2024, március4, hétfő
KezdőlapUncategorizedBartus László: Permanens terrorveszély

Bartus László: Permanens terrorveszély

-

Ha valaki nem tudná, a NER természetes állapota a permanens terrorveszély. A rendszer a szabadelvűek állandó támadása alatt áll. Ezt nevezzük terrorizmusnak. A külső és belső ellenség nem adta fel, hogy visszaforgassa a történelem kerekét. Soros, Brüsszel és Washington ügynökei belülről támadják a magyarok együttműködési rendszerét, megbízóik kívülről próbálják Magyarországra kényszeríteni a szabadság jármát, a liberalizmus ördögi rendszerét. Magyarország ellenségei nem törődtek bele, hogy a magyar nép állandó kétharmados többsége nemet mondott a demokráciára, a világnézet szabadságára és a jog uralmára, amit idegen hatalmak erőltettek rá. Továbbra is gyarmatosítani akarják az országot.

A NER a külső és belső támadások szorításában eddig béna kacsaként tűrte a terrorista támadásokat. De a permanens fülkeforradalom elmélete szerint a NER Mussolini fasiszta államából nyílt totális diktatúrává fejlődik. Ehhez az átmenethez nem voltak meg eddig a fasiszta állam alaptörvényében a terrorveszélyre hivatkozó törvényes alapok. Ezt a hiányt pótolja a terrorveszélyhelyzetre vonatkozó alaptörvénymódosítás. Hogy a törvény tartalmának mibenlétéről ne legyen kétsége senkinek, a változtatást a magyar parlament nyíltan náci pártja segítségével szavazzák meg. A NER eddigi fejlődésében minőségi fordulat következik be, amikor is a mennyiség átcsap minőségbe, és a rendszer megmutatja igazi arcát.

Az átmenet első szakaszában az illegitim alaptörvénybe emelt diktatórikus rendelkezések csupán fenyegetésként jelennek meg, hogy ennek hatására lelepleződjenek a terroristák rejtőzködő ügynökei. Akik a kilátásba helyezett kitelepítés és vagyonelkobzás fenyegetése mellett is a NER kitartó és ádáz ellenségeinek bizonyulnak, azoknak nincs kegyelem. Akik nem értenek a szép szóból, azok a rendszer ellen szervezkődő terroristák. Aki nem a terroristák megbízását teljesíti, az nem ír rendszerkritikus cikkeket, nem emlékeztet Orbán Viktor államellenes bűncselekményére, mellyel megdöntötte az alkotmányos rendet. Nem veszi a szájára Mészáros Lőrinc, Tiborcz István és a saját lábán álló leendő királynő nevét.

A nem terrorista arról ismerhető fel, hogy tartózkodik a felségsértéstől, csendben ül a diktatúra parlamentjében, tiszteletre inti azokat, akik fasisztáznak, és hosszú írásokban fejtegeti, hogy ez még demokrácia. A nem terrorista szívére tett kézzel tesz esküt a diktatúra alaptörvényére, s maga jelentkezik arra, hogy a magával szemben alkalmazandó diktatórikus rendelkezéseket megfogalmazza, mint az MSZP és Tóbiás József. A nem terrorista szó nélkül veszi fel a diktatúra pénzét, maga ellen tesz feljelentést a diktatúra főügyészénél, mint Gyurcsány Ferenc, és Orbán kegyelemkenyerén él, mint a Demokratikus Koalíció. Ezekkel szemben nem kell intézkedéseket foganatosítani, ők a rendszer stabil támaszai. Feladatuk, hogy a népet négyévenként szavazásra tereljék, ami arra való, hogy a diktatúrát legitimálja. A szavazást választásnak kell nevezniük, noha választási lehetőség nincs, csak szavazás. Ezért kapják a pénzüket.

