2024, április20, szombat
KezdőlapFesz leszHack Péter szakmája alapelveit megtagadva, bizonyíték nélkül lebegtet csalást Trump védelmében

Hack Péter szakmája alapelveit megtagadva, bizonyíték nélkül lebegtet csalást Trump védelmében

-

Nem tudjuk, meddig tűri még az ELTE jogi tanszéke, hogy Hack Péter egyetemi tanár közéleti megnyilvánulásai során rendszeresen fogalmaz meg olyan állításokat, amelyek ellentétesek alapvető jogelvekkel. Hack a Hit Gyülekezete egyik lelkésze, aki Németh Sándor vezető lelkész ideológiai és aktuális politikai irányvonalát gyakorta a szakmai tudása, szakmája szabályai és a jog alapelvei elé helyezi. Hack Péter addig jogászprofesszor, amíg olyan kérdésben nyilatkozik, amely nem érinti Németh Sándor ideológiáját és/vagy politikai érdekeit. ha németh Sándor mást képvisel, Hack szakmája legalapvetőbb követelményeit is sutba vágja. Ez a szektás vonás megengedhetetlen egy jogászprofeszor esetében.

Hack az amerikai elnökválasztással kapcsolatban nyilatkozott kisegyháza rádiójában. A Hit Rádióban a Mandiner ismeretetés szerint azt állította, hogy „Az a tény, hogy a beérkező levélszavazatokat több napon keresztül is érvényesnek tekintik egy meglehetősen zavaros helyzetet eredményezett” – mondja a professzor, hiszen nem lehet ellenőrizni, hogy a kiküldött és beérkező szavazatok tényleges választóktól érkeznek-e. Előfordulhat ugyanis, hogy valaki begyűjti a szavazólapokat, és azokat hamis aláírással ellátva szállítja be a szavazóhelyiségbe a számlálás napján.”

Hack állítása nem felel meg a valóságnak. A levélszavazatokat nem „érvényesnek tekintik” több napon keresztül, hanem azok érvényesek. A helyi törvények szerint a levélben szavazóknak a szavazás napjáig kellett feladniuk a voksukat, nem pedig a szavazás napjáig kellett a szavazatnak a választási irodákhoz postán megérkeznie. A postai feladás időpontja számít, amit hivatalosan a posta pecsétje hitelesít, nem az, hogy a levél mikor érkezik be. Így is szűk határidőt szabtak azzal, hogy a szavazás napján még érvényesen feladott levélnek három napon belül kellett például Pennsylvániában megérkeznie. Ha a posta nem továbbította valaki levelét három napon belül, akkor az a szavazat elveszett.

A szavazatok összeszámlálása nem ezért késik, hanem a szavazatok nagy száma miatt, amit Trump kezdményezésére csak a szavazás napján kezdtek el összeszámolni az egész országban. Hack állításával szemben ez semmiféle zavaros helyzetet nem teremtett, minden rendben, szabályosan és törvényesen, az állam által megszabott határidőn belül zajlik, mindössze annyi történt, hogy a Németh Sándor által favorizált Trump számára a levélszavazatok hátrányosan befolyásolták a végeredményt, mert a levélszavazatokkal a vírus miatt döntően a demokrata szavazók éltek, míg Trump – aki lebecsüli a járványt – a levélszavazatok ellen beszélt. Arra is hivatkozott, hogy hátha nem érkezik meg.

Hack azt állította, hogy „A szavazólapokat kiküldték minden előzetesen megalkotott névjegyzékben szereplő személynek, így olyanoknak is akik például már nem élnek, vagy akik hajléktalanok, és már nem tartózkodnak a megadott címeken. A szavazólapot bárki át is vehette”. ez az állítás nem felel meg a valóságnak. A halottakat a központi adatbázis nyilvántartja, nincs 3 millió nem nyilvántartott halott. Egyetlen bizonyíték nincs arra, hogy halott nevében szavazott volna valaki, ezért a jogászprofesszor feltételezések alapján lebegtet, kelt hangulatot, minden bizonyíték nélkül. A levélszavazatokat mindenkinek sajátkezűleg alá kellettg írni, amit összevetnek a központi nyilvántartásban (a fényképes ID alkalmával adott) aláírással. Mindenkit figyelmeztettek, hogy aki nem ugyanúgy ír alá, annak a levélben leadott szavazata elveszik. Minden levélszavazatot beszkennelnek, ellenőrizhető és megmarad.

