsit részletesebben, de ugyanazt. Nem fog meggyőzni a konteókról, az biztos. S ami még inkább meggyőzheti, hogy ha a saját tevékenységemet nézem, az tipikusan olyan, mint egy szabadkőműves tevékenysége, nézze meg a Polgári Radikális Mozgalom alapelveit, teóriáit, történelmi előzményeit, példaképeit, aztán szabadkőművest csak hírből ismerek. Szabadkőművesek pedig vannak, de ha elolvasom, milyen “szörnyűségeket” tűztek maguk elé, mint a vallási egyenlőség, vallásszabadság, a feudális viszonyok felszámolása, az egyházi elnyomás megszüntetése, az emberi és polgári jogok, a szabadság, amnelyek mind a katolikus egyház elnyomását és zsarnokságát igyekeztek felszámolni, akkor nem tudok szörnyülködni az embertelen, az inkvizíciót kitermelő és abban kiteljesedó “keresztény”, valójában katolikus Európa nevében. Ezekért, ha közük volt hozzá, csak köszönet illeti őket. De ez még nem világ-összeesküvés. Ilyen célokat ma is kitűznek kisebb és nagyobb mozgalmak, pártok, szervezetek, körök. Ezek nem bűnös cselekedetek. A konteók primitív szövegei azonban kriminalizálják ezeket: “összejövünk, és a gyerekeiket agymossuk, hogy ne jusson eszükbe az erkölcsös és Isten szerinti élet”, stb.. ezek olyan primitív baromságok, hogy ha valahol lehet keresni az ördögöt, akkor a konteó-gyártók mögött igen. Bartus László

   Reply
 7. Winston Smith

  November 2nd, 2015

  Köszönöm válaszát, továbbra is fenntartom, hogy a képlet nem ilyen egyszerű, de sok mindenben egyet értünk. Ha tervezi, hogy ír még a témáról, azért azt hadd javasoljam, hogy induljon ki ebből: “…a jezsuitáknál nagyobb összeesküvőket nehezen találni.” Ezt Ön írta a cikkben. Szóval legalább egy konteót már Ön is orront :).

  Reply
  • Admin

   November 2nd, 2015

   Igen, de az nem olyan, mint a hamis konspiracios elmeletek zagyvalekai es hamisitasai. 🙂

   Reply
  • zsuzsenkam

   November 11th, 2015

   Vannak összeesküvés elméletek, melyeket csoportok gyártanak, hogy bünbakokat hozzanak létre. És vannak összeesküvök, akik uralomra törekednek. Miért nehéz ezt megkülönböztetni?

   Reply
 8. sebestyen eszter

  November 2nd, 2015

  a magyarok különösen fogékonyak az összeesküvés-elméletekre, ezt használja ki orbán. mint mindent, amire hajlandóságunk van.

  Reply
 9. zsuzsenkam

  November 11th, 2015

  Miért jó tudni, hogy “a “Torontói jegyzőkönyvek” a “Cion bölcseinek jegyzőkönyvei” modernizált változata.” ? Miért jó leírni a jezsuiták ´céljait, müködését, és mellé tenni a ma megszólaló elméleteket a “háttérhatalomról”?

  Szerintem azért, hogy fel tudjuk ismerni, hogy “ezek ugyanazok”, és ezt akkor Bródytól idéztem, Halvány reményem van, ha több magyar ember elolvassa Bartus cikkét, és elgondolkodik azon, hova vezetett a jezsuiták tevékenysége, képessé válik felismerni, hogy orbán müködése hova vezetett. És felébred.

  Sok hála, kedves Bartus Laci, a fáradhatatlan emlékeztetésre ebben a témában. Egész másnak látszik a világ, ha szem elött tartom a katolikus egyház világuralmi törekvését.

  Reply

Szóljon hozzá

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)