Ezzel szemben terroristának minősül minden civil szervezet, egyház, társadalmi szerveződés, amelyet nem a NER hoz létre, a rendszerrel szemben kritikus, és esetleg olyan támogatást fogad el, amelyet Magyarország ellenségei a szabadság védelme érdekében adnak neki. Terrorista minden újságíró, blogger, Facebook-hozzászóló, aki tiszteletlenséget tanúsít a NER vezetőivel szemben, Harrach Pétert képmutató álszenteskedő köcsögnek, Szijjártót egy takonynak, Rogánt köztörvényes bűnözőnek, Kósát elmebetegnek, a NER vezérét gecinek nevezi, miközben arra vetemedik, hogy a NER uralkodóosztályának százmilliárdos lopásait szóvá tegye. Ezekkel szemben a Terrorelhárítási Központ kommandósait kell bevetni, és a terrorveszélyhelyzetre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

A permanens fülforradalom második – „forró” – szakaszában a NER türelmi ideje lejár. Leveszi az álarcot a rendszer ellenségeiről, koncepciós perek és üldözések kezdődnek. Nyílt totális harcot indít ellenük, ezért a terrorveszélyhelyzetet állandósítja, és fokozatosan bevezeti az alaptörvénybe kerülő intézkedéseket, amelyek a rendszer működésének alapjaivá és a mindennapok szerves részévé válnak. Ekkor lesz a rendszer azonos önmagával. Az átmenet zavaros éveit felváltja a fejlett NER építése, amely a totális együttműködés rendszere nevet kapja. A NER terroristáit meg kell különböztetni azoktól a terroristáktól, akik New Yorkban, Madridban, Londonban vagy Párizsban hajtottak végre terrorcselekményeket. Bár a törvény rájuk hivatkozik, Magyarországon a rendszer ellen fellépő demokratákat, a polgári engedetleneket, a NER-t békésen bojkottáló forradalmárokat nevezik majd terroristának. A törvény ellenük készül.

Ez könnyen belátható, ha megvizsgáljuk, milyen intézkedéseket hozhat önkényesen a nemzeti ügyek kormánya az általa kihirdetett terrorveszély esetén. Zárolhatja magánszemélyek, szervezetek érdekeltségeit és vagyonát. Muszlim terroristák viszonylag ritkán gyűjtenek vagyont, és tartják abban az országban, amely ellen robbantást hajtanak végre. Az ő vagyonuk a Paradicsomban van, ahova vágyakoznak. Ezzel szemben civil szervezetek, valódi ellenzékiek számláit, vagyontárgyait zárolhatják. Betilthatják a közterületen tartandó tömegrendezvényeket, nyilvános gyűléseket, ami a terrorveszély elhárításának eddig ismeretlen módja, miután terroristák a terrorcselekmények előtt viszonylag ritkán tartanak nyilvános gyűléseket és tömegrendezvényeket, viszont demokratikus változást hirdető ellenzékiek annál inkább.

Hogy kiket tekint a NER terroristáknak, azt ékesen bizonyítja az a tervezett törvénycikk, miszerint igénybe vehetik a rádiók, televíziók és más tömegkommunikációs intézmények létesítményeit és berendezéseit, de ezek használatát be is tilthatják. Magyarul elfoglalják vagy betiltják. Ezzel a módszerrel hagyományos terrortámadást még nem akadályoztak meg, mivel a klasszikus terroristák nem rádión és televízión keresztül szervezik a terrortámadásokat. Az alaptörvény ellenzéki újságírókat nevez terroristáknak, és a független média működését nevezi terrorveszélynek. Korlátozhatja a külföldiekkel való érintkezést, lezárhatja a határokat, katonaságot vethet be, tetszés szerint megváltoztathat törvényeket, büntetési tételeket, lezárhatja határt, akit akar, kitelepíthet. Ezek mind egy totális diktatúra elemei. Demokratának lenni terrorizmust jelent, és az ország alaptörvénye szerint vele szemben minden megengedhető.

A határokat majd arra hivatkozva zárják le, hogy Soros ürgebőrbe varrt ügynökeit megakadályozzák, hogy civil terroristákkal, mint az Amnesty International, a Helsinki Bizottság, a Norvég Alap és más közveszélyes emberi jogi aktivistákkal találkozzanak. A valódi cél, hogy megakadályozzák a tömeges kivándorlást és a menekültáradatot, amelt túltesz majd a szíriai menekülteken. Rabszolgák előtt zárják le a határt, akik menekülni akarnak, mert kellenek, hogy műveljék a NER vezére és bandája által megszerzett földbirtokokat. A NER nem a magyar Szilikon-völgyet célozza, hanem a földművelést preferálja. Az ország földesurakra és jobbágyokra oszlik, ehhez vásárolnak kastélyokat, uradalmakat, lovardákat és földeket. Ráhel királynő nem véletlenül fényképezkedett a fatolvaj férjével traktorral és szénakazzal. Ez a bukolikus hangulatú idill a lopott fával a lábszagú feudális rendszer szimbóluma is lehetne. Lévai Anikó, L. Simon László, Mészáros Lőrinc birtokaira képezi a magyar oktatás az írástudatlan munkaerőt, a mukaalapú társadalom ideális közmunkását.