Egyszerűen nevetséges, amilyen csúsztatással kriminalizálja Hack Pennsylvánia állam helyi törvényeit, mintha az bármiért is megváltoztatná a végeredményt: „Ezen túl problematikus, hogy vannak államok, amelyek csak azokat a levélszavazatokat számolják meg, amelyek a választás napjáig megérkeznek. Néhány államban azonban – és itt a leglényegesebb, hogy Pennsylvaniában is, ahol 20 elektor van és billegő állam – a választásokat követő három napig az utólag beérkező szavazatokat is beszámítják. Az állam esetében ez azt jelenti, hogyha ma lezárulna a választás, Trump fölényesen nyerne. A demokrata párti kormányzó azonban bejelentette, hogy a három napon át beérkező több, mint egymillió levélszavazatot is meg kell még számolni, ez pedig megfordíthatja az eredményt.”

Hack csúsztat, amikor azt a látszatot kelti, mintha Pennsylvániában a demokrata kormányzó döntése lett volna, hogy a választás napjáig lehet levélben is szavazni, és három napot adnak, hogy a levél beérkezzen. Ez nem jelenti azt, hogy utólag vagy későn szavazott volna valaki, ezt előzetesen mindenki tudta, és ennek megfelelően törvényesen adta le a szavazatát. Persze, ha a törvényesen leadott szavazatok egy részét nem számítanák be, hanem a törvényekkel élő, szabályosan, dmokratikusan és törvényesen szavazó amerikaiak egy jelentős részének a szavazatait nem számítanák be, és a szavazatszámlálást befejeznék azon a ponton, amikor Trump még vezetett, akkor ő nyerne. Ez törvénytelen csalás lenne Pennsylvánia törvényei szerint. Igen, ha minden szavazatot megszámolnak, az megfordíthat egy korábbi állást és meg is erősíthet. Nem ez dönti el, hogy mely szavazatok érvényesek, jogászprofeszzor úr.

Az ELTE jogi karának szégyene a következő mondat: „Joggal hivatkozthatnak arra ezek után, hogy gyanús körülmények között győztek – állítja a jogász professzor.” Nem hivatkozhatnak joggal erre, ha minden szavazatot törvényesen adtak le, törvényesen számoltak össze, és nincs semmiféle bizonyíték arra, hogy csalás történt volna, akár egyetlen szavazat is törvénytelen, érvénytelen lenne. Ezután Hack Péter jogászprofesszor azt éljenezte, hogy a legfelsőbb bíróságban megszűnt a pártok által delegált bírák kiegyensúlyozottsága, és Trump a megüresedett helyekre elkötelezett republikánus kulturharcos bírókat nevezett ki, és „meghatározóvá vált a konzervatív többség”. Ezzel Hack szerint nagyszerű dolog történt, mert a Németh Sándor által preferált politikai oldal többségbe került és pártpolitikai alapon eldönthet jogi kérdéseket.

Hack szerint a demokraták azért tiltakoztak  Amy Coney Barrett kinevezése ellen, hogy a konzervatív szempontú döntést megakadályozzák. Ezzel szemben a valóság az, hogy a legfelsőbb bíróság kiegyensúlyozottságát akarták megőrizni, és megvárni a választás eredményét, hogy az ország milyen irányba akar menni. Hack azt üdvözli, hogy sikerült elbillenteni az amerikai legfelsőbb bíróság kiegyensúlyozottságát és jogszerű döntések helyett vallási alapú kultúrharcos döntések születhetnek, esetleg felülírhatják ezzel 160 millió amerikai szavazó akaratát Trump javára. Ha ezt a Hit Gyülekezete lelkészeként adja elő, az is lesújtó lenne rá nézve, de az ELTE Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszékének vezetőjeként ez botrányos, szakmailag elfogadhatatlan. Ha valaki ilyen mértékben nem tudja elválasztani a szakmai munkáját a szektája és annak vezetője aktuális ideológiájától, az alkalmatlan a professzori állás betöltésére. Egyébként Barrett megválasztásával kapcsolatban is ez a jogos kifogás merült fel, ami a bírálók szerint alkalmatlanná teszi a tisztség betöltésére. Aki pedig jogászként annak szurkol, hogy egy ideológia győzzön jogi kérdésekben, az nem jogász.

