Vihart kavart a 24.hu oldalán a Felházról készült cikksorozat hívők és nem hívők körében egyaránt. Az egyik vitatott kérdés a megtért Orbán Gáspár viszonya az apjához, a másik a gyógyítás, démonűzés, nyelveken szólás, prófétálás: karizmatikus jelenségek a Felházban.

A nagyobb érdeklődést Orbán Gáspár apjához való viszonya váltotta ki. Mi is írtunk szerény véleményt (Orbán herceg miért nem teszi próbára az apját gyülekezetalapítással?) róla. A téma nem azért váltott ki vitát, mert Orbán Gáspár bármit mondott az apjáról, hanem épp ellenkezőleg: azért, mert ezidáig – keresztényként – semmit nem mondott.

Orbán Gáspár megtérése, világnézete magánügy. Ahogy az apjához való viszonya is. Addig, amíg nem áll ki több ezer ember elé, mint Jézus Krisztus szolgája, hogy tanítsa, gyógyítsa, vezesse őket, prófétáljon nekik, démonokat űzzön belőlük. Keresztény „szellemi” vezetővel szemben mások a bibliai követelmények, mint egyszerű hívőkkel szemben.

Amikor Orbán Gáspár az ördög rabságában levő emberek szabadítására vállalkozik, akkor először neki kell szabadnak lennie. Nem lehet Heródes palotájából hirdetni Jézus Krisztus igazságát. Mózes nem a fáraó udvarából akarta megszabadítani a népét, hanem a fáraóval szembefordult, pedig őt is a fáraó lánya fiának tartották. Nem fia, unokája volt a fáraónak.

Ezt mondja a Zsidókhoz írt levél: „Hit által tiltakozott Mózes, midőn felnövekedett, hogy a Fáraó leánya fiának mondják. Inkább választván az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig-óráig való gyönyörűségét; Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartva Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett.” (Zsidó 11,24-26)

De a következő mondat a legfontosabb: „Hit által hagyta oda Egyiptomot, nem félvén a király haragjától; mert erős szívű volt, mintha látta volna a láthatatlant.” (Zsidó 11,27) Ez a bibliai követelmény, ez a minta és az elvárás. Tudni akarjuk, hol van Orbán Gáspár szíve. Elég idő eltelt a megtérése óta, tisztáznia kell apjához s az elnyomottakhoz való viszonyát.

Jézus Máté evangéliumában azt mondja arról, aki megtér, s életét átadja Istennek: „Aki inkább szereti atyját és anyját, hogynem engemet, nem méltó én hozzám; és aki inkább szereti fiát és leányát, hogynem engemet, nem méltó én hozzám. Aki föl nem veszi az ő keresztjét és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám. Aki megtalálja az ő életét, elveszti azt; és aki elveszti az ő életét én érettem, megtalálja azt.” (Máté 10, 37-39) Ez a megtérés, kedves Gáspár.

Ez az Istennek való teljes odaadást jelenti. Nem arról van szó, hogy nem szeretheti valaki az apját, az anyját, hanem arról, hogy Isten a legfőbb tekintély, és az ember elvág minden szellemi függést, még azokat is, amelyek a legközvetlenebb családtagokhoz kötik, akik az ember szülei. Szeretheti őket, de nem úgy, mint az Istent. Teljesen szabadnak kell lennie minden emberi függéstől és befolyástól. Főleg, ha az egy sátáni embertől jön, mint amilyen a kedves papa. Mi köze Krisztusnak Béliálhoz?

Orbán Viktor üldözi az elesetteket, és ehhez nincs egy szava a Krisztusról papoló fiának? Betiltotta a hittestvérei egyházait, és erről nem tud Orbán Gáspár? Kiáltásuk az égig hallik, de őt ez nem érdekli? Nem áll ki értük? Úgy tesz, mintha semmi köze nem lenne a zsarnok elnyomóhoz? Mózes kijár a palotából Isten szeretetéről prédikálni a zsidóknak, de nem látja a helyzetüket, és nem szabadítja meg őket? Gáspárban nem gyúl fel Mózes haragja? Nem látja a gyűlölködő, uszító plakátokat? A stadionokat és a kórházakat?

Ez nemcsak annyit jelent, hogy amikor ellentétbe kerül a személyes hite, az apja felfogása, és az Isten igazsága, akkor Isten igazságát kell vele szemben választania. Ez nem merül ki abban, hogy nem követi az apja felfogását. Hanem kijön teljesen az apja tekintélye alól, és Isten tekintélye alá helyezi magát, vele szemben pedig az elnyomottak oldalára áll. Ebben a helyzetben képes arra, hogy Isten akaratát tegye, és az apja cselekedeteit megítélje.

Különösen akkor, ha az apja egy ország vezetője, aki Istenre hivatkozva és Isten nevében üldözi a szegényeket, hajléktalanokat, elesetteket, árvákat, özvegyeket, betegeket. Isten nevében fosztja ki az országot (aminek Orbán Gáspár az egyik haszonélvezője). Üldözi a menekülteket, a megtért hittestvéreit, akiknek gyülekezeteitől megvonta az egyház nevet és jogi státuszt, annak minden következményével együtt, betiltotta egyházi működésüket.

Ha Orbán Gáspár egyszerű hívőként otthon ül, magánügye az, hogyan intézi ezt az apjával és a lelkiismeretével. De olyan ember, aki egy gyülekezetet vezet (mert minden cáfolattól függetlenül a Felház pontosan úgy működik, mint egy gyülekezet, csak nem formalizálták a jogi státuszát), nem tehet úgy, mintha az apja nem Isten népének zsarnoka és elnyomója lenne. Orbán Gáspár nem a semmiből, hanem a Fáraó palotájából érkezik.

Amikor Mózes megtudta, hogy kicsoda, azonnal választott, hogy kikhez tartozik. Az Isten népéhez, és elhagyta a hercegi identitást. Orbán Gáspárnak először tisztáznia kell az ehhez való viszonyát, utána űzheti a démonokat. Az nem megy, hogy az apja pénzén éldegél (az apja lopott pénzén éldegél), a Felházban prófétál a fájós lábakról, aztán hazamegy, és éli a fáraó udvarában a hercegi életét. Miközben a hittestvérei, az apja nyomorgatottjai hazafelé sántikálnak.

A Biblia, a krisztusi jellem megköveteli a szegényekkel, az elnyomottakkal való szolidaritást az üldözöttek melletti kiállást. Mikor Orbán Gáspár gyógyulásért imádkozik, akkor az ördög rabságában levő embereket akarja felszabadítani. De apja Magyarországot fogságban tartó zsarnok, az ördög szolgája, akitől nem határolódik el, hanem együtt megy vele focimeccsre és templomot avatni. Jézus Heródessel szolgál? Erkölcsi követelmény, hogy ilyen esetben ő színt valljon, és elhatárolódjon az apjától. Nem zavarja, hogy Isten nevében hazudik, uszít?

Bocsánat a szándékos germanizmusért, de meg van erőszakolva Magyarország. Meg van erőszakolva a kereszténység, a hívő gyülekezetek, a hívő egyházak. Verik a szolgatársakat, alázzák a szegényeket, kifosztják az embereket, üldözik a menekülteket, gigaposztereken izzítják a gyűlöletet, mindezt Isten nevében. Annak a gyereknek az apja, akinek erről egy szava nincs, hanem csak Isten nevében prófétál baromságokat és űzi a démonokat, de a Biblia legalapvetőbb jellembeli követelményeinek, a krisztusi természetnek nem felel meg.

Ő egy ugyanolyan farizeus, mint az apja, ha ennek az állapotnak nem vet véget. Nem ezért választotta ki az Isten, hogy takargassa az apja bűneit, s az ördög munkáját, hanem azért, hogy leleplezze. Nem politizálnia kell, hanem a krisztusi jellemnek megfelelni, valóságosan megtérni. Mielőtt a vak vezetné a világtalanokat. Még abban is a sunyiság látszik, hogy a Felházat nem merik gyülekezetté nyilvánítani, holott az. Mert akkor szembetalálná magát a saját apja keresztényellenes törvényeivel. Azt pedig nem akarja. Egyiptom is kell. De nem lehet úgy hirdetni Jézus Krisztust, hogy közben a zsarnok javait is élvezzük, és róla nem szólunk.

Arról nem beszélve, hogy állítólagos elhívása az Isten nélküli egyetemista fiatalok felé való szolgálat volt, és kezdetben ez így is indult. De most már a különböző gyülekezetek tagjai, vagy innen-onnan kitért, mindenhol csellengő hívők a résztvevők többsége. Azok, akiknek, mint mondják, van saját gyülekezetük. Orbán Gáspár észrevétlenül egy gyülekezetek fölötti gyülekezetet hoz létre a társaival, és gyülekezetek fölött álló tekintéllyel ruházza fel magát. Az ő tüzét vigyék a saját gyülekezeteikbe a Felházba járók… Gáspár három éve tért meg.

Ha pedig nemcsak csórók adományaiból, hanem az apja vagy annak bűntársai ilyen-olyan pénzén zajlik mindez, amit titokban az apja nyom nekik, akkor a helyzet még súlyosabb. A saját gyülekezeteikkel szűkmarkú hívők között honnan cseppennek oda alkalmanként akár 100 ezreket is adományozó ismeretlenek? Nem kéne ennek utánanézni? Vagy nem számít a forrás? Tényleg nem? Nem tartja ez rabságban a szívet? Szüksége van Istennek az Orbán papa lopott pénzére? Abból lesz az ébredés? Kis kovász megposhasztja az egész tésztát.

Orbán Gáspár és barátai kezdeményezését az első perctől kezdve támogatta és megvédte az Amerikai Népszava. Elnézte a gyerekbetegségeket, azok majd elmúlnak. Isten majd ezt is megtisztítja. Őt egyébként is csak az érdekli, hogy megmentsen embereket. De nincsen szükség még egy elszállt karizmatikus szektára, még egy Németh Sándorra. Abból egy is sok. Ezért ennyi idő után, amikor már csodaösszejöveteleket tartanak, az evangéliumot a csodákra összpontosítják, és máris kezdenek félrecsúszni, ideje lenne elhagyni Heródest.

A Biblia bátorít szellemi természetfölötti megtapasztalásokra, de nem ez a cél, és nem ez a legfontosabb. Emellett ez „veszélyes üzem”, érettséget és sok tapasztalatot igényel. Nem lehet követelménnyé tenni és a középpontba állítani. Az éretlenség süt még az összes ilyen karizmatikus jelenséggel kapcsolatban, a szektásságnak azok a jelei, amelyeknek később súlyos ára van. Megtanulhatnák például, hogy igazi próféta ma nem beszél úgy, hogy „azt mondta nekem az Isten”. Igazi próféta leplezi ezt, megbújik. Hamis próféták beszélnek így.

Szólt hozzájuk Isten, hogy ezt így csinálják, azt meg úgy, mintha csak bejött volna este, és kért volna egy kávét, majd elmondta volna, mit szeretne. Aztán félév múlva ellenkezőjét is halljuk, amit szintén Isten mondott, vagy utána azt, hogy még nem döntöttük el. Mondta, vagy nem mondta? Igen, Isten szól, minden emberhez, de nem így. Lejáratjátok a szellemi ajándékokat. A 24.hu egyik cikkében azt írja, Orbán Gáspár azt mondta, hogy Isten szólt hozzá: valakinek lovasbalesete volt, fáj a jobb térde. Jelentkezett valaki, hogy róla van szó, de a bal térde fáj.

Isten tévedett. Rosszul tudta. Vagy te, a próféta, rosszul hallottad. Vagy csak hallucinálsz. Ha vonatbalesetet mondasz, akkor is lett volna jelentkező. Ha űrhajósbalesetet mondasz, akkor is. Még időtök sem volt megromlani, és máris a csodákra helyezitek a hangsúlyt, a szuperszellemi megtapasztalásokra, a megváltás és a megtérés helyett. Nézzétek meg az összes ilyen evangéliumi pünkösdi-karizmatikus gyülekezetet, hogy hova jutottak. Szellemi értelemben is. Mindegyik egy kis diktatúra, egy öregebb Orbán Gáspárral az élen, és mind olyan fasisztákat támogatnak, mint az apád. Azok már ott vannak, te még el sem jöttél.

Infantilis módon beszéltek a karizmákról, a szellemi ajándékokról. A gyógyulásért való imádságról. A legkarizmatikusabb gyülekezetekben sincs egy év alatt annyi tényleges gyógyulás, mint egy jobb falusi körzeti rendelőben egy hónap alatt. Igen, imádkozni kell a betegekért, de Isten nem gyógyít meg mindenkit, mert akkor senki nem halna meg. S meg kell tanulnotok azt is, hogy nem a gyógyulás a betegnek az Isten legnagyobb ajándéka, hanem az a kegyelem, amely befogadja őt Isten szeretetébe, és a gyógyulás vágyától is megszabadítja. Ezért is láthatunk sokszor boldog haldoklókat, kiegyensúlyozott, örömtől sugárzó halálos betegeket. És boldogtalan egészségeseket. Az Ige fontosabb, mint a csoda. Az Ige a legnagyobb csoda.

Pál apostol is azt mondta, hogy nem gyógyult meg egy betegségből, és azt Isten akarta. Azt is mondta, hogy jobb lenne elköltöznie, mert jobb lenne az Úrral lenni, csak a hívők miatt kell maradnia. Az Isten szeretete több ezeknél a fizikai szükségeknél. Felfedeztétek már a szellemi ajándékokat, welcome. De az nem minden, ha a karizmatikus bugrisokhoz hasonló felületességgel értitek azokat. Máris megagyülekezetet, megaösszejöveteleket hoztok létre, sok látványos és pszichikai elemmel. Ez nem bibliai minta. Kis gyülekezetek hálója a bibliai minta. Ahol tanulmányozzák Isten Igéjét, Isten bölcsességének mélységeit kutatják. Nem Amway konferenciák receptjeit alkalmazzák, és nem is piramist építenek.

Hárman vagytok, de te vagy a Felház fáraója. Legyél inkább halász, aki hálót sző, amely embereket halászik. Ha nem vigyázol, olyan lehetsz, mint apád, csak nem a politikában, hanem az egyházban. A kettő azért is keveredhet, mert apád is egy szektát hozott létre, és úgy is működteti. Rendkívül könnyű a szellemi életben eltévedni, ezért kell betartani azokat a követelményeket, amelyeket a Biblia ír. Például a megtérésről, és hogy mit jelent a teljes odaadás, másik oldalról az elszakadás, az Isten országa és népe, az elnyomottak melletti kiállás. Gyümölcséről lehet megismerni a fát. Te egyelőre apád romlott gyümölcseit eszed.

Meg kell térni, Gáspár. Választani kell apád (aki káromolja minden cselekedetével az Isten nevét) és Isten között. Le kell mondani a fáraó udvarának előnyeiről. Ilyen a krisztusi élet. El kell fordulnod eddigi életedtől, el kell veszítened azt. Fel kell áldoznod, ahogyan Krisztus tette, ahogy teljesen kiüresítette magát, és nem tekintette zsákmánynak, hogy az Istennel egyenlő. Először ki kell jönni Egyiptomból. Nyilvánosan el kell ítélned apád cselekedeteit, s el kell határolódnod azoktól. Csak így hiteles a megtérésed is, a szolgálatod is. A javadat akarjuk, nem úgy mint a faterod a mi javainkat. (Bocsánat, ezt a rossz poént nem tudtam kihagyni.)

Vállalnod kell a következményeket. Ha elüldöz, boldog lehetsz, akkor leszel szabad ember. Ha nem üldöz el, neked kell elmenned, és otthagynod mindent, ami az övé. Ez a megtérés része. Ha elfogadja, és nem keményíti meg a szívét, van remény apádra. Ha nem fogadja el, hanem megkeményíti a szívét, menekülnöd kell. Mózes negyven évig volt a pusztában, mire alkalmas lett a népe szabadítására. De ő tovább élt. Ma nem kell negyven év, de kell valamennyi az érettségre. Az igazi élet, ezután kezdődik, ha elhatárolódtál és elszakítottad magad apádtól. Minden nagy élet azzal kezdődik, hogy Isten kihív valahonnan. És te hittel követed azt, anélkül, hogy előre tudnád, hova mész.

Ennek az alternatívája az egyenes út lefelé a karizmatikus romlásba, a magyar kisegyházi mocsárba. Ha a külső csodákra, nem a belső változásra, az Istennel való kapcsolat belső mélységeire helyezed a hangsúlyt, az ördög tőrébe esel. Sokat kell tanulnod, elmélyülnöd, tapasztalnod, hogy ezt kezelni tudd. Válaszút elé érkeztél. Választanod kell apád istene és a Te Istened között. Ez a következő lépés. Vagy összejátszol apáddal, aki a Sátán szolgája. Így akarsz ernyő lenni az újjászületett hívők és gyülekezetek fölött? Együttműködsz evilág istenével? Átadod őket neki? Ki bízhat meg benned? Ki vagy szolgáltatva a kísértésnek.

Orbán Gáspár találkozott Istennel, ehhez nem fér kétség. Első örömében megtette, amit tud. Válaszút elé érkezett. Az egyelőre nem derült ki, hogy a személye és szolgálata iránti figyelem az elhívásának bizonyítéka vagy Magyarország teljhatalmú miniszterelnökének fia iránt megnyilvánuló kíváncsiság. A hiszékeny hívők, akik mindig bálványokat keresnek, már megelőlegezték a bizalmat a bibliai követelmények nélkül. Nem véletlen, hogy még a „vén” pozíciójával szemben is vannak bibliai követelmények, s te még annak sem felelsz meg. Az Isten keresése, az Úrtól való tanulás, életforma. Életed végére talán kapisgálhatsz valamit. Mindnyájan így vagyunk, keresünk, tapogatózunk, alázattal elismerjük, sokat tévedünk.

De ennek feltétele az egyenes szív. Nem mindenki fejezheti ki olyan látványosan, mint Orbán Gáspár, hogy egyenes a szíve, és mindent kárnak és szemétnek ítélt Istenért. Ez megtiszteltetés, és nem azt jelenti, hogy szektásan kell ezt is csinálni. Nem kell kikerülni a fősodorból, nem kell vallásos módon tönkretenni az életedet. De azt nyilvánosan meg kell mondanod az apádnak, hogy mit gondolsz arról, amit ő csinál, és szereted őt, de ezekben a dolgokban kinek az oldalán állsz. Látnia, hallania kell az ország népének. Ez az „elhívásod”.

A fájós lábú embert majd meggyógyítják az orvosok, vagy meggyógyul magától. Ha Isten meg akarja gyógyítani, akkor meggyógyítja nélküled is. Ennél fontosabb a krisztusi jellem. Aki egy ilyen apától nem határolódik el a nyilvánosság előtt, úgy akarja tanítani a hívőket, az hiteltelen. Megtiszteltetés, hogy Isten ilyen választás elé állít. Esélye ez az országnak is. Ha Orbán Gáspár ezt megkerüli, könnyűnek találtatik. Felelős vagy azért, amit rád bíztak.

Ha ebből semmi nem lesz, még azt sem tartom kizártnak, hogy apád tol maga előtt, és a marketingben ezt is felhasználja a maga céljaira. Ha nem haragszol: a maga aljas céljaira. Ha a Felház gyülekezetek fölötti gyülekezet lesz, akkor ő egy újabb réteget csatornáz be a NER-be. Ezt is az Orbán-családtól kaptuk. Akkor már érthető a szakmai profizmus is. Erre a területre is kiterjed a család kontrollja. Ki sem kell mondani, magától lojális lesz ez a réteg.

S akkor a 24. hu sorozata egy propagandafogás, és a gyerek nem különb, mint az apja. Ebből a gyerekből még lehet egy ugyanolyan „karizmatikus” szörnyeteg, mint a többi, az apja támogatásával. Ettől védené meg az, ha betartaná a bibliai követelményeket. Ha már nem késő a Bibliára hivatkozni, ha Gáspár be nem dőlt saját próféciáinak, és rá nem érzett a bizniszre.