A nemzetközi terrorizmus az internetnek nem azt a szegmensét használja, amelyet a NER lekapcsolhat. Ez az intézkedés kizárólag a magyar lakosságra vonatkozhat, ha terrorveszélynek minősítik a fasiszta rendszerrel szembenállók hangulatát vagy szerveződéseit. Mivel a terrorveszélyt nem kell igazolni, egy idő után a természetesen fellépő paranoiás félelem és a totális uralom iránti vágy bekapcsolja majd ezeket az intézkedéseket akkor is, ha nem fenyegeti forradalom a totális együttműködést. Az a kitétel, hogy nemzetközi előírásokat és egyezményeket is figyelmen kívül hagyva szigoríthatja a határforgalmat, már megvalósult Röszkénél, így utólag is terroristának minősítve minden háborús menekültet.

A közbeszerzési eljárások felfüggesztése megszünteti az eddigi formalitásokat is, hogy Mészáros Lőrincnek és Tiborcz Istvánnak ne kelljen az idejét felesleges pályázatok írásával töltenie. Ezzel még nem fogtak el egyetlen al-Kaida terroristát sem, de megszünteti a képmutatást az állami vagyon saját névre való átírásakor. Ha valamire szemet vet a vezér, elég elrendelni a terrorveszélyhelyzetet, hogy törvényesen birtokba vehessen bármit, oszt jónapot! Az természetes, hogy a NER nem engedheti meg magának, hogy ne ellenőrizze mindenki levelét, telefonját, internetes bejegyzéseit, a rendszerre veszélyesnek minősített elemek megmotozását, előállítását, terrorizmus vádjával való elítélését. Terrorizmus még nem volt, de a NER már Terrorelhárító Központot hozott létre, mert kezdettől fogva tudta, hogy a diktatúra ellenállóit terroristának fogja minősíteni. Ahogy mindent másnak neveznek, mint ami.

Mindez mutatja azt is, hogy a NER megszületése pillanatától kezdve ugyanaz a fasiszta diktatúra, amelynek kifejlett példánya lassan a szemünk elé tárul. Amikor a kígyó kikelt a tojásból, a liberális demokraták nagy része csirkének nézte, hogy ne kelljen eltaposni. Most csodálkoznak, hogyan lehet a csirkéből kígyó. Pedig ez ugyanaz a kígyó, csak megnőtt közben, és nagyobb lett az étvágya. Most már nem lehet eltaposni, és akik eddig tagadták, hogy kígyó, azok engedelmesek lesznek. Lepirítják azokat, akik mérgeskígyóról beszélnek, diktatúrát és fasizmust emlegetnek. Azok ellen fordulnak, akik a rendszer igazi ellenzéke. Veszélyesnek nevezik őket, bajkeverőknek, akik „radikalizmusa” csak árt. Ezek még egy ingyen frekvenciát is kaphatnak, néha egy-egy állami hirdetést is, de csak annyit, hogy nyomorúságosan eltartsák magukat. De még ehhez is görcsösen ragaszkodni fognak.

A legkevesebb problémát azok a beszámíthatatlanok okozzák, akik semmit nem vesznek észre abból, ami körülöttük zajlik. Őszintén hülyék, ennyire futja, hogy a közvélemény-kutatásokat bújják, és demokráciát játszanak egy diktatúrában. Készülnek az újabb választásokra, ahol szarrá veretik azokat, akiket be tudtak csapni, és elmennek a szavazásra. Ezekkel nem kell törődni, csak arra kell vigyázni, hogy villanyvezeték közelébe ne menjenek, mert a konnektort fagyinak nézik, és beledugják a nyelvüket. Ezeket még kitelepíteni sem érdemes.

Magyarországot semmiféle terrorhelyzet nem fenyegeti. A rendkívüli helyzetekre vonatkozó szabályok eddig is rendelkezésre álltak. Magyarország nem védtelen, ha valóban terroristák célpontjává válna. Az alaptörvénybe kerülő rendelkezések az orbáni fasiszta állam működésének új szabályait jelentik, egy korlátkan önkényuralmi rendszer és totális diktatúra törvényes kereteit határozzák meg. Ez a liberális demokráciából a totális fasiszta diktatúrába való békés átmenet fontos, de nem utolsó állomása. Valójában ez a kezdet. A rendszernek nem kell elviselni tovább a kritikát, a még oly korlátozott szabadságot sem.

Beigazolódik, hogy önkorlátozó diktatúra nincs, innen egyenes út vezet a nyílt terrorhoz, a totális katasztrófához, rosszabb esetben a népirtáshoz. Ez eldőlt akkor, amikor az ellenzék nem vonult ki a rendszerből a NENYI, a NER bejelentése és az illegitim alaptörvény elfogadása után. Megpecsételődött akkor, amikor 2014-ben legitimálták az államcsínyt azzal, hogy részt vettek a választáson, majd felesküdtek a rendszerre. Innen nincs visszaút, nincs jó lépés, a kör bezárult. Még Orbán is egyirányú utcába került. Vagy maga hajtja végre a nácik programját, mint Horthy, vagy a Jobbik náci diktatúrája jön. Ennyi a választási lehetősége. Akik megmenthetnék, azok már internálva lesznek. Orbán antiszemita, csak azért nem náci, mert az antiszemitizmusa a politika katolicizmusból, és nem a hitlerizmusból származik. Választás csak e kettő között van.

Lehet nevesíteni a felelősöket, elsőként Gyurcsányt, aki egyedül ígérte, hogy a rendszer megalkuvást nem ismerő ellenzéke lesz. Liberális populizmusával elszívta a levegőt az alulról jövő civil kezdeményezések elől. Aztán beállt az MSZP és a többi fideszes szatellitpárt mellé, majd felesküdött a rendszerre. Becsapta, majd eladta a liberális demokratákat a párttámogatásért Orbánnak. Ezért nincs igazi demokratikus ellenzék. Ott vannak a csapdában, amelybe Gyurcsány és az MSZP ejtette őket. Nincs közük azokhoz, akik kívül vannak, mert ők belül vannak. Ők árulók lettek, nem tartoznak az igazi demokratákhoz, akik nem lettek árulók. Nincs egyenlőségjel. Orbán cinkosai. Orbán ellenzéke az a maradék lesz, akik nem tartottak velük. Nemcsak Orbán, hanem ők is üldözni fogják őket.

Ha Németországban lesz egy párizsihoz hasonló terrortámadás, az Merkel végét jelenti. Ha Berlin elesett, akkor Párizs már könnyű préda, Olaszországnak és Spanyolországnak ismerős lesz a fasiszta diktatúra. A keleti bővítés ára Európa fasizálódása lesz. S mivel nem minden nemzet olyan, mint a magyar, forradalmak kezdődhetnek, kíméletlen gyilkolás, átláthatatlan káosz. Orbán lángba borítja Európát. A felelősei a magyar ellenzéki pártok, a balliberális média zászlóshajói lesznek, amelyek fennen hirdették, hogy ez nem fasizmus, nem diktatúra, hanem demokrácia. Ezt nem szeretik hallani a magyarok, hogy felelnek bármiért, pedig a dolgok nem sorsszerűek, hanem rossz döntések következményei. Mindennek felelősei vannak.

Amikor tehettek volna valamit, kétségbeesetten ordítottunk. Lehülyéztek, hogy mit ordítunk, szélsőségesek vagyunk, nyugodjunk le. Ma már nincs miért ordítani, lenyugodtunk, minden elveszett. Most már nyugalommal nézzük végig, ahogy ők fognak ordítani. És nem lesz segítség. És nem lesz elégtétel a pusztulásuk, bár némi vigaszt jelent.

 

 

 

 

Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések