2024, április20, szombat
KezdőlapFesz leszKarácsonyi ajándék - részletek a Fesz lesz című könyvből I.

Karácsonyi ajándék – részletek a Fesz lesz című könyvből I.

-

A karácsony közeledtével részleteket közlünk naponta a Fesz lesz című könyvből. Először olyan részleteket teszünk közzé, amelyek napjaink politikai vitáiról szólnak, a legutóbbi alkotmánymódosításhoz is kapcsolódnak, a kereszténységre hivatkozó homofóbiáról, az állami kereszténységről, az ideológiai zűrzavarról és a Hit Gyülekezete politikai szerepvállalásáról. Holnap megrázó emberi történetek következnek, egy embertelen szekta hétköznapjaiból. Kísérje figyelemmel a sorozatunkat, és ajándékozza meg saját magát, ismerőseit, rokonait és barátait a Fesz lesz című könyvvel.

A könyv beszerezhető a Book24.hu oldalán, a Filologosz könyvesboltban vagy a Láng Tékában, keresse az Álomgyár könyvesboltokban.

Trump, a „férfias”

Flaisz Endre cikke 2002-ben íródott, de az Új Exodusban még évekkel később is hasonló cikkek jelentek meg. 2002 és 2010 között nyolc év telt el. Nyolc év alatt nem változik meg egy eszme tartalma. Nyolc év alatt nem változott meg a liberalizmus. 2002-ben is volt homoszexualitás, a melegházasság is napirenden volt. A Hit Gyülekezete akkor tudta, hogy erre nem az antiliberális „keresztény állam” a megoldás. A liberális jogállam ma ugyanazokat a követelményeket tartalmazza, mint száz évvel ezelőtt. Ezeket kéri számon az Európai Unió, nem az erkölcsöt. 2010-ben csak az történt 2002-höz képest, hogy hatalomra került a Fidesz. Az a Fidesz, amely családellenes destruktív szektának nevezte Németh Sándor gyülekezetét, és azzal fenyegette, hogy megvonja az egyházi státuszát, s elveszi a kedvezményeit. Veszélybe kerülhet Németh Sándor vagyona. Nem a liberalizmus változott meg, hanem a politikai helyzet, s Németh Sándor érdeke.

Az Alkotmánybíróság éppen 2002-ben vonta vissza az utolsó, a melegeket nyíltan diszkrimináló törvényt, a büntető törvénykönyv (Btk.) 199. paragrafusát. De ez nem homályosította el Flaisz és az Új Exodus tisztánlátását. Pontosan tudták, mi az ágostoni állam, amely ezt felváltaná. Amerikában is csak ürügy az erkölcsök védelme. A megagyülekezetek pásztorai szeretnek a Fehér Házba járni, élvezni a világi tekintélyt, és hatalmas pénzeket zsebrevágni. Erről szól az evangéliumi fundamentalisták Trump-imádata. Soha egyetlen elnök nem engedett ennyire közel magához sarlatánokat, és hamis prófétákat, akik óriási pénzeket kaszálnak, és még azt is képzelhetik, hogy ők irányítják a világot. Ezt kínálta fel az ördög Jézusnak a pusztában, amire Jézus nemet mondott, de ők boldogan kiáltottak igent. Trump nem fogta fel, kik ezek az emberek, de a többi elnök igen. Csak annyi befolyást és pénzt adtak nekik, hogy a hívők szavazatait megszerezzék. Trump viszont csodálattal tekint rájuk, elhiszi róluk, hogy külön telefonjuk van a Jóistenhez. De az államhoz való dörgölőzés indoka az erkölcs.

Az erkölcsökre való hivatkozás egyébként is képmutatás. Ajánlhatjuk a Hit Infó és utódja, a Hetek, valamint az Új Exodus gazdag archívumát, amelyben Ruff Tibortól Kulcsár Árpádon át Grüll Tiborig szépen kifejtette a Hit Gyülekezete a „keresztény állam” romlottságát és bűneit a történelemben, papokról, pápákról, a Vatikán egészéről nem szólva. Ma sincs másképp. A pedofil papok mennyivel jobbak, mint két együtt élő nő szerelme? De Isten leginkább Trump személyével szembesítette az evangéliumi keresztényeket, hogy megmutassa, milyen mélyre süllyedtek. Donald Trump szervezte a világ elitprostitúcióját jelentő televíziós szépségversenyeket. Most a harmadik feleségét veri. Zavaros viszonyban állt a fiatalkorú lányokat futtató milliárdos Epsteinnel. A nőket nemcsak zaklatta, hanem meg is erőszakolta. Adóbevallásait rejtegeti. A világ szörnyetege, akiről már kimutatták, hogy kétpercenként hazudik.

Az erkölcs védelmezői ebben az emberben nem találnak hibát, mert ő a hatalom képviselője. Keresztény nők milliói szavaztak arra az emberre, aki azt mondta, hogy a nők csak arra valók, hogy elkapják a „pi…jukat”. Pásztoraik hazudoznak a megtéréséről, miközben a Bibliát még életében nem nyitotta ki, és egyetlen könyvet sem tudott megnevezni belőle. A nőkkel szembeni viselkedését Németh Sándor istentiszteleten elnéző mosollyal férfiasságnak nevezte. A korrupció és a hazugság el sem éri az ingerküszöbét. Ahogy Orbán korrupt „közbeszerzései”, strómanjai sem zavarják. Ezek nem bűnök, ezek nem számítanak, ez nekik nem erkölcstelenség. Pedig sokkal veszélyesebb, mint két azonos nemű ember békés együttélése, amihez sem Németh Sándornak, sem a Hit Gyülekezete tagjainak semmi közük nincs. A saját nemük iránt vonzódó emberek sokszor különbek, mint a képmutató farizeusok. Jézus ez utóbbiaknak mondta, hogy „a vámszedők és a paráznanők megelőznek titeket az Isten országában”. Keresztény embernek az Isten szeretetét kell kifejeznie, amivel feláldozta önmagát értük is. Felőlük még van remény, de a másokat ítélgetők felől nincs. A házasságtörő nő kapott kegyelmet, de a farizeusok, akik megkövezték volna, nem. Magukat zárták ki belőle. Elmentek attól, aki a kegyelmet adta.

A liberalizmus egy másik bibliai alapelvet is követ: Jézusnak a konkolyról és a búzáról szóló példabeszédét. Hasonlatos a mennyeknek országa az emberhez, aki az ő földjébe jó magot vetett, mondta Jézus. De mikor az emberek alusznak, eljött az ő ellenségük, konkolyt vetett a búza közé, és elment. Mikor pedig felnövekedett a vetés, és gyümölcsöt termett, akkor meglátszott a konkoly is. A gazda szolgái mondták neki: „Akarod-e, hogy összeszedjük azokat?” Ő pedig mondta: „Nem. Mert amikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt a búzát is kiszaggatjátok. Hagyjátok, hogy együtt nőjön mind a kettő az aratásig, és az aratás idején azt mondom az aratóknak: szedjétek össze először a konkolyt, és kössétek kévékbe, hogy megégessétek; a búzát pedig takarítsátok az én csűrömbe.” Jézus el is magyarázta a tanítványainak: a szántóföld a világ. A jó mag az Isten Igéje, a búza az Isten országának fiai, a konkoly a gonosz fiai. Az ellenség, aki a konkolyt vetette, az ördög. Az aratás a világ vége, az aratók az angyalok. Az aratás, amikor különválogatják a búzát és a konkolyt, csak a világ végén lesz. Ez nem az egyház és főleg nem a világi állam dolga. Együtt kell a búzának és a konkolynak nőni. Az egyház dolga a magvetés. A liberalizmus ezt az elvet követi. Nem szaggatja a konkolyt, hanem hagyja, hogy az is nőjön a búza mellett. Mert a konkollyal a búzát is kiszaggatná. A bűn irtása közben az emberi jog is áldozatul esne. Az emberi szabadság is elveszne. Az ember nem tudja ezeket szétválasztani, ahogy össze van nőve a természetben is a búza és a konkoly. Ezért tilos a konkolyt szaggatni. Akinek fontos, hogy mit mond Jézus, nem teheti meg. Arról nem beszélve, hogy a Hit Gyülekezete úgy kiszaggatná a búzát is, ha nem tetszik valaki Németh Sándornak, hogy csak nyekken. Vajon hány ember, hány gyülekezet menne át ezen a rostán? Közben meglehet, hogy ő a legnagyobb konkoly. Trumpot meghagynák, de Messit megégetnék. A végén nem maradna búza, csak konkoly. Ezért a „keresztény állam” nem játék. Ezt bizonyította a történelem. A keresztény hívőket égették meg a máglyákon, akik valóban azok voltak. Most Orbán „keresztény állama” végzi a szaggatást. Iványi Gábor egyházát kiszaggatta más gyülekezetekkel együtt. Nem lehetséges, hogy valójában csak a konkoly maradt? Olyan emberek szavazhatnak az egyházak sorsáról, akik tolvajok, mint Júdás volt. Ők akarnak gyomlálni.

A hívőknek azt kell eldönteniük, kire hallgatnak. Jézusra vagy a farizeusokra, akik keresztre feszítették Jézust? Számít, hogy mit mond erről a Biblia, vagy nem? Pál apostol egyértelműen megmondta, hogy az egyház nem foglalkozhat a világi emberek erkölcseivel. Az I. Korinthus 15. rész 11-13. verseiben azt mondja, „most azért azt írom nektek, hogy ne társalkodjatok azzal, ha valaki atyafi létére parázna, vagy csaló, vagy bálványimádó, vagy szidalmazó, vagy részeges, vagy ragadozó. Az ilyennel még együtt se egyetek. Mert mi közöm ahhoz, hogy a kívülvalókról is ítéletet tegyek? Avagy ti nem a belüllevők fölött tesztek-e ítéletet? A kívülvalókat pedig majd az Isten ítéli meg. Vessétek ki azért a gonoszt magatok közül.” Pál ezzel ugyanazt mondja, mint Jézus. Majd az Isten ítéli meg a világ végén a világ bűnöseit. Az egyháznak nincs köze a kívülvalók erkölcseihez. Ha valaki nagyon akarja gyomlálni a bűnt, akkor gyomlálja a saját bűneit. Németh Sándor foglalkozzon a saját bűneivel, a hamis ügynökvádjával, a sötét rágalmaival, a bíróság előtt tett hamis vallomásaival, a hazugságaival, hogy más ügyekről ne is beszéljünk. Jézus figyelmeztet, hogy mielőtt más szeméből vennéd ki a szálkát, előbb vedd ki saját szemedből a gerendát. Mert a farizeus magatartás lényege éppen az, hogy a képmutató a mások fölötti erkölcsi ítélettel tereli el saját bűneiről a figyelmet. Az által igazul meg, hogy megítél másokat. Ugyanez az elv igaz a „keresztény államra” is. A „keresztény” máz, az erkölcsvédelem, a saját romlottságát takarja. Igazak nem vádolnak másokat, ezt a bűnösök teszik, ők mutogatnak. A liberalizmus ettől oltalmazza meg a világot. Mindenki szabadon élhet, mert nem zaklatja egyetlen romlott farizeus sem, és szabad marad, hogy meghallja, ha Isten szól hozzá. A Bibliával egyedül harmóniában álló államforma a liberális jogállam. Keresztény vagyok, tehát liberális. A Biblia szerint az embernek jogai vannak. Akkor is, ha bűnös. Már csak azért is, mert minden ember bűnös.

A liberalizmus semmit nem változott, csak finomodik. Újabb területeken védi meg az emberi jogokat. Kezdődött ez az alapvető emberi jogokkal, a vallás, a szólás, a vélemény és a sajtó szabadságával. A feketék jogaival folytatódott, jött a nők választójoga, a zsidók emancipációja, és így tovább. Ez egy folyamat. Újabb területeken jelenik meg az egyenlőség, a jogvédelem. A szexuális kisebbségek társadalmi elfogadása, a #metoo mozgalom, a nők elleni erőszak elítélése van napirenden ma. Ez is bizonyítja, hogy a liberalizmus él, fejlődik, mozgásban van. Nem halott, ahogy Orbán és Németh Sándor mondják, hanem nagyon is jól funkcionál. A liberalizmus az erkölcshöz és az erkölcstelenséghez való jogot is védi: ami nem bűncselekmény, azt az állam nem szankcionálhatja. Erkölcsöt az állam nem üldözhet. A liberalizmus felfogása 2002 és 2010 között nem változott. Németh Sándor hivatkozása, hogy nem ő változott, hanem a liberalizmus, nem felel meg a valóságnak. Az „erkölcsre” való hivatkozással nem lehet a hatalmi ágak szétválasztását felszámolni. A melegek jogai olyan jogok, mint bármilyen más bűn elkövetéséhez való jog. Németh Sándor idézett 2001-es cikkében még azt írta: „a kereszténnyé válás egyik előfeltétele a szabad akarat alapján hozott személyes döntés”. Ezért az állam polgárainak nem lehet előírni a megtérést a bűneikből, nem lehet a bűnösöket állami erővel korlátozni, mert akkor a kereszténnyé válás alapját, a szabad akaratot veszik el. Amikor a „keresztény állam” színre lép, elzárja az utat az üdvösség elől. Ezért olyan egyház, amely „keresztény államot” támogat, az emberek mennybe jutását akadályozza. Hamis illúzióba ringatja őket. Azt hiszik, a „keresztény állam” miatt ők keresztények. Annak születtek. De ez nem igaz.

A keresztény hívők nem maguktól lettek a szélsőjobboldal támogatói. Emögött propaganda áll. Az antiliberális uszítás hálás témája például a genderelmélet, amelynek jelentése: a „társadalmi nemek tudománya”. A genderelmélet nem a szexualitásról szól, mint ahogy az egyszerű hívő hiszi, hanem a férfiak és a nők társadalmi szerepével foglalkozik. A társadalmi szerepek tekintetében az ember lehet apa és fiú, férj és főnök, beosztott, szurkoló és orvhorgász egyszerre. De a „keresztény” uszítás úgy forgatta ki, mintha a választható identitás a szexuális identitásokra vonatkozna. Úgy állították be, mintha a gendertudomány nem a társadalmi szerepekkel, hanem a szexuális szerepekkel foglalkozna. Már arról beszéltek, hogy hetvenféle szexuális identitás van, amit el sem lehet képzelni, mi lehet. Erre csak egy farizeus keresztény pásztor perverz fantáziája képes.

A genderelméletnek nincs köze a szexuális bűnökhöz. A társadalmi szerepekkel kapcsolatos sztereotípiák mindenkit érintenek, mert vagy nőként, vagy férfiként találkozik vele. Ha előbb nem, akkor a nyugdíjazásnál, mert máskor mehetnek nyugdíjba a nők és a férfiak. A családon belüli erőszak, a nők bántalmazása, a munkahelyi megkülönböztetése, a nők anyagi függősége, alacsonyabb fizetése ugyanazért a munkáért, a férfiak családon belüli szerepvállalása (mosogathat-e egy férfi) tartozik a genderfilozófia kutatási körébe. A genderelmélet nem a melegekről, nem a férfi és a női nem közötti különbség eltörléséről, nem a nemi identitás megválasztásáról szól. Amikor Pál apostol azt mondja, hogy a nő ne tanítson a gyülekezetben, az a gendertudomány körébe tartozó kérdés. Amikor ennek ellenére a Hit Gyülekezetében évtizedek óta tanít az amerikai Marylin Hickey, akkor Németh Sándor a genderelméletet elindító feminista mozgalom mellé állt. A feminizmus nem tévesztendő össze a „leszbikus” fogalmával. A feminizmus a nők tanulását, munkavállalását, konyhából való kitörését tűzte ki céljául, nem a Káma-szútra népszerűsítését. De a gendertudomány témaköre a vak komondor esete is, amikor Terike „átesett” a kutyán, és ökölnyom maradt a szeme alatt. Ez már a „keresztény” Fidesznek is ismerős lehet. A szinglihordák is gendertéma. Ahogy a nők elleni erőszak, a nők erőszakossága is ide tartozik. Amikor Németh Sándor Jézabelről prédikál, akkor a legtisztább genderfilozófiát adja elő. Fejlett országokban a népesedéspolitika a gendertudományra épül. Nem arra a „keresztény” reflexre, hogy adjunk pénzt a nőknek, akkor szülnek. Ez a macsó bunkóság Mussolininek sem jött be. Akik „kereszténység” címén betiltják a genderszakot az egyetemeken, mert azt hiszik, hogy az a szexről szól, a középkori egyház geocentrikus világképének szintjén állnak. Újra megégetnék Giordano Brunót.

A transzszexuális jogok elismerése másról szól. A félreértések elkerülése végett a transzszexualitás nem homoszexualitás, nem perverzitás, hanem hormonok és születési adottság kérdése. De a propaganda áldozatainak hiába mondja bárki, nem hiszik ezt el. A nemzetközi atlétikai szövetség kénytelen szembenézni vele. Vannak versenyzők, akikről nem tudják eldönteni, hogy férfiak-e vagy nők. Hol indulhat a versenyző: a férfiak vagy a nők között? Vannak férfi testbe született nők, és női testbe született férfiak. Ezek az emberek nem homoszexuálisok. Évtizedekkel ezelőtt még olyan cikkek jelentek meg a magyar sajtóban, melyek bemutatták ezeknek az embereknek a hátrányos helyzetét, tragédiáját. Azok a cikkek még megoldásért kiáltottak. A civilizáció fejlődése most jutott oda, hogy a liberális állam elismeri az ő jogaikat, és igyekszik lehetővé tenni, hogy ne másodrendű polgárként kelljen élniük, hanem egyenrangú emberként. Miért fáj ez bárkinek? Egy keresztényt ez miért zavar? Ha van külön mosdójuk, az miben sérti a keresztény ember hitét? Ne menjen be, nem neki építették. Ezekről az emberekről szólnak ezek az emberi jogok, amelyekben mély humánum lakozik. Ezeket forgatják ki extrém esetekkel, elmebetegekkel, de azoknak semmi közük ehhez. A Vidám Vasárnap műsorában Németh Sándor a genderelméletet súlyos perverziókkal, guminővel és macskákkal való házassággal azonosította. Ezt úgy adta elő, mintha ez lenne a liberalizmus. Mindent lehet szélsőséges őrültekkel példálózva elítélni, mert őrültek mindig lesznek. De akkor a Hit Gyülekezetét is David Koresh szektájával kell azonosítani. A vége az lesz, hogy a liberalizmus szitokszóvá lesz, és a Hit Gyülekezete tagjai rohannak szavazni a Fideszre. Mert az „keresztény”, hiszen nem „liberális”. Idejutott egy egyház, amely korábban tisztán látta, mi a liberális jogállam és Ágoston között a különbség. Vannak, akik még kopogtatócédulát gyűjtöttek az SZDSZ-nek, ma Fidesz-rajongók, és szidják a liberalizmust. Mi jöhet még? Ha Németh megéli Orbán bukását, akkor visszatáncolnak liberálisnak? Szinte hallom: „azt mi soha nem mondtuk”.

Morvay jó munkát végzett. Az orosz propaganda kiemel szélsőséges eseteket, de ezek hazugságok. Egyszer megkerestek, hogy mit szólok ahhoz, hogy elítélt a liberális állam egy svéd lelkészt, mert a bűn ellen tanított. A lelkészt börtönre ítélték. Elsőre azt mondtam, hogy ez egy jogállamban kizárt dolog. Nézzük meg közelebbről. A rémhír eredetileg Szabados Ádám vallási blogjában jelent meg. Utánajártam, és kiderült, hogy a lelkészt nem ítélték börtönre, pedig börtönre kellett volna ítélni, mert nem a bűn ellen prédikált, hanem gyűlöletre uszított. Azt állította, hogy mindenféle betegségek, tragédiák és földrengések mögött a társadalom egy csoportjának bűnei, a melegek bűnei állnak. Ugyanazt mondta, amit a holokauszt és a pogromok előtt a zsidókról mondtak. A törvény szerint a társadalmi csoport elleni uszítás miatt a lelkészt el kellett volna ítélni (és ha én vagyok a bíró, ma is ülne). De a svédek úgy döntöttek, felmentik őt, nehogy az a látszat keletkezzék, hogy a lelkész vallásszabadságát sérelem érte. Mindez a fordítottja annak, amit Szabados Ádám állított. Erre kértem őt, legyen kedves megírni, hogy nem igaz, amit közölt. A vita eldurvult. Szabados Ádám nem volt hajlandó az igazságot leírni (a hamis állításait helyreigazítani), mert az nem illett volna a liberálisellenes „keresztény” koncepcióba. Ma pedig egyre inkább ehhez igazodik a keresztény identitás.

Nem csupán a Hit Gyülekezete állt be Orbán rendszerébe, hanem a kisegyházak egy jelentős része is. Orbán gondot fordít arra, hogy maga mellé állítsa őket, és nem sajnálja rá az adófizetők pénzét. A Belvárosi Gyülekezet YouTube oldalára felkerült egy videó. A felvételen Dombó Zsolt, a Belvárosi Gyülekezet vezetője, a Budapesti Próféta Suli vezetője prófétált nagy lendülettel. Azt állította, hogy a magyarok „genetikai” alapon védik Európát („ez a genetikánkban ott van”), ami „a szellemi és fizikai határok megvédése”. A „keresztény Európa” ideológiája mentén felmondta az orbáni propagandát. Isten nevében a magyar keresztények küldetését az orbánizmussal azonosította, a náci fajelméletet is belekeverve. A buzgóság nem véletlen, és talán nem is független attól, hogy az Orbán-kormány egy hónappal korábban 90 millió forint támogatást nyújtott a Nyári Dicsőítő és Próféta Iskola megrendezésére, amelyből a „magyar prófétai mozgalom” kinőtt.

Dombó Zsolt 90 millió magyar forintért prófétálta bele a magyarok vérébe az orbánizmust, miszerint a „magyar egy prófétai nemzet”, a magyarság „az utolsó időkre van elkészítve”, hogy Európa megmentője legyen. Európa reménysége „az Úron kívül”, hogy „Magyarország még tartja magát”. Azt állította: a magyar nép messianisztikus feladatot kapott, és ezt az „Úr mondta neki”, hogy Európa felébredjen. Miből kell Európának felébrednie? Abból, hogy még nem törölték el a hatalmi ágak szétválasztását, nem diktátorok vezetik az országokat? Abból, hogy léteznek emberi jogok, törvény előtti egyenlőség, sajtószabadság, szabad, egyenlő és tisztességes választások? Hogy nem „állami kereszténység” van, „mindössze” vallásszabadság, amely biztosítja a megtéréshez szükséges szabad választás lehetőségét? Ebből kellene felébrednie Európának, és a szentágostoni keresztény állam ideológiáját kellene átvennie? Rekatolizálnak a neoprotestáns gyülekezetek? Modernebb és megtévesztőbb formában adják el a katolicizmust?

Ha valaki Isten nevében hamisan prófétál, zsebében a 90 milliós „ajándékkal”, az bibliai mércével mérve nagyon súlyos. S a magyar prófétai mozgalom már a vidéki városokban is terjeszkedik. Szoros kapcsolatot ápol a megtért Giró-Szász Áronnal, aki „a keresztény mozgalmakkal kapcsolatos ügyek” miniszterelnöki megbízottja. Ők még lelkigondozzák is a miniszterelnöki különmegbízottat. Így szervezetileg is összeáll a magyar prófétai mozgalom (amely felekezetek fölött áll) és az állam fúziója, a kisegyházak Orbán-rendszerbe való integrálása. Ehhez közpénzekkel megveszik a pásztorokat. Orbán Viktor, mint az evangéliumi „keresztény ébredés” támogatója és motorja. Micsoda istenkáromlás ez. Dombó Zsolt is Isten nevében adta elő az állam és egyház összefonódásának, a „parázna asszonynak” antikrisztusi programját, de legalább nem ingyen. 90 millió forint szólt a prófécia mellett. Jézus ilyen kufárokat űzött ki ostorral a templomból.

A „magyar prófétai mozgalom” nem elszigetelt jelenség, szervesen kapcsolódik az amerikai evangéliumi karizmatikus keresztény mozgalomhoz. Egy Cindy Jacobs nevű prófétanő vezeti a Prófétai Vének Apostoli Tanácsát, amely 30-35 „híresnek” mondott prófétából áll, a világ több országából. A 90 millió magyar adóforintra azért is van szüksége a magyar prófétáknak, hogy közülük hívjanak előadókat, akik aztán nem fognak szűkmarkúan bánni a magyar nép és a magyar keresztények küldetéséről szóló ígéretekkel, és dicshimnuszokat fognak zengeni Orbánról és Trumpról, mint Isten embereiről. Főleg, ha jól megfizetik őket. Erre nem sajnálja a pénzt az Orbán-rezsim. A világ prófétáinak feje, Cindy Jacobs, 2020. januárjában prófétált egyet „2020 Reset (Újraindítás)” címmel, amelyben ezt mondta: „2020 lehet a legnagyszerűbb éved. Látom a láncokat lehullani, a reménytelenség láncait”. Ez a nő vezeti ezt a világméretű prófétai mozgalmat, de nem tudott arról januárban, hogy két hónap múlva koronavírus világjárvány lesz, ami nemhogy a „legnagyszerűbb évet”, hanem a legborzalmasabb évet hozza el a világba. Ha ez a nő a vezető próféta, akkor milyen a többi? Ilyenek a történetek is, amelyekkel a hívőket fanatizálják, nacionalista jobboldali pártok mellé állítják. Valóságos rémtörténetek keringenek a liberálisok és a melegek keresztényellenes megnyilvánulásairól. Hiszterizálják a hívőket, hogy tenni kell valamit, azonnal. Ezért kell az ún. „keresztény” politikai irányzatra szavazni. Felkorbácsolják az indulataikat, gyűlöletet szítanak a jogállam védelmezőivel szemben. A keresztény identitás pedig az antiliberalizmussal lesz azonos. Ezek a hamis próféták, pásztorok pedig gazdagodnak belőle.

Több esetben utánajártam a rémtörténeteknek, amelyekről kiderült, hogy nem igazak, vagy a keresztény atyafinak nem volt igaza. Ahogy egy feketét nem lehet lezavarni a buszról, nem lehet kiküldeni egy üzletből, úgy nem lehet ezt egy homoszexuális emberrel sem megtenni. Ez még a kereszténységgel is összeegyeztethetetlen, de a törvények sem teszik lehetővé. Nagyon helyes, hogy így van, ez diszkrimináció lenne. A cukrász sem tagadhatja meg, hogy meleg kuncsaftnak tortát készítsen. Semmi köze ahhoz, hogy azt kik és hol fogyasztják el. Függetlenül attól, hogy Trump keresztény kultúrharcos legfelsőbb bírósága hogyan döntött. Trump olyan bírákat nevezett a testületbe, akik nem a jogot, hanem a vallást képviselik. Ez az abnormális, nem pedig a jogvédelem. Mert a propagandával ellentétben a melegjogokkal kapcsolatos eseteket nem melegek, nem a „meleglobbi”, hanem jogtudósok bírálják el, amíg a „keresztény állam” nem változtat ezen. Mert attól kezdve a „vallási lobbi” fog dönteni.

Ehhez kapcsolódik az a kifogás is, hogy fejlett demokratikus országokban már az óvodában is tanítják a gyerekeket a toleranciára. Ahogy szeretik mondani, az „érzékenyítés” melegpropaganda. Emlékeztetni szeretnék, hogy a feketék elleni diszkrimináció után elég sokáig szükség volt az érzékenyítésre, amit nem lehet elég korán kezdeni. De nemcsak a rasszizmus ellen kell érzékenyíteni, nemcsak a feketék, romák, más bőrűek, hanem a zsidók, a nők, a bevándorlók esetében is szükség volt erre. Mégis újra felbukkanó probléma. Az „érzékenyítéstől” senki nem lett sem fekete, sem nő, sem hátrányos helyzetű, ahogy meleg sem lesz. Az is megfigyelhető, hogy az egyes emberi jogok védelmezői akkor és attól lettek egyre aktívabbak, hogy az egyenjogúságot ellenzők támadták őket. Ez az oka a melegjogok melletti emberi jogi mozgalomnak is, mert ma egy társadalom szabadságának és toleranciájának mértéke abból állapítható meg, ahogyan a melegjogok érvényesülnek. Mindig a legújabb emberi jogok mutatják meg a szabadság fokát. Vannak országok, ahol előnyt élveznek a melegek még a bevándorlás elbírálásánál is, és vannak országok, mint Magyarország, ahol ez hátrányt jelent. Ha a keresztények azt akarják, hogy a melegjogi mozgalmak ne erősödjenek, akkor legjobban teszik, ha békén hagyják őket. Ettől még minden keresztény úgy élhet, ahogy ő akar.

A tendenciózus propaganda esete Surjányi Dávid „Liberális boszorkányüldözés tinédzserek ellen” című cikke, amely 2019. június 26-án jelent meg a Hetekben. A Harvard kitett egy diákot az antiszemita megjegyzése miatt. „Vajon ki van biztonságban, és kinek lehet biztos a pályája, ha politikai opponensei szükség esetén a gyerekkorig ásnak terhelő adatokért, hogy azok megszellőztetésével tegyék tönkre? Mi az ifjúkori vétkek elévülési ideje?” – teszi fel a kérdést a szerző. Csakhogy az egyetem nem a gyerekkorig „ásott”, ahogy Németh Sándor (avagy „Pap László”) teszi az ellenségeivel, hanem a diák két évvel korábban zsidózott. Tagadta a holokausztot, niggerezett, egészen durva módon. A fiú nem is tagadta ezeket. Az antiszemitizmus ellen más esetben fellépő Hetek szerzője ezúttal megvédte a diákot. Szerinte a liberális egyetem „üldözi” a gyereket, méghozzá azért, mert „konzervatív”. Trump nagy híve, aki még fogadta is, mert a diák a floridai Parklandben történt lövöldözés túlélője, és a mészárlás után is a fegyverlobbi támogatója maradt. Ha Trumpot támogatja, akkor lehet rasszista, antiszemita, fegyvermániás. A lövöldözést túlélő diák nem sokban különbözött attól, aki a mészárlást elkövette. Ezért a Harvard jól tette, hogy kitette. De ha Trumpot támogatja, akkor „liberális boszorkányüldözés” áldozata. Nem számít, hogy egy újabb potenciális lövöldöző.

Minden elmélet lényegét a szélsőségesei mutatják meg, akik elmennek a falig az elmélet logikája mentén, és nem próbálják másnak láttatni azt, amit mondanak. Az amerikai evangéliumi keresztény propaganda egyik élharcosa Rick Wiles, aki a floridai Flowing Streams Church vezető lelkésze. Wiles-ban az a jó, hogy egyenes ember, ezért megmutatja ennek az egész propagandának az antiszemita jellegét. Annyiban különbözik a főáramú evangéliumi mozgalomtól, hogy nem korlátozza keresztény antiszemita érzelmeit a nem vallásos, asszimilált zsidóra, azok emblematikus figurájára, Soros Györgyre, aki megtestesíti „a” liberális zsidót, hanem a Messiást elutasító egész zsidóságra zúdítja a rágalmait. A Hit Gyülekezete is zsidózik, mikor a liberalizmust támadja, mert az antiliberalizmus antiszemitizmus, bármennyire burkolják is. A Hit Gyülekezete is „sorosozik”, ezt korábban ők is antiszemitizmusnak nevezték. De a vallásos zsidókkal szemben a kincstári filoszemitizmust gyakorolják, hogy elkerüljék az Ábrahámnak adott ígéretet, hogy aki „téged áld, az áldott, aki téged átkoz, az átkozott”. Rick Wiles vezető lelkész azonban nem szépíti a dolgokat. Van egy televíziós csatornája, a TruNews, amely összeesküvés-elméletekkel foglalkozó fake-news csatorna, az evangéliumi keresztény propaganda kvintesszenciája. Iszlamofób, homofób, abortuszellenes, melegellenes, antiszemita, antiliberális gyűlöletpropaganda. Rick Wiles-nek rádiója is van, újságjai, mint minden evangéliumi karizmatikus vezető lelkésznek.

Rick Wiles ráadásul szakmabeli, marketingesként kezdte a médiában. Ismeri a médiamarketing eszközeit, hatásmechanizmusát. Szerinte minden rossz mögött a liberálisok állnak, a liberálisok mögött pedig a zsidók vannak, akik elutasítják Jézust. A jobboldaliak mögött is zsidók állnak, de a hitesekkel szemben azt mondja, hogy ezek is rosszak. Ellenzi azt a befolyást, amit a vallásos zsidók az evangéliumi kereszténységre gyakorolnak. A liberálisok azonban rosszabbak, mert ők állnak az összes olyan deviancia, erkölcstelenség mögött, ami Istennek nem tetszik. Méghozzá nemcsak azzal, hogy megengedik, hanem szándékosan terjesztik. Mindezt egy globális összeesküvés-elmélet részeként, amely odáig is elmegy, hogy szerinte az amerikai kormány mögött álló zsidók terjesztették el az Ebola-vírust. Amerika és Izrael hozta létre az ISIS-t. Az iskolai mészárlások mögött egy szupertitkos gyilkos csoport áll, hogy betiltassák a fegyvereket, és eltörölhessék az erről szóló második alkotmány-kiegészítést. A zsidó lobbi felel a melegekért, az abortuszért, a migrációért, a pornográfiáért, a genderelméletért, a liberalizmusért, amely az emberi jogok leple alatt pusztítja a kereszténységet, a „keresztény értékeket”, a „keresztény kultúrát”. Ez mind olyan, mint az Ebola. Már a zsidó lobbi ölette meg Jézust is a rómaiakkal. A liberális jogállam ezért a kereszténység ellentéte. Nem véletlen, hogy Rick Wiles szerint a Trump elleni impeachment is a zsidó lobbi műve, mert az ügyben eljáró mindkét képviselőházi bizottság vezetője zsidó, és a demokrata pártot főleg liberális zsidók irányítják. Rick Wiles csupán egy része annak a fundamentalista evangéliumi keresztény propagandahálózatnak, amit a Hit Gyülekezete is kiépített, és amely a hívők tízmillióit manipulálja és uszítja a világban. Ezek egymásnak adják, torzítják a legvadabb állításokat. Miközben az általuk terjesztett propaganda hazugság, a Bibliával is ellentétes. A liberalizmus nem azonos azzal, amit ők állítanak, de a hívők elhiszik. Észrevétlenül lesz a szívükben a szeretet vallásából a gyűlölet vallása. Nem veszik észre, amikor az összetartó erő nem a Szentlélek, hanem a közös gyűlölet. A mesterségesen gerjesztett fenyegetettség érzése.

A liberalizmus jogállam, a törvény uralma. A liberalizmus ellentéte pedig nem a kereszténység, hanem a törvénytelenség. A törvények felett álló, a hatalmi ágak megosztását felszámoló, az emberi jogokat korlátozó, kontroll nélküli zsarnoki hatalom. A társadalmi erkölcsök semmivel sem lesznek jobbak, ha „keresztény állam” jön létre, csak a szabadság lesz kevesebb. Hivatkozási alap az erkölcs, a kereszténység, az egyház. De az egyházak sem lesznek ettől sem népszerűbbek, sem hatékonyabbak. Legfeljebb gazdagabbak. A zsarnok hatalom a legitimációs támogatást közpénzekkel honorálja. Az állam és az egyház összefonódása erről szól. De ez nem áll meg itt. A zsarnokság nem képes kontrollálni magát, mindig újabb ellenségeket keres és talál. Soha nem érzi magát biztonságban, ezért a vége öldöklés lesz. Az ideológiát pedig a kereszténység adja. A gyilkoláshoz az erkölcsöt. Emberölés az erkölcs nevében.

Flaisz Endre írása minden ízében cáfolja Németh Sándor antiliberális fordulatát. Tökéletesen leplezi le, hogy a Hit Gyülekezete átállt a másik oldalra. Mindezt úgy, hogy elméletileg tökéletesen kifejtette ennek lényegét. Az érdek változott. Flaisz Endre az Orbánnal kötött paktum után eretnek lett a Hit Gyülekezetében. Ezt azért úszta meg, mert Németh Sándor is az lett. Mindketten észrevétlenül hirdetik az ellenkezőjét annak, amivel tele van az Új Exodus archívuma. Eljön az idő, hogy szükség lesz az archívum felülvizsgálatára. Ahogy a fotókról és a videókról kisatírozzák a „lázadókat” (távozókat), úgy kitörlik az önleleplező cikkeket is. Ezt mindenki őszintén sajnálhatja, mert nagyon értékes anyag tűnik el. Flaisz Endrét nem rázta meg, hogy mostantól az ágostoni államelméletet kell helyeselnie. Pedig a cikke végén még azt írta: „európai civilizációnk állandó tapasztalata mindmáig, hogy a demokrácia betűjével látszólag összhangban, ám szellemével mélyen ellentétes módon hat és működik a katolikus egyház és valamennyi általa szervezett vagy befolyásolt mozgalom, és végső soron a monarchikus, diktatórikus, abszolutisztikus rendszerek visszacsempészésén, a demokrácia megtorpedózásán fáradozik.” Flaisz Endre és Németh Sándor ma már túljutottak ezen. Az Orbán-rendszer támogatójaként megtorpedózták a demokráciát.

Németh Sándort senki nem képes jobban cáfolni, mint Németh Sándor. Mai állításait és tetteit a saját szövegeivel kell szembesíteni. Amikor azt mondja, hogy nem változtunk, csúsztat. A melegházasság, az abortusz ügyében és más ügyekben korábban is ugyanezen állásponton voltak, ez igaz. De korábban nem az ágostoni államot, a „keresztény államot” tartották megoldásnak, hanem az evangelizációt. Nem a hatalmi ágak szétválasztásának megszüntetésében látták a megoldást, hanem az igazság hirdetésében. Tiszteletben tartották az emberi jogokat. Harcoltak egy olyan ideológiai állam kialakulása ellen, mint az Orbán-rendszer. Arról nem volt szó, hogy beállnak melléjük.

Németh Sándor szeret Dávidról és Mózesről prédikálni, mert Dávid és Mózes történetében mindig magáról beszél. Csakhogy ő most az a Dávid lett, aki nem vágta le a Góliát fejét, hanem beállt a filiszteusok seregébe. Az a Mózes, aki a fáraó gazdagságát választotta, és nem az Isten népével való együttnyomorgást. Németh Sándor a magyar Heródest sem rókának nevezi, mint Jézus, hanem az „egyedül alkalmas embernek”. Új fogalmakkal is megismertet minket Németh Sándor, amikor végezetül ezt mondja: „Ez nem politika, ez bölcsesség!”

Nem tudtuk, hogy ez a bölcsesség. Erről eddig azt gondoltuk, hogy számítás és emberi ravaszság.

 

Szabadságot Tatabányának!

Jelentős zavart okozott a fejekben a Hit Gyülekezete fordulata. Nem könnyű követni Németh Sándor ideológiai kanyarjait. A világot egyszer már szétszedték és összerakták, most pedig szétszedték újra, és összerakták fordítva. Ez olyan abszurd helyzeteket teremtett, hogy aki elvégezte legalább az általános iskola nyolc osztályát, sutba vághatja eddigi ismereteit. Közben állandóan változik a múlt. A Hit Gyülekezete története félévenként egészen rejtélyes fordulatokat vesz. Az Új Exodus friss bejelentése mindig új múltat ígér, de azért van, ami nem változik: „Örömmel értesítünk minden Kedves Olvasót, hogy megjelent az Új Exodus legfrissebb száma! Benne: jubileumi interjú Németh Sándorral.” Újabb öninterjú a lap főszerkesztőjével. Végül is ezért van az újság. Ezekre nem érdemes reagálni, mert néhány hónap múlva már úgyis minden másképp volt. Hagyján, hogy Németh Sándor harminc éve nem tud egy viszonylag állandó történetet elmesélni a gyülekezete múltjáról. Ám ahogy Kis Jánost felváltotta Semjén Zsolt a gyülekezeti tekintélyi ranglistán, úgy vesz egyre félelmetesebb kanyarokat a magyar történelem és a világtörténelem is.

Nem mindenki tudja követni a hajlásszöget, de a tatabányai Hit Gyülekezete például igen. Megértették a gyülekezeti mitológia logikáját. Ha le akarnánk ezt írni, úgy kellene kezdenünk a történetet, ahogy János apostol az evangéliumát: „Kezdetben volt a Hit Gyülekezete, a Hit Gyülekezete volt Németh Sándornál, és Németh Sándor volt a Hit Gyülekezete.” Ruff Tibi talán úgy fordítaná, hogy „Kezdetben volt az Ige, és az Ige volt Németh Sándornál, és Németh Sándor volt az Ige”. A középpont a Hit Gyülekezete, körülötte forog a világ.

Aki ezt megértette, mindent tud. Nem jelent problémát, ha 1848 március 15-ről, a liberális polgári forradalomról illiberálisként kell megemlékezni. A tatabányai Hit Gyülekezete bravúrosan gyúrta egybe az aktuális irányvonalnak megfelelő ünnepi köszöntőt az iskolából megmaradt halvány emlékekkel. Íme: „Éljen a magyar szabadság! Éljen a haza! A 170 évvel ezelőtt történt március 15 eseményei ma is ugyanolyan aktuálisak! Ma is kérjük a szabadságot a nemzetnek a globalista eszmékkel szemben! Kérjük a szabadságot a családoknak a gendermozgalom elnyomásától! Kérjük a szabadságot a kereszténységnek, amit ma ki akarnak iktatni az egyének, a családok életéből és végső soron Európából!”

Járatlan olvasó a szívéhez kap, és Metternich után kiált. Mentse meg a nemzetet a globalista eszmékkel szemben. Olyan globalista eszméktől, amelyek 1848-ban Párizsból és Bécsből szivárogtak Pestre, és ott megragadtak. Olyanoktól, mint a sajtószabadság, a cenzúra eltörlése és a törvény előtti egyenlőség. Méghozzá polgári és vallási tekintetben is, ami a bevett egyházak kivételezett státuszának megszüntetését jelenti. Ezek a globalista eszmék fenyegetik a Hit Gyülekezetét Tatabányán. A negatív lista olyan, mintha a Momentum Mozgalom szórólapja lenne. Csakhogy ezek a híres 12 pont követelései. A tatabányai Hit Gyülekezete úgy emlékezik 1848-ra, hogy a 12 pont ellen emeli fel a szavát. Kereszténységet követel Európába. A Szent Szövetséget élteti, amely leverte a szabadságharcot. Nekik nem számít, hogy 1848 a „keresztény Európa” igájából való szabadulás volt, a szabadság friss szellője. A tatabányai Hit Gyülekezete a felvilágosodás előtti régmúltba vágyik vissza, mint egy Stockholm-szindrómás fogoly. Március 15-én a polgári forradalom legnagyobb ellenfeleit, a keresztény Európát, és annak letéteményesét, a Habsburg-házat követeli vissza.

Egy hites nagyjából úgy képzeli el az akkori eseményeket, hogy Petőfi Sándor 1848. március 15-én elindult a Pilvax kávéházba, az akkori Hit Csarnokba, hogy felszabadítsa a családját a gendermozgalom elnyomásától. Ezért még az utolsó pillanatban is egyik kezében „édes szendergője” szelíden hullámzó keble volt, hogy ne veszítse el nemi identitását az úton. A másik kezében az „imakönyve”, ami nem a szabadságharcok története, mert az a „keresztény Európa” uralkodóit támadta, hanem Németh Sándor Sargentini-jelentésről írt levele, amit amerikai evangéliumi pásztoroknak írt a „keresztény Európát” ért támadásról. „Talpra magyar!”, kiáltotta Petőfi Sándor, „fel a globalista eszmék ellen! Szabadságot a keresztény Habsburgoknak!”. „Éljen a Szent Szövetség!”, harsogta még Petőfi, mielőtt a Szent Szövetség orosz katonája tévedésből liberálisnak nem nézte, és le nem döfte.

Ez lesz, amikor a valóságot megerőszakolja egy tévedhetetlen vezető lelkész, és a hallgatósága lefordítja azt a maga nyelvére. Így minden elkezd pörögni, és a végén az lesz, hogy 1848-ban a liberalizmus elnyomásával szemben kelt fel a keresztény magyar nemzet. Ez vívott szabadságharcot a prédikátor Kossuth Lajos vezetésével, aki olyan volt, mintha nem a Pesti Hírlap, hanem a Hit Info szerkesztője lett volna. Tatabányára nem jutott el a híre, hogy Kossuth volt a legnagyobb magyar liberális, aki azt állította, hogy „a szabadságot Isten oltotta az ember természetébe”. Kossuth vezette a parlamenti liberális ellenzéket, az ő felszólítására szüntették meg az egyházi tizedet. Ha ezt a Hit Gyülekezetében egyszer megtudják, soha többé nem ünneplik 1848. március 15-ét. Ugyanúgy, mint a katolikus egyház, amely a forradalom leverése érdekében még pénzzel is támogatta a Szent Szövetséget. De Kossuth Lajos javasolta a polgári házasság bevezetését is: ez volt az első lépés a melegházasság felé. Onnan már csak egy ugrás a gendermozgalom. Kossuth támogatta a bevándorlást, a külföldi zsidók bevándorlását is, az olyanokét, mint Soros György ősei. A rendi és egyházi kiváltságok megszüntetésének, a felekezeti egyenjogúságnak volt zászlóvivője, amivel Németh Sándor már nem ért egyet. De ami a legsúlyosabb: az egyházak megadóztatásának is híve volt. Ha ezt tudnák Tatabányán, 1848 azonnal egy istentelen lázadássá minősülne át. De ami késik, nem múlik.

Tatabánya kissé összezavarodott. 1848-at éljenzi, ami liberális elveken nyugvó forradalom volt, és közben 1848 ellenségei, a „keresztény Európa” programját követeli. Nekik azt jelenti a szabadság, ami ellen Petőfi harcolt, amiért az életét áldozta. 1848 követelései közé bekerült a genderelmélet eltörlése is, mert a társadalmi nemek tudománya elnyomja a keresztény családok szabadságát. Ha meg kéne mondani, hogy a genderelmélet mikor csöngetett be a tatabányai Hit Gyülekezete családjaihoz, és hogyan nyomta el a szabadságukat, imaalkalmat kéne tartani a jó válaszért. A kereszténység európai üldözéséről sem hallottunk még, kivéve Orbán államát, amely minden ok nélkül keresztény egyházak és gyülekezetek tucatjainak vette el az egyházi státuszát. A Velencei Bizottság állásfoglalása szerint a felekezeti egyenjogúság felszámolása a vallásszabadság súlyos sérelme. A kereszténység sehol nem szenvedett ehhez hasonló üldözést.

A tatabányai Hit Gyülekezete a tudtán kívül az ellenségnek kikiáltott Európai Unió oldalára is állt Orbán Viktorral és Németh Sándorral szemben, mert ma az európai kereszténység szabadságát az Európai Unió védelmezi. Az Európai Unió kifogásolja a felekezeti egyenjogúság felszámolását Magyarországon, amiért információink szerint Németh Sándor is sokat tett. Megbízható források szerint Németh Sándor nemcsak a Hit Gyülekezetének követelt a katolikus egyházzal azonos egyházi státuszt, hanem gondja volt arra is, kik ne kerüljenek be a bevett egyházak közé. Ezért, ha a tatabányai Hit Gyülekezete szabadságot követel a kereszténységnek Európában, akkor a „globalista” Európai Unió liberálisainak szekerét tolja, mert ők a felekezeti egyenlőség védelmezői, nem pedig Németh Sándor és Orbán. Az Európai Unió próbálja a Hit Gyülekezete által támogatott Orbán államán számon kérni keresztény gyülekezetek, köztük Iványi Gábor egyháza és mások kirekesztését. Zavar támadt az erőben, a kenet megbokrosodott. A prófétálás szelleme altájon szúrta magát.

De mindez csak egy helyen nem okozott semmiféle problémát. A tatabányai Hit Gyülekezetében. Ettől még jó lelkiismerettel átkozták meg az Európai Uniót, és 1848 alkalmából a liberális demokratákat. Dicsérték az Urat a keresztény Petőfi Sándorért, és segítségül hívták a Mindenható nagy nevét, hogy állítsa helyre az európai Szent Szövetséget, amely kivégezte a magyar szabadságharc vezetőit. Okozhat fejtörést az is, hogy a keresztény Európát akkor birodalom képviselte, a nemzeti függetlenséget pedig egy liberális forradalom. Ez most megfordult. A Hit Gyülekezetében az Európai Unió birodalmi elnyomást, a „keresztény állam” nemzeti függetlenséget jelent. Csakhogy Orbán Viktor nem a „birodalomtól” akar független lenni, hanem a liberalizmustól. Az Európai Unió nem birodalom, a nemzet pedig független: akkor lép ki, amikor akar. A cél inkább az, hogy az Európai Unió is legyen „keresztény” és antiliberális. Ebben a formájában már lehetne birodalom, sőt, az lenne a kívánatos. A keresztény állam ideáltipikus államformája a királyság, és szerveződése a birodalom. A vezetője a korlátlan hatalommal rendelkező király, aki összefonódik a papsággal. Szent Ágoston áll itt szemben a felvilágosodással. A tatabányai Hit Gyülekezete Szent Ágoston és Semjén Zsolt szellemében éltette a Szent Szövetség restaurációját az 1848-as forradalom évfordulója alkalmából. E logika alapján éltethetnék akár az aradi vértanúk kivégzését is keresztény alapon. Az ítélet a kereszténység védelmében született a liberális jogokkal szemben. Kossuth Aradot a „magyar Golgotának” nevezte. A tatabányai Hit Gyülekezete által követelt „kereszténység” pedig ott feszítette keresztre a magyar szabadságot. Mint a rómaiak Jézust. A magyar történelmet ennek a „kereszténységnek” a fojtogatása kíséri. Ez a magyar „balsors”, a tragikus történelem oka, nem a turáni átok.

De ember legyen a talpán, aki követni tudja a párhuzamokat. Tatabánya amúgy is megérdemli együttérzésünket, mert már az is súlyos csapás volt rá, amikor Szekeres Gyurit kapták meg pásztornak. Most pedig a sok fogalom, idegen szó, a kesze-kusza történelem. Németh Sándor egymásnak ellentmondó és egymást kizáró prédikációi, mind-mind komoly kihívást jelentenek még egy ilyen súlyos tehertétel nélkül is, amit Szekeres jelentett. Ezért a maradandó károsodást nem lehetett elkerülni. Erre utal a március 15-i ünneplés. Ezen már nem segített az, hogy Szekerest érdemei elismerése mellett visszairányították Budapestre, mert egy rúgót sem lehet a végtelenségig húzni, egy idő után úgy marad. Tatabányán a szabadságharc eszkalálódott. A turulmadár démonai saját farkukba haraptak.

Szekeres így is hagyott maradandó emléket maga után. Évekkel a Fesz van után levélben megkeresett „A bolond lány” című fejezet főhősének bátyja. Nem én bélyegeztem meg a jelzővel a lányt, a gyülekezetben nevezték „bolondnak”. Ő volt az a tatabányai lány, aki a szerelmével üldözte Németh Sándort. Petrőcz Levente emberei 24 órás szolgálatban őrizték Németh Sándor házát. Amikor a lány megjelent, bevágták egy autóba, elvitték messzire, és csak úgy kirakták valahol az út szélén. Amikor visszatért, újra megpofozták. Szekeresnek kellett megfigyeltetni, és jelezni, ha elhagyta Tatabányát. Németh Sándor kikiáltotta ügynöknek, és még a Horn Gyulával tartott megbeszélésen is csak a tatabányai lányról tudott beszélni. Azt kérte, Horn Gyula állítsa le a Nemzetbiztonsági Hivatalt, aki a lányt ráküldte. Amikor aztán évekkel a könyv megjelenése után megkeresett a lány bátyja, és elmesélte a húga történetét, a szívem hasadt meg. Kevés megrázóbb levelet olvastam ennél. Leírta, mi történt ezután. A lány nem volt ügynök, és nem is volt bolond. Beteg volt. De Németh Sándorban Isten emberét látta, és segélykiáltás volt a „szerelme”. A keresztény pásztor ezt nem ismerte fel. Először megverette, majd leügynöközte. A lány később kórházba, intézetbe is került, tragikus életének részleteit nehezen lehet megemészteni. Megsirattam őt. Mónika elvált szülők, egy alkoholista bányász apa lánya volt. A szülők válása után intézetbe került. Nemhogy „bolond” nem volt, hanem kitűnő tanuló. Angolból, franciából kiváló, genetikusnak készült. Tanárai támogatták. Az intézetben egy házaspár patronálta, ők vitték el a Hit Gyülekezetébe. Boldog volt, kiegyensúlyozott. Két trauma érte: az egyik édesanyja öngyilkossága, majd Németh Sándor démonokról szóló tanítása. Bátyja szerint ez rendkívüli módon „összezavarta Mónikát”. Innentől pedig következzen szó szerint a levél: „Én magam utaztam fel vele Budapestre, mikor még nem volt olyan súlyos a helyzet és kértünk imát Sándortól, illetve találkoztunk egy keresztény pszichológus nővel, aki ígérte, lejönnek Tatabányára beszélgetni. Aztán persze nem lett ebből se semmi. Bár Szekeres Gyuri hetente kérdezte tőlünk, mi van Mónikával, miért nem jön, soha nem jött el hozzánk. Az etióp testvér Teó eljött hozzánk, de sajnos a démonűzés nem járt sikerrel. Ő legalább próbált segíteni. Akkoriban sajnos be kellett vonulnom katonának, arra viszont emlékszem, hogy az első kimaradáskor már mehettem Pestre, a pszichiátriára, a húgomat látogatni. Ott zokogtam az ágyánál tehetetlenül, értetlenül. Az azóta eltelt huszonnégy évben az állapota romlott, súlyos skizofréniában szenved, csont és bőr, kommunikálni képtelen. Egy szerencsétlen szanatóriumi baleset miatt járóképtelen is lett, olyan 6-7 métert zuhant, jelenleg is pelenkázzák. Tudomásom szerint a gyülekezetből soha senki nem látogatta meg. Így lett semmivé az ő nagy álma röviden.”

Ha valakinek röviden el kellene mondanom, mi a Hit Gyülekezete, ki Németh Sándor, ennek a lánynak a történetét mesélném el, a megveretésével, utcára való kidobásával együtt. Ennyit értenek az emberekhez, ilyen szívük van egy beteg ember láttán, aki ráadásul náluk betegedett meg. Mert a történet drámai fordulata az, hogy a lány nem volt beteg, egészségesen csatlakozott a Hit Gyülekezetéhez. Súlyos családi háttér, de ez, sajnos, mindennapos a magyar ugaron, tragikusan elveszített anya, intézeti múlt. Ekkor jön Németh Sándor, a démonok avatatlan szakértője, és a démonokról szóló tanítása összezavarja a fiatal lányt, aki ettől megrémül. Ijedtében „beleszeret” az egyetlen emberbe, a zseni démonűzőbe, aki egyedül lehet képes megvédeni attól a sok démontól, akiket ő vizionált a szerencsétlen lány köré. Nem mindegy, hogy a lány nem volt beteg, mielőtt a Hit Gyülekezetébe ment, mert Németh Sándor démonológiájától lett az. Majd amikor a problémájával jelentkezett, nem tudták kezelni, félvállról is vették, nem foglalkoztak rendesen vele. Amikor Némethnek kínos lett, hogy a háza előtt kiabál, hogy „szerelmes vagyok beléd, Sándor”, verni kezdték, lakatlan helyen az út szélére dobták. Németh Sándor ügynökszakértő azonnal kinevezte ügynöknek, és Horn Gyula miniszterelnökig szaladt, hogy állítsák le róla a titkosszolgálatot, amely ráküldte ezt a lányt. A lány élete tönkrement, és senkit nem érdekel, hogy mi lett vele. Legkevésbé Németh Sándort. Ő azt gondolhatja, hogy a titkosszolgálat trükkje a pszichiátria, vagy Isten védte meg a lánytól. Ez a lány a Hit Gyülekezete messze földön híres sikeres pásztorlásainak egyik érett gyümölcse. Németh Sándor nem ismerte fel, hogy ez a lány segítségre szorul, és a segítségét kéri. A Szentlélek valamiért nem jelentette ki neki, hogy mi a probléma, és megveretés helyett mit kellene csinálni, milyen kezelésre szorul. De az emberség sem jutott eszébe. Azonnal kikiáltotta ügynöknek őt is, mint mindenkit, akit nem tudott emberi módon kezelni. A Biblia szeretetről szóló tanítása kevésnek bizonyult. Az nem képes áthatolni a vasbetonon, amiből ennek az embernek a szíve van.

Tatabánya ma már szabad. Szabad ettől a lánytól. Csak a gendermozgalomtól és a liberális európai birodalomtól nem szabad. Azt nem oldotta meg Petőfi. Ma is aktuálisak március 15-e követelései. Csak nem úgy. Ám az vesse az első követ a tatabányai Hit Gyülekezete Facebook-oldalára, aki kiigazodik Németh Sándor fordulatain, és aki hozzá tudja igazítani a korábbi évszázadokat. Maga Németh Sándor is nehezen birkózik meg a történelemmel, amikor a fordítottját tanítja. A hazugság olyan láncolatot indít el, amelynek végén Németh Sándor felmentette az ATV élő adásában Adolf Hitlert is. Németh a Vidám Vasárnap műsorában forradalmasította ezzel a történelemtudományt. Erre volt szüksége ahhoz, hogy a logikája igaz legyen. Németh Sándor ezt mondta: „Nem gondolom, hogy a hitleri Németország nacionalista volt. Legalábbis annyi volt a náci eszmében a nacionalizmusból, mint a szocializmusból.” Ez a két szó van benne, így nyilván fele-fele. Ott tart ez az ember, hogy már Hitler sem volt nacionalista, ha éppen a „nemzeti” retorikával szédíti a hívőket. Csoda, hogy az egész gyülekezete nincs a pszichiátrián, vagy ő maga.

Németh Sándor szerint a nácizmus nem volt nacionalista. Ezt ki kellene írni a Hit Park bejáratára. Hasonló formában, mint az „Arbeit macht frei” feliratot Auschwitzban. Nem számít, hogy a „náci” kifejezés is a nacionalista szóból származik. A nacionalizmus is pozitív előjelet kapott, mert Orbán nacionalista, és a pénzt ő adja. Ezért relativizálja Németh a nácizmus „nacionalista” voltát. Inkább szocialistának nevezi Hitlert, mert annak van most szezonja, mert Orbán ellenfelei szocialisták. Mintha a nemzetiszocializmusban levő szocialista szónak bármilyen köze lenne a mai baloldali szocialistákhoz. Csak a szó alakja azonos. A nacionalista jelző egészen más tartalmat ad neki. Így sikerült Lendvai Ildikót közös nevezőre hozni Adolf Hitlerrel. Ne feledjük, hogy a Hit Csarnok már áll, a szocialistáktól kapott pénzeket Németh Sándor már felhasználta. Egy része beépült a Camp David nevű balatoni nyaralójába, amely a Németh család kényelmét szolgálta. Most épp a nacionalista Orbán adott csaknem egymilliárd forintot ajándékba, az egyéb címeken szerzett milliárdokról nem szólva. Ezért Hitler nem nacionalista többé, hanem szocialista. Éppen csak le nem zsidózta. Ehhez képest a tatabányai Hit Gyülekezete professzorok társasága, Petőfi pedig pünkösdista tévéprédikátor.

Mivel meg kellett védeni Orbánt és magát is a Hitlerrel való párhuzamtól, ezért Németh Sándor kifejtette, hogy Hitlerrel nem az volt a baj, hogy nacionalista (ő is az), hanem az, hogy egy birodalmat akart működtetni: „A bajt Európára a birodalom, a német birodalom hozta.” Ezek után a Horthy-rendszert is felmenti: „ha nem jött volna létre a német birodalom, akkor Magyarországon nem irtották volna ki a zsidókat”. Volt már néhány birodalom, de a holokauszt előzménye nem a birodalom, hanem a német nacionalizmus volt. Azt mondja Németh, Magyarországon „antiszemitizmus volt, a jogfosztást is el tudom képzelni”. Németh Sándor el tudja képzelni a zsidók jogfosztását is. Kissé elhomályosultak az összes zsidótörvények, a numerus clausus, hogy minden a német birodalom felelőssége legyen. Szerinte a magyarok maguktól nem vettek volna részt a népirtásban. Németh Sándor elfelejti, hogy a kamenyec-podolszkiji mészárlást a magyar állam kezdeményezte. Nem a „német birodalom”, hanem a nemzeti függetlenséget élvező magyar állam toloncolt ki 23 600 zsidót, akikről tudták, hogy meg fogják őket ölni. A részletek megalázó előadása nélkül idézzük, mi a célja a történelem meghamisításának. Németh így foglalta össze: „Ezzel csak azt akarom mondani, hogy sokkal több bajt okoztak a birodalmak, mint a nemzeti szuverenitás talaján álló országok.” Mondta ezt az Európai Unióról, mert néhány nappal korábban Orbán Viktor a március 15-i beszédében az Uniót „liberális birodalomnak” nevezte, amely a nemzeti függetlenséget veszélyezteti. Németh Sándor elfelejti, hogy minden háború oka a nacionalista villongás, a nemzeti acsarkodás. A birodalmak kohója ezt szünteti meg, de csak egy időre, amíg fel nem támad újra a nacionalizmus. Mint Németországban.

Ezért kellett Adolf Hitlert szocialistának nevezni, a nácizmust a nacionalizmus bélyegétől megtisztítani és a birodalmisággal azonosítani. Németh Sándornak ezzel sikerült párhuzamot húznia Adolf Hitler és az Európai Unió közé. Sikerült az Európai Uniót lenáciznia. Hitler és a harmadik birodalom lett az Európai Unió megfelelője. Nem érdeklik a tények, hogy az Európai Unió független államok szövetsége, amely a döntéseit szavazással hozza. Orbán egyetlen szavazatával is bármely közös döntést megvétózhat. Meg is teszi. Németh Sándor az Európai Uniót azonosítja az SS, a Gestapo és a Wehrmacht által reprezentált Nagynémet Birodalommal. Azon az alapon, hogy mindkettő birodalom, ami ráadásul nem is igaz. Az Európai Unió nem birodalom. Orbán nevezte annak. Németh Sándor szolgai módon átvette, és a hívei fejébe verte: „birodalom rossz, nemzetállam jó”Négy láb jó, két láb rossz. Mert a „birodalom” liberális, a nemzetállam „keresztény”. Miközben a liberális EU nem birodalom, a nemzetállam pedig nem keresztény. Ellenben az Isten országa birodalom, amelyben feloldódik a nemzeti jelleg, és még keresztény is. Az Egyesült Államok is birodalom, ahol a legtöbb keresztény él. Alkotmányos jog a vallásszabadság és az USA a pozitív értékek legnagyobb terjesztője a világban. Ez csak azután kérdőjeleződött meg, hogy a Németh Sándor által nagyra becsült Donald Trump lett az elnök. De Németh Sándor azért szereti, mert a liberális jogállamot pusztítja. A baj nem a birodalommal, hanem a liberalizmussal van. A baj a szabadság, ami korlátozza a fasizmust. Németh Sándor ez utóbbit szereti. Végre azonos lehet önmagával: a Hit Gyülekezete, mint fasiszta diktatúra, nem a liberális demokrácia keretei közt működik.

Az Európai Unió azért „rossz”, mert a liberális jogállam értékeit követeli meg a tagállamoktól, amelyek ezeket önként vállalták. Azért, hogy ne legyen többé diktatúra, ne legyen háború. A nemzeti függetlenség jelszava leplezi a lényeget: azt jelenti, hogy ne kelljen betartani a liberális jogállami értékeket, fel lehessen számolni a hatalmi ágak szétválasztását. Így be lehessen vezetni a szentágostoni „keresztény államot”, amely a hatalmat kiszolgáló egyházakat milliárdokkal tömi ki, törvények felett állóvá teszi őket. Kivételezettek lesznek, az ellenfeleik pedig jogfosztottak és üldözöttek. Adót nem fizetnek, pénzeikkel úgy bánnak, ahogy akarnak. Senki nem ellenőrzi őket. Mindenféle kontroll megszűnik felettük. A tizedet és az adományt arra költik, amire akarják. Németh Sándor mindig is erre vágyott. Nem kell szorongani. A haszon mehet zsebbe. Diktatúrát működtethet a diktatúrában. Ezért még Hitler is jó fiú lenne, csak ne épített volna birodalmat. Ha Németh Sándort bárki ellenőrizni akarja, az elnyomás, a szuverenitás csorbítása, liberális terror. Érdekazonosság született Orbánnal. Éljen az eredendő bűn alól felmentő nemzeti szuverenitás. Ahol azért azonos a nemzet és a kereszténység, mert akkor a nemzeti identitás egyenlő Ágoston keresztény államával. Mintha az nem egy hamis álkeresztény ideológia lenne, hanem maga a nemzet. A liberalizmus így lesz nemzetellenes. S így lesz Szent Ágostonból nemzeti függetlenség. Ha pedig győz az antiliberalizmus, jön a „Szent Szövetség”. Ha az Antikrisztusnak egy kevés esze van, így nevezi majd el a világdiktatúrát.

Ezért lett Tatabányán 1848. március 15-e keresztény-nemzeti ünnep. A globális eszmék Brüsszelből fenyegetnek. A gendermozgalom elnyomása alatt nyögnek a tatabányai hites családok. Csak egy dolog mentheti meg őket, ha Orbánra szavaznak. Ha mostantól neki gyűjtik a kopogtatócédulát. Ezt megértették. A Németh család bevételei így menekülhetnek meg a liberális terrortól: számlák, naplófőkönyvek, banki kivonatok, adóbevallások, fizetési bizonylatok ördögi elnyomásától. „Akiket a Fiú megszabadít, azok valósággal szabadok”, mondja a Biblia. Akiket az Orbán fiú szabadít meg, azok még szabadabbak. Tatabánya ismerkedhet Orwell Állatfarmjával. Fejlődnek a jelszavak: „Négy láb jó, két láb jobb!” „Minden állat egyenlő, de egyes állatok egyenlőbbek a többinél.”

Egyszer elérhetnek ehhez a részhez is: „Az állatok a disznókról az Emberekre, az Emberekről a disznókra, aztán a disznókról megint az Emberekre néztek, s már nem tudták megmondani, melyik az Ember és melyik a disznó.”

 

Pörög a szélkakas

Németh Sándor ideológiai fordulatát pártpolitikai fordulat előzte meg. Előbb állt a Fidesz oldalára és utána tette magáévá az ideológiát. Semmi nem bizonyítja jobban a Hit Gyülekezete diktatúra-jellegét, mint az a tény, hogy ezt néhány év alatt el tudta fogadtatni tízezer volt SZDSZ-es aktivistával és kopogtatócédula-gyűjtővel. Olyan megalapozott volt a Hit Gyülekezetében az egyház és az állam szétválasztása, a liberális jogállam tisztelete, hogy Németh Sándor ezt személyi kultusz és isteni tekintély nélkül nem tudta volna az ellenkezőjére fordítani. Mi is azért szerettük egykor a Hit Gyülekezetét, mert liberális elveket vallott és ezt egyeztette az evangéliummal. Ezért néztünk el mindent Németh Sándornak. S ő volt az egyetlen közülünk, aki nem gondolta ezt komolyan. Annyira legalábbis nem, hogy Orbán ígéreteire ne dobja el. De ez még mindig lehetne annak a vitának a része, hogy meddig szabad alkalmazkodni egy elnyomó államban. Ha megelégedett volna a kiegyezéssel. De ő megtagadott mindent, amit korábban vallott, elárulta az evangéliumot, elárulta Jézust, beállt a politikai katolicizmus hirdetőjének. És nem okozott neki meghasonlást. Ez az, ami elgondolkodtató.

A Hit Gyülekezete mindig hangoztatta, hogy a Biblia alapján mi a bűn. Ez Németh Sándor egyik fegyvere. Ebben nincs változás. De korábban tudta, hogy az erkölcsi bűnt nem üldözheti az állam, és az nem szűnik meg, csak megtérés által. Ahhoz, hogy ez megváltozzon, előbb pártot kellett cserélnie. De ezúttal ennél több is történt. Németh színt vallott. A farkas levetette a báránybőrt, és farkasként kezdett el viselkedni. Mi korábban is láttuk a farkast, de azt hittük, ez az „óembere”. Lassan értettük meg, hogy a farkas az, akinek az óembere nem változik meg. Nem lesz bárány, csak báránybőrt húz magára. Ma már egyike a farkasoknak Orbán farkascsordájában.

Key West a kedvenc nyaralóhelyünk, ahol a kakas a sziget címerállata. Korán reggel zeng a sziget a kakaskukorékolástól. Ez ugyanaz a hang, amely jelezte Péternek, hogy harmadszor is elárulta Jézust. Ez mindig Németh Sándort juttatja eszembe. De van másik hasonlóság. A reggeli kakaskórust egyetlen disszonáns hang zavarja meg: egy rozsdás szélkakas, amely nehézkesen mozdul, amikor fú a szél. Ha érzékeltetni akarnám Németh Sándor korábbi pártváltoztatásait, erre a kakasra mutatnék. De ha azt akarnám jelezni, milyen volt az Orbánhoz való átállás, az olyan lenne, mintha a nyaralók valamelyike megunná a nyikorgást, és megolajozná a szélkakast, amely ettől kezdve úgy pörögne, hogy majdnem elrepül Kubába. Az „olaj” nem más, mint Németh félelme. Németh Sándor nem ímmel-ámmal szolgálja Orbánt, hanem túlteljesít. Túltesz a katolikus egyházon, amelynek éppen keresztény pápája van, s liberális társadalmi elveket hangoztat. Németh már pápább a pápánál. Katolikusabb, mint a római pápa. Hisztérikusan győzködi a gyülekezetét. 2010-ben ott találta magát egy „katolikus pápa” az SZDSZ-alapító gyülekezet élén. Tudta, ha nem változtat a gondolkodásukon, az SZDSZ-es gyülekezet nem követi az Orbánnal megkötött paktumát. Kicsúszhat alóla minden. Ezért intenzív agymosás kezdődött. Nyolc év alatt eljutott Semjén Zsolt, a „pusztító utálatosság” megtapsoltatásáig. Nem kis teljesítmény.

Németh Sándor ezzel utolérte az amerikai evangéliumi mozgalmat, amely a Hit Gyülekezete megalapításakor még elkötelezett demokrata szavazókból állt. De később hasonló paktum eredményeként beállt a republikánusok mögé. Addig a tradíciót követték, amely naggyá tette Amerikát. Ez az Európából elmenekült keresztény és zsidó kisebbség liberalizmusa volt. Ők inspirálták az Egyesült Államok alkotmányát, amelynek alapja a hatalmi ágak szétválasztása, a sajtó és a vallás szabadsága. A neoprotestáns evangéliumi mozgalom tagjai nemcsak szellemi örökösei azoknak, akik elmenekültek Ágoston keresztény Európájából, hanem az egyenesági leszármazottai. Még Amerika felfedezése is a „keresztény Európából” való menekülés gyümölcse. Kolumbusz Kristóf zsidó volt. Az inkvizíció elől menekített zsidókat, keresztényeket és kikeresztelkedett (de üldözött) zsidókat az Újvilágba. Kolumbusz a Biblia egyetlen versére építette a vállalkozását, amely alapján azt gondolta, hogy körbe lehet hajózni a földet. Ez a Jób Könyve 37. rész 11. verse, amely ezt mondja a földről: „És az köröskörül forog az ő vezetése alatt, hogy mindazt megtegyék, a mit parancsol nékik, a föld kerekségének színén.” Ebből vonta le azt a következtetést, hogy a föld gömbölyű. Amerikát így az üldözött zsidók és keresztények fedezték fel, ők alapították meg. Az alkotmányt úgy építették fel, hogy kizárja a keresztény állam lehetőségét. Ehhez a felvilágosodás eszméit és a liberális jogállam alapelveit használták fel. Amerika évszázadokon át a katolicizmustól félt, nehogy átjöjjön Európából. Amerika sikerének titka éppen a zsidó-keresztény hit és a liberális jogállam harmóniája volt. Az, hogy Trump antikrisztusi figura, arról ismerhető fel, hogy meghirdette a „Make America Great Again” jelszót, amely ellentéte annak, ami naggyá tette Amerikát. Az ördög mindig hamisít, ellenkezőjére cseréli a szavak jelentését. Trump legnagyobb támogatói pedig az evangéliumi keresztények, akiket a nyolcvanas években a pásztoraik eladtak a republikánus pártnak. A hamis indok az abortusz, a valódi ok a pénz volt. Nem lett semmivel kevesebb az abortusz, csak a pásztorok hatalma és pénze lett több.

Az amerikai kontinenst Isten tartotta meg a „keresztény Európából” menekülők számára. Ez most ostrom alatt áll. Nem a katolikus egyház veszélyezteti, hanem az alapítók, a neoprotestáns evangéliumi mozgalom. Ravasz volt az ördög. Onnan jött az illiberális támadás, ahonnan senki sem várta. Németh Sándor is ehhez csatlakozott. A hiteseket most adta el az ördögnek. Elfelejtették azt az alapigazságot, hogy „keresztény vagyok, tehát liberális”. Ha keresztény vagyok, társadalmi értelemben nem lehetek más, csak liberális. A legnagyobb csalás az, amikor a kereszténységet szembeállítják a liberalizmussal. Ez a katolicizmus támadása volt a felvilágosodással szemben. Ez ördögi. Ez a Sátántól van, hogy stílszerűek legyünk.

Németh Sándor sokáig nem követte az amerikaiakat, mert a nyolcvanas években a katolikus egyház kollaborált a kommunista államhatalommal, amely üldözte őket. Németh a katolikus egyházból jött, a Hit Gyülekezete a kereszténység és a keresztény államelmélet megújítására és hiteles képviseletére is törekedett. A szocializmusban a liberális demokratikus ellenzék védte a jogaikat, és Németh Sándor nem akart a kommunista ideológiai államból jövet egy katolikus „keresztény államban” kikötni, amire a rendszerváltás utáni MDF törekedett. Az SZDSZ támogatása egy újjászületett keresztény gyülekezet részéről természetes szövetség lett volna. Ha Németh Sándor megelégszik ezzel. De Németh Sándor maga alá akarta gyűrni az SZDSZ-t, mint egy Keresztapa akarta irányítani a háttérből. A Fesz van című könyvem erről is tartalmaz részleteket. A lényeg a párt megszállása volt. Amikor az SZDSZ sorsdöntő szavazást tartott a párttá alakulásról, nem volt biztos, hogy a tagság megszavazza ezt. Ha nem szavazzák meg, az SZDSZ nem indulhat az első demokratikus választáson. A párt kemény magjának kérésére Németh Sándor egy nap alatt beléptetett több száz hitest, akik megszavazták a párttá alakulást. Még a párt nevét is Németh Sándor adta. Ezután már magáénak érezte a pártot és a későbbiekben mindig ezt a technikát alkalmazta. Az nem tűnt fel a liberális párt vezetőinek, hogy milyen szabadság lehet egy olyan egyházban, ahol a vezető lelkész utasítására testületileg belép mindenki egy pártba. Szó nélkül engedelmeskedtek neki. A liberális SZDSZ legnagyobb támogatója egy diktatúra lett, ahol mélyebbre taposták az emberi jogokat, mint bárhol máshol az országban. Ezt az egyház teokratikus jellegével gondolták igazolni, de ilyen teokrácia még a keresztény egyházban sem lehet. A feltétlen engedelmesség Isten Igéjére és nem egy lelkész személyére, politikai ambícióira és hatalmi játszmáira vonatkozik.

Fesz van című könyv említi az esetet, amikor Rajk László és Németh Sándor társaságában látogattunk meg egy vidéki SZDSZ alapszervezetet, melyet durván elfoglalt a helyi Hit Gyülekezete. Rajk László képviselte a pártot. Hack Pétert nem küldhették, mert tudható volt, hogy inkább Németh Sándorhoz lojális, mint a párthoz, ahonnan a fizetését kapta. Hack a Hit Gyülekezetét képviselte az SZDSZ-ben. Eleve ilyen megállapodás alapján került oda Mészáros Istvánnal együtt. Mészi Pistában még volt az SZDSZ iránt érzett felelősség, de Hackban semmi. Ő még futott egy kört, mielőtt Németh Sándor ráparancsolt volna. Hack Péternek azonban addig volt magánvéleménye bármiről, amíg Németh Sándor véleményt nem nyilvánított. Attól kezdve az volt az ő véleménye is. A Fesz van egyik fejezete „A király barátja” címmel mutatja be Hack Péter karakterét és szerepét. Olvasható a történet, amikor a Tocsik-botrány utáni küldöttgyűlésre írtuk Hack beszédét. Hack Péternek annyi köze sem volt a saját beszédéhez, mint nekem. Amikor belepörgettem a Hit Rádió műsorába Cardiff után, ahol Németh Sándor „beszélgetőtársa” Hack és a „Bartus-felelős” Szlazsánszky volt, Hack Péter erről azt mondta: nem az számít, mit mondott, hanem az, hogy ki mondta. Ezt a professzor úr jogi tanszéki szobája ajtajára kellene írni mottóként.

A Rajk Lászlóval lezajlott kármentő kirándulás egy tipikus eset volt. A helyi gyülekezetek ugyanis Németh Sándor parancsára megszállták az SZDSZ helyi alapszervezeteit, majd ha kellett, a parancsára kivonultak. A neki nem tetsző embereket kiszavazták, kiszorították a pártból. Németh Sándor úgy teremtett demokratikus „többséget” magának a pártban, ahogy Orbán Viktor a politikai rendszerben. Befolyásával azonban soha nem lehetett elégedett, mert a vezetés ellenállt, nem engedte az ő akaratát érvényesülni. Nyikorgott a szélkakas. A hitesek hol bevonultak, hol kivonultak, forgott a bummfa, míg valaki le nem csitította Németh Sándort. Az SZDSZ koporsójába sokan verték a szöget, de az egyik, talán a legnagyobb szög ebben a koporsóban Németh Sándor és a Hit Gyülekezete volt. Jelentős szerepe volt abban is, hogy a párt megbukott és megszűnt. Miután Hack Péter kilépett, mindent meg is tett, hogy az SZDSZ eltűnjön. A hitesek agressziója miatt az SZDSZ igazi tagjai sok helyen kiléptek, és maradtak csak a hitesek. Ők azonban nem csináltak semmit, ha nem kaptak utasítást Németh Sándortól. Így a vidéki szervezetek elhaltak. Különösen, hogy Németh Sándor megsértődött a párt ellenállásán. Ezért testületileg kiléptette a hiteseket. Akkoriban már az MSZP irányába tapogatózott. Azt várta, hogy az SZDSZ menjen tönkre: lássa meg, mire megy „nélküle”.

Ezután az MSZP-vel üzletelt. Megszerezte az ATV-t, hitelt kapott a Hit Parkra. Az MSZP-ben nem tudott befolyást szerezni, mert az MSZP-ben soha nem volt egyetlen hatalmi centrum, amelyhez igazodhatott, amelyet megszállhatott volna. Az MSZP különféle érdekcsoportok, haveri körök laza szövetsége volt. Az MSZP-ben nem tudott gyökeret verni, mert ott senki nem tisztelte úgy, mint az SZDSZ-ben. Emellett soha nem beszélt egy nyelvet a volt állampárttal. Neki ezek régi komcsik maradtak. Amikor már látszott, hogy az MSZP nagy bukás előtt áll, átlovagolt az MDF-hez, amely éppen megszabadult a szélsőjobboldali terhétől, amely a Fideszben landolt. Németh Sándor kinézte magának az MDF-et, hogy egy demokratikus jobboldali pártot csináljon belőlük. A stratéga nem számolt azzal, hogy ezzel Orbán riválisát teremtené meg, miközben Orbán jött fel, méghozzá annak a Fidesznek az élén, amely a gyülekezetet családellenes, destruktív szektának tartotta, korábban pénzügyi visszaélésekkel vádolta. Kövér László kijelentette: „a Hit Gyülekezete azon körbe tartozik, amiről sok jót nem tudok mondani, megítélésem szerint társadalomellenes, közösségellenes és családellenes”. A Fidesz ideológiai horgonya, Semjén Zsolt új egyházi törvényt sürgetett, amely „kizárja az egyház kategóriából a destruktív, üzleti vállalkozást folytató, társadalom- és családellenes álegyházakat”. Ez a leírás maga volt a Hit Gyülekezete.

Németh Sándor az MDF átvételével újra bizonyította, hogy pancser politikus, és csak Orbánnak köszönhette, hogy ez zsarolási potenciál lett a kezében. Olyan veszélybe sodorta magát, amelyből csak egyetlen módon szabadulhatott: ha az MDF-et kivégzi, és Orbán oldalára áll. Orbán akkor már régóta hirdette az „egy a tábor, egy a zászló” programot, ami a politikai jobboldal bekebelezésének leánykori neve volt. Az MDF ellenállt, s a Hit Gyülekezete segítségétől remélte a megerősödését. Az MDF megtépázva, tagság nélkül, boldogan fogadta a hites janicsárokat. Azt hitte, az elvi közösség alapján a Hit Gyülekezete megoldja a tagság és a bázis problémáját. Ám néhány kampányember elkötelezettebb kapcsolatba került Németh Sándorral, mint saját pártjával. A párt kiszolgáltatott helyzetbe került, mert már függött a Hit Gyülekezetétől. Németh Sándor otthon érezhette magát. Most is ugyanazzal házalt, mint mindig: hites kopogtatócédula-gyűjtőkkel, hites szavazatokkal. Németh Sándor ezzel a portékával üzletelt, így építette a birodalmát. Eladta a gyülekezet mozgósító erejét, gyülekezete tagjait, az engedelmességüket. Politikai aprópénzre váltotta Isten iránti szeretetüket. Elhitette velük azt, hogy ez Isten munkája, ez a gyülekezet érdeke. Az európai parlamenti választáson ez a segítség elég is volt Bokros Lajos megválasztásához az MDF színeiben.

Így indultak neki a 2010-es parlamenti választásoknak is. A történetet Herényi Károly, az MDF volt elnökségi tagja, frakcióvezetője idézte fel egy cikkében: „a Hit Gyülekezete reményeink szerint a kopogtatócédulák összegyűjtésében segített volna”. Ez eddig ismerős. Herényi Károly így folytatja: „Kiderült, hogy a Fidesz vezetői meglengették annak a lehetőségét, hogy kormányra kerülésük esetén a Hit Gyülekezete megkaphatja a bevett történelmi egyházi státuszt, ami számos előnnyel és még több pénzzel jár. Egy a feltétel, minden kapcsolat megszakítása az MDF-fel.” Ez konkrétan a kopogtatócédulák gyűjtésének leállítását jelentette, aminek eredményeként az MDF kiesik a parlamentből és megszűnik. Orbánnak ez kulcskérdés volt, mert ha az MDF megmarad, akkor a jobboldalon versenytárs és alternatíva lesz. Ha az MDF nem szűnik meg, a NER talán létre sem jöhet. Németh Sándor eldönthette: a demokráciát és a jogállamot erősíti, és vállalja a politikai küzdelmet, vagy kivégez egy pártot, és beáll Orbán önkényuralma mellé. Németh Sándor az utóbbit választotta. A demokrácia csődje, hogy ezt eldönthette. Már az is alkotmányellenes, hogy egy egyház ilyen döntési helyzetbe kerüljön, alakítsa a magyar pártstruktúrát. A Fidesz ezt nem tűrné, ha nem az érdekében történt volna.

A Hit Gyülekezete tagjai az MDF feltétlen híveként éppen kopogtatócédulákat gyűjtöttek, amikor megérkezett Németh Sándorhoz a Fidesz ajánlata. Azt kellett eldöntenie, hogy hűséges marad-e a szavához és kitart az MDF mellett (egy ellenzéki televízióval a kezében vállalja a demokratikus politikai küzdelmet), vagy átáll. A Népszabadság 2010. március 17-i számában üzente meg, hogy elfogadja az ajánlatot. A cikkben tájékoztatta a közvéleményt, hogy az MDF-et elhagyja, kiegyezett Orbán Viktorral. A „Fidesz-ígéretek a Hit Gyülekezetének” című cikk szerint „a Hit Gyülekezete elfordult az MDF-től. A Fidesszel rendeződni látszik a viszony: egyház-politikai kérdésekben régóta folynak az egyeztetések.” Ez az új egyházi törvényt és a Hit Gyülekezete egyházi státuszát jelentette. A két ügy szorosan összekapcsolódik: Németh a Hit Gyülekezete egyházi státuszáért fordult el az MDF-től. Méghozzá a kampány kellős közepén, amelyet a párt a Hit Gyülekezetére épített. Ennek eredménye, hogy az MDF a kopogtatócédulákat sem tudta összegyűjteni, be sem jutott a parlamentbe. A többit már a Fidesz titkosszolgálati módszerekkel elintézte. Az MDF vezetői évekig jártak a bíróságra, mire felmentették őket. De a párt szétesett.







Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések