Az idei második párizsi terrortámadás céljai egybeesnek Orbán céljaival. Orbán és a terroristák ugyanazt teszik, csak a terror más eszközeivel. Soha még ilyen gyorsan nem fejezte ki Magyarország az “együttérzését” senkivel szemben, mint most a párizsi áldozatok esetében. A hamis “együttérzésről” szóló szöveg inkább kárörvendés, és egyfajta figyelmeztetés, hogy “ugye, megmondtam”. De Orbán nem mondott meg semmit, mert nem az történt, amivel ő ijesztget, hanem annak az ellenkezője. Mert a valóság is ellenkezője annak, amit Orbán mond. Ennek nincs köze a menekültekhez és a multikulturális szabad társadalmakhoz. Ők az áldozatai, nem az okai az orbáni és a fizikai terrorizmusnak.

Akik ezt a szörnyűséget elkövették, a Nyugat, a szabadság, a határok nélküli Európa és a liberalizmus ellen követték el a gaztettüket. Orbán ugyanezeket az értékeket támadja. Mindkettő mögött vallási fanatizmusra való hivatkozás áll. Az egyik az “iszlámra”, a másik a “kereszténységre” hivatkozik, de egyiknek sincs köze ezekhez. Az “Iszlám Állam” nevű terrorszervezet nem tartja be az iszlám egyetlen rendelkezését sem, ezen kívül muszlimokat is bestiális kegyetlenséggel öl. Orbán és bűnszervezete pedig olyan távol áll a kereszténységtől, mint Borgia pápák Jézus Krisztustól.

Ezért ez nem vallásháború. Ez terrorizmus. Ezek ennyit tudnak, védtelen, fegyvertelen tömegbe belelőnek állat módjára. Ezek nem harcosok, hanem bűnöző gazemberek. Orbán, a Magyarországot megszállva tartó törvénytelen hatalom vezetője akkor érezne együtt az áldozatok családtagjaival és Franciaországgal, ha befogná most az uszító mocskos pofáját. Ha megtenné, azt jelentené, hogy szégyelli magát az eddigi tevékenysége miatt, ami teljes mértékben egybeesik a terroristák céljaival és szándékaival. De Orbán most a leghangosabb, igazolva érzi magát, de csak leleplezi valódi céljait: mintha mások nem tudnák, hogy kárörömmel hívta össze a nemzetbiztonsági kabinetet, amellyel teljesen értelmetlen döntéseket hozott, amelyek célja kizárólag az uszítás és hiszterizálás.

Orbán intézkedéseinek semmi értelme, mert ha Magyarország valóban veszélyben lenne, ezek nem oldanának meg semmit. De Orbán tudja, ahogy a nyilatkozatuk is közölte, hogy Magyarország nincs veszélyben. Miért is lenne? Hiszen szembenáll és harcol az Iszlám Állam ellenségeivel, Amerikával, az Európai Unióval, a nyugati liberális demokráciákkal és a szabadsággal. Az Iszlám Állam vezetői nem buták, pontosan tudják, hogy Orbán Európában a terroristák legfontosabb szövetségese.

Orbán azzal kezdte, hogy lerázza magáról a pénzügyi függőséget, ezért az antiszemita ideológiák tárházából való “adósságcsapdára” hivatkozva kirúgta az IMF-et és az olcsóbb hiteleket, hogy ne kelljen azok fejében demokratikus normákat betartani. Felvett helyette hiteleket diktatúráktól, illetve a paksi fejlesztés álarca mögött a putyini diktatúra finanszírozza a fasiszta rendszerét (az Európai Unió támogatása mellett, amit már régen meg kellett volna vonni Orbán fasiszta államától). Miután az uniós kifogások és bírálatok akadályozták a diktatúra teljes kiépítését, ezért az Európai Unió ellen fordult. A közönséges hatalmi célokat, a diktatórikus hatalomgyakorlás szándékát a “keresztény Európa” ideológiájának hazugságába csomagolta.

A “keresztény Európa” létrehozásának semmi akadálya nem lenne a liberális polgári demokráciákon belül. A liberalizmus teljes szabadságot ad az evangélium hirdetésére, az emberek megtérésére, a keresztény életforma megvalósítására, a személyes bűnöktől való elfordulásra, az Istennel való személyes közösség gyakorlására. Ez a kereszténység, és ezt csak szabad akaratból lehet megtenni. Ehhez a liberális demokrácia adja a történelem során először a legnagyobb lehetőséget és szabadságot. Senki nem akadályozza, hogy Európa valóban keresztény legyen. A kereszténységnek soha nem adott egyetlen társadalmi forma sem olyan nagyszerű lehetőségeket, mint a liberális demokrácia.

De Orbán a “kereszténynek” nevezett ideológiát nem az emberek megtérésére, megváltozására, hanem a szabadság elleni támadásra használja fel. Azt remélve, hogy a kereszténység szép eszméjét azok is támogatják, akik nem keresztények, csak annak hiszik magukat, mert gyerekkorukben egy kis vizet csorgattak a fejükre, és ettől elérzékenyülnek. Erre hivatkozva pedig egy olyan diktatúrát hozhat létre, aminek semmi köze a kereszténységhez, noha ez az alaptörvénybe foglalt ideológia elnevezése. Nem véletlen, hogy Orbán elsőként tiltott be egyházként működni valóban keresztény gyülekezeteket, a kor szintjén ez az inkvizícióval megegyező lépés. Azért nincsenek máglyák, mert a liberalizmus nem engedi.

Orbán “kereszténysége” éppen olyan, mint a terroristák “iszlámja”. Mindkettő célja a szabadság és a jólét felszámolása, totális állami ideológiai elnyomás létrehozása, és leválthatatlan diktatúrák kiépítése. Ennek érdekében a nacionalizmus felkorbácsolása, a nemzeti identitásoknak egy vallással való azonosítása. Céljaik közösek, eszközeik csak látszólag különbözőek. Orbán és az Iszlám Állam egyformán terrorista. Mindkettő a liberális, szabad és demokratikus Nyugatot támadja, csak a terror eszközei mások. Orbán hisztériát kelt, gyűlöletet táplál, uszít, hazudik és rágalmaz, s ez a liberális demokráciák esetében ugyanolyan terrorizmus, mint az Iszlám Állam terroristáinak kezében a géppisztoly. Célja és következménye mindkettőnek ugyanaz: destabilizálni a szabad országokat, kiprovokálni a “rendteremtés” címén a szabadság korlátozását és feltámasztani a vallási diktatúrák iránti igényt.

Orbán ugyanígy verte szét és számolta fel Magyarországon a liberális demokráciát. 2006-ban bevetette a közvetlen fegyveres terrort is. A fegyverek nem lőfegyverek, hanem utcakövek, Molotov-koktélok voltak. Akkor is kiegészítette egymást az orbáni verbális terror és a fizikai terror. A cél a demokrácia, a szabadság és a jólét felszámolása volt, akárcsak most Európában. Ma Orbán a szászorosát megteszi annak, ami ellen uszított. Minden demokratikus intézkedést eszeveszett hisztéria követett, például a termőföldek külföldi kézre adásáról, most ők egy szó nélkül megcsinálják ugyanazt. De így volt ez mindennel. A hisztéria és az uszítás célja soha nem a jobbítás szándéka, hanem a rombolás volt.

Most ez zajlik európai méretekben. Orbán támogatói ezúttal nem a fradista futballhuligánok, hanem az Iszlám Állam terroristái. Ha van valaki, akinek az Iszlám Állam létezése olyan, mint egy falat kenyér, azt Orbán Viktornak hívják. Semmire nem vágyhatott jobban, mint egy kiadós terrortámadás valamelyik európai fővárosban. Párizs választása nem véletlen, a franciák aktívak az Iszlám Állam elleni harcban, Líbiában és Szíriában, és kevésbé befogadóak a muszlim kisebbséggel szemben, ami súlyos ellentéteket hozott létre. Orbánnak ez jó, és ki is használja a kedvező pillanatot.

Európának most mindennél jobban meg kell őriznie a nyugalmát. Nem szabad engednie, hogy a terror győzzön és a hisztéria felülkerekedjen. Nem szabad a szabadságot okolni a történtekért, mert a tragédia oka nem a szabadság, hanem a terrorizmus, ami a szabadság ellen tör. Ha a szabadságpártiság csökken, akkor elérték a céljukat. Akkor semmit nem ért a 120 ember halála. Ha a Nyugat megőrzi a nyugalmát, erőt ott mutat, ahol kell, az Iszlám Állam ellen a harcmezőn és a szabadság megtartásával saját országaiban, akkor győzött, s akkor ennek az iszonyatos támadásnak az áldozatai mártírok. A szabadság, a jólét, az emberi jogok mártírjai.

Ha elhatalmasodik a pánik, a hisztéria és a gyűlölet, ha a szabad, liberális és demokratikus Európa önmaga szabadsága ellen támad, akkor a terroristák és Orbán győztek. Akkor Európára nemcsak egy-egy terrortámadás leselkedik, hanem terrorista szörnyállamok, újkeletű diktatúrák létrejötte fenyeget. Magyarországon a semmirekellő és mihaszna álellenzéknek legalább annyit meg kellene tennie, hogy felvilágosítja az országot, hogy a “keresztény Európa”, amelyről Orbán papol, nem keresztény. A terrorizmus ellen nem “keresztény” vallási diktatúrákkal kell felvenni a harcot, hanem titkosszolgálatokkal és rendőrséggel. Ez nem vallásháború, hanem terror a civilizáció ellen, amely minden vallást, minden világnézetet és minden nemzetet egyformán fenyeget.

Most Európa kisebb gondja is nagyobb annál, hogy Orbánnal és a kis terrorista országával foglalkozzék. De előbb-utóbb Európának rá kell jönnie, hogy Orbán nemcsak haszonélvezője az iszlám terrorizmusnak, hanem maga is terrorista Európában. S vele szemben úgy kell harcolni, mint egy terroristával szemben. Az Iszlám Állam soha nem fogja legyőzni a nyugati liberalizmust és a szabadságot. Csak megölhet néhány száz embert. De ez a felcsúti görény az európai szélsőjobboldalt felerősítve legyőzheti a nyugati szabadságot. Pestist terjeszt, a pestis pedig ragályos betegség.

És halálos.

17 hozzászólás : Bartus László: Orbán a terroristákkal van

 1. lud

  November 14th, 2015

  Kiváló,logikus írás ismét.

  Reply
 2. Laszlo Fekete

  November 14th, 2015

  Minden terrorista cselekmény, melyet Európában elkövetnek, ajándék a szélsőjobb és az euroszkeptikusok számára.
  Ebben az összefüggésben valóban egy oldalon állnak.

  Reply
 3. bunkocska te draga

  November 14th, 2015

  Tudjukki meghirdette Európa muszlimtalanítását és a baloldali világösszeesküvést, amely a nemzetek ellen tör. Mi kell még az EU-nak meg a mi drágalátos ellenzékünknek, hogy annak nevezze, aki?

  Reply
 4. Hunyadij

  November 14th, 2015

  Sajnos, minden szó igaz 🙁 Kiváló írás.

  Reply
 5. BraGo

  November 15th, 2015

  Kedves Szerző! Nem érez némi ellentmondást abban, hogy miközben azt javasolja, hogy “Európának most mindennél jobban meg kell őriznie a nyugalmát. Nem szabad engednie, hogy a terror győzzön és a hisztéria felülkerekedjen.”, közben gyűlölettől tajtékzó, hisztérikus hangnemben ír egy európai ország, történetesen Magyarország demokratikusan megválasztott vezetőjéről? Lehet, hogy ez az intelem csak Európára érvényes? Az Óceánon túlra már nem? Értem én, hogy nem szereti Orbánt, szíve rajta, lehet rá ezernyi oka, értem én, hogy veszi magának a sajtószabadság adta bátroságot és az USA-ból “felcsúti görénynek” nevezi, bár ezzel leginkább önamagát értékeli nagyon mélyre, de milyen alapon veszi a bátroságot, hogy engem, mint magyar állampolgárt, letrroristázzon, és az ISIS-szel egy lapon említsen. “Orbán, és a kis terrorista országával” Ezt is a liberális sajtószabdásg elvei engedik? És ha már az ellenzék is csak egy “semmirekellő és mihaszna álellenzék”, akkor miért foglakozik egyáltalán Magyarországgal. Ha mindenkit ennyire útál, aki magyar, akkor miért nem hagyja egyszerűen békén? Sajnálom magát, hogy ennyire gyűlöli azt az országot, és benne mindenkit, akihez a neve alapján, korábban talán elég sok köze volt. Ja és ha már a párhuzamoknál tartunk, akkor a cikkéből áradó gyűlöletről nekem is az ISIS jut eszembe. Lehet, hogy Ön is a teroristákkal van?

  Reply
  • Admin

   November 15th, 2015

   @BraGo: Az Ön által “egy európai ország, történetesen Magyarország demokratikusan megválasztott vezetőjé”-nek nevezett Orbánt Európa közveszélyes diktátornak tartja. Demokratikus választások utoljára 2010-ben voltak Magyarországon, amit az Ön által “európainak” nevezett Orbán önkényesen “fülkeforradalommá” minősített át, és ennek alapján felhatalmazta magát az alkotmányos rend megdöntésére. Ezért életfogytiglani börtönbüntetés jár a Btk. és az utolsó törvényes és legitim Alkotmány alapján. Ez a jogi helyzet. Ennek felemlegetése, és a magyar diktátorral szembeni kritika nem hisztéria, hanem száraz tényközlés. Magyarország terrorista ország abban az értelemben, hogy Orbán a terroristákkal azonos célokért küzd, a liberális Nyugat megdöntése a célja, a terrorizmus más fegyvereivel, nem géppisztolyokkal. Amit Orbán az országa nevében az Európai Unióban tesz, az terrorizmus, támadás, pusztítás. Orbán ellenzéke valóban mihaszna és semmirekellő, ezt magyarázni sem érdemes, mindez látható abból, hogy a demokráciából békés átmenet lehetett a formális kereteit tekintve kiépült fasiszta diktatúrába. Az ellenzék kritikája nem gyűlölet, az Ön felfogása szerint egy színikritikus sem írhatna kritikát, mert azt mind gyűlöletnek minősítené. Ön már elszokott tőle Magyarországon, de a sajtó dolga a kontroll, a bírálat és a kritika mindkét politikai oldallal szemben. Ostobaság, amit ír arról, kinek van joga Magyarországgal foglalkozni és kinek nincs. Mindenkinek joga van, még nem magyaroknak is. Próbálja ezt túlélni. Ön talán még azt is előírná, ki miről mit írhat egy újság, ha nem ezt teszi, akkor megkapja a gyűlölködő jelzőt. Nevetséges. Aki pedig a nácik retorikáját alkalmazva zsidózik, Soros Györgyöt emlegeti, a Mein Kampf összeesküvés-elméleteit hirdeti, mint ahogy Orbán teszi, az egy mocskos náci tetü. Jegyezze meg jól: aki a világ legaljasabb népirtásának ideológiáját terjeszti, az a cikk szavaival élve, egy felcsúti görény. Barátkozzon meg vele. Ahogyan az is az, aki egy ilyen görényt védelmez.

   Reply
 6. sebestyen eszter

  November 15th, 2015

  Minden szavával egyetértek. A végéhez, amiből nem derül ki számomra, h a szerző szerint lesz-e pestis.
  A fenyegetettség kiválthat visszahúzódást és támadó ösztönt is. Orbán nagyon jól láthatóan és tetten érhetően utóbbira játszik. A külső ellenség képe radikalizálhatja a szélsőjobbot (nem csak magyaro-i viszonyokról beszélek), s ha jelentős tömeget képeznek már, a politikusoknak is követniük kell az eseményeket. Már az önmagában életveszély, ha retorikába emelik be. Szóval, pestis szerintem inkább lesz, mint nem lesz.

  Reply
 7. swaart

  November 15th, 2015

  BraGo eltévesztette a cimet. A korrekt cim neve “kuruc.info”.
  Menjen oda, nyilasai közé. Garantálom, ott jól fogja érezni magát.

  Reply
 8. Bernat

  November 15th, 2015

  Akkor is 🙂 Megértem, ha valaki ellenszenvet érez OV iránt. Azt is megértem, ha egy baráti társaságban gúnynévvel illeti. Azonban egy újságíró véleményem szerint ezt nem teheti meg. Komolytalanná válik tőle a mondanivalója. Személyeskedés. Nem méltó a liberális szellemiséghez. Kár érte. Pestis és görény nélkül, több lehetne.

  Reply
  • Admin

   November 15th, 2015

   Még egyszer: Orbán egy náci görény. Amit terjeszt, az pestis. Azért nem harcolnak ellene, mert nem néznek szembe azzal, hogy kiről van szó. Miniszterelnök úrnak nevznek egy köztörvényes náci bűnözőt. Nevetséges. Ha nem töltené be ezt a hivatalát, minek neveznék? Ha majd nem lesz hatalma, ha megbukik, minek nevezik majd? Hogy miniszterelnökként az, ami, csak súlyosbítja a helyzetet. Tehát még egyszer: Orbán egy náci görény. Amit terjeszt, az pestis.

   Reply
  • bunkocska te draga

   November 15th, 2015

   Ha neked a náci meg a görény ennyire zavaró, akkor azzal csak azt bizonyítod, hogy egy betűt nem értettél meg az egész mondanivalóból. Bartus sokáig precízen a fasiszta és a diktátor kifejezéseket használta, de gondolom, azt se bírta el a kényes gyomrod!

   Reply
  • Maggdy

   November 16th, 2015

   Én el tudom fogadni, hogy ez egy olyan médium, melyben a Szerzők a tényeket saját (mondhatni radikális) véleményükel mixelve adják elő. Manapság már a hírközlő oldalak bőségében lehet válogatni, nem kötelező ezt az egy hírforrást olvasni, így tökéletesen tolerálható. Most azt az apróságot nem is firtatnám, hogy itt online ingyen olvasható, azaz nem arról van szó, hogy fizetek egy szolgáltatást, és ha nem azt kapom a pénzemért amit vártam, akkor reklamálhatok 🙂 , valahogy furán jön ki egy ilyen helyen, ha elégedetlenkedik az olvasó, ha nem a saját szája-íze szerint van közre adva a cikk. Nekem ha nem tetszik, egyszerűen ellapozok az olyan oldalakról, nem gondolom, hogy ártalmas lehet ha mások azt “eszik”.
   A szóhasználatba belekötni egyenesen bunkóság az én véleményem szerint. Ha valaki leírja a szubjektív véleményét, BÁRKI , mindegy, hogy újságíró főállásban vagy proli gyárimunkás, mindenkinek joga van tetszése szerint összeválogatni a gondolatai közléséhez azokat a szavakat, melyek szerinte legtalálóbban fejezik ki a mondanivalóját. A szóhasználat is csak szokás kérdése. Emlékszem, kb. húsz évvel ezelőtt , mikor az USA eltévesztette a “házszámot”, és valami szerződést írtak alá az illetékesek (az ország nevében) minek következményeként különös védelem illette a prostituáltakat, nem lehetett hozzászólásokban leírni hagyományosan “kurva”, mert azt törölték a moderátorok. Azt bezzeg lehetett írni az üzletszerű kéjelgéssel kapcsolatosan “szakma” vagy “munka” ez senkit nem zavart, mintegy teret nyitva a régi bűnözésnek, mintha az teljesen természetes lenne, és ezt nevezték toleranciának, megtévesztve ezzel sok szánalomra méltó, alulinformált fiatalt. Valójában zöld utat nyitottak a bűnözésnek 1989-ben.

   Reply
 9. swaart

  November 15th, 2015

  Az összes görény nevében tiltakozom! A görények tisztességesek.
  Inkább hivjuk orbánt annak, ami igazán az: pestissel fertözött náci szemétláda.
  Ez inkább találo.

  Reply
 10. BraGo

  November 15th, 2015

  Kedves szerző! Az, hogy Orbán Viktor jelen pillanatban Magyarország miniszterelnöke, ez tény. Amiket Ön mond, az vélemény. A fennálló jogi helyzetről is véleményt fogalmaz meg, nem tényeket közöl. Újságíró létére, eléggé keveri a fogalmakat. De, ami a lényeget illeti, nem válaszolt a kérdésemre, lehet eléggé feldühítette, hogy az eddig egyöntetű tapsba belekeveredett egy kérdés is. De, hát ez egy felvilágosult liberális gondolkodású demokrata újságírónak nem jelenthet gondot! Vagy mégsincs helye más véleménynek, vitának csak az egyetértésnek? Köszi swaart a javaslatot, de tudja egy niylas, fasiszta kurucinfós le sem szarja, ember számba sem veszi az olyan liberális gondolkodású demokratákat, mint maga, nem veszi a fáradtságot, hogy megpróbáljon szemtől-szemben (mégha ez így nem is teljesen igaz) tisztázni egy kérdést, ami őt igazán foglalkoztatja. Szóval a kérdésem még egyszer. Értem én minden indulatát OV-ral szemben, mégha szóhasználatával nem is értek egyet, de milyen erkölcsi, vagy bármilyen más alapja van egy egész országot terroristának nevezni? Honnan veszi magának a bátorságot, hogy egy egész országot terroristának nevezzen azért, mert egy olyan vezetője van, akit Ön terroristának béllyegez? Ez nem fasizmus? Nem érez párhuzamot? Zsidókkal a gázkamrákba v. ezzel a kis terrorista országgal a süllyesztőbe…És akkor Ön mennyivel jobb, mint a “náci görénynek” nevezett OV. Szerintem egy miliméterrel sem.

  Reply
  • Admin

   November 15th, 2015

   @BraGo: senki nem hátrált meg az Ön kérdése elől, amire ugyan már kapott választ, de azt még egyszer megismétlem. Előtte azonban szeretném tisztázni a tény és a vélemény fogalmát. A tény egy múltban megtörtént esemény, a vélemény egy erről alkotott szubjektív vélekedés, amelynek nincsenek objektív kritériumai. Orbán 2010-ben demokratikus választáson kétharmaddal győzött. Tény. Azon az estén este 9 órakor a Vörösmarty téren kijelentette: “Ma forradalom történt a szavazófülkékben. (…) az elmúlt évek tanulsága az, hogy rendszert váltani nem lehet, rendszert csak megdönteni lehet, megdönteni és újat alapítani”. Kijelentette: „ma a magyarok rendszert buktattak, (…) és megalapították a nemzeti együttműködés rendszerét.” Ez tény. Mindez számomra bizonyítja, hogy Orbán kezdettől fogva tudta, mire készül, és bejelentette az államcsíny tényét, az alkotmányos rend megdöntésének szándákát. Vélemény. Btk. 139. § (1) Aki olyan cselekményt követ el, amely közvetlenül arra irányul, hogy a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjét erőszakkal vagy ezzel fenyegetve – különösen fegyveres erő igénybevételével – megváltoztassa, bűntettet követ el, és öt évtől tizenöt évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Aki az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására irányuló előkészületet követ el, bűntett miatt öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Tény. Az Országgyűlés fideszes többsége 2010. június 14-én elfogadta a Nemzeti Együttműködés Nyilatkozatát, amely a 2010-es magyarországi országgyűlési választásokat forradalomnak nevezte. Tény. Az Alkotmány nem ismer fülkeforradalmat. Tény. 2010-ben országgyűlési választásokat írtak ki, nem az ország alkotmányos rendjéről tartottak szavazást. Tény. Orbán a NENYI-ben kijelentette, hogy 2010 áprilisában új társadalmi szerződés született, amelyben a magyarok egy új rendszer, a Nemzeti Együttműködés Rendszere megalapítása mellett döntöttek. Tény. Orbán a NENYI-ben egy új társadalmi politikai rendszer felépítésével, az alkotmányos rend megváltoztatásával bízta meg magát. Tény. A magyarok országgyűlési képviselőkről szavaztak, nem kötöttek új társadalmi szerződést, nem döntöttek új társadalmi rendszer megalapításáról. Ilyen nem szerepelt a szavazócédulákon, erről addig a pillanatig szó sem esett. Tény, tény, tény. Majd Orbán az önmagának adott alkotmányellenes felhatalmazás alapján megváltoztatta az alkotmányos rendet. Tény. Saját maga felhatalmazása alapján leváltotta az Alkotmányt, a kizárólag maga (“pártja”) által elfogadott alaptörvényre. Tény. Ez államellenes bűncselekmény az idézett Btk. paragrafus alapján. Tény.
   Az Ön kérdése: “Milyen erkölcsi, vagy bármilyen más alapja van egy egész országot terroristának nevezni? Honnan veszi magának a bátorságot, hogy egy egész országot terroristának nevezzen azért, mert egy olyan vezetője van, akit Ön terroristának béllyegez?” Orbán Magyarország miniszterelnöke. Magyarország nevében támadja az Európai Uniót, a liberális demokráciát, a szekularizált európai alkotmányt, az abban foglalt európai és denokratikus értékeket. Ezek megdöntése a kihirdetett célja. Az Iszlám Állam ugyanezek ellen küzd, csak a terrornak más fegyvereivel. Orbán Európát támadja, nem fizikai fegyverekkel intéz terrortámadást az Unió ellen. Ezt nem magánemberként teszi, magánemberként ennek semmi jelentősége nem lenne. Ezért amit Orbán tesz, azt Magyarország teszi. Ez akkor is így van, ha nem minden magyar állampolgár ért ezzel egyet. A náci Németország náci volt akkor is, ha nem volt minden német náci. Ön eltéveszti a házszámot: nem nálam kellene tiltakoznia a terrorizmus ellen, amit Orbán Magyarország nevében folytat, hanem Orbán ellen, hogy Ön ne kerüljön terrorista kategóriába. Megkapta a választ. A kérdése végére tett dühödt, ostoba és aljas minősítések (összefoglalóan: genyóságok) annyira nívótlanok, hogy azokra reagálni sem érdemes. Mindenre tényszerű választ kapott. Összefoglalva: Magyarországot egy náci görény vezeti (lásd: sorosozás és a Mein Kampf összeesküvés-elméletének hirdetése), amit terjeszt, az pestis. Ezek is tények. Bűnöző. Az államellenes bűncselekményt elkövette, itt van az oruunk előtt. Ez is tény. Ezért életfogytiglan jár a Btk. alapján. Ez is tény.

   Reply
  • bunkocska te draga

   November 15th, 2015

   A fasiszták és egyes szélsőliberálisok szerint az új kanadai kormány is fasiszta, mert kivételez a nőkkel, a tolókocsisokkal, meg az őslakosokkal. Nem gondolod, hogy itt a történetben a magyarok keverik legjobban a fogalmakat? Ami az Orbán-rendszer alatt történik, arról majd megint állítanak egy szobrot ötven év múlva, hogy kérem azért nem mi vagyunk a felelősek, hanem az idegen hatalmak?

   Reply
   • Lee Majors

    November 16th, 2015

    Hogyne. Majd az EU lesz hibáztatva.

    Reply

Szóljon hozzá

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)