Hack jogászporfesszor a végén még aláásta a demokrácia intézményeibe vetett közbizalmat: „A professzor úgy véli, hogy az mindenképpen aggályos és kifejezetten feltűnő, hogy a választás napján a „rendes” szavazatok meggyőző többségét Trump nyeri, miközben a levélszavazatok esetében 98%-os Biden aránya. Ez mindenképpen nevetséges. „Kilóg nagyon a lóláb. Ha így, ilyen körülmények között nyer Joe Biden, azzal egy rendkívül mély válság veheti kezdetét” – figyelmeztetett.” Egyszerűen nem igaz a 98 százalékos arány, másrészt abból kiindulva, hogy az amerikai szavazók egy rétege levélben szavazott inkább, ezért a szavazatai a levelek feldogozása során egy blokkban jelenik meg, mert az ellenfele a levélszavazatokkal szemben a szavazatok személyes leadása mellett kampányolt, azt sugalni, mintha a választás eredménye nem lenne legitim és törvényes, nemcsak szakszerűtlen, hanem felelőtlen és közveszélyes. Mély válsághoz az ilyen megalapozatlan, bizonyítékok nélkül előadott csúsztatások vezethetnek, amikor valaki a politikai preferenciáját jogász tekintélyével a demokrácia intézményeinek megkérdőjelezésére használják fel.

Az amerikai jogállam lehetőséget ad a választás tisztaságának ellenőrzésére, felülbírálatára, a szavazatok újraszámolására, hogy mindenki számára egyértelmű legyen a választás tisztasága. De ezeket nem feltételezésekre építik, hogy a levélszavazat milyen visszaélésekre adhatott lehetőséget, hanem olyan tényekre és bizonyítékokra, amelyek konkrét szavazatok esetében tényekkel bizonyítják, büntetőjogi professzor úr, hogy csalás vagy visszaélés történt. Feltételezések alapján nem lehet több millió amerikait megfosztani a szavazatától és érvénytelenné tenni a szavazatát azért, mert Németh Sándor Trump-imádó állelkész ugyanúgy nem tudja elfogadni a demokratikus választás eredményét, mint Trump. Hack ezzel az eszmefuttatásával Donald Trump szintjére süllyedt, aki az alternatív tények világában él, és még életében nem mondott igazat. Egy jogászprofesszor felettes énje nem lehetne egy szektavezér szakmai kérdésekben.

Hack esetében nagyon kilóg a lóláb. Vajon mikor veszi ezt észre a munkáltatója, amely abban a tévedésben él, hogy az ELTE Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszékét egy jogász vezeti, nem egy szektás lelkész, akinek önállóságát még szakmai kérdésekben is felülírja a szektavezére véleménye? Az ELTE büntetőjogi tanszékvezetőjeként szakmai jogelveket megtagadva áll egy propaganda szolgálatába, amely támadás a jogállamiság ellen. Jobb időkben ilyenkor elhangzott, hogy „Hack mondjon le”. Arról nem is beszélve, hogy az SZDSZ volt ügyvivőjeként szegődött egy illiberális populista szolgálatába, aki bizonyíték nélkül nem hajlandó elfogadni egy demokratikus választás eredményét. Hack tényleg mondjon le. Alkalmatlan arra, hogy jogot tanítson egyetemistáknak. Ez csak a szektájában elfogadható norma. Ilyet a Szent Pál Akadémián lehet tanítani, ahol Németh Sándor az abszolút tekintély. De igazi egyetemen, ahol jogtudományt oktatnak, ez megengedhetetlen.

Innen fú a szél, Németh Sándor, Hack Péter vezető lelkésze, akinek tekintélye felülírja az alapvető jogelveket is a tanszékvezető életében:

 

Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések